2

Click here to load reader

[Disseny gràfic] PAC 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Més informació a elmeuordinador.blogspot.com

Citation preview

Page 1: [Disseny gràfic] PAC 2

DISSENY GRÀFIC

PAC 2

COMPOSICIÓ GRÀFICA BÀSICA. PERCEPCIÓ VISUAL, APLICACIÓ

PRÀCTICA.

JORDI LLONCH ESTEVE GRAU MULTIMÈDIA UOC

CC BY-NC-SA

Page 2: [Disseny gràfic] PAC 2

Disseny gràfic PAC 2 - Composició gràfica bàsica. Percepció Visual, aplicació pràctica.

CC BY-NC-SA JORDI LLONCH ESTEVE

PRINCIPI PERCEPTIU TREBALLAT: INVARIÀNCIA

El meu logotip està format per una figura bàsica, una circumferència amb la silueta dels continents i set figures icòniques en forma de persona. Això permet reconèixer i percebre les formes.

LLEI DE LA VISIÓ UTILITZADA: SEMBLANÇA

El grup de persones del meu logotip s’assemblen entre elles i tenen el mateix color. Es perceben com una sola estructura.

COMBINACIÓ DE CONTRASTOS COMPOSITIUS EMPRADA

Equilibri – inestabilitat: El centre de gravetat visual es remarca mitjançant la col·locació de les figures humanes a la part superior de la Terra.

Simetria – asimetria: La Terra és simètrica a l’estar situada al centre i les figures estan situades en línia i simètricament unes al costat de les altres.

PES VISUAL DE LA COMPOSICIÓ (EQUILIBRI O TENSIÓ)

Es genera una sensació d’equilibri mitjançant les siluetes que segueixen l’eix horitzontal i la situació dels continents de la Terra.

PUNTS D’ATRACCIÓ DE LA IMATGE

El gran punt d’atracció és la Terra. És d’on sorgeixen les siluetes.

DIRECCIONALITAT DE LA IMATGE RESULTANT

Les forces visuals fan que la imatge més atractiva sigui la que mostra els homes a la part superior.

CONTRAST DE COLOR SELECCIONAT: COMPLEMENTARIS

Per a la Terra he fet servir dos colors amb longituds d’ona semblants, els freds blau #1240AB i verd #00CC00 i per a les persones, el complementari càlid que hi ha enmig d’aquests dos, el taronja #FF7400.