Click here to load reader

Liniabcnnord 178

 • View
  242

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniabcnnord_178.pdf

Text of Liniabcnnord 178

 • redacci: 93 458 87 80 - linianord@comunicacio21.com | anunciat: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lnianordEl setmanari del Barcelons Nord linianord.cat 30/6/2016 Nm.178 Difusi OJD-PGD: 15.376 exemplars setmanalsEl setmanari del Barcelons Nord

  Santa Coloma pg 14El Ple aprova el PladActuaci amb elsnics vots del PSC

  Montgat pg 17La Festa Major, un xitmalgrat haver caiguten el pont de Sant Joan

  Tiana pg 18Govern i oposiciestudiaran milloresal consultori local

  Esports pg 23Tot a punt al Crcol Catlicde Badalona per acollir elclnic dAto Garca Reneses

  Badalona pg 8Llum verda a la inversi de 14,3 milions deuros perrecuperar espais pblics

  Reaccions al 26J pg 16Joan Belda (Sant Adri en Com):Podem sha dimplicar en el procs independentista

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517| 2 30 juny 2016lnianord.cat

 • En Com Podem (ECP) va guan-yar diumenge les eleccions es-panyoles a la comarca, repetint lavictria obtinguda als comicisdel 20D, tot i que alhora va ser lacandidatura que ms vots va per-dre. I s que ECP va rebre 51.300vots, 7.000 menys que els obtin-guts el desembre. Aix doncs, ladistncia amb la segona fora, elPSC, sha escurat, per tot i aixcontinua sent de gaireb 12.000vots. A ms, ECP ha tornat a serla candidatura ms votada a Ba-dalona, Santa Coloma, Sant Adrii Montgat i es consolida comlopci poltica hegemnica a lacomarca, almenys en el cas de leseleccions espanyoles.

  Per la seva banda, els socia-listes tornen a ser segons, tambperdent suports, i veuen de noucom, malgrat governar els Ajun-taments de Santa Coloma i SantAdri el primer cmodament,han tornat a quedar per darreredECP a les espanyoles. En totalel PSC ha obtingut 39.706 vots,2.600 menys que al 20D.

  Per altra banda, el BarcelonsNord ha contribut en laugmentde suports al PP registrat arreu delestat espanyol. A la comarca, elspopulars han millorat els resul-tats del desembre. Aleshores novan arribar als 27.000 vots i arahan superat els 28.000, crei-xent a tots els municipis.

  En aquest sentit, el principaldamnificat de lascens del PP sCiutadans, que desprs de supe-rar els populars al desembre,diumenge va perdre gaireb

  6.000 vots amb pou feines hasuperat els 22.000 i es quedacom a quarta fora al BarcelonsNord. El PP, doncs, repeteix elseu tercer lloc a Badalona i acon-segueix ser la tercera fora ms

  votada a Santa Coloma, SantAdri i a nivell global a la co-marca.

  Una millora de resultats pro-duda, en part, per laugment delabstenci a tots els municipis.De fet, lndex de participaci

  en les eleccions va ser del 65% demitjana, mentre que en els co-micis del 20D va arribar al 71%.

  Pel que fa als partits sobira-nistes, ERC sha tornat a imposari a ms ha augmentat el seu avan-tatge sobre Convergncia (CDC).Al desembre va ser de 5.000 vots,mentre que ara s de 8.000.

  Els republicans sn lnicafora que, conjuntament amb elPP, ha crescut a tots els munici-pis en aquestes eleccions. Con-cretament, ha rebut gaireb unmiler de vots ms al BarcelonsNord i ha guanyat els comicis aTiana. A ms, la davallada de Ciu-tadans ha perms als republicansveure de ms a prop la quarta po-sici a Badalona i Sant Adri.

  Per la seva banda, els con-vergents han empitjorat els re-sultats obtinguts sota la marca deDemocrcia i Llibertat al des-

  embre. I s que CDC ha perdut2.000 vots respecte del 20D i sla fora menys votada a tots elsmunicipis de la comarca, a ex-cepci de Tiana, on ha estat ter-cera. La candidatura ha obtingut9.600 vots al Barcelons Nord.

  En conjunt, els resultatsdERC i CDC comporten que elsobiranisme hagi patit una lleu-gera reculada a la comarca. Elcreixement republic no ha estatsuficient per compensar la cai-guda dels convergents. Ara, lasuma de vots de les dues candi-datures s de 27.500, mentreque al 20D les dues forces van su-mar-ne 28.500 una difernciade 1.000 vots. Tot i aix, cal te-nir present que les eleccions es-panyoles mai no han estat un es-cenari propici per a les forces so-biranistes. Aix s, els resultats nodeixen de ser un toc datenci.

  La comarca es mant lilaEn Com Podem va poder tornar a celebrar una nova victria al Barcelons Nord. Foto: Marc Lozano/En Com Podem

  El PP ha milloratels resultats del

  20D i ha superatels 28.000 vots

  Eleccions 26J 3 | lnianord.cat30 juny 2016

  En Com Podem torna a guanyar les eleccions espanyoles al Barcelons Nord tot i perdre 7.000 vots ERC es consolida com a fora sobiranista ms votada mentre que CDC s el partit amb menys suports

  Andreu MerinoBARCELONS N.

 • | 4 lnianord.cat 30 juny 2016lnianord.cat

  Victria lila tot i perdre 4.000 votsBADALONA4En Com Podem (ECP) va consoli-dar la seva hegemonia a Badalona, desprs dha-ver-se endut la victria als comicis del desembre.Diumenge, tot i perdre 4.139 vots, la candidatura en-capalada per Xavier Domnech va tornar a supe-rar mpliament el PSC, que va perdre un miler devots i es va quedar a 8.000 dels comuns.

  Daltra banda, la campanya centrada en la figuradel candidat al Senat i regidor a lAjuntament, Xa-vier Garcia Albiol, li ha servit al PP per mantenir latercera plaa obtinguda al 20D i per ampliar el mar-ge sobre Ciutadans. Al desembre, els dAlbert Riveravan quedar-se a noms a 200 vots dels populars,per la davallada en aquestes eleccions han per-dut 3.350 vots els ha deixat a una distncia de

  4.000 vots de la candidatura encapalada per Jor-ge Fernndez Daz. En aquest sentit, el cas Antifrauno ha passat factura al ministre de lInterior en fun-cions, a qui Albiol va donar nims en un acte cele-brat a la ciutat el 22 de juny.

  El PP, doncs, ha sortit reforat dels comicis i haobtingut 502 vots ms que al desembre. Tot i aix,no ha estat el partit que ms ha crescut, ja que ERCha augmentat els seus suports en 675 vots, tot i quesha hagut de conformar amb mantenir-se com acinquena fora, mentre que CDC ha quedat de nourelegada a lltima posici.

  Les candidatures integrades per formacionsque donen suport al govern municipal ECP iERC han obtingut el 41% dels vots registrats.

  El PSC cau de nou en un dels seus feusSANTA COLOMA4La confiana dels colomencs enel PSC varia ostensiblement si es tracta de polticamunicipal o espanyola. Aix, tot i que els socialistesgaudeixen duna cmoda majoria absoluta a lA-juntament, han perdut de nou les eleccions estatalsa la ciutat, on sha imposat En Com Podem.

  Els liles, doncs, han ratificat la victria del des-embre per han perdut suports pel cam. Fa sis me-sos, Xavier Domnech va obtenir 17.400 vots a San-ta Coloma, mentre que ara ha rebut 15.615 suports.La davallada, per, no ha estat suficient perqu elssocialistes poguessin fer el seu sorpasso particular,

  ja que el PSC tamb ha perdut vots respecte al 20D,en aquest cas gaireb un miler, quedant-se en14.750.

  En canvi, el PP ha pujat i ha quedat en una ter-cera posici que al desembre va obtenir Ciutadans.En aquesta ocasi, els taronges han perdut propde 1.800 vots i han quedat relegats com a quartafora.

  En clau sobiranista, i tot i que ERC ha esgarra-pat un centenar ms de vots que al 20D, els resul-tats de CDC i els republicans sumats indiquen queshan perdut 425 vots en sis mesos.

  El PP pren la tercera posici a CsSANT ADRI4Les noves eleccions han estat un bl-sam per al PP a Sant Adri. Desprs de quedar coma quarta fora en les eleccions del desembre, els po-pulars han estat ara la formaci que ms ha cres-cut en els nous comicis amb un centenar i escaigde vots i a ms ha pres la tercera posici a Ciu-tadans, que anava cam de convertir-se en alter-nativa en aquest feu socialista, desprs de ser el ter-cer partit ms votat en les darreres eleccions es-panyoles i el segon que va rebre ms suports en leseleccions municipals del maig de 2015.

  De fet, la ra de lascens del PP sha de buscar

  ms aviat en la davallada de Ciutadans que en elcreixement dels populars. I s que els dAlbert Ri-bera han perdut gaireb 600 vots respecte del des-embre.

  Mentrestant, En Com Podem ha repetit la vic-tria del 20D, per per un marge molt ms estretsobre el PSC, que ara noms sha quedat a 1.300vots dels comuns en un altre dels feus socialistesde la comarca.

  Per la seva banda, malgrat el creixementdERC, lindependentisme continua sent residuala Sant Adri.

  Cmode triomf lila sobre ERC, segonaMONTGAT4Montgat trenca el relat de les tres gransciutats del Barcelons Nord. Mentre que a Badalona,Santa Coloma i Sant Adri En Com Podem (ECP) iPSC shan disputat lhegemonia en les dues darrereseleccions espanyoles, aqu s ERC qui sha aferrat alsegon lloc, tot i que lluny de discutir la victria lila.

  El triomf dECP ha estat clar tant al desembrecom diumenge passat. Ara b, en les primeres, elmarge dels comuns sobre els republicans va ser dems de mil vots, mentre que ara sha redut a 700,desprs que ECP hagi perdut gaireb 300 vots i ERCnhagi guanyat una cinquantena.

  Aix s, ERC ha reafirmat una segona posici queCiutadans li va discutir el 20D, desprs que la can-didatura de Girauta hagi perdut 150 suports respectedels comicis de fa sis mesos.

  Per la seva banda, el PSC es mant com a quar-ta fora, havent obtingut 772 vots, i el PP es con-verteix en el cinqu partit ms votat amb 681 vots.Laugment de suports als populars ha relegat CDCa lltima posici. Els sobiranistes han empitjoratels resultats obtinguts sota la marca de Democr-cia i Llibertat i ara noms han rebut 558 vots, msdun centenar menys que al desembre.

  Victria dERC en un mn al revsTIANA4A Tiana sha tornat a evidenciar que poct a veure el comportament dels electors en uneseleccions espanyoles respecte duns comicis locals.El PSC, que va guanyar les eleccions municipals iostenta lalcaldia, ha estat la fora amb represen-taci al Congrs que menys vots ha obtingut al po-ble, concretament 429.

  En canvi, ERC, quarta fora a les municipals,va guanyar les eleccions de