Click here to load reader

Aurrekontu 19 Galdetegia - Ugao- · PDF file Aurrekontu 19 Galdetegia.pub Author: Nekane Created Date: 20190116160656Z

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aurrekontu 19 Galdetegia - Ugao- · PDF file...

 • Datu pertsonalak Datos personales (*) Datu hauek isilpean erabiliko dira. Hauek proposamen honek gutxieneko zehaztasun bat izan dezan eskatzen dira. (*) La utilización de estos datos será confidencial y obedece a la necesidad de mantener un mínimo de rigor en esta propuesta.

  Adierazi, mesedez, zein gunetan bizi zaren Indique, por favor, en qué zona reside

  1. Zure AUZOA edo bizi zaren gunea hobetzeari begira, zure ustez zeintzuk dira dauden beharrizanak? 2. Zure UDALERRIA hobetzeari begira, zure ustez zeintzuk dira dauden beharrizanak? 3. Adierazi, orokorrean, zeintzuk izan behar diren 2019ko aurrekontuen lehentasunak, “1” zenbakia lehentasun gutxikoa eta “5” zenbakia premiazkoena izanik: 4. 2019ko aurrekontuei buruzko beste ohar edota proposamen batzuk:

  1. Pensando en la mejora de su BARRIO o zona de residencia, ¿qué necesidades considera que tiene el mismo? 2. Pensando en la mejora de su MUNICIPIO, ¿qué necesidades considera que tiene el mismo? 3. Indique, por favor, a nivel general, cuáles deben ser las prioridades de los presupuestos 2019, siendo “1” poco prioritario y “5” lo más urgente: 4. Otros comentarios y/o propuestas sobre los presupuestos 2019:

  1111 2222 3333 4444 5555      Fomento del empleo y promoción económica      Servicios sociales      Urbanización de barrios      Potenciación del Euskera      Servicios culturales      Infraestructuras deportivas      Otros (indique cuáles, por favor)

  1111 2222 3333 4444 5555      Enplegua eta ekonomia sustatzea      Gizarte zerbitzuak      Auzoak urbanizatzea      Euskara sustatzea      Kultur zerbitzuak      Kirol azpiegiturak      Beste batzuk (adierazi zeintzuk, mesedez)

   Arana eta Lupardo/San Román  Iturrigorrialde  Urkemendi  Astibi  Markio  Usila  Beretxa  Ondategi  Herrigunea/Casco Urbano  Elosu  Santi Laurenti  Beste bat/Otro:  Goikiri  Udiarraga

  IzenIzenIzenIzen----abizenak/abizenak/abizenak/abizenak/Nombre y apellidos: Adina/Adina/Adina/Adina/Edad: Sexua/Sexua/Sexua/Sexua/Sexo:

  Helbidea/Helbidea/Helbidea/Helbidea/Dirección: Telefonoa/Telefonoa/Telefonoa/Telefonoa/Teléfono:

  EEEE----mail: mail: mail: mail:

  GaldetegiaGaldetegiaGaldetegiaGaldetegia CuestionarioCuestionarioCuestionarioCuestionario

Search related