53
Concurso Estatal CONCED1 CONCURSO DE TRASLADOS DE DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013 ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN GALICIA

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Concurso Estatal CONCED1

CONCURSO DE TRASLADOS DE DOCENTES

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL,ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS

RESOLUCIÓN PROVISIONAL2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓNGALICIA

Page 2: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 205/03/2013

GALICIA

34934888G

33264651G

34951347H

044806812

32773778C

36117397Z

52470409A

53171678W

32759559S

32642403K

32633552W

10870099T

10810237F

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590001

590003

FILOSOFÍA

LATÍN

GÓMEZ CAMPOS, JOSÉ MANUEL

CARRETERO PASÍN, ÁNGEL ENRIQUE

MORENZA DOFORNO, EMILIANO

SIMON CASAL, JUAN CARLOS

MACEIRAS NEIRA, MARÍA DEL PILAR

GESTOSO ÁLVAREZ, MARUXA

GARRIDO COUCEIRO, XOÁN CARLOS

PÉREZ GONZÁLEZ, UXÍA

MARÍN ESCUDERO, XOÁN LUÍS

VILLAMOR CANELAS, MARÍA PILAR

VIDAL GÓMEZ, JOSÉ LUIS

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARGARITA

MARTÍN GONZÁLEZ, BEATRIZ

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

32014801

15015755

15005211

36015159

10007525

36020131

36019323

36019402

06007624

06004982

27016303

33027497

15005579

IES Cidade de Antioquía

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Salvador de Madariaga

IES Chan do Monte

I.E.S. JÁLAMA

IES de Mos

IES Chano Piñeiro

IES Pazo da Mercé

I.E.S. ANTONIO DE NEBRIJA

I.E.S. PEDRO DE VALDIVIA

IES Pedregal de Irimia

I.E.S. "Cangas del Narcea"

IES Plurilingüe Elviña

Xinzo de Limia

Santiago de Compostela

Coruña, A

Marín

Moraleja

Petelos

Forcarei

Tortoreos

Zalamea de la Serena

Villanueva de la Serena

Meira

CANGAS DEL NARCEA

Coruña, A

OURENSE

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CÁCERES

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

BADAJOZ

BADAJOZ

LUGO

ASTURIAS

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

38,3332

130,0992

114,3166

84,3332

76,6664

73,3332

61,6332

52,0495

31,5497

29,9164

28,7497

27,7497

251,2332

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5)

27,3332 5,0000 6,0000

106,9992 5,0000 5,0000 7,0000 6,1000

101,1666 2,0000 5,0000 6,0000 0,1500

71,3332 1,0000 5,0000 4,5000 2,5000

55,6664 10,0000 5,0000 6,0000

57,3332 5,0000 5,0000 6,0000

39,3332 2,0000 5,0000 9,0000 6,3000

39,3332 2,0000 4,9163 5,8000

10,6664 8,0000 4,0833 7,7000 1,1000

16,9998 1,0000 4,1666 7,6000 0,1500

16,6664 2,0000 4,0833 6,0000

16,6664 1,0000 4,0833 6,0000

212,8332 5,0000 7,0000 20,0000 6,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

360

150

110

150

360

360

320

270

320

150

150

150

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

CÁDIZ

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

LUGO

OURENSE

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590001

590003

Page 3: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 305/03/2013

GALICIA76358952X

32640412P

10564766S

32769573R

32777498Z

76778914S

32659026S

077574523

35566608Y

34965895F

34254345P

46909359P

34958576W

TIPO DE PLAZA: 590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

IGLESIAS REMUÑAN, TERESA

BLANCO SOCAS, HORTENSIA G.

BERNAL BÁRCENA, JOSÉ MARÍA

VICENTE MARTÍNEZ, SUSANA CRISTINA

MÉNDEZ NOVOA, MARÍA JESÚS

NEIRA PÉREZ, JUAN FÉLIX

PÉREZ PRADO, RAMIRO

AGULLO GIMENEZ, VICTOR

ROURA JAVIER, MIRYAM

FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, MARÍA ISABEL

MARIÑO BAAMONDE, MARÍA SOL

GONZÁLEZ IGLESIAS, ÁNGEL

QUINTAIROS RODRÍGUEZ, ANA MARÍA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15022620

15001136

36019220

15027873

15027654

15026418

15020556

36019751

15020544

36007734

36016681

15023405

36011634

IES de Curtis

IES Francisco Aguiar

IES Auga da Laxe

IES Afonso X O Sabio

IES Agra de Leborís

IES Terra de Soneira

IES Breamo

IES de Tomiño

IES de Ortigueira

IES Mendiño

IES Carlos Casares

CPI A Xunqueira

IES Politécnico de Vigo

Curtis

Betanzos

Gondomar

Cambre

Torás

Vimianzo

Pontedeume

Tomiño

Ortigueira

Redondela

Vigo

Fene

Vigo

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

180,9166

170,6666

149,3329

122,1666

94,9158

74,5832

71,9496

45,1332

24,6664

102,6664

77,0832

48,6498

97,3332

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

154,6666 20,0000 6,1000 0,1500

158,6666 1,0000 5,0000 6,0000

131,1666 12,6663 5,5000

111,1666 5,0000 6,0000

79,1658 2,0000 7,5000 6,1000 0,1500

57,3332 6,0000 5,0000 6,1000 0,1500

59,1666 9,5830 3,2000

31,3332 2,0000 5,0000 6,0000 0,8000

12,6664 3,0000 3,0000 6,0000

91,6664 5,0000 6,0000

67,3332 5,0000 4,6000 0,1500

31,3332 7,0000 4,1666 6,0000 0,1500

87,1666 3,0000 1,1666 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

360

150

150

150

150

040

360

360

360

150

360

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

ALMERÍA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: E - Por cese en la adscripción en puestos docentes en el exterior

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590003

590003

590003

590003

590003

590003

590003

590003

590003

590004

590004

590004

590004

Page 4: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 405/03/2013

GALICIA33279206T

15893978N

05365926A

33269705K

36049301K

11935293H

35304893P

36068410V

09373511E

32432060J

33264716T

32634351L

09732313R

32451569H

SÁNCHEZ PEDROSA, JOSÉ

LERIA MATEO, MARÍA DOLORES

PUERTAS CASTAÑOS, EDUARDO

MONTERO PARCERO, MÓNICA PAULA

LAGO RIBO, MARÍA ESTELA

GUERREIRA FERNÁNDEZ, CARLOS

MARTÍN MÉNDEZ, RAFAEL

GARCÍA FOLE, MARÍA CELIA

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, INMACULADA

RÚA PEÓN, JUAN CARLOS

SACIDO ROMERO, ALBERTO

SALIDO GARCÍA, JOSÉ

BARRIENTOS PÉREZ, MARÍA ROSARIO

REY ALONSO, MERCEDES

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36011798

36019062

28038847

15015755

36018461

49006020

15027721

36011798

27006541

15025611

15026731

15001070

24005987

15005221

IES Alexandre Bóveda

IES Rosais 2

SEVERO OCHOA

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES República Oriental do Uruguai

IES "RIO DUERO"

IES Plurilingüe de Ames

IES Alexandre Bóveda

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES Monte das Moas

IES Campo de San Alberto

CPI de Cruz do Sar

IES "LEGIO VII"

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Vigo

Vigo

ALCOBENDAS

Santiago de Compostela

Vigo

ZAMORA

Ortoño

Vigo

Lugo

Coruña, A

Noia

Bergondo

LEON

Coruña, A

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MADRID NORTE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

ZAMORA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

LEÓN

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

79,9666

198,0663

196,6500

180,2166

155,7498

148,6666

142,2666

135,4791

131,6666

130,4791

124,8697

123,9996

120,2915

118,3666

1) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

53,1666 2,0000 20,0000 4,8000

161,9166 5,0000 10,0000 15,4997 5,5000 0,1500

170,5000 20,0000 6,0000 0,1500

158,6666 15,0000 6,3000 0,2500

146,6666 5,8332 3,0000 0,2500

132,6666 10,0000 6,0000

134,6666 5,0000 2,6000

114,4791 15,0000 6,0000

121,1666 2,0000 5,0000 3,5000

119,4791 5,0000 6,0000

106,9992 2,0000 7,0830 7,7000 1,0875

95,9996 2,0000 20,0000 6,0000

108,6666 5,6249 6,0000

103,1666 4,0000 5,0000 6,2000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

360

150

150

360

360

150

360

270

150

150

150

270

150

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: E - Por cese en la adscripción en puestos docentes en el exterior

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

Page 5: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 505/03/2013

GALICIA10072634Z

10061503S

52491514V

15790213T

32750832M

32807384T

33289502S

32367688H

50301770B

32761330S

33856544S

76710482P

09367239Y

34961810Q

HURTADO BODELÓN, JESÚS

ALONSO SÁNCHEZ, ISABEL

PARDAVILA PAZOS, NATALIA

AGUINAGA ALFONSO, MARÍA MAGDALENA

BLANCO DAVILA, CARLOS

FERREIRO GONZÁLEZ, CARLOS

MEJUTO COSTA, JESÚS DANIEL

FERNÁNDEZ MORAÑA, CARLOS

RUIZ DEL ARBOL FERNÁNDEZ, TALIDA MARIA PILAR

CASTRO BARREIRO, MARÍA DEL PILAR

LÓPEZ SOBRADO, MARTA

FERNÁNDEZ RAMOS, BALDOMERO

PÉREZ RAMOS, MARÍA JESÚS

PÉREZ FERNÁNDEZ, CARMEN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15005749

15015755

36011634

31004500

15026421

15022620

36006729

15005257

36011592

15027903

36018379

15027319

33028453

36004745

IES Universidade Laboral

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Politécnico de Vigo

I.E.S. PADRE MORET-IRUBIDE

IES Plurilingüe Rafael Dieste

IES de Curtis

IES Valle-Inclán

IES Ramón Menéndez Pidal

IES Santa Irene

IES Eduardo Blanco Amor

IES A Xunqueira II

IES de Sar

I.E.S. "LA CORREDORIA"

IES A Paralaia

Burgo, O

Santiago de Compostela

Vigo

PAMPLONA

Coruña, A

Curtis

Pontevedra

Coruña, A

Vigo

Burgo, O

Pontevedra

Santiago de Compostela

OVIEDO

Moaña

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

NAVARRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

ASTURIAS

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

117,9575

115,3996

114,9992

111,4866

109,6666

108,7332

105,3166

104,7328

104,2666

101,1666

96,8164

96,6666

96,5164

86,8496

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 2) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

94,9992 17,7083 5,1000 0,1500

99,9996 10,0000 5,4000

102,9992 1,0000 5,0000 6,0000

75,1666 5,0000 9,0000 7,5000 6,0000 8,8200

93,1666 5,0000 5,0000 6,1000 0,4000

71,3332 9,0000 20,0000 8,1000 0,3000

79,1666 20,0000 6,0000 0,1500

78,3328 20,0000 6,0000 0,4000

73,1666 5,0000 20,0000 6,1000

87,1666 3,0000 5,0000 6,0000

85,6664 5,0000 6,0000 0,1500

75,1666 5,0000 6,0000 10,5000

85,6664 5,0000 5,3000 0,5500

65,1666 5,0000 9,5830 6,1000 1,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

360

360

150

320

360

150

360

150

360

360

270

150

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

Page 6: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 605/03/2013

GALICIA32634852Z

34940759X

76710934T

76620349N

32781380D

09291601S

35297360L

033262228

32815344W

44078818P

46903502Q

32672816M

34950460M

053166332

GÓMEZ REY, ENRIQUE V.

OJEA FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA

MÉNDEZ PÉREZ, MARÍA DOLORES

FERNÁNDEZ MONTES, MARÍA

CALVETE CANEDO, CARLOS

HERRERO SINOVAS, MARÍA BELÉN

RÍOS LÓPEZ, MARÍA ROSARIO

QUINTANS LOPEZ, REBECA

GONZÁLEZ DÍAZ, MARÍA CARMEN

DEL VALLE GONZÁLEZ, EVA

DE PAZ DE LUIS, TELMO

LEIRA RIVAS, LUZ MARÍA

GARRIDO GÓMEZ, ELIZABETH

Picallo Baña, Marta Maria

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15006742

32008941

36011592

32008951

15027654

36006717

15006791

36020362

15027307

36019220

15025657

15006742

32009116

32015232

IES Concepción Arenal

IES Eduardo Blanco Amor

IES Santa Irene

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Agra de Leborís

IES Sánchez Cantón

IES Saturnino Montojo

IES de Valga

IES Isidro Parga Pondal

IES Auga da Laxe

IES de Mugardos

IES Concepción Arenal

IES 12 de Outubro

IES Lagoa de Antela

Ferrol

Ourense

Vigo

Ourense

Torás

Pontevedra

Ferrol

Valga

Carballo

Gondomar

Mugardos

Ferrol

Ourense

Xinzo de Limia

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

86,1666

86,1328

85,3332

81,3332

77,3166

77,2332

69,4832

50,8660

48,6498

48,1832

48,0332

47,3332

47,0832

46,3332

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

77,1666 5,0000 4,0000

72,3328 5,0000 5,0000 3,8000

69,3332 5,0000 5,0000 6,0000

67,3332 3,0000 5,0000 6,0000

51,1666 20,0000 6,0000 0,1500

63,1666 7,9166 6,0000 0,1500

51,1666 4,0000 8,1666 6,0000 0,1500

34,4994 5,0000 4,1666 3,2000 4,0000

35,3332 4,0000 3,1666 6,0000 0,1500

31,3332 3,0000 5,0000 8,1000 0,7500

31,3332 5,0000 5,0000 6,0000 0,7000

35,3332 1,0000 5,0000 6,0000

30,0832 3,0000 5,0000 9,0000

31,3332 5,0000 9,0000 1,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

320

360

320

150

360

150

285

150

360

320

150

320

450

OURENSE

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

MADRID CAPITAL

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

A CORUÑA

OURENSE

TOLEDO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

Page 7: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 705/03/2013

GALICIA36122926T

036086266

35320482A

76812780W

035310106

78556054Z

33303695V

047359133

32829318S

36091491Y

33273358V

35461258L

33853888G

32445186Y

NOVOA NIETO, ISABEL M

DAVILA RODRIGUEZ, BEGOÑA

RODRÍGUEZ MARTICORENA, VERÓNICA

LAMELA COUTO, CELIA

ARIZAGA CASTRO, SUSANA

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARIOLA

CORBELLE VALIÑO, MARÍA DEL MAR

PEREZ VAZQUEZ, ELENA

RODRÍGUEZ PAREDES, ANA AURORA

MONTEAGUDO CABALEIRO, MARÍA TERESA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MARGARITA

LAGES PADÍN, MARÍA DEL CARMEN

REGO MÉNDEZ, MARÍA ELENA

FREIRE PRADO, MARÍA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15025645

36014601

36006717

36020350

36020295

38006204

27013636

36013761

15007621

36013588

36012471

15018203

33020090

15007621

IES Ricardo Carballo Calero

IES Álvaro Cunqueiro

IES Sánchez Cantón

IES Pintor Colmeiro

IES Mestre Landín

IES TOMÁS DE IRIARTE

IES María Sarmiento

IES A Xunqueira I

CPI Cabo da Area

CPI do Toural

IES Castro Alobre

CPI de Bembibre

I.E.S. "Alto Nalón"

CPI Cabo da Area

Ferrol

Vigo

Pontevedra

Silleda

Marín

Santa Cruz de Tenerife

Viveiro

Pontevedra

Laxe

Vilaboa

Vilagarcía de Arousa

Bembibre

BARREDOS

Laxe

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TENERIFE

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

ASTURIAS

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

46,3161

44,6998

42,6332

41,3332

39,4495

38,2664

37,5665

34,9330

34,1998

33,6998

33,6332

32,7497

31,7327

31,6664

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

31,3332 10,0829 4,9000

25,3332 7,0000 4,1666 6,8000 1,4000

31,3332 5,0000 6,0000 0,3000

29,3332 1,0000 5,0000 6,0000

20,6664 2,0000 7,3331 6,0000 3,4500

29,3332 6,8332 2,1000

23,3332 5,0000 3,0833 6,0000 0,1500

17,3330 7,0000 3,0000 6,0000 1,6000

19,3332 4,0000 4,1666 6,7000

19,3332 5,0000 3,1666 6,2000

23,3332 3,0000 1,0000 6,0000 0,3000

16,6664 3,0000 4,0833 9,0000

16,6664 2,0000 3,9163 9,0000 0,1500

16,9998 3,0000 3,1666 8,5000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

285

360

150

381

360

150

210

320

360

360

360

320

360

PONTEVEDRA

MADRID CAPITAL

PONTEVEDRA

A CORUÑA

TENERIFE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

HUELVA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

Page 8: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 805/03/2013

GALICIA32794717Y

033997370

033339950

32788561Z

34262659L

33329034X

36081611Q

77596093G

53164576F

32668001C

35458163Y

32833596S

76577277L

76407580Q

EIMIL PAZ, ELISA

Couto Vazquez, Juan Carlos

Amor Carreira, Alejandro

VEGA MADROÑERO, MARÍA DE LA FE

ALBO GARCÍA, MARÍA LORETO

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RUTH

ALBERTUZ CARNEIRO, FRANCISCO JOSÉ

LÓPEZ FERNÁNDEZ, LAURA

MOURELO BARREIRO, MARÍA CRISTINA

VEIGA TORRE, EMILIA

BARREIRO SANMIGUEL, MARÍA GEMA

ZEA ÁLVAREZ, FRANCISCO

ERES RIGUEIRA, LUCÍA

LÓPEZ RIVERA, DULCE MARÍA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15017880

15021755

15014568

36012471

32016637

36000922

36019751

15021755

15027711

36020349

36012471

36004745

36019323

36004745

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

IES Cabo Ortegal

IES Nº 1

IES Castro Alobre

IES Cosme López Rodríguez

IES María Soliño

IES de Tomiño

IES Cabo Ortegal

IES Leliadoura

IES de Sanxenxo

IES Castro Alobre

IES A Paralaia

IES Chano Piñeiro

IES A Paralaia

Touro

Cariño

Ribeira

Vilagarcía de Arousa

Rúa de Valdeorras, A

Cangas

Tomiño

Cariño

Ribeira

Adina

Vilagarcía de Arousa

Moaña

Forcarei

Moaña

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

30,8330

30,7996

29,9996

29,4914

28,8330

28,4664

28,0330

27,9830

27,9830

27,8330

27,8330

27,8330

27,4827

27,0497

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

16,6664 6,0000 2,1666 6,0000

17,3330 2,0000 3,1666 8,3000

17,3330 2,0000 3,1666 6,0000 1,5000

12,9998 7,0000 3,1666 6,0000 0,3250

16,6664 4,0000 2,1666 6,0000

12,9998 4,0000 3,1666 6,0000 2,3000

16,6664 2,0000 4,1666 5,2000

16,6664 2,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 2,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 2,0000 3,1666 6,0000

16,6664 2,0000 3,1666 6,0000

12,6664 6,0000 3,1666 6,0000

16,6664 2,0000 2,9163 5,9000

16,6664 4,0833 6,0000 0,3000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

450

190

150

270

320

360

150

150

150

360

360

360

150

PONTEVEDRA

TOLEDO

GUADALAJARA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

Page 9: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 905/03/2013

GALICIA36124837W

32818066X

12742527K

33319709T

10888518L

35464361V

34980304H

36091751J

33268311F

32619278B

03073489E

34719062X

32749273X

TIPO DE PLAZA: 590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA

ESPINOSA SUÁREZ, PAULA MARÍA

MANEIRO VIDAL, MANUEL

MACHO DUQUE, ROSA ISABEL

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, AÍDA

RODRÍGUEZ LORENZO, MARÍA TERESA

RODRÍGUEZ CAYETANO, MARGARITA

COMESAÑA PAZ, ALFREDO

CAROU GARCÍA, MARÍA AMELIA

AGULLÓ LEAL, RICARDO

MAQUEDA BLASCO, MARÍA ASCENSIÓN

PALLÍN JUSTO, JOSÉ L.

CANZOBRE RAMA, ANA MARÍA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36014544

36018999

32005305

36020337

36019751

36019402

32016777

36017430

15027711

15006730

15005397

36006717

36011592

IES Indalecio Pérez Tizón

IES As Barxas

CPI Laureano Prieto

IES de Salvaterra de Miño

IES de Tomiño

IES Pazo da Mercé

IES Carlos Casares

IES Ricardo Mella

IES Leliadoura

IES Sofía Casanova

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Sánchez Cantón

IES Santa Irene

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

Tui

Moaña

Gudiña, A

Salvaterra de Miño

Tomiño

Tortoreos

Viana do Bolo

Vigo

Ribeira

Ferrol

Coruña, A

Pontevedra

Vigo

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

26,8330

26,8330

26,8164

26,7997

26,7497

26,7497

26,2827

45,0332

26,2331

209,5666

204,8166

193,0166

168,8666

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

12,6664 3,0000 2,1666 9,0000

12,6664 3,0000 2,1666 9,0000

16,6664 4,0000 6,0000 0,1500

12,6664 4,0000 2,1666 7,8000 0,1667

16,6664 4,0833 6,0000

12,6664 6,0000 2,0833 6,0000

16,6664 1,0000 2,9163 5,7000

33,3332 2,0000 5,0000 4,7000

16,9998 3,0833 6,0000 0,1500

184,6666 20,0000 4,5000 0,4000

174,6666 5,0000 6,0000 10,0000 9,0000 0,1500

182,6666 5,0000 5,1000 0,2500

158,6666 5,0000 5,2000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

320

360

150

360

320

360

150

150

150

360

360

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590004

590005

590005

590005

590005

590005

590005

Page 10: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1005/03/2013

GALICIA76407943B

33851151G

34919740J

52490352M

34729103T

33829008X

76563568H

33276819M

52452158Z

33307245W

32748232G

33210097Y

005622197

35998130W

AZAUSTRE GALIANA, JOSÉ LUIS

NAVEIRA ZAPATA, RAIMUNDO JOSÉ

LUIS TORRES, ISOLINA

MARTÍNEZ GARGAMALA, HUMBERTO

DÍAZ RODRÍGUEZ, MANUEL

IGLESIAS MOREIRA, MARÍA DOLORES

MARTÍNEZ REY, ANTONIO

GARCÍA GÓMEZ, DOLORES ENCARNACIÓN

PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, RAFAEL

GONZÁLEZ LÓPEZ, PABLO

CACHEDA VARELA, DELIA

BARRAJON MUÑOZ, CARLOS ANTONIO

PEREIRA NOVOA, JOSÉ MANUEL

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

37005939

36006717

32008941

36018677

36011634

27006531

36006730

15015755

36013761

27006553

15005233

15019347

32009116

41701079

IES "FEDERICO GARCIA BERNALT"

IES Sánchez Cantón

IES Eduardo Blanco Amor

IES Luís Seoane

IES Politécnico de Vigo

IES Lucus Augusti

IES Frei Martín Sarmiento

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES A Xunqueira I

IES Xoán Montes

IES Agra do Orzán

CPI Camiño de Santiago

IES 12 de Outubro

I.E.S. Flavio Irnitano

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SALAMANCA

Pontevedra

Ourense

Pontevedra

Vigo

Lugo

Pontevedra

Santiago de Compostela

Pontevedra

Lugo

Coruña, A

Arca

Ourense

El Saucejo

SALAMANCA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

SEVILLA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

166,2666

157,0166

141,6666

141,5228

130,3117

128,1666

127,5406

124,0573

114,7328

113,3986

98,2162

94,9996

91,7992

86,8332

1) 3) 4) 5)

1) 2) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

154,6666 2,0000 5,0000 4,6000

124,6666 5,0000 20,0000 6,8000 0,5500

119,1666 16,5000 6,0000

115,1666 20,0000 6,1000 0,2562

115,3117 4,0000 5,0000 6,0000

117,1666 5,0000 6,0000

108,3740 13,1666 6,0000

102,9992 3,0000 11,4581 6,0000 0,6000

87,1666 1,0000 19,6662 6,0000 0,9000

102,4986 5,0000 5,9000

71,1666 1,0000 19,7496 6,0000 0,3000

83,9996 5,0000 6,0000

78,9992 7,5000 5,3000

74,6666 3,0000 3,1666 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

360

320

360

360

270

270

150

150

270

150

360

282

360

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

MADRID SUR

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

B: 2

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

Page 11: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1105/03/2013

GALICIA35236045E

32772613M

36125246C

35303484W

76408840B

036076526

034982681

034972576

32416153E

32820464Q

033291425

034994309

34262952J

44836346P

PAZOS RIVEIRO, MARÍA DOLORES

FACHADO ESTÉVEZ, ALBERTO

FRANCISCO DA ROCHA, GONZALO XOSÉ

VÁZQUEZ LORES, AMPARO

FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, MARÍA AGUSTINA

BERJANO RODRIGUEZ, MARIA ANGELA

Vilas Dominguez, Oscar

VIDAL SAMBREIJOME, MARIA NIEVES

NOVO VILLAVERDE, GONZALO MANUEL ANTONIO

BELLAS MÉNDEZ, MARÍA TERESA

FORMIGO COUCEIRO, JOSE

VILLARINO LOPEZ, MARIA

LÓPEZ PÉREZ, MARÍA CATALINA

REI IGLESIAS, XOSÉ ANTÓN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36020295

15025611

27006541

36020295

15023405

36011634

36013758

36013758

15003005

15027873

36015111

36014520

15027861

28039724

IES Mestre Landín

IES Monte das Moas

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES Mestre Landín

CPI A Xunqueira

IES Politécnico de Vigo

IES Laxeiro

IES Laxeiro

CPI Vicente Otero Valcárcel

IES Afonso X O Sabio

CPI Aurelio Marcelino Rey García

IES Pedra da Auga

IES Pedra da Aguia

GRANDE COVIAN

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Marín

Coruña, A

Lugo

Marín

Fene

Vigo

Lalín

Lalín

Carral

Cambre

Cuntis

Ponteareas

Ponte do Porto

ARGANDA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

MADRID ESTE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

84,6664

83,3332

76,6332

73,5496

60,9332

43,1998

43,0832

40,8332

40,2080

39,6332

37,9998

37,6332

37,4165

36,7332

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

73,6664 5,0000 6,0000

63,1666 14,1666 6,0000

69,1666 3,1666 3,3000 1,0000

57,1666 3,0000 7,0830 6,0000 0,3000

47,3332 2,0000 5,0000 6,0000 0,6000

31,3332 3,0000 4,1666 2,5000 2,2000

31,3332 5,0000 6,0000 0,7500

27,3332 5,0000 6,0000 2,5000

20,3750 4,0000 7,0830 8,0000 0,7500

19,3332 10,0000 4,0000 6,0000 0,3000

18,9998 8,0000 5,0000 6,0000

23,3332 5,0000 7,1000 2,2000

19,3332 5,0000 4,0833 9,0000

29,3332 5,0000 2,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

270

150

270

290

450

230

150

150

240

210

150

360

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

MÁLAGA

TOLEDO

JAÉN

A CORUÑA

A CORUÑA

LEÓN

HUELVA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

Page 12: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1205/03/2013

GALICIA35307573C

33266310F

10061680P

32617497R

076409381

33821508P

006255332

32666590N

35549302L

32624172Y

76575675G

36170450Y

33540931P

76969158A

SANTOS SOLLA, JACOBO BENJAMÍN

SUÁREZ DENIS, MARÍA DOLORES

MÉNDEZ SANZ, FEDERICO

LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA PILAR ISABEL

MATILLA RODRIGUEZ, M.AURORA

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA TRINIDAD

Maldonado Sanchez-Migallon, Juan Felix

PRIETO SEIJAS, LUCÍA

BUGARÍN PEREIRA, MARÍA CELIA

RODRÍGUEZ SERANTES, MARÍA ROSA

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO

MORENO LAMARCA, ANDREA

FIGUEROA PAZ, ADELA CLORINDA

AGRELO TUBÍO, ROBERTO CARLOS

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027851

15027976

24002160

36020313

15006687

27015891

27013934

15032081

36020337

15026376

27002997

36019256

15008817

36019669

IES A Cachada

IES Poeta Añón

IES "BERGIDUM FLAVIUM"

IES de Ponte Caldelas

IES de Catabois

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

IES Perdouro

IES de Fene

IES de Salvaterra de Miño

IES Punta Candieira

CPI Virxe do Monte

IES de Vilalonga

IES de Melide

IES Armando Cotarelo Valledor

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Boiro

Serra de Outes, A

CACABELOS

Ponte Caldelas

Ferrol

Ribeiras de Lea

Burela

Fene

Salvaterra de Miño

Cedeira

Sistallo

Adina

Melide

Vilagarcía de Arousa

A CORUÑA

A CORUÑA

LEÓN

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

36,7161

35,6494

34,9498

34,4998

34,1664

34,0331

32,5830

31,2998

30,6498

30,3831

29,2330

27,8997

27,8164

27,6330

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

19,3332 6,0000 7,5829 3,5000 0,3000

23,3332 2,0000 4,1662 6,0000 0,1500

23,3332 1,0000 4,1666 6,0000 0,4500

23,3332 1,0000 4,1666 6,0000

18,9998 6,0000 3,1666 6,0000

23,3332 2,0000 2,2499 6,0000 0,4500

19,3330 5,0000 6,0000 2,2500

19,3332 4,0000 4,1666 3,8000

23,3332 4,1666 3,0000 0,1500

16,9998 3,0000 4,0833 6,0000 0,3000

16,6664 5,0000 1,1666 6,0000 0,4000

12,6664 6,0000 3,0833 6,0000 0,1500

12,6664 6,0000 3,0000 6,0000 0,1500

16,6664 3,0000 3,1666 4,8000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

320

360

240

150

020

270

360

360

270

360

150

150

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

LEÓN

A CORUÑA

ALBACETE

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

Page 13: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1305/03/2013

GALICIA32440894S

33236120Q

09183172P

77593558E

77597537E

34261359F

32791026H

53303246X

34951195G

32619343F

33246126V

36113554N

36013482J

TIPO DE PLAZA: 590006 MATEMÁTICAS

LÓPEZ SABIO, MARÍA TERESA

OTERO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL

MARTIN CARRASCO, JESUS

FIALLEGA GÓMEZ, MÓNICA

FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALEJANDRO DANIEL

GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA

FERNÁNDEZ CORRAL, MARÍA MAR

FERNÁNDEZ PIÑEIRO, ESTEFANÍA

GARCÍA CASLA, AGUSTÍN MIGUEL

CERDIDO PINTOS, MARÍA BELÉN

GÓMEZ PENÍN, JUAN MANUEL

PÉREZ FERNÁNDEZ, ESTHER

PEÑA REY, CELIA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027861

36019323

36019232

27013648

15026388

32016777

15027711

36020271

36019244

15006742

36014601

36017430

36002359

IES Pedra da Aguia

IES Chano Piñeiro

IES Monte da Vila

IES Vilar Ponte

IES Plurilingüe Fontexería

IES Carlos Casares

IES Leliadoura

IES Plurilingüe As Bizocas

IES A Sangriña

IES Concepción Arenal

IES Álvaro Cunqueiro

IES Ricardo Mella

IES Antón Losada Diéguez

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ponte do Porto

Forcarei

Grove, O

Viveiro

Serres

Viana do Bolo

Ribeira

Grove, O

Guarda, A

Ferrol

Vigo

Vigo

Estrada, A

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

27,1664

26,8330

26,8330

26,7497

26,7164

26,6494

26,5827

25,9830

25,8330

251,4330

115,2413

94,5832

109,8666

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

16,9998 2,0000 2,1666 6,0000

16,6664 4,1666 6,0000

16,6664 4,1666 6,0000

12,6664 5,0000 3,0833 6,0000

16,6664 2,0000 2,0000 5,9000 0,1500

12,6664 5,0000 2,8330 6,0000 0,1500

12,6664 4,0000 2,9163 6,0000 1,0000

12,6664 4,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 3,1666 6,0000

225,3330 20,0000 6,1000

91,1666 19,3747 4,7000

67,3332 8,0000 13,0000 6,0000 0,2500

83,1666 20,0000 6,2000 0,5000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

360

360

270

270

150

150

150

320

150

360

360

360

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: E - Por cese en la adscripción en puestos docentes en el exterior

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590005

590006

590006

590006

590006

Page 14: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1405/03/2013

GALICIA33841083X

33236053H

35243051J

34934199M

33828930R

33267188B

33843118K

32760893S

71862817F

33828363D

32419813W

32449346A

32750153Q

33836826P

OTERO ESPINAR, ANA MARÍA

SILVA COBAS, FEDERICO

CANDA GONZÁLEZ, ALBINO VICENTE

CORONA GARCÍA, TOMÁS

DÍAZ CURRÁS, JOSÉ IGNACIO

MAYO CAAMAÑO, JOSÉ ANTONIO

VEIGA SOUTO, MARÍA CONCEPCIÓN

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS

VILLAMIL FERNÁNDEZ, MARÍA JULIA GRACIELA

POLLÁN FERNÁNDEZ, VICTORINO

SUÁREZ RODRÍGUEZ, MARÍA FERNANDA

VAREA CASCALLAR, MARÍA JESÚS

FACHAL MUÍÑO, MARÍA CARMEN

PÉREZ CALDERÓN, MARÍA PILAR

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

32008941

15015755

15025712

15027319

27006531

15010812

27006531

15026716

27006541

27006553

15005397

15005397

15027770

36020143

IES Eduardo Blanco Amor

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Antonio Fraguas Fraguas

IES de Sar

IES Lucus Augusti

IES Virxe do Mar

IES Lucus Augusti

IES Plurilingüe Adormideras

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES Xoán Montes

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Fernando Wirtz Suárez

IES A Sardiñeira

IES de Poio

Ourense

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Lugo

Noia

Lugo

Coruña, A

Lugo

Lugo

Coruña, A

Coruña, A

Coruña, A

Poio

OURENSE

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

232,9166

213,1666

207,2666

201,6666

185,6666

184,8166

178,9166

176,2166

175,8332

173,3915

170,6666

168,1666

164,6666

161,9166

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

206,6666 20,0000 6,0000 0,2500

196,6666 13,0000 3,5000

170,6666 5,0000 1,0000 20,0000 9,0000 1,6000

178,6666 15,0000 6,0000 2,0000

158,6666 1,0000 20,0000 6,0000

158,6666 20,0000 6,0000 0,1500

152,6666 20,0000 6,0000 0,2500

158,6666 3,0000 5,0000 8,0000 1,5500

164,8332 5,0000 6,0000

154,6666 10,6249 7,7000 0,4000

158,6666 1,0000 5,0000 6,0000

152,6666 2,0000 7,5000 6,0000

152,6666 7,5000 4,5000

132,6666 3,0000 20,0000 6,0000 0,2500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

360

150

150

270

150

270

150

270

270

150

150

150

360

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

Page 15: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1505/03/2013

GALICIA32760681X

35251306B

32445123N

33256188M

33859080K

34903697R

36043623R

34258253Y

33828830Q

33316583W

35310975H

09363411L

34953744T

32788756W

PÉREZ ALVARIÑO, MARÍA JESÚS

PINTOS LAMOSO, BENIGNO C.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL

QUIREZA RAMOS, MARÍA CARMEN

GÓMEZ LÓPEZ, ANA ISABEL

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, MARÍA ELVIRA

OGANDO RIANDE, PILAR

LÓPEZ BARREDO, MARÍA ISABEL

FERNÁNDEZ NEIRA, XESÚS

MÉNDEZ BARREIRO, ANA

MEZQUITA FERNÁNDEZ, MARÍA INMACULADA

RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL PILAR

GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

ORTA ISASI, PAULA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027770

36006717

15005002

36006717

27015773

36019268

36011567

36019268

15027721

27016200

36018379

24018210

32009116

36019244

IES A Sardiñeira

IES Sánchez Cantón

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Sánchez Cantón

IES Muralla Romana

IES Gonzalo Torrente Ballester

IES Castelao

IES Gonzalo Torrente Ballester

IES Plurilingüe de Ames

IES Poeta Díaz Castro

IES A Xunqueira II

IES "VADINIA"

IES 12 de Outubro

IES A Sangriña

Coruña, A

Pontevedra

Coruña, A

Pontevedra

Lugo

Pontevedra

Vigo

Pontevedra

Ortoño

Lagostelle

Pontevedra

CISTIERNA

Ourense

Guarda, A

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

LEÓN

OURENSE

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

157,4166

145,4666

138,6666

138,4166

137,4166

134,8164

124,1666

122,7666

122,6666

120,3324

119,8328

104,1666

82,9330

82,3332

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

140,6666 10,0000 6,2000 0,5500

115,1666 4,0000 20,0000 6,3000

115,1666 17,5000 6,0000

109,1666 3,0000 20,0000 6,0000 0,2500

109,1666 2,0000 20,0000 6,0000 0,2500

124,6666 7,4998 2,5000 0,1500

111,1666 2,0000 5,0000 6,0000

109,1666 7,5000 6,1000

108,6666 3,0000 5,0000 6,0000

109,3324 5,0000 6,0000

107,8328 1,0000 5,0000 6,0000

93,1666 5,0000 6,0000

73,6664 4,1666 5,1000

71,3332 5,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

150

360

270

360

360

360

270

150

360

320

320

360

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

OURENSE

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

Page 16: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1605/03/2013

GALICIA044809301

076867524

32807936T

33299606E

33307059T

44087437W

53110487Z

76866310B

32831328R

32684333E

33351731Y

33289031G

35996637G

78787598V

HERMIDA VAZQUEZ, NATALIA MARIA

Puente Isla, Pilar

EXPÓSITO GARCÍA, CRISTINA

IGLESIAS DOMÍNGUEZ, JOSÉ MANUEL

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL

GARCÍA CASTRO, LAURA

BLANCO DE SANTIAGO, MARÍA DEL PUERTO

SÁNCHEZ ARINES, IGNACIO JAVIER

NOUCHE BOTANA, MARÍA ESTHER

CASAS FERREÑO, NATALIA

DÍAZ DÍAZ, XOSÉ

PAZOS CELIS, TRINIDAD

PAZOS SILVA, JOSÉ EUGENIO

GONZÁLEZ RIVAS, SARA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027733

36013771

15027125

15020556

36019669

36020143

36020295

36020313

15022620

32014801

15022620

36005142

36019463

15027851

IES de Arzúa

IES Fermín Bouza Brey

IES de Viós

IES Breamo

IES Armando Cotarelo Valledor

IES de Poio

IES Mestre Landín

IES de Ponte Caldelas

IES de Curtis

IES Cidade de Antioquía

IES de Curtis

CPI Santa Lucía

IES Johan Carballeira

IES A Cachada

Arzúa

Vilagarcía de Arousa

Viós

Pontedeume

Vilagarcía de Arousa

Poio

Marín

Ponte Caldelas

Curtis

Xinzo de Limia

Curtis

Saiáns

Bueu

Boiro

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

67,3248

65,6826

62,4165

61,8382

61,1332

56,9998

55,4665

54,3332

53,3997

52,4832

50,9998

48,3332

47,7164

47,2498

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

43,3332 4,0000 13,9166 6,0000 0,0750

41,6664 1,5000 14,1662 6,6000 1,7500

51,3332 1,0000 4,0833 6,0000

47,3332 3,0000 5,0000 6,5000 0,0050

44,8332 2,0000 5,0000 9,0000 0,3000

39,3332 8,5000 3,1666 6,0000

43,3332 6,5833 5,4000 0,1500

43,3332 5,0000 6,0000

35,3332 2,0000 9,9165 6,0000 0,1500

39,3332 3,0000 4,0000 6,0000 0,1500

35,3332 4,0000 0,1666 9,0000 2,5000

35,3332 2,0000 5,0000 6,0000

37,6664 5,0000 4,9000 0,1500

33,3332 7,9166 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

100

160

270

150

270

360

360

360

150

320

270

150

360

360

CÁCERES

CUENCA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

Page 17: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1705/03/2013

GALICIA44812123G

44806126X

36162658B

033271959

033343198

52935925E

032778846

34266733E

44828221W

44811156A

32882651B

46908953Q

034257455

32694841L

BAO CEBEIRO, JAVIER

BARCA LÓPEZ, MARUXA

GARCIA FERNANDEZ, IRIA TRINIDAD

VARELA FRADE, FCO. JAVIER

Nuñez Tejeiro, Manuel

CORTES AYASO, ALEXANDRE ANDRÉS

GARCIA LAMELA, JOAQUIN

SOTELO ARMESTO, ANTONIO

LORENZO VÁZQUEZ, FERNANDO JOSÉ

CALVO MALLÓN, JESÚS MANUEL

GARCÍA SÁNCHEZ, HUGO

SAMBADE NIETO, SANDRA

RODRIGUEZ ARIAS, LUIS

FRAGA LAMAS, VERÓNICA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027711

36004708

28038926

15014568

36019402

15014568

15021755

32016637

36019232

36024197

33023534

36019463

36020246

36018999

IES Leliadoura

CPI de Mosteiro-Meis

VILLA DE VALDEMORO

IES Nº 1

IES Pazo da Mercé

IES Nº 1

IES Cabo Ortegal

IES Cosme López Rodríguez

IES Monte da Vila

IES de Cotobade

I.E.S. "ELISA Y LUIS VILLAMIL"

IES Johan Carballeira

IES Illa de Ons

IES As Barxas

Ribeira

Mosteiro

VALDEMORO

Ribeira

Tortoreos

Ribeira

Cariño

Rúa de Valdeorras, A

Grove, O

Tenorio

VEGADEO

Bueu

Bueu

Moaña

A CORUÑA

PONTEVEDRA

MADRID SUR

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

ASTURIAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

45,7995

43,7165

42,0494

40,6582

40,3332

39,7661

39,6914

36,4994

35,4664

33,1330

32,9664

32,7497

32,5332

31,4827

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

35,3332 5,1663 5,3000

31,3332 2,0000 3,0833 7,0000 0,3000

20,6664 6,0000 7,0830 8,3000

27,3332 2,0000 5,0000 6,0000 0,3250

27,3332 5,0000 7,5000 0,5000

24,9998 5,0000 5,9163 3,7000 0,1500

29,6664 4,0000 6,0000 0,0250

24,6664 2,0000 1,8330 8,0000

24,6664 5,0000 5,5000 0,3000

12,6664 8,0000 3,1666 9,0000 0,3000

16,9998 5,0000 4,1666 6,2000 0,6000

16,6664 7,0000 3,0833 6,0000

23,3332 5,0000 2,0000 2,2000

20,6664 2,0000 3,9163 4,6000 0,3000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

360

100

450

360

100

360

360

150

320

150

290

150

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CÁCERES

TOLEDO

PONTEVEDRA

CÁCERES

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

MÁLAGA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

590006

Page 18: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1805/03/2013

GALICIA032675691

76825988P

35314280B

33994234G

35317593N

34929183A

33844337K

32425987N

36047811A

32432147P

013735637

32763430E

34598894V

TIPO DE PLAZA: 590007 FÍSICA Y QUÍMICA

SIXTO RODRIGUEZ, BEATRIZ

FERNÁNDEZ CASTRO, ROBERTO

CAMAÑO PIÑEIRO, ANA MARÍA

GÓMEZ BAÑO, AMARA

PINTOS COUTO, MARÍA TERESA

CAMPOS ÁLVAREZ, CARLOS

ARES RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ PORCA, PEDRO LUIS

EGIDO PORTELA, MARÍA DEL CARMEN

BARTOLOMÉ BRIZUELA, JOSÉ IGNACIO

VILA GOMEZ, M. JOSE

BLANCO ALLER, JORGE RAMÓN

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARÍA CONCEPCIÓN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36013692

36013576

36019244

36013576

36013576

32008951

36019426

15005221

36019062

36019669

15015755

15001136

32008941

IES Val do Tea

CPI Manuel Suárez Marquier

IES A Sangriña

CPI Manuel Suárez Marquier

CPI Manuel Suárez Marquier

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Coruxo

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

IES Rosais 2

IES Armando Cotarelo Valledor

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Francisco Aguiar

IES Eduardo Blanco Amor

Ponteareas

Rosal, O

Guarda, A

Rosal, O

Rosal, O

Ourense

Vigo

Coruña, A

Vigo

Vilagarcía de Arousa

Santiago de Compostela

Betanzos

Ourense

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

31,2364

30,8827

29,9830

29,9330

29,7497

174,5166

133,3328

202,1916

199,7666

177,1166

175,9000

171,6666

153,6666

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 2) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

12,9998 8,0000 3,1666 6,0000 1,0700

20,6664 1,0000 2,9163 6,0000 0,3000

16,6664 4,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 3,0000 4,1666 6,0000 0,1000

16,6664 4,0000 3,0833 6,0000

162,6666 5,0000 6,7000 0,1500

102,3328 5,0000 20,0000 6,0000

166,6666 5,0000 20,0000 9,0000 1,5250

182,6666 2,0000 7,5000 6,0000 1,6000

160,6666 10,0000 6,3000 0,1500

158,5000 12,5000 4,9000

158,6666 2,0000 5,0000 6,0000

142,6666 5,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

260

360

360

150

360

320

360

150

360

360

283

150

360

LA RIOJA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MADRID ESTE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590006

590006

590006

590006

590006

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

Page 19: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 1905/03/2013

GALICIA33211442V

36017494T

33220578E

35995601A

35284591S

35433545K

76408140R

25987867Y

34969920F

32666009Y

033276231

32679929B

46904316W

36119527M

RAPOSO CASTRO, FELISA

VILLANUEVA PÉREZ, MARÍA CARMEN

LUCAS DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO

ALBA PUERTA, AMPARO

DÍAS SILVA, ARMANDO

DAPORTA PADÍN, MARÍA JOSÉ

FRAGUELA DOCANTO, PABLO

SERRANO JAÉN, MERCEDES

MATEOS SANTAMARÍA, CARMEN

IGLESIAS RIVERA, MARÍA MONTSERRAT

Rial CastiŠeiras, Rita Maria

GRAÑA FERNÁNDEZ, MARÍA PAULA

BASCUAS DOMÍNGUEZ, ELENA

COSTAS COSTAS, UGO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15025712

36011592

36019062

36019220

36020295

36019414

36019244

47001390

36019751

15023405

15023338

36020283

15026406

36018999

IES Antonio Fraguas Fraguas

IES Santa Irene

IES Rosais 2

IES Auga da Laxe

IES Mestre Landín

IES A Basella

IES A Sangriña

IES "EMPERADOR CARLOS"

IES de Tomiño

CPI A Xunqueira

IES Praia Barraña

IES da Illa de Arousa

IES de Ponteceso

IES As Barxas

Santiago de Compostela

Vigo

Vigo

Gondomar

Marín

Vilanova de Arousa

Guarda, A

MEDINA DEL CAMPO

Tomiño

Fene

Boiro

Illa de Arousa, A

Ponteceso

Moaña

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

151,6666

149,6666

142,0666

128,1496

121,6496

89,8664

89,1666

84,1666

73,4164

68,5832

58,7332

43,3832

39,6998

37,8164

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

140,6666 5,0000 6,0000

138,6666 5,0000 6,0000

126,6666 5,0000 5,0000 5,4000

99,9996 2,0000 20,0000 6,0000 0,1500

97,9996 20,0000 3,4000 0,2500

79,6664 5,0000 5,2000

69,1666 8,0000 5,0000 7,0000

71,1666 2,0000 5,0000 6,0000

61,6664 1,0000 5,0000 5,6000 0,1500

51,3332 3,0000 5,0000 9,0000 0,2500

35,3332 10,0000 5,0000 6,2000 2,2000

23,3332 9,0000 5,0000 6,0000 0,0500

28,9998 5,0000 5,7000

20,6664 6,0000 5,0000 6,0000 0,1500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

360

360

320

360

360

360

360

360

270

08J

320

360

270

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

VALLÈS OCCIDENTAL

OURENSE

PONTEVEDRA

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

Page 20: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2005/03/2013

GALICIA32434987L

44472215J

32654319T

76936197R

33254917E

036048169

32636707Y

76408601W

76569184E

32637523V

09721225E

09700896W

02507222S

TIPO DE PLAZA: 590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

FREIRE PÉREZ DE JUAN, LUIS

LÓPEZ RODRÍGUEZ, NURIA

DÍAZ SEOANE, MARÍA RAQUEL

PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA PALOMA

GONZÁLEZ GERVASI, MARÍA ROSARIO

Perez Lopez, Maria Jose

LORENZO EIRÍN, MARÍA PILAR

GONZÁLEZ PAZ, JUAN CARLOS

FERNÁNDEZ NIETO, MARÍA JOSEFA

QUINTANILLA GAYOSO, MARÍA TERESA

GARCÍA GARCÍA, TOMÁS

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ROBERTO

LÓPEZ BERMÚDEZ, FRANCISCO JAVIER

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15020544

36019402

15021755

36018999

27016509

27013648

36008155

36013576

36019751

32015177

24005987

15026455

36019062

IES de Ortigueira

IES Pazo da Mercé

IES Cabo Ortegal

IES As Barxas

IES Marqués de Sargadelos

IES Vilar Ponte

CPI de Rodeiro

CPI Manuel Suárez Marquier

IES de Tomiño

CPI de Padrenda-Crespos

IES "LEGIO VII"

IES Terra de Trasancos

IES Rosais 2

V:

V:

1

1

Ortigueira

Tortoreos

Cariño

Moaña

Lieiro

Viveiro

Rodeiro

Rosal, O

Tomiño

Crespos

LEON

Narón

Vigo

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

LEÓN

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

35,4825

33,6664

30,9830

29,8330

29,7497

29,5998

28,9830

28,9497

28,8997

28,8997

233,6666

227,0166

195,6166

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 2) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

21,9992 4,0000 4,0833 3,9000 1,5000

20,6664 2,0000 5,0000 6,0000

16,6664 4,0000 4,1666 6,0000 0,1500

16,6664 3,0000 4,1666 6,0000

16,6664 3,0000 4,0833 6,0000

19,3332 2,0000 4,1666 4,1000

16,6664 3,0000 3,1666 6,0000 0,1500

20,6664 4,0833 4,2000

16,6664 4,0000 2,0833 6,0000 0,1500

16,6664 3,0000 3,0833 6,0000 0,1500

202,6666 5,0000 20,0000 6,0000

214,6666 2,0000 5,0000 5,1000 0,2500

166,6666 20,0000 6,0000 2,9500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

150

360

270

08D

150

150

270

360

320

150

360

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

BAIX LLOBREGAT

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590007

590008

590008

590008

Page 21: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2105/03/2013

GALICIA24143263W

33821986A

36057240W

32627693P

32446422T

34245673F

33259745C

31240072T

09351982K

33813163N

32417590X

32644240H

32755555J

35455227Z

CONTRERAS RUIZ, FRANCISCO J.

CALVIN GARCÍA, ELENA B.

CIFUENTES TORRES, ALBERTO

TENREIRO BOUZA, MARÍA LUISA

MOSQUERA SANTE, MARÍA JOSÉ

LÓPEZ GONZÁLEZ, CARLOS

SÓÑORA LUNA, FRANCISCO

GONZÁLEZ LÓPEZ, MARINA

DELGADO SOTORRIO, RAMÓN

FORNEAS ADRIO, EVA

LORENZO VIDAL, CARLOS

PÉREZ GUERREIRO, CELSO

CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA

ALONSO PIÑEIRO, JOSÉ ANTONIO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

18004291

33017972

36019670

36011592

15005233

15005002

15010812

15026716

36013576

27002249

15005257

27013636

15026421

32008951

I.E.S. Padre Manjón

I.E.S. "Marqués de Casariego"

IES do Castro

IES Santa Irene

IES Agra do Orzán

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Virxe do Mar

IES Plurilingüe Adormideras

CPI Manuel Suárez Marquier

CPI de Castroverde

IES Ramón Menéndez Pidal

IES María Sarmiento

IES Plurilingüe Rafael Dieste

IES Ramón Otero Pedrayo

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Granada

TAPIA DE CASARIEGO

Vigo

Vigo

Coruña, A

Coruña, A

Noia

Coruña, A

Rosal, O

Castroverde

Coruña, A

Viveiro

Coruña, A

Ourense

GRANADA

ASTURIAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

193,4666

180,6666

172,8541

166,4166

149,6666

143,6416

139,5291

131,8166

126,9579

122,7075

122,6666

116,3992

106,1666

98,7990

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

182,6666 5,0000 5,8000

164,6666 5,0000 5,0000 6,0000

146,6666 20,0000 6,0000 0,1875

146,6666 6,0000 7,5000 6,0000 0,2500

132,6666 6,0000 5,0000 6,0000

127,2916 10,0000 6,1000 0,2500

104,9791 5,0000 20,0000 9,0000 0,5500

120,6666 5,0000 6,0000 0,1500

101,1666 19,7913 6,0000

96,3328 6,0000 14,3747 6,0000

109,1666 7,5000 6,0000

102,9992 2,0000 5,0000 6,1000 0,3000

95,1666 5,0000 6,0000

87,4990 5,0000 6,0000 0,3000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

360

360

360

150

150

150

150

360

270

150

270

150

320

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

Page 22: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2205/03/2013

GALICIA35440528N

36091373A

035317707

32413572V

32418314K

52457968M

34961318F

36085752V

050089486

36142251M

32751629C

32776253B

76412431Z

32407051M

SAMARTÍN BIENZOBAS, PABLO GUILLERMO

LÓPEZ SALGADO, MARCOS

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT

CARUNCHO CEA, FRANCISCO XABIER

CANABAL GUINARTE, ANA MARÍA

PIÑEIRO GARCÍA, XOSÉ LOIS

LORENZO MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN

BLANCO LOBATO, PABLO

RIVERA LOPEZ, M. ELENA

RAMADA ZAMORA, MARTA

IGLESIAS CARBALLO, MARÍA SOL

CORTES QUINTEIRO, MARTA MARÍA

CALVO PEÑA, JUSTO

PEÑA RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36011592

32015232

36018999

15027903

27006541

15026698

36014601

36019220

36001148

36011634

15023314

15027307

08026683

15027125

IES Santa Irene

IES Lagoa de Antela

IES As Barxas

IES Eduardo Blanco Amor

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES Espiñeira

IES Álvaro Cunqueiro

IES Auga da Laxe

CPI da Cañiza

IES Politécnico de Vigo

IES de Sabón

IES Isidro Parga Pondal

FRANCESC FERRER I GUÀRDIA

IES de Viós

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vigo

Xinzo de Limia

Moaña

Burgo, O

Lugo

Boiro

Vigo

Gondomar

Cañiza, A

Vigo

Arteixo

Carballo

SANT JOAN DESPÍ

Viós

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

BAIX LLOBREGAT

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

91,5664

82,8332

77,4666

76,1662

76,1496

72,8165

68,3664

68,2495

65,3164

61,2998

57,0332

56,4832

51,0832

48,6125

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

79,6664 2,0000 5,0000 4,9000

71,3332 5,0000 6,0000 0,5000

51,1666 20,0000 6,0000 0,3000

49,6664 3,0000 17,4998 6,0000

55,6664 14,3332 6,0000 0,1500

67,3332 1,0833 4,4000

57,6664 5,0000 5,4000 0,3000

49,3332 2,0000 11,4163 5,5000

36,9998 9,0000 12,9166 6,0000 0,4000

43,3332 10,9166 6,0000 1,0500

43,3332 7,5000 6,2000

39,3332 6,0000 5,0000 6,0000 0,1500

41,3332 5,0000 4,6000 0,1500

21,1250 20,0000 6,3000 1,1875

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

320

351

150

270

150

360

360

285

270

150

150

360

150

PONTEVEDRA

OURENSE

GRAN CANARIA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MADRID CAPITAL

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

Page 23: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2305/03/2013

GALICIA34892398H

39883748T

77595756N

044475942

78733439T

36150892K

034989066

46904252F

76569809A

34914829R

36164649R

33207861R

52496712V

33293775X

GAY SÁNCHEZ, SONIA

DOMÍNGUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO

SÁNCHEZ MORENO, NURIA

Primo Alvarez, Vanesa

SOLIÑO PÉREZ, ANA MARÍA

SANTOS COSTA, XOÁN XOSÉ

ASENJO GOMEZ, MARIA CRUZ

LUENGO CASTAÑO, AROA ISABEL

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA ÁNGEL

MADARNAS RODRÍGUEZ, MARÍA

PAZOS MALVIDO, EVA MARÍA

LABANDEIRA LÓPEZ, CONSUELO

FREIRE TARRIDA, MONTSERRAT

ENJO MALLOU, MARÍA DEL CARMEN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15027654

36000922

15027368

27006541

36018501

36018173

36004137

15019281

27016455

36004927

36024203

36013758

36019244

27015761

IES Agra de Leborís

IES María Soliño

IES Maximino Romero de Lema

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES Monte Carrasco

IES de Teis

IES Ramón Mª Aller Ulloa

CPI de Zas

IES Sanxillao

CPI de Mondariz

IES Faro das Lúas

IES Laxeiro

IES A Sangriña

IES Ánxel Fole

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Torás

Cangas

Baio

Lugo

Cangas

Vigo

Lalín

Baio

Lugo

Mondariz

Vilanova de Arousa

Lalín

Guarda, A

Lugo

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

47,2832

39,3332

36,7495

35,8496

35,0998

34,2495

31,0664

28,7497

27,3164

27,0163

26,9830

26,8330

24,5830

23,6664

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 5)

37,3332 5,0000 4,8000 0,1500

27,3332 1,0000 5,0000 6,0000

27,3332 3,9163 5,5000

22,9996 5,0000 7,6000 0,2500

19,3332 7,0000 2,1666 6,3000 0,3000

23,3332 4,0000 0,9163 6,0000

12,9998 8,0000 3,1666 5,2000 1,7000

12,6664 7,0000 3,0833 6,0000

16,9998 1,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 2,0000 3,2499 5,1000

12,6664 5,0000 3,1666 6,0000 0,1500

16,6664 4,1666 6,0000

16,6664 3,1666 4,6000 0,1500

12,6664 5,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

270

360

360

450

360

320

040

360

270

270

270

150

270

270

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TOLEDO

PONTEVEDRA

OURENSE

ALMERÍA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

Page 24: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2405/03/2013

GALICIA34872646T

76931613V

34948138Y

33275867L

36058676N

35465781B

44080747M

33797185L

36122960B

35997392T

35438718L

00688288J

34933906B

TIPO DE PLAZA: 590009 DIBUJO

GONZÁLEZ MUÑOZ, MARÍA GORETTI

GONZÁLEZ BESADA, SANDRA

PAVÓN FREIRE, MIGUEL

PIÑEIRO SUSAVILA, MARÍA DOLORES

RAMOS VILLAR, MARÍA DEL CARMEN

ACUÑA MIGUÉNS, LOURDES

DIOS GONZÁLEZ, ANA MARÍA

MENDAÑA JUSTO, MATEO

GÓMEZ SOBREIRA, MARÍA JOSÉ

MORAL FERNÁNDEZ, FERNANDO A.

ESTÉVEZ BARCALA, MARÍA HAYDEE

AJURIA PEÓN, MARÍA DEL PILAR

OTERO JANEIRO, RAFAEL

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

27016248

15021755

27014811

27013934

27016509

27013958

27013958

27016455

36011634

36011634

15025611

28042073

32015037

IES de Monterroso

IES Cabo Ortegal

IES Plurilingüe Fontem Albei

IES Perdouro

IES Marqués de Sargadelos

IES Monte Castelo

IES Monte Castelo

IES Sanxillao

IES Politécnico de Vigo

IES Politécnico de Vigo

IES Monte das Moas

MARGARITA SALAS

IES Manuel Chamoso Lamas

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

Monterroso

Cariño

Fonsagrada, A

Burela

Lieiro

Burela

Burela

Lugo

Vigo

Vigo

Coruña, A

MAJADAHONDA

Carballiño, O

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

MADRID OESTE

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

22,9830

22,8330

22,7330

22,6664

22,0830

21,8830

21,7497

164,6332

87,0332

200,8666

187,6666

233,2666

174,2666

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 2) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

12,6664 1,0000 3,1666 6,0000 0,1500

12,6664 2,0000 2,1666 6,0000

12,6664 1,0000 3,1666 5,9000

12,6664 2,0000 2,0000 6,0000

12,6664 3,1666 6,0000 0,2500

12,6664 1,0000 2,1666 6,0000 0,0500

12,6664 3,0833 6,0000

160,6666 0,1666 3,2000 0,6000

79,3332 5,0000 2,7000

188,6666 5,5000 6,7000

156,6666 5,0000 20,0000 6,0000

206,6666 5,0000 3,0000 12,5000 6,1000

158,6666 12,5000 3,1000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

360

360

360

360

360

360

270

360

360

150

150

320

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590008

590009

590009

590009

590009

590009

590009

Page 25: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2505/03/2013

GALICIA76405206B

04564194M

32661301J

32635982V

32807948N

33331827C

034930739

013766537

028628039

034635313

33341176P

32783611D

78793830Q

44809795E

FERNÁNDEZ BOUZA, JOSEFA

LOZANO ESTEBAN, ROSA ISABEL

BOUZAMAYOR PAZ, MARÍA MADALENA

NIETO BARBEITO, ANDRÉS GERARDO

CAO ABAD, JORGE JUAN

OJEA ALONSO, ANA MARÍA

PEREZ LOSADA, MARIA DE LOS A

LORIENTE ACEBEDO, ANA MARIA

DIAZ MIRON, FERNANDO

Lopez Medina, Ana Isabel

ALVITE ALVITE, PAULA

PÉREZ VÁZQUEZ, JESÚS

DURÁN ARUFE, CRISTINA

GARCÍA SAN LEÓN, OLALLA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15005221

15026716

15006742

15006730

15032145

36011634

15026731

15027927

36009901

27013934

27020902

10012065

15026030

36020246

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

IES Plurilingüe Adormideras

IES Concepción Arenal

IES Sofía Casanova

IES de Pastoriza

IES Politécnico de Vigo

IES Campo de San Alberto

IES Ramón Caamaño

IES San Paio

IES Perdouro

IES de Ribadeo

I.E.S.O. ARTURO PLAZA

IES Terra de Xallas

IES Illa de Ons

Coruña, A

Coruña, A

Ferrol

Ferrol

Arteixo

Vigo

Noia

Muxía

Tui

Burela

Ribadeo

Losar de la Vera

Santa Comba

Bueu

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

CÁCERES

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

154,6666

140,0822

98,8332

98,3332

93,1332

87,6332

61,1662

59,9332

59,8164

56,5164

55,2332

50,5832

48,0832

37,8994

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

142,6666 1,0000 5,0000 6,0000

121,3324 4,0000 8,7498 6,0000

87,3332 5,0000 6,5000

87,3332 5,0000 6,0000

79,3332 2,0000 7,5000 4,3000

69,3332 2,0000 10,0000 6,0000 0,3000

47,3332 3,0000 2,8330 6,0000 2,0000

51,1666 3,1666 5,6000

43,3332 1,0000 6,3332 7,3000 1,8500

43,6664 5,0000 7,6000 0,2500

39,3332 4,0000 5,0000 6,0000 0,9000

35,3332 6,0000 3,0000 6,0000 0,2500

35,3332 2,0000 5,0000 5,3000 0,4500

19,3332 4,0000 6,1662 6,0000 2,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

150

150

150

360

071

283

410

020

270

360

270

150

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

MALLORCA

MADRID ESTE

SEVILLA

ALBACETE

LUGO

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

590009

Page 26: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2605/03/2013

GALICIA035559251

32419167T

76858648P

010558032

33307620D

32750631B

03461846R

10873678Z

44447162F

33314202J

076818567

34599827F

34983024R

TIPO DE PLAZA: 590010 FRANCÉS

NUÑEZ MARTINEZ, ANTONIO

CALO GARCÍA, MARÍA DEL PILAR

POUSO GONZÁLEZ, CARMEN

GARCIA LASTRA, MARIA TERESA

ULLOA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA

MÉNDEZ ÁVILA, JUAN CARLOS

DEL MOLINO MATAMALA, MARÍA

RUBIO BAJO, MIGUEL ÁNGEL

GONZÁLEZ COSTOYA, MARTA

LÓPEZ JANEIRO, MARÍA SOLEDAD

Gamallo Fariña, Cristina

HERNÁNDEZ RAPOSO, MARÍA DE LA VISITACIÓN

CADAVID PÉREZ, SUSANA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15008817

15005221

36019670

27016297

27016704

15027228

47011309

15006778

15008817

27016352

36013692

32006929

32015876

IES de Melide

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

IES do Castro

IES Enrique Muruais

IES Leiras Pulpeiro

IES María Casares

IES "JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO"

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES de Melide

IES do Camiño

IES Val do Tea

CPI Terras de Maside

IES Xermán Ancochea Quevedo

Melide

Coruña, A

Vigo

Vilaoudriz

Lugo

Oleiros

VALLADOLID

Ferrol

Melide

Palas de Rei

Ponteareas

Maside

Pobra de Trives, A

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

VALLADOLID

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

36,3332

234,8996

90,1666

157,1666

152,6666

122,4166

88,3332

80,4832

49,8330

45,4998

43,0330

37,6498

30,3664

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

23,3332 2,0000 5,0000 6,0000

216,6666 12,0830 6,0000 0,1500

85,1666 4,0000 1,0000

149,1666 5,0000 3,0000

120,6666 6,0000 20,0000 6,0000

109,1666 2,0000 5,0000 6,0000 0,2500

71,3332 6,0000 5,0000 6,0000

61,3332 2,0000 10,0000 6,4000 0,7500

35,3332 2,0000 3,4998 9,0000

29,3332 2,0000 8,1666 6,0000

27,6664 6,0000 4,1666 4,7000 0,5000

23,3332 2,0000 3,1666 9,0000 0,1500

16,6664 6,0000 4,0000 3,7000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

330

150

360

330

270

150

320

270

320

150

450

320

320

ASTURIAS

A CORUÑA

PONTEVEDRA

ASTURIAS

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

OURENSE

A CORUÑA

TOLEDO

OURENSE

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: A - Por supresión o modificación de la plaza o puesto

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590009

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

590010

Page 27: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2705/03/2013

GALICIA44462859H

33249501B

33310325T

33317680H

33230317D

32448527N

32447191X

32760926W

32827818X

32641826L

32644679C

33276030K

36013469T

TIPO DE PLAZA: 590011 INGLÉS

VÁZQUEZ GÓMEZ, SONIA

LÓPEZ REGUEIRO, JULIA

CADÓRNIGA VARELA, ANA MARÍA

BANDE VILELA, ANA MARÍA

MORÓN GARCÍA, ANA MARÍA

SENDINO CANOSA, MARÍA DEL MAR

NÚÑEZ PREGO, MARÍA LUISA VICTORIA

ARAMBILLET SALVADOR, ESPERANZA

LÓPEZ COUZO, FRANCESCA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

FERNÁNDEZ MOURENTE, AMELIA BEATRIZ

CARBALLO AMBRUÑEIRAS, BEGOÑA

ROMÁN GARCÍA, CARLOTA DEL CARMEN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

27013958

15005211

27006553

27020793

15015755

15005221

15005397

15005002

15026121

15026704

15026455

15001070

36020295

IES Monte Castelo

IES Salvador de Madariaga

IES Xoán Montes

CIFP Porta da Auga

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

IES David Buján

IES Terra de Trasancos

CPI de Cruz do Sar

IES Mestre Landín

Burela

Coruña, A

Lugo

Ribadeo

Santiago de Compostela

Coruña, A

Coruña, A

Coruña, A

Oleiros

Cambre

Narón

Bergondo

Marín

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

29,7497

213,1666

159,6666

119,0166

219,2497

188,9998

173,6166

164,6666

163,5413

143,3166

140,2166

135,0413

134,5654

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

12,6664 8,0000 3,0833 6,0000

194,6666 12,5000 6,0000

146,6666 2,0000 5,0000 6,0000

105,1666 3,0000 5,0000 5,7000 0,1500

203,1664 1,0000 9,0833 6,0000

156,6666 10,0000 13,3332 9,0000

162,6666 5,0000 4,8000 1,1500

148,6666 5,0000 5,0000 6,0000

144,6666 14,3747 4,5000

123,1666 4,0000 10,0000 6,0000 0,1500

107,1666 3,0000 20,0000 8,9000 1,1500

109,1666 2,0000 18,3747 5,4000 0,1000

108,1654 20,0000 6,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

270

270

150

150

150

150

150

150

150

150

360

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590010

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

Page 28: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2805/03/2013

GALICIA32438999Y

32643759C

33253377T

32764897V

09772285E

05203690D

002613276

16795307V

17207995Q

35312447H

32632135B

32644652Q

03811172A

79310502Q

SIGUENZA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA

SOUTO GRANDAL, MARÍA ELVIRA

VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA ALEJANDRA

VECINO CHAVERT, ESTHER

PÉREZ LAORDEN, SONSOLES

CADÓRNIGA VALIÑO, MARÍA DEL CARMEN

ARANA HERNANZ, MARIA JESUS

HERRERO HERRERO, MANUEL

MARÍN FUERTES, MARÍA JESÚS

GARCÍA CORTÁZAR, MARÍA BEGOÑA

CARDONA OCARRANZA, ÁNGELA

FERNÁNDEZ DÍAZ, ALBERTO

DE LA FUENTE DE LA CUADRA, VICENTA

DÍAZ TEIJO, JOSÉ TOMÁS

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

32016625

15015743

36002335

15003005

27015761

15025301

32016431

50009567

50009348

15027721

15021470

15010058

15000338

36018999

IES de Celanova

IES Arcebispo Xelmírez I

IES Manuel García Barros

CPI Vicente Otero Valcárcel

IES Ánxel Fole

IES Arcebispo Xelmírez II

IES San Mamede

IES RÍO GÁLLEGO

IES AVEMPACE

IES Plurilingüe de Ames

IES Canido

CPI do Feal

CPI Conde de Fenosa

IES As Barxas

Celanova

Santiago de Compostela

Estrada, A

Carral

Lugo

Santiago de Compostela

Maceda

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Ortoño

Ferrol

Narón

Ares

Moaña

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

ZARAGOZA

ZARAGOZA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

132,3166

130,9489

127,6166

126,1654

125,3332

123,3332

120,9332

118,9987

116,2990

112,0655

107,4666

106,7490

105,1652

104,2830

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

115,1666 2,0000 9,0000 6,0000 0,1500

106,4992 2,0000 15,9997 6,0000 0,4500

109,1666 2,0000 10,0000 6,0000 0,4500

108,1654 7,0000 5,0000 6,0000

111,3332 3,0000 5,0000 6,0000

103,3332 9,0000 5,0000 6,0000

107,3332 2,0000 5,0000 6,6000

109,3324 1,0000 2,9163 5,5000 0,2500

109,3324 2,0000 2,1666 2,5000 0,3000

98,9992 6,0000 0,9163 6,0000 0,1500

87,1666 9,0000 5,0000 6,0000 0,3000

87,4990 8,0000 5,0000 6,0000 0,2500

79,4990 19,6662 6,0000

75,1666 6,0000 14,1664 8,8000 0,1500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

360

150

270

150

283

320

150

360

150

320

270

150

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

MADRID ESTE

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

Page 29: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 2905/03/2013

GALICIA33273749V

32642292W

36049036D

078798946

09741383D

76509486D

034989000

35308406W

025476232

32672607A

32648422Z

032671388

078785397

076939079

CABEZAS AMIGO, RITA

PÉREZ SAAVEDRA, FRANCISCO JOSÉ

SOBRINO BAEZA, MONTSERRAT

GARCÍA LOZANO, MONTSERRAT

GONZÁLEZ GARCÍA, AGUSTÍN

ESCURÍS FIGUEIRA, VICENTE

IGLESIAS GARCIA, M. ANGELA

GARCÍA DÍAZ, MANUEL

Pascual Roy, Ines

GARCÍA CARBALLIDO, XOSE LOIS

MIRAZ SECO, MARÍA VIOLETA

CORUJO OTERO, TATIANA

Fernandez Barreiros, Claudio

Martinez Rodil, Yolanda

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36020258

27015311

36018999

36019669

24018210

15008039

15008817

36020246

15027940

15001926

15021755

36019396

36024203

36020301

IES Nº 1

IES A Pinguela

IES As Barxas

IES Armando Cotarelo Valledor

IES "VADINIA"

CPI Cernadas de Castro

IES de Melide

IES Illa de Ons

IES As Insuas

CPI As Revoltas

IES Cabo Ortegal

IES Francisco Asorey

IES Faro das Lúas

IES de Meaño

Estrada, A

Monforte de Lemos

Moaña

Vilagarcía de Arousa

CISTIERNA

Lousame

Melide

Bueu

Serres

Revoltas, As

Cariño

Cambados

Vilanova de Arousa

Meaño

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LEÓN

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

95,3996

78,8325

67,6656

66,9662

62,6664

61,1164

59,6658

57,0664

50,8332

50,4832

47,6332

46,6332

41,2498

41,2330

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

79,1666 3,0000 7,0830 6,0000 0,1500

63,9996 2,0000 6,8329 6,0000

59,4990 2,1666 6,0000

47,3332 2,0000 11,8330 5,8000

49,6664 2,0000 5,0000 6,0000

49,6664 5,0000 6,0000 0,4500

44,6658 4,0000 5,0000 6,0000

43,6664 2,0000 5,0000 6,0000 0,4000

35,3332 2,0000 5,0000 6,0000 2,5000

27,3332 8,0000 9,0000 6,0000 0,1500

27,3332 9,0000 5,0000 6,0000 0,3000

39,3332 4,0000 1,0000 2,3000

27,3332 2,0000 4,1666 7,0000 0,7500

31,6664 1,0000 4,1666 3,4000 1,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

270

360

351

320

150

370

360

08J

150

320

071

450

190

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

GRAN CANARIA

OURENSE

A CORUÑA

SALAMANCA

PONTEVEDRA

VALLÈS OCCIDENTAL

A CORUÑA

OURENSE

MALLORCA

TOLEDO

GUADALAJARA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

590011

Page 30: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3005/03/2013

GALICIA52457191X

76777251P

77592600F

07876960N

44823257Y

76821129W

033293944

10079486N

11775776Y

36092069D

34936702R

35289192Q

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590012

590016

590017

ALEMÁN

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

ARNOSO FERNÁNDEZ, ANA RUTH

IGLESIAS ROMERO, SALOMÉ

MONTERO LÓPEZ, MARÍA JESÚS

LOZANO DE CASTRO, MARÍA DEL CARMEN

ALONSO PADÍN, LUCÍA

CORREA FOLGAR, MARÍA DEL CARMEN

REY RODRÍGUEZ, MARÍA

GARCÍA AGUIRRE, MARINA

MAYA TRUJILLO, MARÍA NAZARETH

ESTÉVEZ REINOSA, MONSERRAT

ÁLVAREZ QUINTANA, MANUEL

JAUDENES ANGOITIA, MONTSERRAT

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

27007788

33024095

33023534

05009571

36019062

27006531

27006541

24014630

32016637

36014601

32015050

36019670

CPI Doutor Daniel Monje

I.E.S. "CONCEJO DE TINEO"

I.E.S. "ELISA Y LUIS VILLAMIL"

IES "JOSE LUIS L. ARANGUREN"

IES Rosais 2

IES Lucus Augusti

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

IES "PADRE SARMIENTO"

IES Cosme López Rodríguez

IES Álvaro Cunqueiro

CIFP A Farixa

IES do Castro

Navia de Suarna

TINEO

VEGADEO

AVILA

Vigo

Lugo

Lugo

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Rúa de Valdeorras, A

Vigo

Ourense

Vigo

LUGO

ASTURIAS

ASTURIAS

ÁVILA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

LEÓN

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

35,4330

35,2830

31,3498

52,0332

44,5332

24,6497

19,9330

81,1664

65,3832

129,6666

188,1666

186,0413

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

20,6664 7,0000 4,1666 3,6000

16,6664 9,0000 3,1666 6,0000 0,4500

17,7498 2,0000 5,0000 6,0000 0,6000

35,3332 4,0000 5,0000 6,8000 0,9000

35,3332 5,0000 4,2000

16,6664 2,0000 2,0833 3,9000

8,6664 4,0000 1,1666 6,0000 0,1000

59,3332 15,8332 6,0000

55,3332 5,0000 4,9000 0,1500

118,6666 5,0000 6,0000

174,6666 7,5000 6,0000

166,6666 4,0000 9,3747 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

270

270

270

270

320

351

320

270

360

320

360

A CORUÑA

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

OURENSE

GRAN CANARIA

OURENSE

LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a centro: C - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590011

590011

590011

590012

590012

590012

590012

590016

590016

590017

590017

590017

Page 31: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3105/03/2013

GALICIA32632024S

32798705S

08982184V

76816674D

35309828K

32672182S

36160520N

016567664

52492882M

76414293J

33258494B

32610149J

11734141R

TIPO DE PLAZA: 590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA

SORDO FREIRE, JOSÉ ANTONIO

BARRIENTOS VARELA, MARÍA MERCEDES

SUÁREZ VÁZQUEZ, JOSÉ CARLOS

CIMADEVILA GONZÁLEZ, JOSÉ VÍCTOR

LEMOS JORGE, MÓNICA

DÍAZ VARELA, ISMAEL

SEIJO SOUTO, DORINDA

SOTO MENDI, GUILLERMO

LÓPEZ GRAÑA, MARÍA DEL PILAR

CASÁS CHEDA, DOMINGO

FANDIÑO CASTRO, MANUEL MAXIMINO

MONTERO SANJURJO, MARÍA DEL CARMEN

DEL PALACIO GARCÍA, MANUELA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15006730

15005002

15005257

36006717

36011579

15025645

36004927

15001239

36020301

27016352

15015767

15006742

36011580

IES Sofía Casanova

IES Ramón Otero Pedrayo

IES Ramón Menéndez Pidal

IES Sánchez Cantón

IES A Guía

IES Ricardo Carballo Calero

CPI de Mondariz

CPI Armando Cotarelo Valledor

IES de Meaño

IES do Camiño

CIFP Politécnico de Santiago

IES Concepción Arenal

IES San Tomé de Freixeiro

Ferrol

Coruña, A

Coruña, A

Pontevedra

Vigo

Ferrol

Mondariz

Gándara

Meaño

Palas de Rei

Santiago de Compostela

Ferrol

Vigo

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

182,4166

135,5830

125,2492

119,3166

72,3332

65,4498

49,0332

46,3832

33,7332

29,6077

126,4166

119,9957

116,1666

1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

158,6666 5,0000 5,0000 5,0000 7,9000 0,8500

119,1666 4,0000 6,6664 5,3000 0,4500

98,9992 20,0000 6,0000 0,2500

95,1666 1,0000 20,0000 2,4000 0,7500

61,3332 5,0000 6,0000

49,3332 7,9166 6,0000 2,2000

35,3332 2,0000 5,0000 6,7000

35,3332 5,0000 6,0000 0,0500

19,3332 5,0000 1,0000 8,4000

12,6664 5,0000 2,9163 9,0000 0,0250

109,1666 4,0000 5,0000 8,0000 0,2500

104,8957 9,0000 6,1000

95,1666 13,0000 8,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

150

360

360

270

320

260

270

360

150

150

360

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

OURENSE

LA RIOJA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590017

590017

590017

590017

590017

590017

590017

590017

590017

590017

590018

590018

590018

Page 32: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3205/03/2013

GALICIA13902834R

76508891N

33997343P

32640783B

036003280

034870371

034967876

44811465J

34962939H

034992205

044481754

76818507W

76937667E

33289586F

MARTÍNEZ JORRIN, BENITA VICTORIA

CASTRO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL

GONZÁLEZ TORTEROLO, SOLEDAD

VILELA CASTRO, MARÍA DEL PILAR

DIEGUEZ GONZALEZ, CONCEPCION

SUAREZ CARRERA, MARIA PILAR

Azevedo Fernandez, Estrella Del Mar De

RODRÍGUEZ GARCÍA, SABELA

VELO FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS

MARTINEZ SUAREZ, MARTA DE JESUS

Borrajo Dacal, Noemi

MÉIJOME BLANCO, PILAR

VIJANDE QUINTANA, RAQUEL

GARABAL GÓMEZ, MARÍA CARMEN

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36019268

15012730

27006966

15014957

36020131

36019751

36019232

15027851

32003643

15002591

36020325

36002335

27020902

15017880

IES Gonzalo Torrente Ballester

IES Camilo José Cela

IES San Rosendo

CPI de San Sadurniño

IES de Mos

IES de Tomiño

IES Monte da Vila

IES A Cachada

CPI Virxe dos Remedios

IES Monte Neme

IES Illa de San Simón

IES Manuel García Barros

IES de Ribadeo

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Pontevedra

Padrón

Mondoñedo

San Sadurniño

Petelos

Tomiño

Grove, O

Boiro

Castro Caldelas

Carballo

Redondela

Estrada, A

Ribadeo

Touro

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

101,1665

97,5828

50,6332

50,2750

49,7332

47,9998

43,1832

41,1832

37,0750

34,6364

34,5996

33,6498

30,6332

24,2664

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

74,8332 8,0000 9,3333 9,0000

79,8332 11,7496 6,0000

39,3332 5,0000 6,0000 0,3000

15,8750 6,0000 20,0000 8,1000 0,3000

38,8332 5,0000 5,9000

36,9998 5,0000 6,0000

31,3332 4,0000 7,1000 0,7500

29,3332 5,0000 6,7000 0,1500

15,8750 2,0000 12,5000 6,2000 0,5000

20,9998 5,0000 2,1666 6,1000 0,3700

14,9996 1,0000 1,0000 9,0000 8,6000

23,3332 4,1666 6,0000 0,1500

19,3332 1,0000 4,0000 6,3000

12,9998 3,0000 2,1666 6,1000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

270

150

281

030

190

150

150

240

190

360

270

150

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

MADRID NORTE

ALICANTE

GUADALAJARA

A CORUÑA

A CORUÑA

LEÓN

GUADALAJARA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

590018

Page 33: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3305/03/2013

GALICIA035461635

33828427G

36084368J

76865048Z

78787819P

33331459C

76826221B

33296508Y

33326561K

09786626B

76571026R

32653008T

033335603

TIPO DE PLAZA: 590019 TECNOLOGÍA

Trillo Fontan, Paula

PALMEIRO DÍAZ, JOSÉ M.

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

CORBACHO GÓMEZ, MANUEL

PIÑEIRO MEJUTO, FÁTIMA

GORGOSO VARELA, MARÍA JOSÉ

BLANCO GUIMAREY, JOSÉ MANUEL

BLANCO ARNEJO, MARÍA ISABEL

MÉNDEZ LÓPEZ, ALBERTE XOSÉ

RODRÍGUEZ GARCÍA, LUIS ÁNGEL

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JUAN CARLOS

MONTERO VALE, MARÍA DE LOS REYES

Rivera Arias, Angel

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36004708

36020295

36011567

36020258

15025301

27016455

36019426

03009661

15003881

49007619

27014811

15018148

36019256

CPI de Mosteiro-Meis

IES Mestre Landín

IES Castelao

IES Nº 1

IES Arcebispo Xelmírez II

IES Sanxillao

IES Coruxo

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LATORRETA

CPI Alcalde Xosé Pichel

IESO "LOS SALADOS"

IES Plurilingüe Fontem Albei

CPI de Atios

IES de Vilalonga

Mosteiro

Marín

Vigo

Estrada, A

Santiago de Compostela

Lugo

Vigo

ELX

San Roque

BENAVENTE

Fonsagrada, A

Valdoviño

Adina

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

ALICANTE

A CORUÑA

ZAMORA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

24,2164

134,6666

109,4998

105,8332

103,4161

92,7332

70,4332

68,7332

54,8331

51,7498

38,4996

33,8160

33,4996

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

12,6664 3,0000 2,0000 6,3000 0,2500

110,1666 3,0000 12,5000 9,0000

99,3332 1,0000 3,1666 6,0000

79,3332 2,0000 17,5000 7,0000

79,3332 18,0829 6,0000

71,3332 2,0000 12,5000 6,0000 0,9000

59,3332 5,0000 6,1000

51,3332 3,0000 7,5000 6,0000 0,9000

41,3332 2,0000 4,2499 6,1000 1,1500

35,3332 10,4166 6,0000

21,3330 1,0000 10,1666 6,0000

16,9998 2,0000 7,6662 6,7000 0,4500

25,3330 2,1666 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

450

360

360

360

360

270

360

360

150

320

150

320

450

TOLEDO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

OURENSE

A CORUÑA

OURENSE

TOLEDO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590018

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

Page 34: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3405/03/2013

GALICIA073240255

053063200

35300386D

34891150N

33324734B

36136102C

12376712K

36018669W

76564631T

76365497T

33285912J

33312108N

76407765V

TIPO DE PLAZA: 590053 LENGUA Y LITERATURA GALLEGA

Barreiro Graña, Maria Teresa

Lopez Fernandez, Javier

SAMPAYO GUZMÁN, JUAN SEBASTIÁN

VISPALIA BLANCO, MARÍA TERESA

CARRÍN FERNÁNDEZ, NAZARE

GONZÁLEZ GAVINO, JOSÉ LUIS

SASTRE SERRANO, MARÍA DEL CARMEN

QUEIRUGA MÉNDEZ, ROSA MARÍA

HERMIDA REI, SALOMÉ

FARIÑA CASAS, MARÍA ISABEL

ROCA SANTOS, MILAGROS

PARGA VALIÑA, EDELMIRA MARÍA

GARCÍA FONTE, ÁNXELES

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15026807

36013758

36005142

15001926

15026388

32015876

33008181

36014601

27013648

15027654

36013771

27013958

15001070

IES Félix Muriel

IES Laxeiro

CPI Santa Lucía

CPI As Revoltas

IES Plurilingüe Fontexería

IES Xermán Ancochea Quevedo

I.E.S. "Jerónimo González"

IES Álvaro Cunqueiro

IES Vilar Ponte

IES Agra de Leborís

IES Fermín Bouza Brey

IES Monte Castelo

CPI de Cruz do Sar

Rianxo

Lalín

Saiáns

Revoltas, As

Serres

Pobra de Trives, A

LANGREO

Vigo

Viveiro

Torás

Vilagarcía de Arousa

Burela

Bergondo

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

ASTURIAS

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

33,0831

31,4998

28,8330

26,0830

25,9830

25,8330

25,6664

197,7081

181,7666

156,1666

137,6164

78,3832

73,1328

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

20,9998 3,0000 3,0833 6,0000

19,3332 3,0000 4,1666 5,0000

16,6664 3,1666 9,0000

16,6664 2,0000 1,1666 6,0000 0,2500

12,6664 1,0000 3,1666 8,1000 1,0500

12,6664 5,0000 2,1666 6,0000

16,6664 3,0000 6,0000

182,6666 3,0000 6,0415 6,0000

166,6666 7,5000 7,6000

138,6666 4,0000 5,0000 8,5000

120,6666 1,0000 11,2498 4,7000

57,3332 6,0000 5,0000 9,0000 1,0500

46,9998 5,0000 14,5830 6,3000 0,2500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

190

08H

150

150

270

360

320

360

270

150

320

270

150

GUADALAJARA

MARESME

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590019

590053

590053

590053

590053

590053

590053

Page 35: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3505/03/2013

GALICIA36149520Y

33331415E

78793087D

35280429Q

76572387M

33316880T

36169578P

33299904K

34888598J

32403511F

34966637J

76988133A

33301519A

TIPO DE PLAZA: 590061 ECONOMÍA

RODRIGUES ESTEVES, AMELIA ANUNCIACIÓN

LÓPEZ GONZÁLEZ, SUSANA

PARADA MAROÑO, MARÍA DO CARME

PARADA FERNÁNDEZ, CELSO

DE ARRIBA REDONDO, MARÍA JOSÉ

COBAS MARTÍNEZ, MARTA MARÍA

CASTRO BUERGER, SANTIAGO

MUNÍN MUNÍN, ALICIA

CONDE SANTOS, ELENA

TEIJEIRO CASTRO, MARÍA ASUNCIÓN

LAMA BRAVO, PATRICIA

ROUCO DOMÍNGUEZ, TERESA

PÉREZ TORRES, FERNANDO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15003376

15003881

15027368

36024203

15026406

36020283

36020337

36004927

15005245

15005397

27013648

15027368

32001683

CPI Plurilingüe O Cruce

CPI Alcalde Xosé Pichel

IES Maximino Romero de Lema

IES Faro das Lúas

IES de Ponteceso

IES da Illa de Arousa

IES de Salvaterra de Miño

CPI de Mondariz

IES Monelos

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Vilar Ponte

IES Maximino Romero de Lema

IES Martaguisela

Cerceda

San Roque

Baio

Vilanova de Arousa

Ponteceso

Illa de Arousa, A

Salvaterra de Miño

Mondariz

Coruña, A

Coruña, A

Viveiro

Baio

Barco, O

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

44,1165

43,1662

39,1664

38,3326

37,1662

36,7497

36,2578

36,1830

102,1666

91,7996

25,4161

22,9163

21,8330

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

27,3332 3,0000 4,0833 9,0000 0,7000

27,3332 5,0000 1,8330 9,0000

16,9998 9,0000 4,1666 9,0000

33,8326 4,5000

18,9996 6,0000 3,1666 9,0000

20,6664 3,0000 4,0833 9,0000

20,6664 2,0000 3,9163 6,0000 3,6751

16,6664 7,0000 3,1666 8,9000 0,4500

81,1666 14,0000 7,0000

79,9996 5,0000 6,8000

12,6664 4,0000 2,7497 6,0000

12,6664 1,0000 3,2499 6,0000

12,6664 3,1666 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

320

360

360

270

360

150

360

150

150

320

360

320

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590053

590053

590053

590053

590053

590053

590053

590053

590061

590061

590061

590061

590061

Page 36: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3605/03/2013

GALICIA

35290976Y

32424949D

33306196B

009786149

11942887E

32413765A

33845871Z

32781936J

32647337X

32783835A

33316070H

34940707G

44077964M

32644272G

TIPO DE PLAZA: 590101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASCASALDERREY VIÉITEZ, JUAN CARLOS

GÓMEZ HERMIDA, MARÍA JESÚS

LÓPEZ RICO, MIGUEL

PASTRANA PEREZ, FRANCISCO

FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO

DELGADO DOMÍNGUEZ, MARÍA ROSA

VIADE BORREGO, PEDRO JUAN

ROJO NEGRO, MARÍA FERNANDA

DÍAZ MONTERO, MARGARITA

VELASCO MENA, JORGE

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA LUISA

PÉREZ GONZÁLEZ, MARÍA BLANCA

PESQUEIRA SÁNCHEZ, ROGELIO

PENEDO CORTIZAS, MONTSERRAT

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

51000331

15001148

33023170

36019529

15005397

15005397

27015311

15027873

15026030

15002591

27015311

32013582

15026455

15021767

"Puertas del Campo"

IES As Mariñas

I.E.S. "GALILEO GALILEI"

IES Ribeira do Louro

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Fernando Wirtz Suárez

IES A Pinguela

IES Afonso X O Sabio

IES Terra de Xallas

IES Monte Neme

IES A Pinguela

IES García-Barbón

IES Terra de Trasancos

IES Castro da Uz

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ceuta

Betanzos

NAVIA

Porriño, O

Coruña, A

Coruña, A

Monforte de Lemos

Cambre

Santa Comba

Carballo

Monforte de Lemos

Verín

Narón

Pontes de García Rodríguez, As

CEUTA

A CORUÑA

ASTURIAS

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

A CORUÑA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

153,5413

132,1666

114,6166

105,9658

104,8166

98,7496

94,6996

88,2998

70,4994

69,7489

61,5821

54,6664

27,6664

27,4165

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

140,6666 6,8747 6,0000

101,1666 5,0000 20,0000 6,0000

103,1666 1,0000 5,0000 5,3000 0,1500

91,1658 6,0000 2,0000 6,0000 0,8000

89,1666 3,0000 5,0000 7,4000 0,2500

83,9996 2,0000 5,0000 7,6000 0,1500

83,9996 5,0000 5,7000

75,1666 5,8332 7,0000 0,3000

59,9996 4,4998 6,0000

58,9992 3,7497 7,0000

52,6658 2,9163 6,0000

43,6664 5,0000 6,0000

16,6664 5,0000 6,0000

15,3332 2,0000 3,0833 7,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

270

330

150

150

270

150

150

270

270

270

150

320

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

ASTURIAS

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

LUGO

LUGO

A CORUÑA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

Page 37: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3705/03/2013

GALICIA35556617C

35317579K

10885539F

52458483Z

33851167C

33260918C

78738697Z

33264261M

32641391K

35323247P

33832463S

36020823V

33233054D

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590102

590105

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

LOMBA MARTÍNEZ, ROSA MARÍA

ANTAS GARCÍA, MÓNICA

PENA PAZ, CARMEN MARÍA

VIDAL SUÁREZ, ELISA MARÍA

MÉNDEZ CASTRO, MARGARITA

LÓPEZ FARIÑA, LUIS MIGUEL

ASTRAY ROCA, ESTEFANÍA

DOMÍNGUEZ GRELA, ROSA MARÍA

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA JOSÉ

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ MARÍA

MOURE GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

PÉREZ DAVILA, FRANCISCO XABIER

RIVAS BIBIÁN, MARÍA JESÚS

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15026418

15003224

27013934

15026406

27013636

27020793

32013582

15015767

36013761

36014568

15023466

36024461

15016000

IES Terra de Soneira

IES Fernando Blanco

IES Perdouro

IES de Ponteceso

IES María Sarmiento

CIFP Porta da Auga

IES García-Barbón

CIFP Politécnico de Santiago

IES A Xunqueira I

CIFP Valentín Paz Andrade

IES Lamas de Abade

IES Audiovisual de Vigo

CIFP Compostela

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vimianzo

Cee

Burela

Ponteceso

Viveiro

Ribadeo

Verín

Santiago de Compostela

Pontevedra

Vigo

Santiago de Compostela

Vigo

Santiago de Compostela

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

13,8330

13,5827

12,1330

11,7497

11,6664

11,5827

10,9830

40,4998

17,8831

84,9992

191,6666

125,6998

115,1666

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 2) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

4,6664 2,0000 1,1666 6,0000

4,6664 2,0000 0,9163 6,0000

4,6664 1,1666 6,0000 0,3000

4,6664 1,0833 6,0000

4,6664 1,0000 6,0000

4,6664 0,9163 6,0000

4,6664 0,1666 6,0000 0,1500

23,3332 7,0000 4,1666 6,0000

12,9998 1,0833 3,8000

70,9992 1,0000 5,0000 8,0000

170,6666 5,0000 10,0000 6,0000

100,8332 2,0000 17,9166 4,7000 0,2500

103,1666 1,0000 5,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

360

270

150

150

150

360

150

360

360

150

360

360

OURENSE

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: B - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590101

590102

590102

590105

590105

590105

590105

Page 38: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3805/03/2013

GALICIA32778750R

76517522H

32435150K

46911312Y

79319553M

36106975B

076868825

034893622

32792519Q

35320531Y

34893401D

36047861F

76367883V

33855104R

MARTÍN ALÁEZ, FRANCISCO JAVIER

FIAÑO RONQUETE, CARMEN

NOVALES ORDAX, XURXO

GONZÁLEZ PATIÑO, NOA

RODRÍGUEZ BEIRO, MARÍA MÓNICA

CERVIÑO PARAMÉS, JULIA

NEIRA RODRIGUEZ, LAURA

ARCOS YAÑEZ, MARIA FLORA

GINÉS MAYOR, CARMEN

BARREIRO ABILLEIRA, MARÍA TERESA

GÓMEZ MAROÑO, MARCOS

GONZÁLEZ CERDEIRA, MILAGROS

VERDES ABELLA, MANUEL

GOY FERREIRO, CELIA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15005397

15015767

15022607

15025682

15023090

36019566

36002359

15026418

15026030

36020064

15026731

36015184

15026388

36020064

IES Fernando Wirtz Suárez

CIFP Politécnico de Santiago

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

IES Fraga do Eume

IES Macías o Namorado

IES de Chapela

IES Antón Losada Diéguez

IES Terra de Soneira

IES Terra de Xallas

CIFP Carlos Oroza

IES Campo de San Alberto

IES Escolas Proval

IES Plurilingüe Fontexería

CIFP Carlos Oroza

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coruña, A

Santiago de Compostela

Coruña, A

Pontedeume

Padrón

Redondela

Estrada, A

Vimianzo

Santa Comba

Pontevedra

Noia

Nigrán

Serres

Pontevedra

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

98,1666

96,6664

79,0991

46,4162

44,4832

39,4998

32,5995

31,1998

27,9998

22,8330

22,8327

20,8330

20,6830

20,5827

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 2) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

67,1666 5,0000 20,0000 6,0000

85,6664 5,0000 6,0000

47,4991 5,0000 20,0000 6,1000 0,5000

35,3332 5,0830 6,0000

33,3332 5,0000 6,0000 0,1500

23,3332 6,0000 4,1666 6,0000

20,9998 1,0000 3,7497 5,7000 1,1500

20,9998 2,0000 8,1000 0,1000

12,9998 5,0000 3,0000 7,0000

12,6664 1,0000 2,1666 7,0000

12,6664 2,0000 0,9163 7,0000 0,2500

12,6664 1,0000 1,1666 6,0000

12,6664 1,1666 6,0000 0,8500

12,6664 1,9163 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

360

150

150

360

470

240

360

360

150

150

150

150

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

LEÓN

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

590105

Page 39: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 3905/03/2013

GALICIA36062618K

10061712V

33347155F

76618920D

32653167K

32690926Z

035464562

032820118

036138496

32826809J

11388380E

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590106

590107

590108

590110

HOSTELERÍA Y TURISMO

INFORMÁTICA

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

GÓMEZ COSTAS, JOSÉ RAMÓN

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DOLORES

FERRADAS BAUTISTA, JUAN

FONTAL VÁZQUEZ, MARÍA

GARCÍA TRINIDAD, ÓSCAR

FILGUEIRA GOMIS, JUAN MARCOS

VARELA GESTOSO, FERNANDO

LOPEZ REY, LUCIA

VAZQUEZ PEREZ, ELENA

BERMÚDEZ PERNAS, CECILIA

ÁLVAREZ BENEITEZ, JULIO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36019529

36007552

36020064

15016000

15006778

15021767

15021755

15016000

36019566

15022607

33023984

IES Ribeira do Louro

CIFP A Granxa

CIFP Carlos Oroza

CIFP Compostela

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES Castro da Uz

IES Cabo Ortegal

CIFP Compostela

IES de Chapela

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

I.E.S. de Posada

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Porriño, O

Ponteareas

Pontevedra

Santiago de Compostela

Ferrol

Pontes de García Rodríguez, As

Cariño

Santiago de Compostela

Redondela

Coruña, A

POSADA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

ASTURIAS

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

19,5827

18,9164

35,7664

29,1664

73,3332

66,5332

57,1232

43,5914

28,8998

15,8330

87,3666

1) 4) 5)

1) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

12,6664 0,9163 6,0000

12,6664 6,0000 0,2500

29,3332 3,3332 3,1000

16,9998 2,0000 4,1666 6,0000

55,3332 7,0000 5,0000 6,0000

47,3332 5,0000 5,0000 9,0000 0,2000

37,3332 6,0000 4,5000 7,3000 1,9900

20,9998 2,0000 12,9166 6,0000 1,6750

18,9998 5,0000 3,7000 1,2000

4,6664 4,0000 1,1666 6,0000

77,1666 5,0000 5,2000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

360

360

150

150

210

050

290

360

270

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

HUELVA

ÁVILA

MÁLAGA

PONTEVEDRA

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590105

590105

590106

590106

590107

590107

590107

590108

590108

590108

590110

Page 40: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4005/03/2013

GALICIA

76900308S

34960426N

33239158H

76570936A

46328150D

44818182Z

52496474D

44449055Z

33317648D

34992438P

76573394T

46913107F

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590111

590115

590117

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCU

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA

PROCESOS DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTO

ÁVILA COYA, BRAULIO

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS

BUJÁN GÓMEZ, SEVERINO

FERNÁNDEZ PÉREZ, MANUEL

IBÁÑEZ GARCÍA, ALBERTO

FERNÁNDEZ SEXTO, LUIS

GONZÁLEZ PAZOS, JOSÉ MANUEL

JUSTO VARELA, FERNANDO

REIJA SANTISO, TERESA

ÁLVAREZ VELOSO, MARCOS

PRADO ABELEDO, BEATRIZ

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36014520

36014568

27003175

27007247

36014489

15015767

36014568

36015101

27006966

36007552

36007552

15022607

IES Pedra da Auga

CIFP Valentín Paz Andrade

IES Val do Asma

IES Francisco Daviña Rey

CIFP A Xunqueira

CIFP Politécnico de Santiago

CIFP Valentín Paz Andrade

IES da Cañiza

IES San Rosendo

CIFP A Granxa

CIFP A Granxa

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ponteareas

Vigo

Chantada

Monforte de Lemos

Pontevedra

Santiago de Compostela

Vigo

Cañiza, A

Mondoñedo

Ponteareas

Ponteareas

Coruña, A

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

88,8332

60,6498

39,4998

33,0998

32,9539

27,2331

20,6250

11,8330

76,8332

49,3332

38,6664

12,6664

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 5)

79,3332 5,0000 4,5000

51,3332 3,1666 6,0000 0,1500

23,3332 3,0000 4,1666 9,0000

23,3332 3,1666 6,0000 0,6000

17,1873 4,0000 4,1666 7,6000

12,9998 5,0000 3,0833 6,0000 0,1500

7,6250 1,0000 5,0000 7,0000

4,6664 1,1666 6,0000

63,3332 2,0000 5,0000 6,1000 0,4000

39,3332 4,0000 6,0000

24,6664 3,0000 5,0000 6,0000

4,6664 2,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

360

270

150

360

150

150

150

360

270

270

360

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590111

590111

590111

590111

590111

590111

590111

590111

590115

590115

590115

590117

Page 41: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4105/03/2013

GALICIA

33860281A

33295091S

52931653M

35450504Y

35314455W

076569760

35558557M

34968709S

36052260J

35560282M

52456411N

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

590118

590119

590123

590124

590125

PROCESOS SANITARIOS

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS

CASTRO ÁLVAREZ, DOLORES

DEL ORO TRIGO, MARÍA SONIA

RIVAS FERNÁNDEZ, SILVIA

MIGUÉNS MUÑIZ, REINALDO

SANTOS GARRIDO, RICARDO JOSÉ

PEDRE LORENZO, M. ANGELA

FREIRÍA GÁNDARA, MARÍA DEL CARMEN

ÁLVAREZ PÉREZ, ASUNCIÓN

CRESPO CORREA, ANTONIO

PREGO BOENTE, MARCOS PEDRO

TEIRA RIVAS, ANTONIO MANUEL

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

27006516

15027800

15015767

36014489

36017430

15005269

36019232

27013934

36011634

36014520

15014556

CIFP Politécnico de Lugo

IES Imaxe e Son

CIFP Politécnico de Santiago

CIFP A Xunqueira

IES Ricardo Mella

IES Urbano Lugrís

IES Monte da Vila

IES Perdouro

IES Politécnico de Vigo

IES Pedra da Auga

CIFP Coroso

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lugo

Coruña, A

Santiago de Compostela

Pontevedra

Vigo

Coruña, A

Grove, O

Burela

Vigo

Ponteareas

Ribeira

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

11,4664

33,1831

14,6664

98,9954

67,7332

51,7132

29,8330

26,7327

60,1666

42,5830

22,6664

1) 5)

1) 4) 5)

1) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

4,6664 6,8000

23,3332 2,2499 7,6000

8,6664 6,0000

76,7707 14,3747 7,7000 0,1500

55,3332 1,0000 5,0000 6,0000 0,4000

31,3332 4,0000 6,7000 9,6800

16,6664 3,0000 4,1666 6,0000

16,6664 3,9163 6,0000 0,1500

49,1666 5,0000 6,0000

28,9998 2,0000 4,3332 6,0000 1,2500

12,6664 1,0000 3,0000 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

270

360

360

360

270

240

360

320

360

310

150

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

LEÓN

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

NAVARRA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

590118

590119

590123

590124

590124

590124

590124

590124

590125

590125

590125

Page 42: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4205/03/2013

GALICIA11079847B

76718775K

44812380P

DE LA RIVA ÁLVAREZ, ANICETO

VILA OURO, ANTONIO

FERREIRA LENCE, MARÍA ELENA

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

33023911

32015876

36013771

I.E.S. de Noreña

IES Xermán Ancochea Quevedo

IES Fermín Bouza Brey

V:

V:

1

1

NOREÑA

Pobra de Trives, A

Vilagarcía de Arousa

ASTURIAS

OURENSE

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

21,9161

21,1664

13,9830

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

12,9998 1,9163 7,0000

12,9998 2,1666 6,0000

4,6664 3,0000 0,1666 6,0000 0,1500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

320

320

320

OURENSE

OURENSE

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

590125

590125

590125

Page 43: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4305/03/2013

GALICIA

32665110G

32645032M

02526774V

10852836X

76870309P

71871206R

33245453B

36092816C

33291523N

76619397A

36071621P

46917187Q

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

591201

591202

591203

591205

COCINA Y PASTELERÍA

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ESTÉTICA

INTALACIÓN DE DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUÍDOS

PEREIRA ROMERO, JOSÉ LUIS

PICO GALDO, ROSA ANA

SANJORGE PEDREIRA, CARMELO

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL ÁNGEL

OTERO GARRIDO, JACOBO

MARTÍNEZ ARRUÑADA, ANA MARÍA

PÉREZ IGLESIAS, JESÚS MARCIAL

DOMÍNGUEZ BALADO, JORGE

GÁNDARA VILA, JOSÉ MANUEL

ÁLVAREZ FLÓREZ, JULIO JORGE

VICENTE SANTIAGO, HORTENSIA MARÍA

LAMAS HERRERO, EDUARDO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15025682

15025682

15027897

15025682

32016285

27016455

15015767

36017430

36002359

27012036

36018173

15006754

IES Fraga do Eume

IES Fraga do Eume

CIFP Paseo das Pontes

IES Fraga do Eume

IES de Vilamarín

IES Sanxillao

CIFP Politécnico de Santiago

IES Ricardo Mella

IES Antón Losada Diéguez

IES Gregorio Fernández

IES de Teis

CIFP Ferrolterra

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pontedeume

Pontedeume

Coruña, A

Pontedeume

Vilamarín

Lugo

Santiago de Compostela

Vigo

Estrada, A

Sarria

Vigo

Ferrol

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

94,3166

45,2828

20,9161

19,9830

13,8330

11,6164

162,9666

66,0666

53,7327

51,8164

78,8326

14,2330

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

83,1666 5,0000 6,0000 0,1500

23,3332 10,0000 6,7496 5,2000

12,9998 2,9163 4,7000 0,3000

4,6664 8,0000 1,1666 6,0000 0,1500

4,6664 2,0000 1,1666 6,0000

4,6664 1,0000 5,8000 0,1500

144,6666 10,0000 8,3000

57,1666 4,0000 4,9000

40,6664 3,0000 1,9163 8,0000 0,1500

40,6664 4,0000 1,0000 6,0000 0,1500

64,6660 4,0000 4,1666 6,0000

4,6664 4,0000 1,1666 4,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

320

270

150

360

270

360

360

150

150

320

360

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591201

591201

591201

591201

591201

591201

591202

591202

591202

591202

591203

591205

Page 44: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4405/03/2013

GALICIA

35314560S

35253980V

33303535H

32648753T

33825307N

33307267R

52934398J

34263264A

33322429Y

044450257

76415861V

34259070H

32688128E

76819398L

TIPO DE PLAZA: 591209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSCARBALLA GONZÁLEZ, JUAN MIGUEL

CASALDERREY SANMARTÍN, JOSÉ MANUEL

GÓMEZ CAMPOS, SERGIO

FEIJOO REVILLA, RAMÓN

LÓPEZ FERNÁNDEZ, MANUEL

OCAMPO OTERO, JOSÉ

TEIRA PATIÑO, MIGUEL ÁNGEL

CASTRO RODRÍGUEZ, EMILIO

BARROS FOLGUEIRA, JOSÉ ANTONIO

PEREZ RODRIGUEZ, OSCAR

LÓPEZ RIVEIRA, MARCO ANTONIO

SOTO PONTÓN, VÍCTOR MANUEL

PUMARES MORADO, RUBÉN

ACUÑA ALFONSÍN, MOISÉS

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36014489

35010506

27006528

36014568

27006528

27013326

15014556

27007247

15021767

27003175

27013636

36014520

36019244

36014520

CIFP A Xunqueira

IES INGENIO

IES As Mercedes

CIFP Valentín Paz Andrade

IES As Mercedes

IES Lois Peña Novo

CIFP Coroso

IES Francisco Daviña Rey

IES Castro da Uz

IES Val do Asma

IES María Sarmiento

IES Pedra da Auga

IES A Sangriña

IES Pedra da Auga

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pontevedra

Ingenio

Lugo

Vigo

Lugo

Vilalba

Ribeira

Monforte de Lemos

Pontes de García Rodríguez, As

Chantada

Viveiro

Ponteareas

Guarda, A

Ponteareas

PONTEVEDRA

GRAN CANARIA

LUGO

PONTEVEDRA

LUGO

LUGO

A CORUÑA

LUGO

A CORUÑA

LUGO

LUGO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

127,6660

90,3332

83,3328

82,9666

82,1666

78,6332

50,0996

39,9998

37,9497

31,1998

28,7497

26,9997

25,1413

25,0497

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

108,3328 11,8332 7,5000

79,3332 5,0000 6,0000

72,3328 5,0000 6,0000

71,1666 5,0000 6,5000 0,3000

71,1666 5,0000 6,0000

67,3332 5,0000 6,0000 0,3000

31,3332 12,1664 6,0000 0,6000

28,9998 5,0000 6,0000

28,6664 3,0833 6,2000

20,9998 2,0000 3,0000 5,2000

16,6664 2,0000 4,0833 6,0000

16,6664 2,0000 2,0833 6,0000 0,2500

16,6664 4,8749 3,6000

16,6664 3,0833 5,3000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

270

360

150

270

360

270

320

285

320

360

150

360

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

PONTEVEDRA

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

LUGO

OURENSE

MADRID CAPITAL

OURENSE

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

591209

Page 45: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4505/03/2013

GALICIA79313199E

33351971Q

33845536R

76812316K

52481256V

35296547B

76576313K

52459874W

32627664W

32786650N

32770336M

36096732A

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

591211

591212

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

SENRA SONEIRA, JOSÉ RICARDO

JANEIRO INSUA, JOSÉ LUIS

LEAL ARIAS, PEDRO

CORNADO CASTRO, RAFAEL

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ

COSTAS MALVIDO, CARLOS

LÓPEZ MÉNDEZ, MANUEL

RIVAS SIEIRA, GUMERSINDO

FARALDO PURRIÑOS, MARÍA DIGNA

GAREA RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO

ASENSI MARZAL, JUAN CARLOS

PRIETO RAMOS, MARÍA JESÚS

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

32001725

36019244

36019244

32013582

36019244

36011634

36004745

27012036

15006778

15001148

36019268

15027058

IES Lauro Olmo

IES A Sangriña

IES A Sangriña

IES García-Barbón

IES A Sangriña

IES Politécnico de Vigo

IES A Paralaia

IES Gregorio Fernández

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES As Mariñas

IES Gonzalo Torrente Ballester

IES As Fontiñas

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Barco, O

Guarda, A

Guarda, A

Verín

Guarda, A

Vigo

Moaña

Sarria

Ferrol

Betanzos

Pontevedra

Santiago de Compostela

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

23,8330

23,6997

21,8330

21,8330

21,7497

101,9992

24,1664

12,1330

119,5828

68,4157

65,2823

16,8330

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

12,6664 2,0000 3,1666 6,0000

16,6664 3,0833 3,8000 0,1500

12,6664 3,1666 6,0000

12,6664 3,1666 6,0000

12,6664 3,0833 6,0000

90,9992 5,0000 6,0000

12,9998 2,1666 9,0000

4,6664 1,1666 6,0000 0,3000

108,3328 5,0000 6,0000 0,2500

54,9992 3,0000 4,4165 6,0000

52,6658 3,0000 3,4165 6,2000

4,6664 5,0000 1,1666 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

320

320

360

360

270

150

150

150

150

150

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591209

591209

591209

591209

591209

591211

591211

591211

591212

591212

591212

591212

Page 46: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4605/03/2013

GALICIA

34998160A

034256928

033458715

33536805E

32397278F

34870697Y

33331011D

35558069T

36090052Q

32642304Z

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

591216

591218

591219

591220

591221

591222

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA

PELUQUERÍA

PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉS

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

PROCESOS COMERCIALES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IGLESIAS REY, RAMÓN

DIAZ VAZQUEZ, ROSA MAR

SAN LORENZO FERRIOL, MARIA DEL ALBORSER

FERNÁNDEZ VILA, SABELA

FERREIRO ABELLEIRA, JOSÉ FRANCISCO

VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA BELÉN

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FIZ

BACELO BACELO, CARLOS

ÁLVAREZ PORTELA, ANA

LOSADA GONZÁLEZ, MARÍA CONSUELO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36019751

27015311

32001725

27006516

32008902

36019566

32016765

36019669

36011579

15026807

IES de Tomiño

IES A Pinguela

IES Lauro Olmo

CIFP Politécnico de Lugo

IES A Carballeira-Marcos Valcárcel

IES de Chapela

CIFP Portovello

IES Armando Cotarelo Valledor

IES A Guía

IES Félix Muriel

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tomiño

Monforte de Lemos

Barco, O

Lugo

Ourense

Redondela

Ourense

Vilagarcía de Arousa

Vigo

Rianxo

PONTEVEDRA

LUGO

OURENSE

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

22,6496

50,4165

20,3662

20,1330

13,7666

13,6664

12,4330

81,8321

79,6656

170,7666

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 5)

1) 3) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

16,9996 1,0000 4,5000 0,1500

31,3332 10,0000 3,0833 6,0000

10,9996 1,0000 2,1666 6,0000 0,2000

4,6664 8,0000 1,1666 6,3000

0,1666 9,0000 4,6000

4,6664 3,0000 6,0000

4,6664 1,1666 6,6000

57,3328 18,4993 6,0000

66,6656 2,0000 5,0000 6,0000

160,6666 5,0000 5,1000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

270

240

030

150

320

320

150

360

360

150

LUGO

LEÓN

ALICANTE

A CORUÑA

OURENSE

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a centro: C - Por desplazamiento del centro por insuficiencia de horario

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591216

591218

591218

591219

591220

591220

591220

591221

591221

591222

Page 47: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4705/03/2013

GALICIA11063263X

76858799K

76363886E

34254661W

009380755

76708511S

32635362H

76324683B

76706913G

35290461C

76807217M

33279834F

76363949Q

OROSA PETEIRA, ANTONIO JOSÉ

MUÍÑOS NODAR, MARÍA DOLORES

PARDO REGUEIRO, MARÍA JESÚS

RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIA

GALINDO BENEITEZ, FERNANDO

MARTÍNEZ ARIAS, OLGA

PAZOS VILELA, MARÍA DOLORES

RODRÍGUEZ GERPE, MARÍA DEL CARMEN

GONZÁLEZ IGLESIAS, ÁNGELES

IGLESIAS SOBRAL, DAMIÁN ANTONIO

GONZÁLEZ AREA, LUISA AGUSTINA

ARES ARES, MARÍA ÁNGELES

LÓPEZ BLANCO, MARÍA ELENA

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15005397

36002359

15023314

15026807

15027782

15002591

15026455

15026406

36016656

15006778

15026418

15006778

15006778

IES Fernando Wirtz Suárez

IES Antón Losada Diéguez

IES de Sabón

IES Félix Muriel

IES Nº 1

IES Monte Neme

IES Terra de Trasancos

IES de Ponteceso

IES Pedro Floriani

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES Terra de Soneira

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coruña, A

Estrada, A

Arteixo

Rianxo

Ordes

Carballo

Narón

Ponteceso

Redondela

Ferrol

Vimianzo

Ferrol

Ferrol

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

203,4579

183,9998

183,0166

108,1654

94,2495

79,9656

79,6656

78,7489

78,4988

77,8322

77,6656

75,7489

74,8989

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

182,6666 5,0000 9,7913 6,0000

160,6666 4,0000 13,3332 6,0000

162,6666 3,0000 10,0000 6,0000 1,3500

97,3324 4,8330 6,0000

83,3332 3,0000 1,9163 6,0000

66,6656 2,0000 5,0000 6,0000 0,3000

66,6656 2,0000 5,0000 6,0000

66,6656 2,0000 4,0833 6,0000

66,6656 5,8332 6,0000

66,6656 2,0000 3,1666 6,0000

66,6656 5,0000 6,0000

66,6656 3,0833 6,0000

66,6656 2,0833 6,0000 0,1500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

360

150

150

150

240

150

150

150

150

360

360

150

150

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

LEÓN

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

591222

Page 48: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4805/03/2013

GALICIA

52454473Y

32652804A

35421389D

33263510J

033861103

76816958V

22744959Y

76865754F

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

591225

591226

591229

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO

SANTOS PÉREZ, MARTA ESTHER

CORTIZAS RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN

GAVIEIRO GAVIEIRO, ROSA MARÍA

LEIS BUJÁN, ANXO

SOBRADO VAZQUEZ, PABLO

COUTO MÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN

GARCÍA VERGUIZAS, JOSÉ IGNACIO

SIERRA FERREIRO, VICTORIANO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

15016000

15026753

36014489

28058615

15025682

36020064

15027800

36024461

CIFP Compostela

IES A Pontepedriña

CIFP A Xunqueira

ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO

IES Fraga do Eume

CIFP Carlos Oroza

IES Imaxe e Son

IES Audiovisual de Vigo

V:

V:

V:

V:

V:

V:

V:

1

1

1

1

1

1

1

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Pontevedra

ALCALA DE HENARES

Pontedeume

Pontevedra

Coruña, A

Vigo

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

MADRID ESTE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

35,9998

25,7998

23,7497

196,1166

42,3332

30,3329

18,2330

15,8164

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 5) 6)

24,9998 5,0000 5,0000 1,0000

15,3332 3,0000 3,1666 4,3000

8,6664 3,0000 3,0833 9,0000

166,6666 20,0000 9,0000 0,4500

31,3332 5,0000 6,0000

20,9996 3,0833 6,1000 0,1500

4,6664 7,0000 1,1666 5,4000

4,6664 5,0000 6,0000 0,1500

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

360

360

150

090

150

150

320

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

BURGOS

A CORUÑA

A CORUÑA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

591225

591225

591225

591226

591226

591226

591229

591229

Page 49: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 4905/03/2013

GALICIA

11943697G

53160295G

47350825N

34246491C

32748163G

32812771M

32819909J

22144169E

32694107K

33287077M

032818698

33297609A

44834639A

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

592008

592011

FRANCÉS

INGLÉS

VILA VERGARA, MARÍA MILAGROS

VÉLEZ BARREIRO, MARCO

COTELO TORRES, RAQUEL

GARCÍA DÍEZ, FRANCISCO ASÍS SERVANDO

GALÁN SUÁREZ, JUAN MANUEL

DOSIL BARRO, MARCOS

BARDERAS REY, RUBÉN

ESPINOSA RUIZ, ELENA

RODRÍGUEZ BUGÍA, JUANA MARÍA

PARADA VILAS, ALBERTO PABLO

DIAZ CABEZA, MARIA

CASTRO PORTO, MARÍA PATRICIA

DOVISO FERREIRO, ISABEL

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36018689

15023132

15023132

36018689

38011261

15023132

15032194

36018941

15026546

36024598

32016081

32016081

32016081

EOI de Pontevedra

EOI da Coruña

EOI da Coruña

EOI de Pontevedra

EOI ICOD DE LOS VINOS

EOI da Coruña

EOI de Santiago de Compostela

EOI de Vigo

EOI de Ferrol

EOI de Vilagarcía

EOI de Ourense

EOI de Ourense

EOI de Ourense

Pontevedra

Coruña, A

Coruña, A

Pontevedra

Icod de Los Vinos

Coruña, A

Santiago de Compostela

Vigo

Ferrol

Vilagarcía de Arousa

Ourense

Ourense

Ourense

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

TENERIFE

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

OURENSE

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

81,6663

51,3332

38,2495

107,4166

116,4996

77,3332

64,8748

41,8324

40,7161

37,5998

27,3162

25,6497

23,7497

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 2) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

58,6663 2,0000 15,0000 6,0000

27,8332 10,0000 5,0000 8,0000 0,5000

23,3332 5,0000 3,9163 6,0000

73,1666 5,0000 20,0000 8,8000 0,4500

103,9996 1,0000 5,0000 6,5000

58,3332 8,0000 5,0000 6,0000

39,3332 8,0000 9,2916 7,8000 0,4500

23,3332 4,0000 12,2492 2,1000 0,1500

16,8332 6,0000 11,5829 6,0000 0,3000

26,4998 2,0000 4,5000 4,6000

14,9998 3,0000 6,4164 1,3000 1,6000

13,4164 2,0000 4,0833 6,0000 0,1500

8,6664 6,0000 3,0833 6,0000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

150

360

360

150

150

360

320

270

320

410

270

270

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

A CORUÑA

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

LUGO

OURENSE

SEVILLA

LUGO

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

Adjudicación por derecho preferente a localidad o zona: E - Por cese en la adscripción en puestos docentes en el exterior

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

592008

592008

592008

592011

592011

592011

592011

592011

592011

592011

592011

592011

592011

Page 50: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 5005/03/2013

GALICIA

36171987W

46899916H

TIPO DE PLAZA: 592012 ITALIANOGONZÁLEZ PIÑEIRO, MARÍA CRISTINA

MARTÍNEZ CORBILLÓN, IGNACIO

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

15032194

27015955

EOI de Santiago de Compostela

EOI de Lugo

Santiago de Compostela

Lugo

A CORUÑA

LUGO

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

36,6164

29,8998

1) 3) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5)

12,9998 10,0000 3,1666 6,0000 4,4500

15,3332 7,0000 3,1666 4,4000

ORIGEN:

ORIGEN:

270

270

LUGO

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

592012

592012

Page 51: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 5105/03/2013

GALICIA

077402188

20005514E

48383012M

48285351W

53182610D

71505572K

052441211

044145704

077003146

20437085K

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

594401

594404

594408

594410

594414

594423

594427

ACORDEÓN

CLARINETE

FAGOT

FLAUTA TRAVESERA

GUITARRA

PIANO

TROMPA

GARCIA PINTOS, ISIDRO

LÓPEZ PUIG, VICENTE

FOLGADO GARCÍA, MARÍA VICTORIA

BENEITO MORA, MARÍA DEL CARMEN

ESTÉVEZ SALGUEIRO, JULIA

POZO PÉREZ, EDUARDO

MARTINEZ DIAZ, EVELIA

ORDOZGOITI EGAÑA, MAIDER

CABALEIRO PAZ, LORENA

MÁÑEZ MARTORELL, RAFAEL

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

36024471

36019700

14700122

19003140

36024471

24017679

36019700

36019700

36019700

14700122

CMUS Profesional de Vigo

CMUS Profesional Manuel Quiroga

C.P.M. Maestro Chicano Muñoz

Cpm Sebastian Duron

CMUS Profesional de Vigo

CONS. PROFESIONAL DE MUSICA "ANGELBARJA"

CMUS Profesional Manuel Quiroga

CMUS Profesional Manuel Quiroga

CMUS Profesional Manuel Quiroga

C.P.M. Maestro Chicano Muñoz

Vigo

Pontevedra

Lucena

Guadalajara

Vigo

ASTORGA

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Lucena

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CÓRDOBA

GUADALAJARA

PONTEVEDRA

LEÓN

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CÓRDOBA

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

15,5664

21,9664

40,1998

63,5995

17,8827

32,4998

51,2332

37,9332

13,1664

30,9998

1) 3) 5)

1) 3) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5)

1) 3) 5) 6)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 5) 6)

1) 4) 5) 6)

4,6664 7,5000 3,4000

14,6664 1,0000 4,0000 2,3000

31,3332 4,1666 4,2000 0,5000

55,3332 1,0000 4,9163 2,1000 0,2500

12,6664 1,9163 3,3000

23,3332 4,1666 5,0000

35,3332 8,5000 6,0000 1,4000

23,3332 7,0000 2,0000 2,9000 2,7000

4,6664 6,0000 2,5000

23,3332 4,1666 3,0000 0,5000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

285

150

320

360

360

270

330

200

420

320

MADRID CAPITAL

A CORUÑA

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

LUGO

ASTURIAS

GUIPÚZCOA

SORIA

OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

594401

594404

594408

594410

594410

594414

594423

594423

594423

594427

Page 52: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 5205/03/2013

GALICIA36110918K

36147771M

34995934P

44471098T

TIPO DE PLAZA:

TIPO DE PLAZA:

594431

594434

VIOLA

VIOLONCELO

DAVILA MARIÑO, ÓSCAR

FERREIRO PÉREZ, BELÉN

FERNÁNDEZ FIDALGO, PABLO

TORRES GONZÁLEZ, JOSÉ BENITO

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

DESTINO:

32016443

36019700

32016443

32016443

CMUS Profesional de Ourense

CMUS Profesional Manuel Quiroga

CMUS Profesional de Ourense

CMUS Profesional de Ourense

Ourense

Pontevedra

Ourense

Ourense

OURENSE

PONTEVEDRA

OURENSE

OURENSE

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

PUNTOS: TOT)

15,4330

43,1662

28,6998

35,8332

1) 3) 4) 5)

1) 3) 4) 5) 6)

1) 4) 5)

1) 4) 5) 6)

4,6664 3,0000 1,1666 6,6000

31,3332 3,0000 4,8330 3,5000 0,5000

23,3332 4,1666 1,2000

23,3332 4,0000 6,0000 2,5000

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

ORIGEN:

150

320

270

270

A CORUÑA

OURENSE

LUGO

LUGO

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:

ESP:

ESP:

ESP:

594427

594431

594431

594434

Page 53: ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN - Galicia...2013/03/05  · IES Auga da Laxe IES Afonso X O Sabio IES Agra de Leborís IES Terra de Soneira IES Breamo IES de Tomiño IES deIES Mendiño

Página 5305/03/2013

GALICIA

34966580W

TIPO DE PLAZA: 595521 MEDIOS AUDIOVISUALESGÓMEZ BRAVO, MONSERRAT DNI:

DESTINO: 32016030 E.ART Antonio Failde Ourense OURENSE PUNTOS: TOT) 29,9161 1) 3) 4) 5) 16,6664 3,5000 3,7497 6,0000

ORIGEN: 320 OURENSE

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 2012-2013

ADJUDICACIONES POR PUNTUACIÓN

ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EIDIOMAS

ESP:595521