of 18/18

Click here to load reader

Baseslleieducacio

 • View
  872

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Baseslleieducacio

 • Una Llei de pas BASES PER A LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA
 • CONTEXT ACTUAL
  • Necessitat de millorar lxit escolar de lensenyament obligatori
   • 28% dalumnes no obtenen el graduat dESO
  • Necessitat dincrementar les taxes destudiants deducaci postobligatria (FP o Batxillerat)
   • 61,5% dalumnes dentre 20 i 24 anys que obtenen lESO continuen fent estudis postobligatoris a Catalunya.
    • Mitjana Europea: 78 %
    • Objectiu de Lisboa per lany 2010: 85 per cent
  • Necessitat dincrementar el nombre de titulats en educaci postobligatria
   • Ciutadans catalans dentre 19 i 21 anys amb ttol dFP o Batxillerat): 49.4%
 • RAONS PER UNA LLEI
  • La fesomia de Catalunya i les seves necessitats i les seves perspectives de futur no sn les mateixes que fa 20 anys
  • Canvis socials
   • - Canvis demogrfics
     • Repunt de natalitat
     • Arribada de nouvinguts
  • Canvis Econmics: Societat del coneixement
    • Impacte canvis tecnolgics
    • Globalitzaci
    • Nova Economia
 • COMPETNCIES DE LA GENERALITAT
  • Per primera vegada la Generalitat pot desplegar per llei un model educatiu propi.
   • Estatut dautonomia de Catalunya
 • PACTE NACIONAL PER A LEDUCACI: Un full de ruta
  • RECOMANACIONS
   • Millora substancial del rendiment del sistema
   • Correcci de la tendncia a la dualitzaci social
  • DIRECTRIUS DEL PACTE PER ELABORAR LA LLEI:
   • Desplegament del model educatiu de Catalunya
   • Implementaci de la cultura de lavaluaci
   • Extensi de lAutonomia de centre
   • Planificaci territorial de les necessitats educatives garantint la llibertat delecci de centre
   • Reconeixement social de la funci docent
   • Reconeixement del paper fonamental de les famlies potenciant la seva participaci en la vida escolar
   • Descentralitzaci i corresponsabilitzaci amb els Ajuntaments
 • 1.- PRINCIPIS DE LA LLEI
  • EDUCACI, DOS CONCEPTES:
   • Equitat i excellncia
    • Equitat com a igualtat doportunitats daccs i de promoci
    • Excellncia com a principi de qualitat del sistema educatiu
  • -> Lequitat i lexcellncia sn els principis bsics que garanteixen la llibertat , l esfor i la convivncia com a eixos bsics de la ciutadania catalana
  • EDUCACI, UNA CULTURA COMUNA:
   • Assoliment de la cohesi social i la identitat compartida
    • Cohesi social: Lescola ha transmetre uns principis cvics comuns
    • Identitat compartida: Llengua i cultura catalana com a eixos daquesta identitat compartida per adhesi
 • 2.- LA LEC I EL SERVEI PBLIC DEDUCACI
  • Definici:
   • La prestaci educativa corre a crrec del conjunt de centres pblics i privats sostinguts amb fons pblics amb independncia de quina sigui la seva titularitat
  • Lescola pblica: fixa lestndard dequitat i excellncia
   • Possibilitat dagrupar centres de diferents etapes sota una mateixa direcci, sota un mateix projecte pedaggic
  • Lescola concertada: seguretat, llibertat i corresponsabilitat
   • Mecanismes destmul a les titularitats de centres diferents a les pbliques per incrementar loferta sempre amb la garantia descolaritzaci equitativa
 • 3.- AUTONOMIA
  • Definici dautonomia:
   • Capacitat de prendre decisions sobre els aspectes segents de la vida del centre:
     • Gesti dels centres (Pblics i concertats)
     • Necessitats pedaggiques
     • Qestions Organitzatives
     • Recursos Humans
     • Recursos Econmics
  • -> EL CENTRE EDUCATIU (unitat de lacci educativa) els centres elaboraran un projecte que ha de contenir els elements essencials que orienten lacci educativa:
 • 4.- DIRECCI
  • Caracteritzaci de la funci directiva:
   • Desenvolupament de funcions directives professionals amb condicions de treball prpies i diferenciades de la resta de personal docent
   • Direcci competent, professional, formada, estable
  • Competncies de la direcci:
   • Marge important per a la consolidaci dun equip suficient i estable, tant pedaggic com administratiu i de recursos
   • Capacitat per a la definici de perfils de professorat que responguin a les necessitats del projecte
   • Capacitat de decisi sobre recursos econmics per posar en prctica iniciatives que permetin desplegar el seu projecte aix com la contractaci dels serveis necessaris per assolir els objectius
 • 5.- AVALUACI
  • UN NOU INSTITUT: creaci de lInstitut davaluaci i ordenaci curricular
   • Realitzaci destudis davaluaci a demanda de ladministraci educativa per contrastar els resultats de lacci educativa
  • UNA NOVA INSPECCI: actualitzaci de les funcions de la inspecci dEducaci en el context de lautonomia dels centres
 • 6.- FUNCI DOCENT A CATALUNYA
  • Elaboraci dun Estatut docent que reguli els aspectes generals de la professi
   • Sn els agents principals del procs educatiu en el els centres.
  • Funcions del docent:
   • Programaci i ensenyament
   • Avaluaci de lalumnat
   • Recerca, experimentaci i millora dels processos educatius
 • 7.- FUNCI PBLICA DOCENT
  • Accs
  • Definici dels cossos (centres pblics)
  • Definici de perfils
  • Requeriments
   • Domini duna llengua estrangera
   • s normal de les TIC
  • Prctiques per a docents incorporats de nou com a sistema de selecci real
  • Carrera Professional
  • Amb diverses variants de promoci
  • Amb incentius i sense necessitat de canviar de centre
  • Amb un triple vessant:
   • Formaci permanent
   • Innovaci i investigaci educativa
   • Avaluaci de lexercici docent
 • 8.- ORGANITZACI DE LADMINISTRACI EDUCATIVA
  • Estructura que doni resposta a la diversitat territorial
   • Desconcentraci administrativa
   • Descentralitzaci poltica
  • Establiment de sistemes de compartici de responsabilitats amb Ajuntaments
   • Frmules de Gesti: Consorcis o Altres possibilitats de gesti pblica
  • Assumpci de competncies assumibles pels Ajuntaments:
   • Planificaci
   • Escolaritzaci
   • Construcci
   • Gesti densenyaments obligatoris i no obligatoris
   • Plans Educatius dEntorn i activitats extraescolars
   • Transici entre Escola i Treball
   • Gesti de diversos serveis educatius
 • 9.- ORGANITZACI PEDAGGICA: Currculum
  • Estat = Fixaci de competncies bsiques
  • Generalitat = Fixaci de:
   • Continguts curriculars (Institut dAvaluaci i Ordenaci Curricular)
   • Atribucions horries
   • Distribuci dels horaris al llarg dels cursos
  • Projectes de centre = Establiment de part del currculum per potenciar lequitat i lexcellncia
 • 10.- ORGANITZACI PEDAGGICA ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS
  • OBLIGATORIS
  • 2n cicle infantil (3-6)
  • 1r, 2n i 3r cicle de Primria (6-12)
  • 4 cursos dESO
  • POSTOBLIGATORIS
  • 2 cursos de Batxillerat (Flexible i modulable)
  • o
  • Formaci Professional de Grau Mig
  • Formaci Professional de Grau Superior
  • Cicles Formatius dArt i Disseny
 • 11.- ORGANITZACI DE LADMINISTRACI EDUCATIVA: ZONES EDUCATIVES
  • Definici:
  • Aquella que cont, com a mnim, tots els elements que poden constituir el servei educatiu complert, tret, si sescau de loferta dFP
   • La creaci daquestes zones no t perqu respondre a criteris nics prefixats
 • LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA: RESUM
  • Per primera vegada, la Generalitat pot desplegar una poltica educativa prpia .
  • La llei dEducaci de Catalunya possibilitar laplicaci dinstruments per millorar lxit escolar.
  • La Llei dEducaci de Catalunya facilita mecanismes per a la reforma. No s una reforma en s mateix.
  • Equitat (Igualtat doportunitats) i excellncia (Igualar resultats per la zona alta)
  • Autonomia, direcci i avaluaci , amb direccions professionalitzades i un cos docent de la Generalitat amb carrera professional
  • Incidncia sobre la formaci inicial per tenir els millors docents
  • Un reconeixement social de la figura del docent
  • Aquesta s una llei de pas perqu persegueix tenir la millor formaci dels nostres alumnes, autntica base del futur hum, cultural i econmic de Catalunya.
 • BASES PER A LA LLEI DEDUCACI DE CATALUNYA Una Llei de pas