of 50 /50
CURRICULUM AURKEZPENA 4.DBHtik 1. MAILARA DATOZENENTZAT 2019/2020 IKASTURTEA Web: Ikasturte zehaztapenak/ikasturteko aurkezpenak // Contenidos de curso/presentaciones de curso

CURRICULUM AURKEZPENA - lauroikastola.eus · Marrazketa Teknikoa I Sociales Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika I edo Latin I . 1.Batxilergoa 2. Batxilergoa Euskara eta Literatura

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CURRICULUM AURKEZPENA - lauroikastola.eus · Marrazketa Teknikoa I Sociales Gizarte Zientziei...

 • CURRICULUM AURKEZPENA4.DBHtik 1. MAILARA DATOZENENTZAT

  2019/2020 IKASTURTEAWeb: Ikasturte zehaztapenak/ikasturteko aurkezpenak // Contenidos de curso/presentaciones de curso

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM-A/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULAPREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  PREMATRCULA ETA MATRCULA

  USE (Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIAVIAJE DE FIN DE TRAYECTO

  GALDERAK/ PREGUNTAS

 • Batxilergoko etapak bi ikasmaila ditu,modalitate desberdinetan garatuko daeta modu malguan antolatuko da,

  ikasleei prestakuntza espezializatua

  emateko, beren prestakuntzaren

  2019/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  MODALITATEAK

  ZIENTZIAK

  emateko, beren prestakuntzaren

  itxaropen eta interesen arabera, edo,behin hura bukaturik, bizitza aktiboan

  sartzeko aukera emateko.

  MODALITATEAK

  GIZA-GIZARTE ZIENTZIAK

  ARTEAK

  El Bachillerato engloba dos cursos,que se desarrollaran en diferentesmodalidad, para dar al alumno unapreparacin especializada, de

  acuerdo a sus futuros intereses o suincorporacin a una vida activa.

 • 1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1 BACH

  Batxilergo etaparen helburuak:

  Formakuntza, adimen-heldutasuna eta giza-heldutasuna,ezagutzak eta erantzukizunez eta gaitasunez ekintza-

  bizieran hasteko eta gizarte-funtzioak garatzeko

  trebetasunak ematea.trebetasunak ematea.

  Ondorengo hezkuntzara sarbidea izateko gaitasunaematea.

  Ikaslea, bere ikasteko prozesuko protagonista izatealortzea.

  Gure ikasleak euskaldunak, kritikoak, enpatikoak,toleranteak, sortzaileak, ekintzaileak, arduratsuak,

  konprometituak eta etorkizunari aurre egiteko gai izatea

  lortzeko gizabanakoaren gaitasunak indartzea.

 • Proporcionar formacin, madurez intelectual y humana,conocimientos y habilidades que les permitan

  desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida

  activa con responsabilidad y competencia.

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1 BACH

  Objetivos de la etapa de Bachiller:

  activa con responsabilidad y competencia.

  Capacitar al alumno para acceder a la educacinposterior.

  Lograr que el alumno sea protagonista de su proceso deaprendizaje.

  Potenciar las cualidades que queremos en nuestrosalumnos: euskaldunes, crticos, empticos, tolerantes,

  creativos, emprendedores, comprometidos,

  responsables y preparados para afrontar el futuro.

 • ERAIKIN BERRIA / NUEVO EDIFICIO Ziklo berria: Arau eta ohitura berriak

  Nuevo ciclo: Nuevas normas y costumbres

  Eraikinaren banaketa/ Distribucin de edificio

  2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  ESKOLA ORDUTEGIA / HORARIO ESCOLAR

  JANTOKI ZERBITZUA / SERVICIO DE COMEDOR

  ESKOLA ORDUTEGIA / HORARIO ESCOLAR 34+1 ordu lektiboak/ Horas lectivas 34+1 Astelehenetik - ostiralera: 8:00-15:30

  Lunes - viernes 8:00-15:30

  Atsedenaldia 11:50-12:30Recreo 11:50-12:30

  Ordutegia 11:55 / Horario 11:55 Ez erabiltzearen aukera/ Opcin de no usar el comedor

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM-A/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (USE (USE (UnibertsitateraUnibertsitateraUnibertsitatera sartzekosartzekosartzeko ebaluazioaebaluazioaebaluazioa) ) ) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • 1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  HEZIBERRI 2020Hezkuntza, hizkuntza Politikoa eta kultura saila

  argitaratako 127/2016 dekretuaDepartamento de Educacin, poltica lingstica

  y cultura decreto 127/2016Departamento de Educacin, poltica lingstica

  y cultura decreto 127/2016

  OINARRIZKO KONPETENTZIAK/ COMPETENCIAS BSICAS

  Oinarrizko zehar-konpetentziak/ Competencias Transversales

  Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak / Competencias Disciplinares

 • Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzekokonpetentzia. / Competencia para la comunicacin verbal,no verbal y digital.

  Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia./

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Oinarrizko zehar-konpetentziak / Competencias Transversales

  Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia./Competencia para aprender a aprender y para pensar.

  Elkarbizitzarako konpetentzia./Competencia para convivir.

  Ekimenerako eta ekiteko espiriturakokonpetentzia./Competencia para la iniciativa y el esprituemprendedor.

  Izaten ikasteko konpetentzia./Competencia para aprender aser.

 • Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia/Competencia en comunicacin lingstica y literaria

  Matematikarako konpetentzia/ Competencia matemtica

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak/ Las competencias bsicas disciplinares

  Matematikarako konpetentzia/ Competencia matemtica

  Zientziarako konpetentzia/ Competencia cientfica

  Teknologiarako konpetentzia/ Competencia tecnolgica

  Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia/Competencia social y cvica

  Arterako konpetentzia/ Competencia artstica

  Konpetentzia motorra/ Competencia motriz

 • BATXILERGOKO MODALITATEAKMODALIDADES DE BACHILLERATO

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  ARTEARTE ETA GIZA ZIENTZIAKARTE Y CIENCIAS SOCIALESARTE

  ARTE

  GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAKHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

  ZIENTZIAKCIENCIAS

  ARTE Y CIENCIAS SOCIALES

  GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZUZENBIDE

  CIENCIAS SOCIALES y JURDICAS

  ZIENTZIAK/ CIENCIAS

  OSASUN ZIENTZIAK/ CIENCIAS DE LA SALUD

  INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA/ INGENIERA Y ARQUITECTURA

 • 1. BATX CURRICULUM-A LAURON

  CURRICULUM 1. BACH LAURO

  DERRIGORREZKO IKASGAIAK / MATERIAS

  IKASGAIAK

  DERRIGORREZKOAK

  OBLIGATORIAS

  ESPECFICAS DE MODALIDAD

  MODALITATE BAKOITZEKO

  ESPEZIFIKOAK

  ESPECFICAS DE MODALIDAD

  HAUTAZKOAK

  OPTATIVAS

  DERRIGORREZKO IKASGAIAK / MATERIAS OBLIGATORIAS

  Gorputz hezkuntza/ Educacin Fsica (2 h)

  Euskal Hizkuntza eta Literatura I/ Euskara y Literatura I (3 h)

  Gaztelania eta literatura I / Lengua Castellana y Literatura I (3 h)

  Filosofia/ Filosofa (3 h)

  1. Atzerriko hizkuntza II/ Ingls (3 h) (bikoizketak 4. DBH iritzien arabera/ desdoble segn notas de 4 ESO)

 • ZIENTZIAKCIENCIAS

 • 5 h Matematika I x

  4 h Biologia eta Geologia x

  6 h Fisika eta Kimika x

  OSASUN ZIENTZIAK edo ZIENTZIAKCIENCIAS DE LA SALUD o CIENCIAS

  GRADUAK

  ErizaintzaMedikuntzaOdontologiaFisioterapiaFarmazia

  Biokimika eta Biologia MolekularraIngurumen ZientziakFisika

  2 h Kultura Zientifikoa x

  3 h Hautazkoa(1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Anatomia

  * Maila frantsesean A1

  FarmaziaGiza Elikadura eta DietetikaOptikaBioteknologiaGeologiaBiologiaBiokimika

  FisikaMatematikaKimikaElikagaien Zientziaketa Teknologia

 • 5 h Matematika I x

  4 h Marrazketa Teknikoa I x

  6 h Fisika eta Kimika x

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA edoZIENTZIAK

  INGENIERIAS Y ARQUITECTURA o CIENCIAS

  GRADUAK

  Ingeniaritza MekanikoaIngeniaritza ElektrikoaIndustri Elektronikaren eta AutomatikarenIngeniaritzaIngurumen Ingeniaritza

  2 h Industria Teknologia I x

  3 h Hautazkoa(1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Ekonomia

  Ingurumen IngeniaritzaIndustria Antolakuntzaren IngenieritzaIndustri Teknologiaren IngeniaritzaTelekomunikazioaren Ingeniaritza TeknikoaArkitektura

  GeologiaIngurumen ZientziakFisikaMatematikaKimikaElikagaien Zientziak eta Teknologia

  * Maila frantsesean A1

 • GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAKHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

 • 5 h LATIN I x

  4 h Ekonomia x

  4 h Mundu garaikidearen historia

  x

  GIZA ZIENTZIAKHUMANIDADES

  GRADUAK

  Filologiak

  Historia

  Filosofia historia

  4 h Literatura Unibertsala x

  3 h Aukeratu (1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Filosofia

  Itzulpengintza

  Arte Ederrak

  Kultura Ondareen Kontserbazio

  eta Zaharberritzea

  Artearen Historia

  * Maila frantsesean A1

 • 5 h Gizarte Zientziei aplikatutako MATEMATIKA I

  x

  4 h Ekonomia x

  GIZARTE ZIENTZIAKCIENCIAS SOCIALES

  GRADUAK

  Negozioen KudeaketaLehen HezkuntzaHaur Hezkuntza

  Gizarte HezkuntzaEnpresa Administrazioa eta

  4 h Mundu garaikidearen historia

  x

  4 h Literatura Unibertsala x

  3 h Aukeratu (1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza

  EkonomiaMarketina

  Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza eta zuzenbidea

  Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa

  Ikus-entzunezko Komunikazioa Kazetaritza

  Gizarte AntropologiaFilosofia

  ZuzenbideaKriminologia

  * Maila frantsesean A1

 • Laburbilduz/ Resumiendo

  Zientziak

  Ciencias

  Giza Zientziak eta GizarteZientziak

  Humanidades y Ciencias

  1. BATX CURRICULUM-A LAURON

  CURRICULUM 1. BACH LAURO

  Hautazko ikasgaia/ Asignatura Optativa

  Baldintza:15 ikasle egon behar dira taldea ateratzeko/Condicin:15 alumnos mmino para grupo

  Biologia eta Geologia

  edo

  Marrazketa Teknikoa I

  Humanidades y Ciencias Sociales

  Gizarte Zientziei

  aplikatutako Matematika I

  edo Latin I

 • 1.Batxilergoa 2. Batxilergoa

  Euskara eta Literatura I Euskara eta Literatura II

  Gaztelania eta Literatura I Gaztelania eta Literatura II

  Atzerriko Lehen Hizkuntza

  I

  Atzerriko Lehen Hizkuntza

  II

  Matematika I Matematika II

  1. BATX CURRICULUM-A LAURON

  CURRICULUM 1. BACH LAUROIK

  AS

  GA

  IEN

  AR

  TE

  KO

  JA

  RR

  AIT

  AS

  UN

  AE

  NT

  RE

  AS

  IGN

  AT

  UR

  AS

  Matematika I Matematika II

  Latin I Latin II

  Gizarte Zientziei

  Aplikaturiko Matematika I

  Gizarte Zientziei

  Aplikaturiko Matematika II

  Atzerriko Bigarren

  Hizkuntza I

  Atzerriko Bigarren

  Hizkuntza II

  Fisika eta Kimika Fisika/Kimika

  Biologia eta Geologia Biologia/Geologia

  Marrazketa Teknikoa I

  Frantsesa I

  Marrazketa Teknikoa II

  Frantsesa II

  IKA

  SG

  AIE

  N A

  RT

  EK

  O J

  AR

  RA

  ITA

  SU

  NA

  PR

  ELA

  CI

  NE

  NT

  RE

  AS

  IGN

  AT

  UR

  AS

 • CURRICULUMAREN BEREZITASUNAKADAPTACIONES PARA EL CURRCULO DIFERENCIADO

  Matematika (5 h)

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Matematika (5 h)

  Fisika-Kimika (6 h)

  Ikerketa lana/ Trabajo de investigacin

  Tutoritza /Tutora

  Kukulumendi proiektua

  Ipuin Tailerra LH

  Ekaineko ekintzak/ Proyectos de junio

 • 1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  METODOLOGIA / METODOLOGA

  Ikasle subjektu aktiboa/ El alumnos es sujeto activo

  Lan-kooperatiboa/ Trabajo cooperativo

  Pentsamendu trebeziak garatzeko teknikak/Pentsamendu trebeziak garatzeko teknikak/

  Tcnicas de destreza de pensamiento

  Etengabeko ebaluazioa/ Evaluacin continuada

  Zeharkako gaiak landu / Trabajar reas trasversales

  Nola egingo dugu lan?/ Cmo trabajamos?

  Ipad-a (Moodle, showie, clasroom ) / Ipad

 • IKERKETA LANA

  Proiektu interdisziplinarra/Proyecto interdisciplinar

  Unibertsitaterako prestakuntza / Preparacin para la universidad

  3 ordu astean / 3 horas semanales

  Talde txikiak/ Grupos reducidos

  Irakasle gidaria/ Profesor/a gua

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Irakasle gidaria/ Profesor/a gua

  Letrak/zientziak Letras/ Ciencias

  Helburuak / Objetivos

  o Autonomia bultzatu, ikaslea protagonista / Potenciar la autonoma, alumno/a protagonista

  o Ikasi ikertuz/ Aprender investigando

  o Metodo zientifikoa/ Mtodo cientfico

  o Laborategiak/ Laboratorios

  o Lanaren ahozko defentsa/ Defensa oral del trabajo

  o Plazaratu/ Divulgacin

 • Ebaluazio irizpidea

  Ikasgaian bere iritzia izango du

  Honez gain, aukera egongo da egongo da puntu bat igotzeko 1.

  Batxilergoko beste ikasgai batzuetan:

  Euskara, Lengua edo ingelesean (idatzia egindako hizkuntzaren

  arabera).

  IKERKETA LANA

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  arabera).

  Lana egindako gai nagusian eta beste zeharkako gai batean.

  Baldintza: Baloratuko den ikasgaia gaindituta izatea

  Criterios de evaluacin

  Calificacin en el rea correspondiente

  Adems, posibilidad de subir un punto:

  Euskera, Lengua edo Ingls (segn idioma de la presentacin del

  escrito)

  Dos asignaturas de modalidad trabajadas en el trabajo de

  investigacin.

  Condicin: Las asignaturas deben de estar aprobadas

 • Ikerketa Zientifikoak

  Martearen bizitza Asun Salda Esku errobotikoa: taila ezberdinak eta prototipoen garapena Piezoelektrizitatearen aplikazioa garraiobide ferrobiarioetan Bilbo smatcity izateko aplikazioak eta bere inplementazioa Dron bat eraiki eta bere inplementazioa osasun larrialdietan

  IKERKETA LANA

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  PCR teknikaren erabilera ADN Angiraren mukiaren eragina antibiotikoa Detergenteak

  Lotailu gurutzatua Krema komertzialak eta naturalen konparaketa Glutenen edukia

  Muskuilu zebraren oskolak: Euri azidoaren aterkinak Arrazoia du amamak?

 • TUTORITZA1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Tutoretzaren ikuspegiak etapa honetan hiru ardatz ditu:

  ikasturtearen ibilbidean, gurasoekin batera, bidelagun izan; ongizarteekintzailetza sustatu eta orientazioaprofesionalerako aholkularitza eskaini.

  Ejes principales de la Tutora: ayudar en su trayectora acadmica,junto con los progenitores; promover labor social y orientacin

  Tutorearentzat gunea / Espacio para el tutor

  Eskola Jasangarria, Giza konpromezua eta Hezkidetza

  Agenda 21, Compromiso social y Igualdad

  Adi-Adian programa (Eusko Jaurlaritza): Giza duintasunari,

  bizikidetzari eta enpatiari buruzko ikaskuntzak, biktimen

  testigantzak entzuteko esperientziaren bidez./Aprendizajes de

  dignidad humana, convivencia y empata mediante la experiencia

  de escucha de testimonios de vctima.

  junto con los progenitores; promover labor social y orientacinacadmica.

  Orientazioa/ Orientacin

 • TUTORITZA1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  EHUko unibertsitatearen inguruko informazio + hitzaldiak+ ateirekiak/ Informacin UPV + charlas orientativas+puertas abiertas

  Mondragon eta Deustu Unibertsitateak

  Orientazioa/ Orientacin

  Mondragon eta Deustu Unibertsitateak Lanbide Heziketari buruzko orientazioa, arlo horretako orientatzaile

  batekin / Charla sobre ciclos formativos

  Orientatzailearekin elkarrizketa/ Entrevista personalizada con laorientadora

  Lan-aldi (Novias Salcedo bultzatuta): Aukera profesional batekinegun bat pasatzeko/ Oportunidad para estar con un profesional un

  da.

 • Ikasleek ibilbidean zehar, Haur Hezkuntzatik Batxilergora, ikasketadesberdinak jaso dituzte modu formal eta ez formalean (tailerrak,irteerak, hitzaldiak ) / Los alumnos/as durante su trayectoria en

  las Ikastola han recibido conocimientos de manera formal einformal (talleres, salidas, charlas, .)

  KUKULUMENDI PROIEKTUA,pertsonen talentua garatuz

  Aurreko etapetako jarduera guztiei nolabaiteko amaiera emateko,Batxilerreko bi urteetan zehar, Kukulumendi proiektua martxanjarriko dugu. / Para finalizar con todo lo realizado en las anteriores

  etapas, en Bachiller se ha puesto en marcha el proyectoKukulumendi.

  Pertsona eredugarriekin topaketak: alor sozial, zientifiko yteknologikoan./ Charlas con personas modlicas: en el mbito de

  los social, cientfico y tecnolgico.

 • 1. BatxilerEneko Knrr

  Jon UriarteEkintzailetza

  Maialen Lujanbio

  Sormena eta bertsolaritza

  Pedro Luis Uriarte Kontzertu

  ekonomikoa

  KUKULUMENDI PROIEKTUA,pertsonen talentua garatuz

  2. Batxiler

  Ekintzailetzabertsolaritza

  ekonomikoa

  Pedro Miguel Etxenike

  La sublime utilidad de la ciencia Intil

  Daniel Innerarity

  Poltica para perplejos

  Pedro Luis UriarteTransformacin

  personal

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM---A/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAPREMATRCULA ETA MATRCULAPREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (USE (USE (UnibertsitateraUnibertsitateraUnibertsitatera sartzekosartzekosartzeko ebaluazioaebaluazioaebaluazioa) ) ) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • Ordenadore/Ipad bitartez Lauron egingo dute

  (hurrengo astean zehar, azken eguna maiatzak 22)

  / Realizarn en la ikastola (la semana que viene, 22

  de mayo ltimo da ).

  AURREMATRIKULA

  PREMATRCULA

  Ikaslearen klabearekin Alexia bidez / A travs de

  Alexia con la clave de la alumna/o

  BAINA/ PERO

 • Matrikula: Aurrematrikulakoa errespetatuko dugu Ekainaren 21 rarte egin nahi dituzuen aldaketak e-mailez

  ([email protected])

  MATRIKULA

  MATRCULA

  Matrcula: Respetaremos la prematrcula Cualquier cambio a travs del e-mail hasta el 21 de junio

  ([email protected])

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM---A/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • USE (UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA) EAU (EVALUACIN PARA EL ACCESO A LA

  UNIVERSIDAD)

  2020an bukatuko dutenak: Batxiler titulua lortu 1. eta 2.

  batxilergoko ikasgai guztiak gaindituz gero./ Obtendrn ttulo de

  bachiller superando todas las asignaturas de primero y segundo de

  bach.

  2021an konfirmatzear/ por confirmar

  Beraien expedientea/ Expediente acadmico

  Batxilergoko nota (Lauro)/ Nota Bachillerato %60

  Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa (sarbide fasea)/ Evaluacin para el acceso a la universidad (fase de acceso) %40

  2021an konfirmatzear/ por confirmar

 • Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa USE Evaluacin para el acceso a la Universidad EAU

  Batxilergoa amaitzean ikasleek graduko unibertsitate-ikasketa ofizialak

  egiteko izan beharreko heldutasuna eta oinarrizko trebetasunak

  dituzten ala ez neurtzea du helburu (nota betirako). Honako azterketa

  hauek ditu:

  Sarbide fasea (Derrigorrezkoa)

  hauek ditu:

  Gaztelania eta LiteraturaEuskal Hizkuntza eta LiteraturaEspainiako historiaAtzerriko 1. hizkuntza II: ingelesa

  Batxilergoko 2. mailako modalitateko derrigorrezko gaia: Zientziak: Matematika II

  Giza eta Gizarte Zientziak:Gizarte Zientziei Aplikatua Matematika II edo Latin II

 • Tiene por objeto valorar la madurez y destrezas bsicas que debe

  alcanzar el alumnado al finalizar el bachillerato para seguir las

  enseanzas universitarias oficiales de grado. (Validez permanente)

  Constar de los ejercicios siguientes:

  Fase de acceso (Obligatoria)

  Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa USE Evaluacin para el acceso a la Universidad EAU

  Constar de los ejercicios siguientes:

  Lengua Castellana y LiteraturaLengua Vasca y LiteraturaHistoria de EspaaPrimera Lengua Extranjera II: ingls

  La materia de modalidad obligatoria de 2 de bachillerato: Ciencias: Matemticas II Humanidades y Ciencias Sociales:Itinerario Ciencias Sociales: Matemticas aplicadas a las ciencias sociales II o Humanidades: Latn II

 • Borondatezkoa da. Haren helburua da gradu baterako notahobetzea. 4 ikasgai gehienez. 5 puntu lortu behar. Bi urtez erabiliahal da unibertsitatera sartzeko.

  Honako azterketa hauek ditu: Biologia, Marrazketa Teknikoa II,

  Onarpen fasea: 10-14rako kalifikazioak

  USE / EAU Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa USE

  Evaluacin para el acceso a la Universidad EAU

  Honako azterketa hauek ditu: Biologia, Marrazketa Teknikoa II,

  Fisika, Geologia, Matematika II, Kimika, Enpresa Ekonomia,

  Geografia, Artearen Historia, Filosofiaren Historia, Matematika

  Gizarte Zientziei Aplikatua II, Ingelesa.

  Voluntaria. Mejorar nota en el grado elegido. 4 asignaturas comomximo. Tienen que obtener un 5 o ms. Vlida dos aos.

  Exmenes: Biologa, Dibujo Tcnico II, Fsica, Geologa,

  Matemticas II, Qumica, Economa de la Empresa, Geografa,

  Historia del Arte, Historia de la Filosofa, Matemticas aplicadas a

  las ciencias sociales II, Ingls.

  Fase de admisin: calificaciones de 10-14

 • UNIBERTSITATEKO IKASKETAK EGITEKO ONARPEN-NOTA NOTA DE ADMISIN A LA ENSEANZAS UNIVERSITARIAS

  BK = Batxilergoko kalifikazioa/ Calificacin del bachillerato

  SFK = Sarbide faseko kalifikazioa / Calificacin de la fase de acceso

  M1, M2, M3= Gainditutako ikasgaien kalifikaioa (5 baino gehiago)/

  Onarpen-nota (GON)/ Nota de admisin (NAG)

  = 0,6*BK + 0,4*SFK + C1*M1 + C2*M2+ C3*M3

  M1, M2, M3= Gainditutako ikasgaien kalifikaioa (5 baino gehiago)/

  Calificaciones de las materias superadas (5 o ms)

  C1, C2 eta C3 = Haztapen koefizienteak/ Coeficientes de

  ponderacin* de las materias

  Zientziak, Ingenieritzak eta Arkitekturak: Zientzietako Batxilergoa

  lehenetsiko da./

  Ciencias, Ingenieras y Arquitecturas: Se prioriza el Bachillerato de

  ciencias* https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/batxilergotik-sartzea

  https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/gutxieneko-notak

 • IKASLE BAT EHUra SARTZEKO ONARPEN NOTAREN KALKULUA

  Batxilergoko nota (Lauro): 7,3 %60

  Sarbide fasea/ Fase de acceso: 6,58 %40

  Gaztelania eta Literatura: 6,5

  Euskal Hizkuntza eta Literatura: 8,0

  Espainiako historia: 6,2Espainiako historia: 6,2

  Atzerriko 1. hizkuntza II (ingelesa): 4,3

  Matematika II: 7,9

  Unibertsitatera sartzeko expedientea/ Expediente acadmico:

  (7,3x0,6) +(6,58x0,4)=7,012

 • Batxilergoko nota (Lauro): 7,3 %60Sarbide fasea/ Fase de acceso: 6,58 %40

  Onarpen fasea/ Fase de admisin:Kimika: 8,2Biologia: 9,1

  IKASLE BAT EHUra SARTZEKO ONARPEN NOTAREN KALKULUA

  Biologia: 9,1Fisika: 4,7

  Unibertsitatera sartzeko expedientea: (7,3x0,6) +(6,58x0,4)=7,012

  Ekonomia gradurako onarpen nota/ nota de admisin: 9,392(7,012+7,9x0,2+8,0x0,1)

  Biokimika eta biologia molekularra gradurako onarpen nota/ nota de

  admisin: 10,42 (7,012+9,1x0,2+7,9x0,1+8,0x0,1)

 • Onarpen fasea:Kimika: 8,2Biologia: 9,1Fisika: 4,7

  Unibertsitatera sartzeko expedientea: (7,3x0,6) +(6,58x0,4)=7,012

  Ekonomia gradurako onarpen nota/ nota de fase de admisin: 9,392(7,012+7,9x0,2+8,0x0,1)

  Biokimika eta biologia molekularra gradurako onarpen nota/nota fase de

  admisin: 10,42 (7,012+9,1x0,2+7,9x0,1+8,0x0,1)

 • Onarpen fasea:Kimika: 8,2Biologia: 9,1Fisika: 4,7

  Unibertsitatera sartzeko expedientea: (7,3x0,6) +(6,58x0,4)=7,012

  Biokimika eta biologia molekularra gradua: 10,42

  (7,012+9,1x0,2+7,9x0,1+8,0x0,1)

 • GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAKHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

  C1, C2 eta C3 = Haztapen koefizienteak / Coeficientes de ponderacin de las materias

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM---A/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (USE (USE (UnibertsitateraUnibertsitateraUnibertsitatera sartzekosartzekosartzeko ebaluazioaebaluazioaebaluazioa) ) ) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • Informazio guztia web-ean./ Toda la informacin enla web

  PDF formatoan deskargatu daiteke./ Posibilidad dedescarga en formato PDF

  Tituluak/ Ttulos

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZADEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E

  IDIOMAS

  Tituluak/ Ttulos

  Batxilergo duala / Bachillerato dual EGA prestatzeko ikastaroa/ Preparacin al EGA FIRST/ADVANCED ikastaroa/ Preparacin al

  FIRST/ADVANCED

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM1. BATX CURRICULUM---A/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACHA/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (USE (USE (UnibertsitateraUnibertsitateraUnibertsitatera sartzekosartzekosartzeko ebaluazioaebaluazioaebaluazioa) ) ) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAVIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAVIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • LAURO IKASTOLAKO BARNE ARAUDIA/REGLAMENTO INTERNO DE LAURO

  116. artikulua: Eskola-ibilbidearen amaierako bidaia ez dagoCurriculumeko jardueren artean. Ikasleek beren borondatez egiten dutenjarduera bat da, banaka nahiz taldean. Ikastolak bidaia antolatzen

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  jarduera bat da, banaka nahiz taldean. Ikastolak bidaia antolatzenlaguntzen du, ikasleak aholkatzen ditu eta bidaia ondo garatuko delabermatzeko beharrezkoak diren baldintzak ezartzen.

  Artculo 116: El viaje de fin de trayectoria escolar no forma parte de lasactividades incluidas en el Curriculum. Es una actividad que elalumnado realiza voluntariamente, tanto de manera individual comocolectiva. La ikastola colabora en su organizacin, asesorando alalumnado y estableciendo las condiciones necesarias para garantizar elcorrecto desarrollo del viaje.

 • Inguru berriak ezagutzea/ Conocer nuevos entornos

  Beste kultura batzuetara hurbiltzea/ Acercarse a nuevas

  culturas

  Bertako gida baten laguntzaz informatzea eta turismo egitea./

  Conocer la realidad socio-cultural del lugar a travs de los

  BIDAIAREN HELBURUAKOBJETIVOS DEL VIAJE

  Conocer la realidad socio-cultural del lugar a travs de los

  guas y hacer turismo.

  Egunerokotasunetik kanpo lagunez gozatzea./ Disfrutar de la

  compaa de sus compaeros fuera de la rutina diaria.

  Oreka bilatzea kultura eta ondo pasatzearen artean./ Encontrar

  un equilibrio entre la cultura y disfrute.

 • Ikasleen antolatutako bidaia. Ikasle guztiok joateko aukera./ Viajeorganizado por los alumnos. Todos los alumnos tienen que tener laposibilidad de realizar el viaje.

  Ostatua: Hotel egokiak eta jana bidaiaren araberakoa. /Alojamiento:hoteles adecuados y rgimen segn destino.

  Denbora banatu: Olgatzeko eta jarduera batzuk batera/

  PROIEKTUAREN ANTOLAKETA EZAUGARRIAK CONDICIONES DE LA ORGANIZACIN DEL

  PROYECTO

  Denbora banatu: Olgatzeko eta jarduera batzuk batera/Organizacin del tiempo: Ocio y actividades en comn.

  Kronikalaria/ Cronista(s) del viaje Irakasle arduradunak/ [email protected] responsables

  Ekonomikoki bideragarria/ Econmicamente viable

  Klase egunak gabe jai egunak hartu/Elegir das no lectivos paraorganizarlo.

 • ESKERRIK ASKO!

  GALDERAK?

  GURASOENTZAT AURKEZPENA4.DBHtik 1. MAILARA DATOZENENTZAT

  2019/2020 IKASTURTEA