of 12/12
Material osagarria LEHEN HEZKUNTZA Elikagaiak: etiketak eta osaera

Material osagarria LEHEN HEZKUNTZA · Banaka galdetegia osatu ondoren, erantzunak jakinaraziko dizkiete gainerako ikasleei, eta erantzunen arrazoiei buruz hitz egingo dute. Gehien

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Material osagarria LEHEN HEZKUNTZA · Banaka galdetegia osatu ondoren, erantzunak jakinaraziko...

 • Material osagarria

  LEHEN HEZKUNTZA

  Elikagaiak: etiketak eta

  osaera

 • 2

  TAILERRAREN HELBURUA

  TAILERRAREN EDUKIAK

  Produktuen etiketak duten garrantzia eta erabilgarritasuna.

  Elikagaien etiketetan agertu behar duten nahitaezko datuak:

  Produktuaren izena eta marka.

  Osagaiak

  Pisua eta bolumena

  Iraungitze-data edo lehentasunezko kontsumo-data

  Enpresaren identifikazioa

  Sorta-zenbakia

  Kontserbazio modua

  Erabilera modua

  Nutrizio-informazioa

  Elikagai bat aukeratzeko garaian kontuan hartu beharreko ardurazko irizpideak.

  Gehigarriak: motak eta funtzioak

  JARDUERA OSAGARRIAK

  AURRETIKO JARDUERAK

  1. ZIKLO

  1. Ontzia eta etiketa

  2. ZIKLO

  1. Argi dago?

  3. ZIKLO

  1. Patata frijituak

  GEROKO JARDUERAK

  1. ZIKLO

  1. koloreak eta zaporeak

  2. Arrautza

  2. ZIKLO

  1. Freskatu

  2. Orain argiago dago

  3. ZIKLO

  1. Etiketak aztertzen

  2. Berdinak eta desberdinak

  Elikagai-etiketak irakurtzeko ohitura hartzea eta etiketetako informazioa elikagaiak modu

  arduratsuan aukeratzeko erabiltzea.

 • 3

  OINARRIZKO KONPETENTZIEKIKO LOTURA

  Z

  ien

  tzia

  tekn

  olo

  gia

  eta

  osasu

  n

  Ku

  ltu

  rarako

  gait

  asu

  na

  Ikaste

  n

  ikaste

  ko

  gait

  asu

  -

  na

  Mate

  mati

  -

  karako

  gait

  asu

  na

  Kom

  un

  ikazio

  -

  rako

  gait

  asu

  na

  Gait

  asu

  n

  dig

  itala

  eta

  In

  form

  a-

  zio

  aren

  trata

  erakoa

  Giz

  arte

  ra-

  ko e

  ta

  hir

  itarta

  -

  su

  nerako

  gait

  asu

  na

  Ku

  ltu

  ra

  hu

  man

  isti

  ko

  eta

  arti

  sti

  ko

  ra-

  ko

  gait

  asu

  na

  Norb

  eraren

  au

  ton

  om

  ia-

  rako e

  ta

  ekim

  en

  era-

  ko

  gait

  asu

  na

  On

  tzia

  eta

  eti

  keta

  Arg

  i d

  ago?

  Pata

  ta f

  riji

  tuak

  Kolo

  reak

  eta

  zap

  o-

  reak

  Arr

  au

  tza

  Fre

  skatu

  Ora

  in a

  rgia

  go d

  ago

  Eti

  keta

  k a

  zte

  rtze

  n

  Berd

  inak

  eta

  des-

  berd

  inak

 • 4

  AURRETIKO JARDUERAK

 • 5

  Gaia bideratu eta ikasleen arreta lortzeko, galdera sorta bat eginez has gaitezke. Hauek,

  ikasleen adina eta jakintza mailaren araberakoak izango dira. Ondoren azaltzen direnak

  izan daitezke baliagarri:

  Irakurtzen al dituzu produktuen etiketak?

  Zure ustez, zertarako balio du etiketa batek?

  Zer gerta liteke elikagai batek etiketarik ez badu?

  1. ZIKLO

  ONTZIA ETA ETIKETA

  Ikasleek bi kontzeptu horiek ulertzeko eta bereizteko, ikasgelan elikagai pro-

  duktuetarako ontzien zerrenda bat egingo dute. Ikasleek ontzi bakoitza zer elikagai produktutarako erabiltzen den esan beharko dute (esate baterako,

  brikak esnerako eta zukuetarako, kristalezko poteak kontserbetarako eta marmeladarako...). Hori egin ondoren, ikasgelara produktu batzuk era-mango dituzte (freskagarri latak, freskagarri botilak, esne brikak, patata pol-

  tsak...), eta horietako bakoitzari buruz galdera hauek egingo dizkiegu: Zein da ontzia edo bilgarria? Eta etiketa? Ikasleak konturatuko dira batzuetan etiketari dago-

  kion informazioa ontzian bertan inprimatuta dagoela; esate baterako, freskagarri latetan.

  2. ZIKLO

  ARGI DAGO?

  Ikasle guztiek sarri kontsumitu ohi duten produktuen artean, elikagai produktu bat auke-

  ratu beharko da. Produktu horren etiketa ikasgelara eramateko esango diegu. Han, etiketa irakurri eta ulertzen ez dituzten edo zalantzak sortzen dizkieten datuak gorriz azpimarra-

  tuko dituzte. “Orain argiago dago” jardueran berriz ere lan honetara joka dugu, tailerraren ostean du-

  darik dagoen edo ez argitzeko.

  3. ZIKLO

  PATATA FRIJITUAK (Fitxa 1)

  Produktu bat erosterakoan kontuan hartu beharreko irizpideei buruz hausnartuko dugu.

  Ikasleei eskatuko diegu galdetegi bati erantzuteko.

  Banaka galdetegia osatu ondoren, erantzunak jakinaraziko dizkiete gainerako ikasleei, eta

  erantzunen arrazoiei buruz hitz egingo dute. Gehien aukeratu dituzten hiru aukerak ida-

  tziko dituzte. Datu hori tailerrera eraman beharko da.

 • 6

  Fitxa 1: GALDETEGIA

  Patata frijituak edo antzeko zerbait erostera joaten naize-

  nean, zer aukeratzen dut?

  □ Ezagunena egiten zaidan marka.

  □ Merkeena.

  □ Pertsonaia ezagun baten aurpegia duten poltsa, pertsonaia benetakoa edo

  gezurretakoa izatea

  □ Eskura ikusten ditudan lehenak.

  □ Patata frijitu garestienak, onenak izango direlako.

  □ Opariren bat dutenak.

  □ Beti marka berekoak erosten ditut, horiek baitira gehien gustatzen zaizkidanak.

  □ Poltsarik handiena dutenak.

  □ Poltsan zer jartzen duen irakurri ondoren erabakitzen dut.

  □ Telebistan agertzen direnak.

 • 7

  GEROKO JARDUERAK

 • 8

  Ikasleei eskatuko diegu elikagaiak haien benetako kolorez margotzeko. Margotu ondoren, moztu eta sailkatu egingo dituzte: kartoi mehe batean berez kolore hori dutenak itsatsiko

  dituzte, eta beste batean, kolorea koloratzaileen ondorioz dutenak.

  FRESKATU

  2. ZIKLO

  Jarduera hori egiteko, ura eta ikasgela handi bat behar ditugu. Ikasleen esku, osagai

  hauek jarriko ditugu: laranjak eta limoiak (erditik ebakita), menta- eta erregaliz-infusioa,

  azukrea, ura, ur gasduna, kanela... Tresna batzuk ere beharko ditugu: zukugailua, neur-

  tzeko ontzia eta koilaratxoak. Ikasle bakoitzak, freskagarri bat egiteko, nahi erara erabili

  eta nahastuko ditu osagaiak; hori bai, freskagarria (150 ml) egiteko zer osagai eta bakoi-tzetik zenbat jartzen duen idatzi beharko du paper batean. Freskagarriari nahi duten izena jarriko diote.

  1. ESPERIMENTUA

  Arraultzen porositatea

  Urez betetako ontzi batean tinta edo tenpera bo-

  tako dugu, eta arrautza bat sartuko dugu. Ordu

  batzuen buruan, arrautza atera eta egosten jarriko

  dugu. Egositakoan, ireki egingo dugu, eta kontura-

  tuko gara arrautzak kolorea duela. Hori zergatik

  gertatzen den jakinaraziko diegu ikasleei: tintak

  arrautzaren azala zeharkatzen badu, arrautza po-

  rotsua dela esan nahi du. Beraz, zer gertatuko li-

  tzateke zikindutako arrautza bat erosiko bagenu?

  Esaterako, gorotz hondarrez edo lumez zikinduta

  badago? Nola saldu behar dira arrautzak?

  2. ESPERIMENTUA

  Arrautzen freskotasuna

  Arrautza denboraren poderioz ezaugarriak galtzen

  dituen produktu naturala dela esango diegu ikasleei.

  Hori egiaztatzeko, oiloek hainbat egunetan jarritako

  arrautzak hartu eta litro bat urez betetako ontzi ba-

  tean sartuko ditugu. Pixkanaka-pixkanaka gatza botako

  diegu (lau koilarakada handi). Hori egin ondoren, ikusiko

  dugu arrautza batzuk hondoan geratzen direla eta

  beste batzuk ur azalean. Orduan, azalpena emango di-

  egu: arrautza freskoenak hondoan geratzen dira, ba-

  rruan ez baitute ia airerik; fresko ez dauden arrautzak

  aldiz, ur azalean gelditzen dira airea dutelako. Arrau-

  tzak ireki, plater batean jarri eta bien artean dauden

  aldeak ikusiko ditugu; esate baterako, gorringoa erdian

  duten ala ez eta gorringoaren altuera.

  ARRAUTZA

  KOLOREAK ETA ZAPOREAK (Fitxa 2)

  1. ZIKLO

  Jarduerari ekiteko, arrautzaren ezaugarriak eta arrautzaz egin daitezkeen

  platerak izango ditugu hizpide. Jarraian, bi esperimentu hauek egingo di-

  tugu:

  * Zuen freskagarriaren errezeta, programako aldizkarian agertzea nahi baduzue, bidali helbide honetara:

  Santiago hiribidea, 11. 01002 VITORIA-GASTEIZ

  “Kontsumobideko kontsumo prestakuntza ikastetxeetan aldizkaria” adieraziz

  Posta elektronikoz ere bidal dezakezue: [email protected]

 • 9

  ORAIN ARGIAGO DAGO

  Jarduera horretarako “argi dago?” izeneko aurretiko jarduera hartuko dugu oinarritzat.

  Jarduera hartan, ikasleek produktu baterako etiketatik ulertzen ez zituzten datuak idatzi behar zituzten. Orain, tailerraren ondoren, horien esanahia ikasi duten egiaztatuko dute.

  3. ZIKLO

  ETIKETAK AZTERTZEN (Fitxa 3)

  Fitxa 1 erabiliz, ontziratutako produktu batzuk aztertu eta etiketak kategoriaz

  kategoria behar bezala dauden ala ez egiaztatuko dute ikasleek.

  BERDINAK ETA DESBERDINAK (Fitxa3)

  Bi produkturen (Konposizio desberdineko kakao disolbagarri) nutrizio informazioa eta osa-gaien zerrendak aztertu eta galdera batzuk erantzungo dituzte.

 • 10

  Fitxa 2: KOLOREAK ETA ZAPOREAK

  Azpian agertzen diren elikagaiak koloreztatu, bakoitzari dagokion kolorea emanez; on-

  doren moztu eta kartulina desberdinetan itsatsi, batean berezko koloreak dutenak eta

  bestean koloratzailea dutenak.

  Zer erabiltzen dute elikagaiei kolorea emateko?

  Ba al du zerikusirik elikagaien koloreak zaporearekin?

 • 11

  Fitxa 1: ETIKETAK AZTERTZEN

  DERRIGORREZKO DATUAK

  1. Produktuaren izena:

  2. Osagaien zerrenda:

  3. Pisu garbia:

  4. Iraungitze data:

  5. Kontserbatzeko modua:

  6. Enpresaren identifikazioa:

  7. Lotea:

  8. Jatorria:

  9. Nutrizio informazioa

  EZINBESTEKOAK EZ DIREN DATUAK

  Publizitatea bai / ez

 • 12

  Fitxa 3: BERDINAK ETA DESBERDINAK

  Begiratu bi produktu hauen nutrizio informazioari eta erantzun galdereei.

  1. KAKAO DISOLBAGARRIA

  NUTRIZIO INFORMAZIOA

  Batez besteko balioak 100 g-ko

  Energia balioa 376 kcal

  Proteinak 4,4 g

  Karbono hidratoak 81,2 g

  Koipeak 3,5 g

  Fosforoa 1 68 mg

  Magnesioa 99 mg

  Osagaiak: Azukrea, koiperik gabeko kakaoa,

  emultzionatzailea (soja lezitina), gatza, landare

  koipea, aroma eta kanela.

  2. KAKAO DISOLBAGARRIA

  NUTRIZIO INFORMAZIOA

  Batez besteko balioak 100 g-ko

  Energia balioa 361 kcal

  Proteinak 6,8 g

  Karbono hidratoak78 g

  Koipeak 2,4

  Kaltzioa 300 mg

  Fosforoa 325 mg

  Burdina 11,5 mg

  Magnesioa 125 mg

  Osagaiak: Azukrea, koiperik gabeko kakao hutsa,

  zereal-krema, Kola-malteatua (gari-irina, malta-

  estraktua, aroma naturala: kola-intxaurraren es-

  traktua), zuntza, fosfato bikaltzikoa, aromak, ga-

  tza.

  Erantzun galdereei:

  1. Ba al dago desberdintasunik bi kakaoen energia balioen artean?

  2. Zeinek du proteina gehien, karbono hidrato gutxien eta koipe gutxien?

  3. Zer dira fosforoa, magnesioa, kaltzioa eta burdina? Zergatik dira beharrezkoak

  gure gorputzarentzat?

  4. Elikagaien gurpileko zein multzotan sartuko zenuke kakao disolbagarria? Zergatik?

  5. Zer osagai berdin dituzte bi kakao horiek?

  6. Produktu berdinak ala desberdinak dira?