24
Proiektu Proiektu teknikoa teknikoa FLL FLL - - ESPAINIA 2011 ESPAINIA 2011 Laurobang Laurobang

Proiektu teknikoa-2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laurobang Laurobang FLL FLL- - ESPAINIA 2011 ESPAINIA 2011 Ezaugarriak Ezaugarriak: : 1.1. Argi Argi sensoreak sensoreak 2.2. Ultrasoinu Ultrasoinu sensoreak sensoreak LuzegiaLuzegia MugikortasunMugikortasun eskasaeskasa IbilbideaIbilbideaondoondo jarraitujarraitu OnurakOnurak OztopoaOztopoadetektatzeadetektatzea ArazoakArazoak NXT Besoa Lego digital Lego digital designer designer Argisensorea Gurpil zoroa

Citation preview

Page 1: Proiektu teknikoa-2011

ProiektuProiektu teknikoateknikoa

FLLFLL--ESPAINIA 2011ESPAINIA 2011

LaurobangLaurobang

Page 2: Proiektu teknikoa-2011

FLLFLL--EUSKADIEUSKADI FLLFLL--ESPAINIAESPAINIAEstabilitatea

Konpaktua

Txikiagoa

Beso berriak

Engranajeak

Sensoreak

Puntuazioa:100 txapelketan Puntuazioa: 350p

ArazoakArazoak

LuzegiaLuzegia

MugikortasunMugikortasuneskasaeskasa

OnurakOnurak

IbilbideaIbilbidea ondoondojarraitujarraitu

OztopoaOztopoa detektatzeadetektatzea

�� EzaugarriakEzaugarriak::

1.1. Argi Argi sensoreaksensoreak

2.2. Ultrasoinu Ultrasoinu sensoreaksensoreak

Page 3: Proiektu teknikoa-2011

OrdenagailuOrdenagailu bidezkobidezko diseinuadiseinua

�� Lego digital Lego digital designerdesigner

Argi sensorea

Abiadurabiderkatzailea

Gurpil notrise

Gurpil zoroa

NXT

Besoa

Page 4: Proiektu teknikoa-2011

DISEINUA DISEINUA berriztuberriztu eta eta hobetuhobetu

�� EzaugarriakEzaugarriakEngranajearen bidezko transmisioa

Abiadura biderkatzailea

OnurakOnurak

AskarragoAskarragozebilenzebilen

KurbetanKurbetanobetoobeto zebilenzebilen

ArazoakArazoak

PrezizioaPrezizioagaltzengaltzen zuenzuen

Programazioa Programazioa aldatualdatu egin egin beharbehar zenzen

Page 5: Proiektu teknikoa-2011

DistantziaDistantzia neurtzekoneurtzeko

5,5cm diametroa

Formula: 2 ּתR 14,14cm buelta

bakoitzeko

Page 6: Proiektu teknikoa-2011

ArgiArgi--SentsoreenSentsoreen azterketaazterketa

Programazioa/kalibrazioa:Programazioa/kalibrazioa:

SensorearenSensorearen

Altura:Altura:

LurretikLurretik ahalikahalik eta eta hurbilenhurbilen baina baina arrastratuarrastratu gabegabe

SensorearenSensorearen apantallamentuaapantallamentua::Robotari paper zati bat jarri Robotari paper zati bat jarri

genion robotari genion robotari gehiegiskogehiegisko argitik argitik babaestekobabaesteko

SentsorearenSentsorearen sensibilitateasensibilitateaEngranajeekinEngranajeekin abiaduraabiadura handituhandituegitenegiten da eta da eta sentsoreaksentsoreak ez ditu ez ditu

parametroakparametroak hondo hondo neurtzenneurtzen

SensoreakSensoreak pistako zenbait pistako zenbait lekutan hartzen dituen balioak:lekutan hartzen dituen balioak:

Kolore zuria: 57%Kolore zuria: 57%Kolore beltza: 25%Kolore beltza: 25%

Kolore laranja pista osoan zehar Kolore laranja pista osoan zehar dagoena: 56%dagoena: 56%

Kolore urdina gorputzean: 42%Kolore urdina gorputzean: 42%

Page 7: Proiektu teknikoa-2011

EngranajeakEngranajeak vsvs sentsoreasentsorea

�� ArgiArgi sensoreasensorea erreferentziaerreferentzia puntuakpuntuakhartzeko.hartzeko.

Engrananje handia

txikia

Page 8: Proiektu teknikoa-2011

DaltonDalton 2.02.0

Page 9: Proiektu teknikoa-2011

Beso Beso zaharrakzaharrak

Page 10: Proiektu teknikoa-2011

Bihotza

Igeltzua

Arteria

Talde lana

Xiringa

Begi bionikoak

Partzea

Beso Beso berriakberriak

Inplantea

Page 11: Proiektu teknikoa-2011

EstratejiakEstratejiak

1.fase1.fasePatentePatente

arteriaarteriaArgiArgi sensoreasensorea Beso arteriaBeso arteria 5050

2.fase2.faseBihotzaBihotza

IgeltsuaIgeltsuaArgiArgi sensoreasensorea Beso Beso igeltsuaigeltsua 7070

3.fase3.faseXiringaXiringa

medikuamedikuaBeso Beso xiringaxiringa 2525

4.fase4.fase

MedikuakMedikuak eta eta zelulakzelulak

BurbuinaBurbuina

AteaAtea

GurpilaGurpila

ArgiArgi sensoreasensoreaTaldeTalde lanekolaneko

besoabesoa130130

MisioakMisioak SensoreaSensorea BesoakBesoak PuntuaPuntua

5.5.faseafasea

InplanteInplante--hezurrahezurra

BegiBegi--bionikoakbionikoak

pilotapilota

Beso Beso inplanteinplante 6060

6. fase6. fase ZelulakZelulak ArgiArgi sensoresensore Beso Beso zelulazelula 2525

Page 12: Proiektu teknikoa-2011

1.1.faseafasea

ArazoakArazoak

ArgiArgisensoreaksensoreak ez ez

zuenzuendetektatzendetektatzen

Argi Argi sensorearekinsensorearekin

astiroastiro

KonponbiKonponbi--

deakdeak

Robota Robota astiroagoastiroago

Argi Argi sensoreasensorea+ itsu + itsu

Pantente

Arteria

Page 13: Proiektu teknikoa-2011
Page 14: Proiektu teknikoa-2011

2.2.faseafasea

Bihotza

Igeltsua

ArazoakArazoak

BasetikBasetik ateraatera

GiroanGiroanbihotzarekinbihotzarekin topotopo

KonponbiKonponbi--

deakdeak

ArgiArgisentsorearekinsentsorearekinerreferentsiakerreferentsiak

Page 15: Proiektu teknikoa-2011
Page 16: Proiektu teknikoa-2011

3.3.faseafasea

Xiringa

ArazoakArazoak

Besoa oso Besoa oso zabalazabalazenzen

Xiringa eta neska, Xiringa eta neska, ez zituen aldi ez zituen aldi

berean hartzenberean hartzen

KonponbiKonponbi--

deakdeak

Beso Beso berriaberria eginegin

Besoari pieza bat Besoari pieza bat gehitugehitu

Page 17: Proiektu teknikoa-2011
Page 18: Proiektu teknikoa-2011

4.4.faseafaseaGurpila

ArazoakArazoak

BaseanBasean kokapenakokapena

LehenegoaLehenegoa ez ez badabada ondoondo

ateratzenateratzen besteakbesteakez ez diradira ateratzenateratzen

KonponbiKonponbi--

deakdeak

Medikamentuak

Burbuina

Atea

Talde lana

Page 19: Proiektu teknikoa-2011
Page 20: Proiektu teknikoa-2011

5.5.faseafasea

ArazoakArazoak

Ez ditu Ez ditu begiakbegiakustenusten

Ez du peEz du peññota ota zartzenzartzen 100% 100%

potentsianpotentsian egonegonharrenharren

KonponbiKonponbi--

deakdeak

Beste beso bat Beste beso bat eginegin

KarrerillaKarrerilla hartuhartu

Inplantea-hezurra

Begi bionikoak

Pilota

Page 21: Proiektu teknikoa-2011
Page 22: Proiektu teknikoa-2011

6.6.faseafasea

ArazoakArazoak

BesoaBesoa

KonponbiKonponbi--

deakdeak

Zelulak

Page 23: Proiektu teknikoa-2011

ZelulenZelulen besoabesoa

Gora eta bera

Biela biradera

HIGIDURAREN NORABIDE ALDAKETA

Page 24: Proiektu teknikoa-2011

EskerrakEskerrak