of 28 /28
zornotzan 319 alea juLio 2 2018 uztaila 2 www.amorebieta.com 26 urte Marmitako txapeldunak Hainke eintsu 3º Kuadripoteo 2º Gorosti Reportaje fotográfico: Amaia Larruzea, Markel García eta Elene Atutxa

HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

zornotzan

319

alea

juLi

o 2

201

8 uz

taila

2 www.amorebieta .com

26 urte

Marmitako txapeldunakHainke eintsu

3º Kuadripoteo

2º Gorosti

Reportaje fotográfico: Amaia Larruzea, Markel García eta Elene Atutxa

Page 2: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

2 | hilero 2018ko uztaila 2 319

TXUPINAZO 2018

BARRIO IBARRAPOLÍGONO CONDOR, NAVE 10Teléfono/Fax: 94 673 00 21Móvil: 616 928 327 / 616 928 329e-mail: [email protected] AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREAautocares

transporte nacional e internacional

Page 3: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 3

HIZKUNTZAK IKASI NAHI DITUZU? / ¿TE GUSTARÍA APRENDER IDIOMAS?

Disfruta de las ventajas del Oxford Test of English:

Reconocido por instituciones educativas y certificado por la Universidad de Oxford En tan sólo 2 horas. En nuestro centro de Amorebieta.

Además contamos con más novedades como por ejemplo:• Clases de apoyo general tanto para primaria como secundaria. • Aprendizaje temprano de idiomas: Clases desde los 3 años.

¡POR FIN PODRÁS EXAMINARTEDE UN EXAMEN OFICIAL DE INGLÉS EN AMOREBIETA!

INGLES • FRANCES • EUSKERA • ITALIANO • PORTUGUES • ESPAÑOL • ALEMAN • CHINO

C/Anboto,3 • Amorebieta 48340 • Tel./ Fax: 946.732.036www.aimsandgoals.com

Page 4: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

4 | hilero 2018ko uztaila 2 319

KARMEN EGUNA

Page 5: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 5

Page 6: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

6 | hilero 2018ko uztaila 2 319

• Comidas para empresas• Banquetes, bodas• Menús especiales• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

KUADRILEN ARTEKO TXALLENGEA

Page 7: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 7

Taller mecánico y desguace de vehículosRevisiones pre ITV

Venta de recambiosServicio de grúa 24 h Telf: 616 94 14 48

Poligono Arriagane 17, AMOREBIETATelf.: 94 630 88 38

CENTRO AUTORIZADO EU2/253/[email protected]

ZORNOTZA MOTOR

Page 8: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

8 | hilero 2018ko uztaila 2 319

HAURREN TANBORRADA

Page 9: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 9

ALAIA arraindegiaALAIA arraindegia

Telf.: 946 56 55 94Zezilia Gallartzagoitia, s/n

NAGUSIEN TANBORRADA

Page 10: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 11: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 12: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 13: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 14: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

14 | hilero 2018ko uztaila 2 319

Udala

• Neurri horren bitartez, Udalak udalerriko gazteenen emantzi-

pazioa bultzatu gura du.

• Laguntzak 18 eta 35 urte arteko gazteei emango zaizkie, eta gehie-

nez ere hilean 250 eurokoak izango dira, urtebetez.

• Etxebizitza Amorebieta-Etxanon egon beharko da, eta kontra-

tua Eusko Jaurlaritzan erregistratuta egon.

Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko gazteei lagundu gura die etxebizi-tza lortzen. Horregatik, ordenantza onetsi du, emantzipatu gura duten uda-lerriko gazteei etxebizitza alokatzeko laguntzak emateko.

Horrela, Amorebieta-Etxanon etxebizitza bat alokatuta duten edo urriaren 31baino lehen horretarako konpromisoa erakusten duten 18 eta 35 urte arte-ko gazteek, gastuei aurre egiten lagunduko dien diru-laguntza jasoko dute.Laguntza horri gutxienez hamabi hilabetez eutsiko zaio, 2018ko urtarrilaren1eko atzera begirako izaeraz, epealdi horretan baldintzei eusten bazaie.

Diru-laguntzaren zenbatekoa kasu bakoitzean ezarriko da, gehienez ere250 hilean eskari bakoitzeko, 12 hilabetez gehienez. Oinarri hauen ara-bera emandako laguntzak ez dira bateragarriak izango helburu berbera-rekin emandako beste batzuekin.

Laguntza horien onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) 18 eta 35 urte artekoak izan beharko dira, Bizikidetza Unitatean bizi di-ren mendeko adingabeak izan ezik.

b) Ezein eskatzailek edo Bizikidetza Unitateko kidek ezin izango du etxe-bizitzarik eduki bere izenean, herentziaz edo dohaintzaz eskuratutakoetxebizitza baten edo gehiagoren titularkidea izatearen balizkoan izanezik, horietako titularkidetasun ehunekoetako bat ere %50etik gorakoaez bada eta etxebizitzan dituen partaidetzen balioa ez bada 75.000 eu-rotik gorakoa.

c) Eskatzailearen Bizikidetza Unitateko kide diren guztiak erroldatu beharkodira diru-laguntza jasotzen duen etxebizitzan, kontratua gauzatu ondoren.Hori laguntza jaso aurretik egiaztatu beharko dute.

d) Bizikidetza Unitateko kide bat, gutxienez, Amorebieta-Etxanoko udalerrianerroldatuta egon beharko da azken bi urteetan jarraituan edo aurretikgutxienez 10 urtez etengabe, eskaria aurkezteko unean.

e) Bizikidetza Unitatearen diru-sarrerak urtean 28.000 euro gordinetik be-herakoak izan beharko dira.

f) Diru-sarreren osaketari dagokionez, amaitutako azken ekitaldi fiskale-ko kapital errentetatik sortutako etekin gordinak ezin izango dira izan,orokorrean, urteko 601,10 eurotik gorakoak.

g) Bizikidetza Unitateko kide guztiak egunean egon beharko dira Amore-bieta-Etxanoko Udaleko zergen, tasen, arbitrioen eta zehapenen or-dainketan.

h) Bizikidetza Unitateko ezein kidek ez du izango familia loturarik erren-tariarekin, bigarren mailako odolkidetasun edo ahaidetasuneraino.

Errenta etxebizitzek eta kontratuek bete behar dituzten baldintzak

1. Laguntza jasoko duen etxebizitza Amorebieta-Etxanoko udalerrian egonbeharko da, eta dagokion lehen okupazioko lizentzia izan beharko du.

2. Etxebizitzak, gutxienez, logela bat izan beharko du familia unitateko bipertsonako.

3. Etxebizitzaren alokairuaren prezioa ez da hilean 650 eurotik gorakoa izan-go (eranskinak barne).

4. Errentamendu kontratuak erregistratu egin beharko dira eta fidantza-ren zenbatekoa Eusko Jaurlaritzan aurkeztu.

5. Ez dira diruz lagunduko urtebete baino gutxiagoko iraunaldia duten erren-tamendu kontratuak.

Udalak ez die laguntzarik emango abagune hauek dituzten eskariei:

1. Sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzei.

2. Azpi-errentamenduei.

3. Logelen errentamenduei (logela eskubidea).

4. Etxebizitza gisa erabiltzen diren lokalei.

5. Bizigune programaren barruan dauden alokatutako etxebizitzei.

Amorebieta-Etxanoko Udalak bidezko iruditzen zaizkion dokumentuak aur-kezteko eskatu ahal izango die onuradunei, eta ordenantzak modu ego-kian funtzionatzen duela eta egoki aplikatzen dela bermatzeko beharrez-koak diren ikuskapenak egingo ditu.

Laguntzak Aldizkarian argitaratu eta 15 egunetara eskatu ahal izango dira.

Amorebieta-Etxanoko Udalak etxebizitzen alokairurako laguntzak emango ditu

Durante estas fiestas ha comenzado el cierre al tráfico de la calle Gudarien el tramo comprendido entre el número 11, a la altura del cruce con lacalle Ibaizabal, y la rotonda de “la Patata”. A partir de ahora, el cierre sellevará a cabo todos los fines de semana, desde las 17 horas del vierneshasta las 22 horas del domingo. También se prohibirá el tráfico durante24 horas en días especiales.

De esta forma se aumenta la seguridad para los viandantes en la zonadel parque y Zelaieta Zentroa, sobre todo de los menores que juegan enla zona de columpios.

Se ha colocado un pivote automático, con mando a distancia y será de usoexclusivo de los taxistas y de la Policía Municipal, que podrá abrir el pasopara los servicios de emergencia, bomberos, etc. si así se requiere.

La calle gudari permanecerá cerrada al tráfico los fines de semana

Page 15: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Udala

Udalak gazteen enplegua sustatu eta ekintzailetza bultzatuko du• Udalak enpresa ideia lehiaketa jarriko du martxan eskualde-

ko gazteen artean.

• Inguruko enpresetan lanekoak ez diren praktikak egiteko zen-

bait laguntza ere bultzatuko ditu Udalak.

• Helburua, prestakuntza koalifikatua duten udalerriko gazteei lan

munduan sartzen laguntzea da.

Amorebieta-Etxanoko Udalaren lehentasunen artean gazteen enplegua etaekintzailetza sustatzea daude. Horretarako, enpresa ideia lehiaketa jarrikodu martxan eskualdeko gazteen artean. Helburua gazteei enpresak sortzenlaguntzea eta udalerrirako berritzaileak izango diren enpresa ideien gara-pena indartzea da.

Enpresa arloko lehiaketa horrez gain, Udalak zenbait laguntza ere bultzatukoditu eskualdeko enpresetan lanekoak ez diren praktikak egiteko. Helbu-rua, prestakuntza koalifikatua duten udalerriko gazteei lan munduan sar-tzen laguntzea da.

Deialdiak denbora gutxi barru argitaratuko dira, eta Amorebieta-Etxano-koko Udaleko enplegu bulegoan jaso ahal izango da informazioa eta au-rre-inskripzioa egin.

Ekimenak Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako Udal Gaztedi planaren ba-rruan sartzen dira. Plan horrek Bizkaiko Udaletako gazte arloa biltzen du.

Enpresa ideien lehiaketa

Amorebieta-Etxanoko Udalak eskualdeko gazteentzako enpresa ideien lehia-keta jarriko du martxan. Lehiaketa Amorebieta-Etxanon erroldatuta dauden

16 eta 29 urte arteko gazteei dago zuzenduta. Ekimenaren bitartez, Udalaketa Bizkaiko Foru Aldundiak enpresa kultura bultzatu eta zabaldu gura duteinguruko ekintzaileen artean. Helburua eskualdeak negozio aukera berriensustatzaile eta bultzatzaile gisa betetzen duen lekua ezagutaraztea da.

Proiektuak gutxienez hiru pertsonak osatutako taldeetan aurkeztu beharkodira. Lehiaketa udalerrian erroldatutako gazteei dago zuzenduta, baina errol-datuta ez daudenek ere parte hartu ahal izango dute, taldearen %50, gu-txienez, Amorebieta-Etxanoko biztanleak badira.

Inguruneko profesionalek osatutako epaimahaiak alderdi hauek balora-tuko ditu: enpresa ideiaren sormena, proposamenaren izaera teknologi-koa, eskualdeko enpresa egituran ezartzeko aukerak, ideiak ingurumenarenikuspegitik izango dituen inplikazioak eta eskualdeko udalerrien beharrekineta erronkekin duen lotura.

Udalak bost sari izango ditu: 1.000 euroko lehena eta 500 euroko biga-rren lau sari.

Enplegurako laguntzak

Gaztedi Durangaldea hitzarmenaren sinadurarekin, Amorebieta-Etxano-ko Udalak gazteen enplegua sustatuko du. Horretarako, Udalak laguntzaekonomikoa emango die udalerrian langabezian dauden pertsonen kon-tratazioa bultzatzen duten enpresei. Diru-laguntza ildo horren helburua pres-takuntza koalifikatua duten gazteei lan munduan sartzen laguntzea da, es-kualdeko enpresetan lan kanpoko praktika programaren bitartez.

Bekak, Amorebieta-Etxanon erroldatuta dauden 18 eta 25 urte arteko gaz-teei daude zuzenduta.

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 15

Servicio de Atención DiurnaEl Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-no pone en marcha el Servicio de Atención Diurna. Un servicio que tie-ne como objetivo contribuir al mantenimiento de la autonomía de las per-sonas mayores en riesgo de dependencia o situación de dependencia. Elnuevo servicio se ubicará en el Centro Nafarroa y estará dirigido a las per-sonas mayores de 60 años empadronadas en el municipio de Amorebie-ta-Etxano en riesgo o en situación de dependencia.

Se trata de ofrecer un servicio diario que favorezca el bienestar y los cui-dados de las personas mayores del municipio. El servicio se desarrolla-rá en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 10:30 a 17:00 horas,con una intensidad de 3 horas y media mínimo y 6 horas máximo conti-nuadas, excepto el mes de Agosto en que el servicio permanecerá cerrado.

Prestaciones

Las personas usuarias de este servicio recibirán asistencia y cuidados paramejorar su bienestar. Para ello, realizarán actividades educativas y psi-cosociales que favorecerán el envejecimiento activo y saludable.

El servicio también dispondrá de transporte adaptado para aquellas per-sonas que lo soliciten y que su residencia habitual se encuentre como mí-nimo a 400 metros del Centro Nafarroa. El horario de las personas usua-rias que utilicen este servicio será de 10:30 a 16:30 horas. Además, seofrecerá servicio de almuerzo, que será servido en el restaurante del Cen-tro Nafarroa, a las personas que lo soliciten con un mínimo de 4 horasde asistencia. Este servicio completa la oferta de atención en un Servi-cio Diurno, en el municipio de Amorebieta-Etxano para las personas enriesgo o situación de dependencia leve o moderada.

Bidegorria Etxanora

Page 16: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

16 | hilero 2018ko uztaila 2 319

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 17: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 17

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 18: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 19: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 20: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 21: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 21

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

• Reparación general del au-tomóvil: mecánica y elec-tricidad

• Colocación radiocassetes,alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos pre-inspección ITV y envíodel mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21Vehículos de cortesía

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado ✲ Centro reducido (máximo 20 persona)✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €/día

1.921 €/mes

Page 22: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

22 | hilero 2018ko uztaila 2 319

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AMOREBIETATel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak■ Comercio Merkataritza■ Hogar Etxebizitza■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943 Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aireacondicionado

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 23: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 23

Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIATodas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Bar TomasaLuis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Pasamos la ITV a tu coche

Page 24: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

24 | hilero 2018ko uztaila 2 319

Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 0048340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker AlbizuriTODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.● Hierro● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1l Tel. 946 731 425l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANOE-mail: [email protected] presupuestos

sin compromiso

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Gudari kalea, 4 bajo48340 AMOREBIETA-ETXANOTlf. 946309120 • Móvil: [email protected]

DRA. Asun Agirre Odontóloga Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

RPS 1

46/1

5

Nº C

ol. 4

8001518

www.zelaieta.eus

Page 25: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 25

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCIONPolígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Page 26: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

26 | hilero 2018ko uztaila 2 319

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

[email protected]

F u n e r a r i a

L A R R A ZEho r z t e t x e a

José Matía. 3601400 LLODIOTfno.: 94 672 77 50Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 2648340 AMOREBIETATfno.: 94 673 06 23Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 148480 ARRIGORRIAGATfno.: 94 671 00 61Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A101470 AMURRIOTfno.: 94 672 77 50Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Doctor Deseo y Joe González

Alain

Inun

hileroz o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

BI-256-92

Page 27: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

hilero 2018ko uztaila 2 319 | 27

AMOREBIETA San Juan, 3Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde)

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde 9 €

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.comGuztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D• Ejecución de obras y obtención de licencias• Inspección técnica de edificios ITE• Certificados energéticos

Joana Gil946568745 / 626926052Abasolo Apezpiku bajo 2

Zure aholkurako!

Clínica dental IZAHortz klinika

◗ PADI◗ Ortodoncia◗ Periodoncia◗ Implantes◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.esRPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Kittu

Cantamañas

Ederto

Kutxi Romero y AIDAE

Page 28: HILERO uztaila 2 - 2018 - Amorebieta.com-Hilero Zornotzan · 2018. 7. 26. · 2| hilero2018ko uztaila 2 319 TXUPINAZO 2018 BARRIO IBARRA POLÍGONO CONDOR, NAVE 10 Teléfono/Fax: 94

SDA-ATHLETIC DE BILBAO Aupa azules!!!