26
1 Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra partaidetza

Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

1

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

partaidetza

Page 2: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

2

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

herritarren partaidetza programa

partaidetza mailak

ekintzen egutegia

komunikazioa

Page 3: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

3

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

partaidetza mailak · hpp

Page 4: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

4

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

ekintzen egutegia · ppc

Agenteak Ordua Tokia

Politiko eta teknikoak 17:00 Jubilatuen gaineko aretoan

Herritarrak eta

komunikabideak19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

Herritar elkatuak eta ez

elkartuakmar. 09 apir. 10 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

I. tailerra 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

II. Tailerra 19:00 Jubilatuen gaineko aretoan

Herritar interesatuak eta

tailerretan partehartzen

duten agenteak

18:00 Udaletxean

Herritarrak, politikoak eta

teknikoak

Herritarrak eta

administrazioak

Oinarrizko mailaDiagnosia eta hiri

eredua

HPPren aurkezpena eta HAPOaren

prozesua

Ekarpenak jasotzeko galdetegia

Ibilbide partehartzailea

Esposizio publikoa

Saio irekiak

Ekintzak

Herritar interesatuak, 3.

sektoreko eta elkartutako

agenteak

apir. 27

Datak

ots. 28

mar. 09

mar. 16

mar. 30

Page 5: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

5

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

komunikazioa · hpp

web (www.lemoa.net) :

o HAPOaren bannerra: aurkezpenak, saioak

eta hapoaren dokumentuak

ekarpenentzako posta elektronikoa:

o [email protected]

beste euskarri batzuk:

o udal aldizkaria eta bando informatiboak

o prentsa-oharrak

o kartelak

Page 6: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

6

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

prozesuaren deskribapena

Page 7: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

7

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

hiri antolamendurako plan orokorra

sarrera

marko legala

hiri-antolamenduaren ahalmenak

hirigintza teknikak

HAPOaren dokumentazioa

faseak eta tramitazioak

kronograma

HAPO eta hiri-eredua

Page 8: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

8

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

sarrera

Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) udalaren garapena antolatu eta planifikatzen duen dokumentua da.

Bere inpaktuagatik ezinbesteko herreminta da hurrengo gaietan:

o lurraldearen kudeaketa

o Parke, hezkuntza, kultura, kirola edo osasun ekipamendu publikoen antolakuntza.

o etxebizitza eta auzoak

Page 9: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

9

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

marko legala

2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legea

Lurralde Antolamendua

o Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG (DOT))

o Lurraldearen Planeamendua

Lurralde Plan Partziala (LPP)

• Igorreko LPP

Lurralde Plan Sektorialak (LPS)

• ibai eta erreken ertzak

• hezeguneak

• trenbide sarea

• errepideak

• nekazaritza eta basozaintza

Page 10: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

10

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

Igorreko LPP· marko legala

ikertzeko alderdi nagusiak:

o etxebizitza kuantifikazioa

o Jarduera Ekonomikoen lurzorua

o ekintza egituratzaileen afekzioak

o ekimen estrategikoen afekzioak

o Jarduera Ekonomikoen lurzoruaren

gaineko afekzioak

o planeamenduen bateragarritasuna

Page 11: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

11

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

LPP · lurralde loturak· marko legala

Page 12: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

12

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

LPS · marko legala

Lemoaren gaineko inplikazio zuzena:

o Nekazaritza eta Basogintzako LPS

o Ibai eta erreken ertzen LPS

o URAren uholde arriskuaren ikerketak

ingurugiroaren loturen analisia:

o Babes Bereziko Guneak (LAG)

o Europako Ingurumen direktibak

lurralde eta ingurumenaren gaineko

loturen sintesia

Page 13: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

13

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

LPS · lurralde loturak· legezko markoa

Page 14: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

14

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

hiri-antolamenduaren ahalmenak

udalerriaren lurzoru guztia sailkatu

udalerriaren egiturazko antolamendua

o kalifikazio orokorra

• lurzoru-mota bakoitzeko jarduera motak

o etxebizitza babestuetarako lurzorua

o eraikigarritasun maximoa eta minimoa eta hiri-

luzoruan eta lurzoru hiritargarrian zuzkidurak

o landa-guneak mugatu

berroneratze eta birgaitze eremuak

ekintzak programatu

Page 15: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

15

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

hirigintza teknikak

Sailkapena

Kalifikazioa

Page 16: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

16

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

sailkapena · hirigintza teknikak

lurzoru-mota bakoitzaren araubidea:

o jabeen eskubideak eta betebeharrak

o garapen eta kudeaketa erak

lurzoru motak:

o Hiri-lurzorua

o Lurzoru urbanizagarria

o Lurzoru urbanizaezina

Page 17: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

17

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

sailkapena · hirigintza teknikak

Page 18: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

18

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

kalifikazioa · hirigintza teknikak

zonifikazioa: lurzoru eremu bakoitzari

erabileren esleipena

orokorra eta xehatua

eremu bakoitzarako erabilerak arautu

Eremu bakoitzarako parametroak ezarri

Page 19: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

19

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

kalifikazioa · hirigintza teknikak

Page 20: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

20

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

HAPOaren dokumentazioa

memoria

planoak

ordenantzak

bideragarritasun ekonomiko eta

finantziarioaren ikerketa

katalogoak

Page 21: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

21

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

faseak eta tramitazioak

HASIERAKO IKERKETAK

Aurrerapena egiteko akordioa

IAE eta AURRERAPENaren onarpena

AURREKO KONTSULTAK

Esposizio publikoa HAPO idazteko IRIZPIDEAK eta

HELBURUAK xedatu

Iradokizunak

Irismeneko Agiria

HASIERAKO ONESPENA

Alegazioak

Informazio publikoa

BEHIN-BEHINEKO ONESPENA

EAELABren txostena

3 hilabete igortzeko

BEHIN-BETIKO ONESPENA

PARTAIDETZAREN MAILA

AURRERATUA

PARTAIDETZAREN

OINARRIZKO MAILA

AURRERAPENAren idaztea

HASIERAKO onespenarako

HAPOAREN DOKUMENTUA

BEHIN-BEHINEKO onespenarako

HAPOAREN DOKUMENTUA

BEHIN-BETIKO onespenarako

HAPOAREN DOKUMENTUA

HAPOAREN TESTU BATEGINA

behin-betiko onespenaren ostean

IAE

Ingurumenaren Azterlan Estrategikoa

Ingurumen

Memoria

Ingurumen Memoria

planeamendura eranstea

HERRITARREN PARTAIDETZA PROGRAMA

HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA

Esposizio publikoa

Ekarpenak

PARTAIDETZAREN

AZKENEKO MAILA

Ingurumen organoari

informazioa

Sektorialei txostenen

eskaera

Ingurumen Memoriaren

eskaera

Page 22: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

22

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

kronograma

urtea

hilabetea

1. FASEA Herritarren Partaidetza Programa 1 hilabete

Prozedura argitzeko hiru hitzaldi

Programaren onespena

2. FASEA Lurraldearen Antolakuntzarako Planen analisia eta ingurumenaren afekzioak 2 hilabete

Ekarpenak jasotzeko galdetegiak

Herritarren Partaidetza Programaren aurkezpen publikoa

Diagnosi eta hiri-ereduaren partaidetza tailerrak

3. FASEA Etxebizitza erabileraren analisia 1 hilabete

Behaketa talde-dinamika

Hiri inklusiboaren Mapa

4. FASEA Hasierako Agiri Estrategikoa eta Irismen Dokumentua 4 hilabete

IAEren Aurreko Kontsultetarako Hasiera Agiria

Partaidetza prozesua 2,5 hilabete

IAEren Irismen Dokumentua

Dokumentu sintesia: iritziak, saio publikoak eta Irismen Agiriaren ondorioak 1 hilabete

5. FASEA Planeamenduaren Aurrerapena 4 hilabete

Esposizio Publikoa 2 hilabete

6. FASEA Herritarren Partaidetza eta Irizpide eta Helburuak xedatu 2 hilabete

Irizpideak eta Helburuak xedatu udal-akordioaren bidez

7. FASEA Hasierako Onespenaren Dokumentua 6 hilabete

8. FASEA Izapide Administratiboa eta Herritarren Partaidetza 2 hilabete

Hasierako onespenaren aurreko izapide administratiboa

Hasierako onespenaren akordioa

Hasierako onespenaren ondorengo izapide administratiboa

Esposizio publikoa eta herritarren partaidetza 2 hilabete

9. FASEA Hasierako onespenari alegazioei erantzunaren txostena 2 hilabete

10. FASEA Behin-behineko Onespenaren Dokumentua 1 hilabete

Behin-behineko Onespenaren akordioa hartzea

IAEren estudioaren egokitzea

11. FASEA Behin-betiko Onespenaren dokumentua 2 hilabete

Udalarekin segimendua: batzarrak eta txostenak

Lurralde Antolamendurako Batzordearen Txostena

Behin-betiko Onespenaren akordioa hartzea

Komunikazioaren azkeneko ildoak

Itzulketa egintza

IAEren estudioaren egokitzea

11 12 1 2 122 3 4 5 6 7 8 9 10 1110 11 12 13 4 5 6 9810

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 78 9

Page 23: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

23

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

HAPO eta hiri-eredua

HAPO: desiratutako hiri-eredua lortzea.

lurralde-alderdiak:

• hiriaren birgaitze, berroneratze eta berrikuntza

• espazio libreak eta ekipamenduak

• etxebizitza

• irisgarritasuna eta mugikortasuna. Aparkalekuak

• jarduera ekonomikoa, nekazaritza eta abeltzaintzazkoa

barne

• instalazioak eta zerbitzuak

• lurzoru berrien okupazioa eta ingurumenari afekzioa

• ingurumenaren babesa, kontserbazioa eta birsorkuntza

• Bediarekin bateragarritasun plana

Page 24: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

24

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

etxebizitza lurzorua · diagnosia

Page 25: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

25

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

jarduera ekonomikoak · diagnosia

Page 26: Lemoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra · 2017. 3. 16. · HPPren aurkezpena eta HAPOaren prozesua Ekarpenak jasotzeko galdetegia Ibilbide partehartzailea Esposizio publikoa Saio

26

Ayuntamiento de Lemoa Lemoako Udala

ekipamenduak eta espazio libreak · diagnosia