of 26 /26
1 Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra partaidetza

Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren...

 • 1

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

  partaidetza

 • 2

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  herritarren partaidetza programa

  partaidetza mailak

  ekintzen egutegia

  komunikazioa

 • 3

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  partaidetza mailak · hpp

 • 4

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  ekintzen egutegia · ppc

  Agenteak Ordua Tokia

  Politiko eta teknikoak 17:00 Jubilatuen gaineko aretoan

  Herritarrak eta

  komunikabideak19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

  Herritar elkatuak eta ez

  elkartuakmar. 09 apir. 10 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

  I. tailerra 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

  II. Tailerra 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

  Herritar interesatuak eta

  tailerretan partehartzen

  duten agenteak

  18:00 Udaletxean

  Herritarrak, politikoak eta

  teknikoak

  Herritarrak eta

  administrazioak

  Oinarrizko mailaDiagnosia eta hiri

  eredua

  HPPren aurkezpena eta HAPOaren

  prozesua

  Ekarpenak jasotzeko galdetegia

  Ibilbide partehartzailea

  Esposizio publikoa

  Saio irekiak

  Ekintzak

  Herritar interesatuak, 3.

  sektoreko eta elkartutako

  agenteak

  apir. 27

  Datak

  ots. 28

  mar. 09

  mar. 16

  mar. 30

 • 5

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  komunikazioa · hpp

  web (www.lemoa.net) :

  o HAPOaren bannerra: aurkezpenak, saioak

  eta hapoaren dokumentuak

  ekarpenentzako posta elektronikoa:

  o [email protected]

  beste euskarri batzuk:

  o udal aldizkaria eta bando informatiboak

  o prentsa-oharrak

  o kartelak

  http://www.lemoa.net/http://www.lemoa.net/http://www.lemoa.net/http://www.lemoa.net/http://www.lemoa.net/http://www.lemoa.net/eu-ES/Zerbitzuak/Hirigintza/Orrialdeak/default.aspxmailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 6

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

  prozesuaren deskribapena

 • 7

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  hiri antolamendurako plan orokorra

  sarrera

  marko legala

  hiri-antolamenduaren ahalmenak

  hirigintza teknikak

  HAPOaren dokumentazioa

  faseak eta tramitazioak

  kronograma

  HAPO eta hiri-eredua

 • 8

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  sarrera

  Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) udalaren garapena antolatu eta planifikatzen duen dokumentua da.

  Bere inpaktuagatik ezinbesteko herreminta da hurrengo gaietan:

  o lurraldearen kudeaketa

  o Parke, hezkuntza, kultura, kirola edo osasun ekipamendu publikoen antolakuntza.

  o etxebizitza eta auzoak

 • 9

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  marko legala

  2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legea

  Lurralde Antolamendua

  o Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG (DOT))

  o Lurraldearen Planeamendua

  Lurralde Plan Partziala (LPP)

  • Igorreko LPP

  Lurralde Plan Sektorialak (LPS)

  • ibai eta erreken ertzak

  • hezeguneak

  • trenbide sarea

  • errepideak

  • nekazaritza eta basozaintza

 • 10

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  Igorreko LPP· marko legala

  ikertzeko alderdi nagusiak:

  o etxebizitza kuantifikazioa

  o Jarduera Ekonomikoen lurzorua

  o ekintza egituratzaileen afekzioak

  o ekimen estrategikoen afekzioak

  o Jarduera Ekonomikoen lurzoruaren

  gaineko afekzioak

  o planeamenduen bateragarritasuna

 • 11

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  LPP · lurralde loturak· marko legala

 • 12

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  LPS · marko legala

  Lemoaren gaineko inplikazio zuzena:

  o Nekazaritza eta Basogintzako LPS

  o Ibai eta erreken ertzen LPS

  o URAren uholde arriskuaren ikerketak

  ingurugiroaren loturen analisia:

  o Babes Bereziko Guneak (LAG)

  o Europako Ingurumen direktibak

  lurralde eta ingurumenaren gaineko

  loturen sintesia

 • 13

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  LPS · lurralde loturak· legezko markoa

 • 14

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  hiri-antolamenduaren ahalmenak

  udalerriaren lurzoru guztia sailkatu

  udalerriaren egiturazko antolamendua

  o kalifikazio orokorra

  • lurzoru-mota bakoitzeko jarduera motak

  o etxebizitza babestuetarako lurzorua

  o eraikigarritasun maximoa eta minimoa eta hiri-

  luzoruan eta lurzoru hiritargarrian zuzkidurak

  o landa-guneak mugatu

  berroneratze eta birgaitze eremuak

  ekintzak programatu

 • 15

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  hirigintza teknikak

  Sailkapena

  Kalifikazioa

 • 16

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  sailkapena · hirigintza teknikak

  lurzoru-mota bakoitzaren araubidea:

  o jabeen eskubideak eta betebeharrak

  o garapen eta kudeaketa erak

  lurzoru motak:

  o Hiri-lurzorua

  o Lurzoru urbanizagarria

  o Lurzoru urbanizaezina

 • 17

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  sailkapena · hirigintza teknikak

 • 18

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  kalifikazioa · hirigintza teknikak

  zonifikazioa: lurzoru eremu bakoitzari

  erabileren esleipena

  orokorra eta xehatua

  eremu bakoitzarako erabilerak arautu

  Eremu bakoitzarako parametroak ezarri

 • 19

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  kalifikazioa · hirigintza teknikak

 • 20

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  HAPOaren dokumentazioa

  memoria

  planoak

  ordenantzak

  bideragarritasun ekonomiko eta

  finantziarioaren ikerketa

  katalogoak

 • 21

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  faseak eta tramitazioak

  HASIERAKO IKERKETAK

  Aurrerapena egiteko akordioa

  IAE eta AURRERAPENaren onarpena

  AURREKO KONTSULTAK

  Esposizio publikoa HAPO idazteko IRIZPIDEAK eta

  HELBURUAK xedatu

  Iradokizunak

  Irismeneko Agiria

  HASIERAKO ONESPENA

  Alegazioak

  Informazio publikoa

  BEHIN-BEHINEKO ONESPENA

  EAELABren txostena

  3 hilabete igortzeko

  BEHIN-BETIKO ONESPENA

  PARTAIDETZAREN MAILA

  AURRERATUA

  PARTAIDETZAREN

  OINARRIZKO MAILA

  AURRERAPENAren idaztea

  HASIERAKO onespenarako

  HAPOAREN DOKUMENTUA

  BEHIN-BEHINEKO onespenarako

  HAPOAREN DOKUMENTUA

  BEHIN-BETIKO onespenarako

  HAPOAREN DOKUMENTUA

  HAPOAREN TESTU BATEGINA

  behin-betiko onespenaren ostean

  IAE

  Ingurumenaren Azterlan Estrategikoa

  Ingurumen

  Memoria

  Ingurumen Memoria

  planeamendura eranstea

  HERRITARREN PARTAIDETZA PROGRAMA

  HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA

  Esposizio publikoa

  Ekarpenak

  PARTAIDETZAREN

  AZKENEKO MAILA

  Ingurumen organoari

  informazioa

  Sektorialei txostenen

  eskaera

  Ingurumen Memoriaren

  eskaera

 • 22

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  kronograma

  urtea

  hilabetea

  1. FASEA Herritarren Partaidetza Programa 1 hilabete

  Prozedura argitzeko hiru hitzaldi

  Programaren onespena

  2. FASEA Lurraldearen Antolakuntzarako Planen analisia eta ingurumenaren afekzioak 2 hilabete

  Ekarpenak jasotzeko galdetegiak

  Herritarren Partaidetza Programaren aurkezpen publikoa

  Diagnosi eta hiri-ereduaren partaidetza tailerrak

  3. FASEA Etxebizitza erabileraren analisia 1 hilabete

  Behaketa talde-dinamika

  Hiri inklusiboaren Mapa

  4. FASEA Hasierako Agiri Estrategikoa eta Irismen Dokumentua 4 hilabete

  IAEren Aurreko Kontsultetarako Hasiera Agiria

  Partaidetza prozesua 2,5 hilabete

  IAEren Irismen Dokumentua

  Dokumentu sintesia: iritziak, saio publikoak eta Irismen Agiriaren ondorioak 1 hilabete

  5. FASEA Planeamenduaren Aurrerapena 4 hilabete

  Esposizio Publikoa 2 hilabete

  6. FASEA Herritarren Partaidetza eta Irizpide eta Helburuak xedatu 2 hilabete

  Irizpideak eta Helburuak xedatu udal-akordioaren bidez

  7. FASEA Hasierako Onespenaren Dokumentua 6 hilabete

  8. FASEA Izapide Administratiboa eta Herritarren Partaidetza 2 hilabete

  Hasierako onespenaren aurreko izapide administratiboa

  Hasierako onespenaren akordioa

  Hasierako onespenaren ondorengo izapide administratiboa

  Esposizio publikoa eta herritarren partaidetza 2 hilabete

  9. FASEA Hasierako onespenari alegazioei erantzunaren txostena 2 hilabete

  10. FASEA Behin-behineko Onespenaren Dokumentua 1 hilabete

  Behin-behineko Onespenaren akordioa hartzea

  IAEren estudioaren egokitzea

  11. FASEA Behin-betiko Onespenaren dokumentua 2 hilabete

  Udalarekin segimendua: batzarrak eta txostenak

  Lurralde Antolamendurako Batzordearen Txostena

  Behin-betiko Onespenaren akordioa hartzea

  Komunikazioaren azkeneko ildoak

  Itzulketa egintza

  IAEren estudioaren egokitzea

  11 12 1 2 122 3 4 5 6 7 8 9 10 1110 11 12 13 4 5 6 9810

  1 2 3

  1 2 3 4 5 6 7 78 9

 • 23

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  HAPO eta hiri-eredua

  HAPO: desiratutako hiri-eredua lortzea.

  lurralde-alderdiak:

  • hiriaren birgaitze, berroneratze eta berrikuntza

  • espazio libreak eta ekipamenduak

  • etxebizitza

  • irisgarritasuna eta mugikortasuna. Aparkalekuak

  • jarduera ekonomikoa, nekazaritza eta abeltzaintzazkoa

  barne

  • instalazioak eta zerbitzuak

  • lurzoru berrien okupazioa eta ingurumenari afekzioa

  • ingurumenaren babesa, kontserbazioa eta birsorkuntza

  • Bediarekin bateragarritasun plana

 • 24

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  etxebizitza lurzorua · diagnosia

 • 25

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  jarduera ekonomikoak · diagnosia

 • 26

  Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

  ekipamenduak eta espazio libreak · diagnosia