of 22 /22
0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA:............................................................................................. 0.2. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak: ..................................................................................................................................................................... b). Kargua: ................................................................................................................................................................................ c). Harremanetarako telefonoa: ............................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................ : KULTURA-ARLOKO FINANTZAKETAREN ETA GASTU PUBLIKOAREN ESTATISTIKA - 2012 - HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Identifikazioa GALDEͲSORTA ZENBAKIA: ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA: ............................................................................................................................. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak:............................................................................................................................................................................................. b). Kargua: ....................................................................................................................................................................................................... c). Harremanetarako telefonoa: ...................................................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN...

Page 1: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko)

0.1. ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA:.............................................................................................

0.2. GALDE SORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK:

a). Izen abizenak: .....................................................................................................................................................................

b). Kargua: ................................................................................................................................................................................

c). Harremanetarako telefonoa: ...............................................................................................................................................

d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................

:

KULTURA-ARLOKO

FINANTZAKETAREN ETA

GASTU PUBLIKOAREN

ESTATISTIKA

- 2012 -

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Identifikazioa

GALDE SORTA ZENBAKIA:

ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKOAREN IZENA: .............................................................................................................................

GALDE SORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK:

a). Izen abizenak:.............................................................................................................................................................................................

b). Kargua: .......................................................................................................................................................................................................

c). Harremanetarako telefonoa: ......................................................................................................................................................................

d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

Page 2: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

2

Page 3: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

3

I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE

PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN

1.1. Entitatea kultura alorreko ORGANISMO AUTONOMO bat bada, zein erakunde publikoren menpekoa da?

Erakundearen izena: ......................................................................................................................................................

1.2. Entitatea kultura arloko SOZIETATE PUBLIKO edo FUNDAZIO bat bada, idatzi ondoko koadroan zein diren

sozietatean parte hartzen duten erakunde publikoak eta bakoitzaren parte hartze portzentajea.

Sozietatean parte hartzen duten erakunde publikoaren izena Parte hartze %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.3. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEAREN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 4: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

4

II. ATALA. KULTURA AURREKONTUA

2.1. 2012an KULTURA ARLOAN EXEKUTATUTAKO AURREKONTUA, KAPITULU EKONOMIKOEI ETA

KULTURA AZPISEKTOREEI JARRAIKI

Page 5: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

5

Page 6: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

6

2.1.1. I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK

Erakundearen pertsonal propioaren gastuaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Pertsonal gastuetan sartuko dira

oinarrizko ordainsariak, ordainsari osagarriak, gizarte segurantza, Elkarkidetzako kuotak eta funtzionarioen, behin behineko

pertsonalaren eta lan kontratudun pertsonalaren formakuntza gastuak. Azpiatal honetan aldez aurretik zenbait kontzeptu

definitu dira eta I. kapituluari dagokion gastua kontzeptu horietan banatu behar da.

Hauek dira zehaztu diren kontzeptuak:

I.1. Kultura jarduerarekin zuzenean loturiko pertsonal gastua:

Kultura arloko pertsonalaren gastuak sartuko dira hemen: zuzendariak, teknikariak eta kudeaketa eta administrazioko

pertsonalaren gastuak.

I.2. Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak:

Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak sartuko dira hemen: garbiketarako pertsonala, mantentze

lanetarako teknikariak (muntatzaileak, argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

* Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

A10 KULTURA EKINTZA: Ekipamendu eta zerbitzu kultural balioanitzei dagozkien pertsonal gastuak sartuko dira

hemen (kultur etxeak, zentro zibikoak…): bai ekipamendu horietako zerbitzuei zuzenean loturiko pertsonalari

dagozkion gastuak eta baita bertako pertsonal laguntzaileari dagozkionak ere (garbiketa, mantentze lanak,

segurtasuna…). Ez dira azpisektore honetan sartuko kultura arloaren koordinazio, kudeaketa eta zuzendaritza

orokorrari dagozkion gastuak (kultur teknikariak, administrari laguntzaileak edo zuzendaritzako kideak). Eta ez da

sartuko ere jai eta herri kulturarekin zerikusia duten jardueretako pertsonala ere.

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen kultura arloaren

funtzionamendu orokorrerako pertsonal gastuak sartuko dira hemen (kultur teknikariak, administrazioko pertsonala,

administrari laguntzaileak, zuzendaritzako kideak…).

Page 7: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

7

Ondorengo koadroan zehaztu pertsonal gastua (I. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore jakin batean (A1, A2…, C) I.

Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari (I.1 edo I.2) dagokion

gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

Azpisektorea

I.1.

Kultura jarduerako

pertsonala

I.2.

Pertsonal

laguntzailea

GUZTIRA

A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

€ € €EZ BAI

A2 LIBURUTEGIA

€ € €EZ BAI

A3 ARTXIBOA

€ € €EZ BAI

A4 MUSEOA

€ € €EZ BAI

A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

€ € €EZ BAI

A6 MUSIKA

€ € €EZ BAI

A7 IKUSIZKO ARTEAK

€ € €EZ BAI

A8 ZINEMA ETA IKUS ENTZUNEZKOAK

€ € €EZ BAI

A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

€ € €EZ BAI

A10 KULTURA EKINTZA*

€ € €EZ BAI

A11 BERTSOLARITZA

€ € €EZ BAI

A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

€ € €EZ BAI

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

OROKORRAK*€ € €

EZ BAI

C KOMUNIKABIDEAK

€ € €EZ BAI

GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK

(I. KAPITULUA) € € €

Page 8: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

8

2.1.2. II. Kapitulua. ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

Kultura azpisektore bakoitzerako (A1, …, C) kalkulatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuei dagozkien 2012ko gastuak

zehaztuko dira azpiatal honetan.

Aldez aurretik zehaztu diren kontzeptuak hauek dira:

II.1. Kultura zerbitzu estrukturaletarako giza baliabideen azpikontratazioa:

Erakundearen kultura zerbitzu egonkorrak garatzeko administrazioak edo erakunde autonomoak kontratatutako

enpresa zerbitzuak (kultur etxearen kudeaketa, liburutegirako pertsonala, kultura arloaren zuzendaritza eta

gestioa…).

II.2. Ekipamendu kultural eta kultura jardueretarako pertsonal laguntzaile eta zeharkako pertsonalaren

azpikontratazioa:

Administrazioaren edo organismo autonomoaren kultura zerbitzuei laguntzeko erakundez kanpoko enpresek

azpikontratazioz egindako lanak sartzen dira hemen (adibidez, garbiketa lanak, ekipamendu kultural, kultur etxe,

museo, zentro zibiko…en mantentze lanak eta segurtasuna…).

II.3. Noizbehinkako kultura zerbitzu eta jardueren azpikontratazioa:

Noizbehinkakoak diren eta kultura zerbitzuen eguneroko funtzionamendutik kanpokoak diren zerbitzu eta jardueren

azpikontratazioari dagozkion gastuak sartuko dira hemen: II. Kapitulutik finantzatutako programazio kulturalerako

gastuak hain zuzen ere (kultura sormena, ekoizpena, promozioa eta zabalkundea).

II.4. Kultura zerbitzuen hornidura eta mantentze gastuak:

Kultura zerbitzuen ohiko funtzionamenduari loturiko gastu materialak sartuko dira hemen (pertsonal gastuari ez

dagozkionak). Hornidurak (energia elektrikoa, gasa, ura…), bulegoko materiala, garraioak, konponketa, mantentze eta

kontserbazio gastuak (eraikinak, makineria, instalakuntzak, altzariak, informatika ekipoak…), alokairuak eta kanonak,

aseguruen primak, komunikazioak eta bestelako gastu materialak.

II.5. Kultura jarduerari loturiko bestelako zerbitzu eta gastu arruntak:

Publizitatea eta propaganda, ikerketa eta lan teknikoak, kalte ordainak, osasun laguntzarako gastuak eta kultura

jardueraren bestelako gastuak.

* Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

A10 KULTURA EKINTZAK: Erabilera anitzeko ekipamendu kulturalei dagozkien ondasun arrunten eta zerbitzuen

gastuak (kultur etxe, zentro zibiko, etab.en hornidura gastuak, mantentze gastuak…), ekipamendu horietarako

pertsonalaren azpikontratazioa, pertsonal laguntzailearen azpikontratazioa (garbiketa, mantentze lanak,

segurtasuna…) eta zentro horietatik antolatutako programazio kulturalerako gastu arruntak.

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Kultura arloaren funtzionamendu orokorrari dagozkion eta

azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen gastuak sartuko dira hemen (kultura arloaren kudeaketarako

pertsonalaren azpikontratazioa, hornidura, mantentze eta konponketa gastuak,…).

Page 9: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

9

Ondorengo koadroan zehaztu ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak (II. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore jakin

batean (A1, A2…, C) II. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari (II.1,

II.2, II.3, II.4 edo II.5) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan

ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

Azpisektorea

II.1.

Kultura zerb.

estrukturalak

II.2.

Pertsonal

laguntzailea

II.3.

Zerbitzu ez

estrukturalak

II.4.

Hornidura eta

mantentzea

II.5.

Bestelako

gastuak

GUZTIRA

A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

€ € € € € €EZ BAI

A2 LIBURUTEGIA

€ € € € € €EZ BAI

A3 ARTXIBOA

€ € € € € €EZ BAI

A4 MUSEOA

€ € € € € €EZ BAI

A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

€ € € € € €EZ BAI

A6 MUSIKA

€ € € € € €EZ BAI

A7 IKUSIZKO ARTEAK

€ € € € € €EZ BAI

A8 ZINEMA ETA IKUS

ENTZUNEZKOAK€ € € € € €

EZ BAI

A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

€ € € € € €EZ BAI

A10 KULTURA EKINTZA*

€ € € € € €

EZ BAI

A11 BERTSOLARITZA

€ € € € € €EZ BAI

A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

€ € € € € €EZ BAI

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

OROKORRAK*€ € € € € €

EZ BAI

C KOMUNIKABIDEAK

€ € € € € €

EZ BAI

GUZTIRA ONDASUN ARRUNTEN ETA

ZERBITZUEN GASTUAK

(II. KAPITULUA)

€ € € € € €

Page 10: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

10

2.1.3. III. Kapitulua. FINANTZA GASTUAK

Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago finantza gastuari dagokion partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza gastuari dagokion partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA GASTUAK

Azpisektore kodea

(A1, A2… C)KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA GASTUAK

(III. KAPITULUA)€

Page 11: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

11

2.1.4. IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Atal honetan 2012ko transferentzia arruntei dagozkien aurrekontu partiden gastua (IV. Kapitulua) ipini beharko da kultura

azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

da.

Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago transferentzia arruntetarako partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi

azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua, transferentziaren

erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

(IV. KAPITULUA)€

Page 12: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

12

2.1.5. VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK

Lurzoru, herri lan, eraikin, makineria, instalakuntza, garraio, altzari, informazio prozesuetarako ekipo, bestelako ibilgetu materiala

(funts editorialak, ikerketetarako materiala…) eta ibilgetu inmaterialean (ikerketak, txostenak, proiektu teknikoak) egindako

inbertsioak zehaztuko dira hemen (VI. Kapitulua), azpisektoreei jarraiki (A1, …, C).

Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago inbertsio errealetarako partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan inbertsio errealetarako partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

Azpisektore

kodea

(A1, A2… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA INBERTSIO ERREALAK

(VI. KAPITULUA)€

Page 13: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

13

2.1.6. VII. Kapitulua. KAPITAL TRANSFERENTZIAK

Atal honetan 2012ko kapital transferentziei dagozkien aurrekontu partiden gastua (VII. Kapitulua) ipini beharko da kultura

azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

da.

Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kapital transferentziei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi

azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua, transferentziaren

erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

(VII. KAPITULUA)€

Page 14: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

14

2.1.7. VIII. Kapitulua. FINANTZA AKTIBOAK

Erakundeak izan al du 2012an finantza aktiboei loturiko gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza aktiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA AKTIBOAK

Azpisek. kodea

(A1… C)KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA AKTIBOAK

(VIII. KAPITULUA)€

Page 15: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

15

2.1.8. IX. Kapitulua. FINANTZA PASIBOAK

Erakundeak izan al du 2012an finantza pasiboei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza pasiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi azpisektorearen

kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua.

Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA PASIBOAK

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA PASIBOAK

(IX. KAPITULUA)€

Page 16: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

16

2.2. KULTURA ARLOKO AURREKONTU LIKIDATUAREN GUZTIRAKOA, KAPITULU EKONOMIKOEI

JARRAIKI ETA ERAKUNDEAREN AURREKONTU OSOA

2.2.1. Kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei jarraiki

2.1. atalean ipinitako informazio berreskuratuz, ondorengo koadroan ipini kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei

jarraiki .

Kapitulu ekonomikoa

2012ko

kultura aurrekontu

likidatua

I. Kapitulua: Pertsonal gastuak €

II. Kapitulua: Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak €

III Kapitulua: Finantza gastuak €

IV. Kapitulua: Transferentzia arruntak €

VI Kapitulua: Inbertsio errealak €

VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

VIII. Kapitulua: Finantza aktiboak €

IX. Kapitulua: Finantza pasiboak €

GUZTIRA €

Page 17: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

17

2.2.2. Erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu osoa

Ipini erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu propioaren zenbatekoa eta kultura aurrekontu likidatua (erreferentzia gisa

erakundearen 2010eko datuak ipini dira).

Urtea

2010 2012

Aurrekontu likidatu propioa € €

Kultura aurrekontu likidatua € €

2.3. KULTURA AURREKONTUAREN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 18: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

18

III ATALA. KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK

Atal honetan, entiatearen 2012ko onartutako diru sarreren inguruko informazioa eskatzen da kapitulu ekonomikoei jarraiki.

2012. urtean beste erakundeetatik ohizko transferentzia edo kapital transferentzia gisa (IV. eta VII. kapituluak) jasotako sarrerei

buruzko xehetasunak ematea ere eskatzen da.

3.1. DIRU SARRERAK KAPITULU EKONOMIKOEI JARRAIKI

Kapitulu ekonomikoa2012ko diru sarreren

zenbatekoa

I. Kapitulua: Zuzeneko zergak €

II. Kapitulua: Zeharkako zergak €

III. Kapitulua: Tasa, prezio publiko eta bestelako diru sarrerak €

IV. Kapitulua: Ohizko transferentziak €

V. Kapitulua: Ondasun gaineko diru sarrerak €

VI. Kapitulua: Inbertsio errealen inorenganatzea €

VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

VIII eta IX. Kapituluak: Finantza aktibo eta pasiboak €

KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK GUZTIRA €

Page 19: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

19

3.2. TRANSFERENTZIA BIDEZKO DIRU SARRERAK (DIRU SARREREN IV. ETA VII. KAPITULUAK)

Beste erakunde publiko eta antzekoetatik 2012an jasotako ohizko transferentzia eta kapital transferentziei dagozkien partidak

eta xehetasunak jaso behar dira ondoko koadroetan: partidaren zehaztapena (kontzeptua) eta sarreren zenbatekoaz gain (diru

sarrera onartuak), transferentzia egiten duen erakundea eta egitasmo edo programaren izena ere ipini.

3.2.1. Ohizko transferentziak (IV. kapitulua)

Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

zenbatekoa

Transferentzia egiten

duen erakundea

Egitasmo edo

programa

SARRERAK GUZTIRA (IV. kapitulua) €

3.2.2. Kapital transferentziak (VII. kapitulua)

Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

zenbatekoa

Transferentzia egiten

duen erakundea

Egitasmo edo

programa

SARRERAK GUZTIRA (VII. kapitulua) €

3.3. DIRU SARREREN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 20: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

20

IV. ATALA. KULTURA ARLOKO GIZA BALIABIDEAK 2012

Argibideak:

Kulturako pertsonalaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Bi lan harreman mota bereiztuko dira:

Bertako enplegua: I. kapituluaren bidez finantzatutako enplegu guztia hartu behar da kontuan hemen.

Azpikontratatutako enplegua: erakundearen funtzionamendurako gainontzeko kapituluetatik finantzatutako

azpikontratatutako pertsonala (II. eta IV. kapituluetatik).

Lanpostuaren bi perfil bereiztuko dira:

Kudeaketa eta jarduera kulturalerako pertsonala: Kultura arloko pertsonala: zuzendariak, teknikariak, eta

kudeaketa eta administraziorako pertsonala (zuzendarien barruan sartuko dira I. kapitulutik finantzatutako kargu

politiko liberatuak –zinegotziak… ere).

Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala: kultura arlotik kudeatutako aurrekontu partidetatik

finantzatutako pertsonal laguntzailea eta zeharkakoa: garbiketa, mantentze lanetarako teknikariak (muntatzaileak,

argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

Batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, lan mota bakoitzeko enplegatu guztiek lan egindako hilabeteak batuko dira

lehendabizi, eta ondoren zati 12 kalkulatu (urte batek dituen hilabeteak, alegia). Honela, adibidez, ondorengo hipotesian,

arlo jakin batean dauden batez besteko teknikarien kopurua kalkulatzeko, honakoa egingo litzateke:

2 teknikari funtzionario (lan egindako hilabeteak, 12)= 2 x 12= 24

Teknikari ebentual bat 3 hilabetez= 1 x 3 =3

Guztira arlo horretan teknikariek lan egindako hilabeteak = 27

Batez beste teknikari kopurua arlo horretan= 27/12= 2,25

Ondorengo taulan adierazi 2012ko batezbesteko langile kopurua aurrez zehaztutako perfil bakoitzerako:

Lan harremana

Kudeaketa eta jarduera kulturala

(langile kopurua)

Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala

(langile kopurua)

GUZTIRA

Zuzendariak TeknikariakKudeaketa eta

administrazioaGUZTIRA Garbiketa

Mantentze

lanetarako

teknikariak

Segurtasuna Besterik GUZTIRA

Bertako enplegua

(I. Kap.)

Azpikontratatutako

enplegua

(Beste kap.)

GUZTIRA

4.1. GIZA BALIABIDEEN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 21: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

21

GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOKIZUNAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

MILA ESKER ZURE PARTE HARTZEAGATIK.

Page 22: Galdetegia OOAA 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · r3 I. ATALA. ERAKUNDE EZBERDINEN PARTEHARTZEA ORGANISMO AUTONOMO EDO SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOAN 1.1.Entitatea kultura

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA