Comparativa pensions 2011

  • View
    878

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Comparativa pensions 2011

  • 1. 1 Matria Reforma pensions (Llei 27/2011) Normativa anterior a la reforma (RDL 1/1194)COMPLEMENTS PER A PENSIONS INFERIORS A LA MNIMA - condicionat a no percebre rendiments del treball, del capital o dactivitats econmiques i guanys patrimonials, excloent dels rendiments ntegres les despeses dedublesArt. 50 - exigncia de residncia a territori espanyol (a determinarDisp. Addicional 54 reglamentriament)Dret de les persones beneficiries de El seu import no pot superar la quantia establerta anualment - noms condicionat a la no percebre rendes de capitalpensions contributives que no assoleixen la per a les pensions no contributives (PNC) o treball personalquantia mnima de cada modalitat i que es - les pensions per Gran Invalidesa no es veuran afectades pelsdeterminen anualment als Pressupostos lmitsGenerals de lEstat - les pensions dorfandat incrementades amb pensi de vidutat es referenciaran a la quantia mnima de vidutat - daplicaci a les pensions generades a partir de 1 de gener de 2013JUBILACIArt. 161.1.a) 67 anys 65 anys 65 anys si sacrediten 38 anys i mig de cotitzaciEdat de jubilaci Actualment estan previstos coeficients reductors per: - treballadors/es inclosos a lEstatut Miner - personal de vol de treballs aeris - treballadors/es ferroviaris - artistes - professionals taurins - bombers al servei de les administracions i organismes pblics Abans dagost de 2012 el Govern haur de determinar elsNova Disp. Addicional 23 - membres del Cos de l Ertzaintza coeficients reductors de ledat de jubilaci de diversos sectors - treballadors amb grau de discapacitat igual o superior i mbits de treball amb adequaci dels actuals percentatges deCoeficients reductors edat de jubilaci al 65 % i del 45 % (quan es tracti de discapacitats cotitzaci reglamentriament determinades) En cap cas, es pot accedir a la pensi de jubilaci amb edat inferior a 52 anys (excepte treballadors de la Mineria de Carb i Treballadors/es del Mar)
  • 2. 2 Matria Reforma pensions (Llei 27/2011) Normativa anterior a la reforma (RDL 1/1194)JUBILACIArt. 161.1.b) Perode mnim de cotitzaci: 15 anys 2 anys dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilaciPerode de cotitzaci Durant Perode de Edat exigida lany cotitzaci inferior 2013 65 anys i 1 mes 35 anys i 3 mesos 2014 65 anys i 2 mesos 35 anys i 6 mesos 2015 65 anys i 3 mesos 35 anys i 9 mesos 2016 65 anys i 4 mesos 36 anys 2017 65 anys i 5 mesos 36 anys i 3 mesosNova Disp. Transitria 20 2018 65 anys i 6 mesos 36 anys i 6 mesos 2019 65 anys i 8 mesos 36 anys i 9 mesosAplicaci gradual de ledat de jubilaci i 2020 65 anys i 10 mesos 37 anysdels anys de cotitzaci 2021 66 anys 37 anys i 3 mesos 2022 66 anys i 2 mesos 37 anys i 6 mesos 2023 66 anys i 4 mesos 37 anys i 9 mesos 2024 66 anys i 6 mesos 38 anys 2025 66 anys i 8 mesos 38 anys i 3 mesos 2026 66 anys i 10 mesos 38 anys i 6 mesos 2027 67 anys 38 anys i 6 mesos De forma gradual sarribar a calcular en base als darrers 25 anys cotitzats: BR BC 350 350 Durant any Anys de clcul 2013 16 Clcul en base al darrers 15 anys cotitzatsArt. 162.1 2014 17Disp. Transitria 5 2015 2016 18 19 BR BC180Clcul de la pensi de jubilaci 2017 20 210 2018 21 2019 22 2020 23 2021 24 2022 25
  • 3. 3 Matria Reforma pensions (Llei 27/2011) Normativa anterior a la reforma (RDL 1/1194)JUBILACI - cessaments per causa no imputable al treballador/a i els cessaments dactivitat de treballador/es autnoms/es - amb ms de 55 anys - amb reducci de BC respecte les acreditades abans de lextinciDisp. Transitria 5 - sempre que sigui beneficis poden optar:Avanament perode de clcul - entre 1-1-2013 fins 31-12-2016 c