2
d n b c e f G h d A b c e f d A b e f G h d A b h TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU A: '6/%"$*z DBJYB WJOBST www.edu.gva.es IES JOSÉ VILAPLANA IES LEOPOLDO QUEROL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX MAESTRAT IES SANT MATEU IES SERRA D’IRTA Eficiència energètica d’edificis Instal·lacions solars fotovoltaiques Munt. i mant. infraestructures de telecomunicacions en edificis Org. i projectes d’inst. solars tèrmiques Org. i projectes d’inst. solars fotovoltaiques Munt. i mant. inst. solars tèrmiques Munt. i mant. de xarxes de gas Oper. fontaneria i calefacció- climatizació domèstica Manipulació d’equips amb sist. frig. qualsevol càrrega de refrigerants fluorats curs bàsic Manipulació d’equips amb sist. frig. qualsevol càrrega de refrigerants fluorats complementari Transport de mercaderies per carretera (cap) Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials Mecanitzador de fustes i derivats Munt. mobles i elements fusteria Fabricació de conserves vegetals Productor d’hortalisses ecològiques Instal·lador i mantenidor de sistemes de rec Cultius herbacis Productor de plantes aromàtiques i medicinals Agricultura ecològica Transport de viatgers per carretera (cap) Operacions bàsiques de cuina Operacions bàsiques de restaurant bar Recepció d’allotjaments Venda de productes i serveis turístics Soldador amb màquines semiautomàtiques mag/mig Soldador a l’arc elèctric (bàsic) Soldador d’estructures i dipòsits per a homologacions pel procediment mag/mig Disseny web i multimèdia Treballador d’oficina Administratiu comercial Financiació d’empreses Creac. i gest. d’empreses autotreball Gestor de col·locació Gestió de treball Gestió integrada de recursos humans Activitats de gest. administrativa Alemany atenció al públic Alemany gestió comercial Gerent de petit comerç Monitor esportiu Oper. aux. i de magatzem en indústries i laboratoris químics ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR 1. ACCÉS DIRECTE: • Títol de batxiller • BUP i COU • FP - II • Títol universitari 2. ACCÉS PER PROVA Fer una prova d’accés per al cicle que es desitja cursar prèvia inscripció Complir els requisits d’edat ACCÉS CICLES GRAU MITJÀ 1. ACCÉS DIRECTE: • Graduat en ESO • FP-I Tindre 2n de BUP aprovat 2. ACCÉS PER PROVA Fer una prova d’accés per als cicles de grau mitjà prèvia inscripció Complir els requisits d’edat IES JOAN COROMINES IES RAMON CID CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ AGRÀRIA COMERÇ I MÀRQUETING EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ENERGIA I AIGUA HOTELERIA I TURISME INFORMÀTICA I COMUNICACIONS INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS SANITAT SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT BATXILLERAT ARTÍSTIC Forma’t a casa nostra Fondo Social Europeo FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL IES SÒL DE RIU AJUNTAMENT D’ALCANAR

IES SANT MATEU IES SÒL DE RIU - IES Joan Coromines · IES JOAN COROMINES IES RAMON CID CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ ... IES SANT MATEU Carretera de Tírig, s/n. Tel

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IES SANT MATEU IES SÒL DE RIU - IES Joan Coromines · IES JOAN COROMINES IES RAMON CID CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ ... IES SANT MATEU Carretera de Tírig, s/n. Tel

dn

b

ce

f

Gh

d

A b

c

e

f

d

A

b

e

f G

hd

A

b

h

TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU A:

www.edu.gva.es

IES JOSÉ VILAPLANA

IES LEOPOLDO QUEROL

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX MAESTRAT

IES SANT MATEU

IES SERRA D’IRTA

•Eficiència energètica d’edificis•Instal·lacions solars fotovoltaiques•Munt. i mant. infraestructures de

telecomunicacions en edificis•Org. i projectes d’inst. solars

tèrmiques•Org. i projectes d’inst. solars

fotovoltaiques•Munt. i mant. inst. solars tèrmiques•Munt. i mant. de xarxes de gas•Oper. fontaneria i calefacció-

climatizació domèstica•Manipulació d’equips amb sist. frig.

qualsevol càrrega de refrigerants fluorats curs bàsic

•Manipulació d’equips amb sist. frig. qualsevol càrrega de refrigerants fluorats complementari

•Transport de mercaderies per carretera (cap)

•Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials

•Mecanitzador de fustes i derivats•Munt. mobles i elements fusteria•Fabricació de conserves vegetals•Productor d’hortalisses ecològiques•Instal·lador i mantenidor de sistemes

de rec•Cultius herbacis•Productor de plantes aromàtiques i

medicinals•Agricultura ecològica•Transport de viatgers per carretera

(cap)

•Operacions bàsiques de cuina

•Operacions bàsiques de restaurant

bar

•Recepció d’allotjaments

•Venda de productes i serveis turístics

•Soldador amb màquines

semiautomàtiques mag/mig

•Soldador a l’arc elèctric (bàsic)

•Soldador d’estructures i dipòsits per

a homologacions pel procediment

mag/mig

•Disseny web i multimèdia

•Treballador d’oficina

•Administratiu comercial

•Financiació d’empreses

•Creac. i gest. d’empreses autotreball

•Gestor de col·locació

•Gestió de treball

•Gestió integrada de recursos humans

•Activitats de gest. administrativa

•Alemany atenció al públic

•Alemany gestió comercial

•Gerent de petit comerç

•Monitor esportiu

•Oper. aux. i de magatzem en

indústries i laboratoris químics

ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR

1. ACCÉS DIRECTE:• Títoldebatxiller • BUPiCOU• FP-II • Títoluniversitari

2. ACCÉS PER PROVA• Fer una prova d’accés per al cicle que es desitja cursar prèvia

inscripció• Complir els requisits d’edat

ACCÉS CICLES GRAU MITJÀ1. ACCÉS DIRECTE:

• GraduatenESO • FP-I• Tindre 2n de BUP aprovat

2. ACCÉS PER PROVA• Fer una prova d’accés per als cicles de grau mitjà prèvia inscripció• Complir els requisits d’edat

IES JOAN COROMINES

IES RAMON CID

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

AGRÀRIA

COMERÇ I MÀRQUETING

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

ENERGIA I AIGUA

HOTELERIA I TURISME

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

TRANSPORT I MANTENIMENT

DE VEHICLES AUTOPROPULSATS

SANITAT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

BATXILLERAT ARTÍSTIC

Forma’t a casa nostra

Fondo Social Europeo

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

IES SÒL DE RIU

AJUNTAMENT D’ALCANAR

Page 2: IES SANT MATEU IES SÒL DE RIU - IES Joan Coromines · IES JOAN COROMINES IES RAMON CID CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ ... IES SANT MATEU Carretera de Tírig, s/n. Tel

IES SERRA D’IRTAC. Francesc Sospedra, s/n. Tel. 964 410 500ALCALÀ DE XIVERT iesserrairta.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

ADMINISTRACIÓ Administració i Finances MATÍ I GESTIÓ GRAU SUPERIOR Gestió Administrativa MATÍ GRAU MITJÀ

IES JOAN COROMINESPasseig Marítim, 5. Tel. 964 472 355BENICARLÓ www.iesjoancoromines.org

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

ADMINISTRACIÓ Administració i Finances NOCTURNI GESTIÓ GRAU SUPERIOR Gestió Administrativa MATÍ I GRAU MITJÀ NOCTURN

EDIFICACIÓ Projectes d’Edificació TARDA I OBRA CIVIL GRAU SUPERIOR

INFORMÀTICA I Administració de Sistemes TARDA COMUNICACIONS Informàtics en Xarxa GRAU SUPERIOR Desenvolupament d’Aplicacions Web TARDA GRAU SUPERIOR Sistemes Microinformàtics MATÍ I i Xarxes TARDA GRAU MITJÀ PQPI Operacions Auxiliars TARDA de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics PQPI

IES RAMÓN CIDPolígon Escolar, s/n. Tel. 964 471 706BENICARLÓ iesramoncid.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

SERVEIS Educació Infantil TARDA SOCIOCULTURALS GRAU SUPERIORI A LA COMUNITAT Animació Sociocultural TARDA GRAU SUPERIOR Atenció Sociosanitària TARDA GRAU MITJÀ

AGRÀRIA PQPI Activitats Auxiliars MATÍ en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria PQPI

IES SANT MATEUCarretera de Tírig, s/n. Tel. 964 416 517SANT MATEU iessanmateu.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

ADMINISTRACIÓ Administració i Finances MATÍI GESTIÓ GRAU SUPERIOR Gestió Administrativa MATÍ GRAU MITJÀ PQPI Operacions de Gravació MATÍ i Tractament de Dades i Documents PQPI

IES JOSÉ VILAPLANAAv. Gil de Atrocillo, s/n. Telf. 964 400 048VINARÒS iesjosevilaplana.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

TRANSPORT I Automoció MATÍ MANTENIMENT GRAU SUPERIOR DE VEHICLES Electromecànica de Vehicles MATÍAUTOPROPULSATS GRAU MITJÀ

SANITAT Dietètica MATÍ GRAU SUPERIOR Cures Auxiliars d’Infermeria MATÍ GRAU MITJÀ

IES LEOPOLDO QUEROLAv. Gil de Atrocillo, 11. Tel. 964 401 096VINARÒS iesleopoldo.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

COMERÇ I Gestió Comercial i Màrqueting TARDA MÀRQUETING GRAU SUPERIOR Comerç TARDA GRAU MITJÀ PQPI Activitats Auxiliars de Comerç TARDA PQPI

ELECTRICITAT I Desenvolupament de Productes TARDA ELECTRÒNICA Electrònics GRAU SUPERIOR Equips Electrònics de Consum TARDA GRAU MITJÀ PQPI Operacions Auxiliars de TARDA Muntatge d’Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis PQPI

AGRÀRIA PQPI Activitats Auxiliars en Vivers, TARDA Jardins i Centres de Jardineria PQPI

BATXILLERAT ARTÍSTIC MATÍ

IES SÒL DE RIUAv. Joan Maragall, s/n. Tels. 977 731 026 i 977 730 568ALCANAR www.xtec.cat/ies-alcanarFAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

MANTENIMENT I Instal·lació i Manteniment MATÍSERVEIS A LA Electromecànic de Maquinària PRODUCCIÓ i Conducció de Línies GRAU MITJÀ

ADMINISTRACIÓ Gestió Administrativa MATÍI GESTIÓ GRAU MITJÀ

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX MAESTRATC. Mas de Mestre s/n. Tel. 964 400 960VINARÒS

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

AGRÀRIA PQPI Auxiliar en Vivers, Jardins MATÍ i Centres de Jardineria PQPI

HOTELERIA PQPI Operacions Bàsiques de Cuina MATÍI TURISME PQPI

TALLER PRELABORAL CERÀMICA I VIDRE MATÍ

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓAv. Corts Valencianes, 2. Tel. 964 461 840BENICARLÓ cipfpbenicarlo.edu.gva.es

FAMÍLIA ESPECIALITAT HORARI

HOTELERIA Gestió d’Allotjaments Turístics MATÍI TURISME GRAU SUPERIOR EN ALTERNANÇA Direcció de Cuina TARDA GRAU SUPERIOR EN ALTERNANÇA Cuina i Gastronomia MATÍ GRAU MITJÀ Servicis en Restauració MATÍ GRAU MITJÀ

INSTAL·LACIÓ I Prevenció de Riscos Professionals TARDA MANTENIMENT GRAU SUPERIOR Instal·lacions Frigorífiques i de MATÍ Climatització GRAU MITJÀ Instal·lacions de Producció de Calor MATÍ GRAU MITJÀ

ENERGIA I AIGUA Eficiència Energètica i Energia TARDA Solar Tèrmica GRAU SUPERIOR Energies Renovables TARDA GRAU SUPERIOR

PQPI: Programa de Qualificació Professional Inicial