of 12/12
L’escola catalana, plurilingüe 2013-2018 Roda de premsa Barcelona, 16 de juliol de 2013 Marc per al plurilingüisme

Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya (ST-CEB)

 • View
  1.091

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presententació del Marc per al Plurilingüisme a Catalunya. Versió presentada per la Consellera a la premsa (Jul. 2013). Material de suport pel Grup Experimental plurilingue. Projecte Lingüistic integrat, Catalunya 2013-2014

Text of Presentació d'un Marc per al plurilingüisme integrat i integrador a Catalunya (ST-CEB)

 • Lescola catalana, plurilinge 2013-2018 Roda de premsa Barcelona, 16 de juliol de 2013 Marc per al plurilingisme
 • Principis del Marc per al plurilingisme El catal, com a llengua prpia de Catalunya, s la llengua normalment emprada en un sistema educatiu que garanteix el domini equivalent de les dues llenges oficials en acabar l'ensenyament obligatori. El nou Marc plurilinge consolida el catal com a llengua vehicular de referncia de laprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llenges. El coneixement i ls de diferents llenges sn imprescindibles per a interactuar en un context lingstic i cultural complex, i el Marc plurilinge proporcionar els instruments per garantir les oportunitats de comunicaci i daprenentatge al llarg de la vida i la capacitaci i la formaci professional.
 • Normativa i referents (I) Llei dEducaci de Catalunya: Fixa els principis generals de la regulaci del rgim lingstic i determina els nivells competencials en el Marc europeu de referncia per a laprenentatge lensenyament i lavaluaci de les llenges (Ttol II). Objectius de Govern 2013-2016: Millorar i ampliar la competncia lingstica i comunicativa de lalumnat. Objectius de lOfensiva de pas a favor de lxit escolar 2012- 2018: Millorar la competncia dels alumnes en llenges estrangeres a partir del nou model densenyament plurilinge.
 • Marc i normativa (II) Establir els nivells de competncia en llenges estrangeres dacord amb el Marc Europeu de Referncia per a les Llenges (objectius europeus 2020):
 • Nivells del Marc europeu com de referncia per a les llenges a lensenyament obligatori CATAL CASTELL 1a. LLENGUA E 2a. LLENGUA E Comprensi oral (entendre) B2 B2 A2 B1 A1 A2 Comprensi escrita (llegir) B2 B2 A2 B1 A1 A2 Expressi oral (parlar) B2 B2 A2 B1 A1 A2 Expressi escrita (escriure) B2 B2 A2 B1 A1 A2 Nivells a assolir al final de lESO lany 2018.
 • Plurilingisme en els ensenyaments obligatoris El Marc per al plurilingisme integra: El domini de la llengua catalana. El domini de la llengua castellana. El domini de langls. El coneixement d'altres llenges estrangeres. Afermar i difondre les llenges dorigen de lalumnat nouvingut, com a riquesa personal i collectiva.
 • Finalitats Que lalumnat sigui competent en llengua catalana i en llengua castellana. Garantir l'aprenentatge duna llengua estrangera (prioritriament langls) a lensenyament obligatori. Aconseguir que al final de lESO el percentatge dalumnes que assoleixen el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera. Que un 75% tingui lopci de conixer una altra llengua en finalitzar lEducaci Secundria Obligatria.
 • Situaci dels dominis de llengua estrangera a lESO ! ! " # $ # " * La mostra de Catalunyasmsreduda 2011
 • Actuacions previstes Definici daccions innovadores i aspectes organitzatius que permetin treballar amb un disseny curricular plurilinge. Pilotatge daquestes actuacions en un Grup de centres experimental. Consolidaci de suport documental: recull especfic i publicaci dorientacions per a laplicaci, sostenibilitat i transferncia del projecte. Creaci dun espai web on recollir i proporcionar informaci, orientacions i materials.
 • Pla pilot: Grup Experimental Pilotatge dactuacions orientades a incrementar el coneixement de les llenges estrangeres entre lalumnat de primria, ESO, FP i batxillerat. Es realitzar en 50 centres del territori durant el curs vinent. Est basat en un disseny en qu s'incrementa lexposici lingstica a aquestes llenges en el context escolar i en el social: Primria: mnim del 12% del currculum, en projectes temtics i matries curriculars. ESO: mnim del 15% del currculum, en accions i projectes transversals i accions de mobilitat temtica per projectes. FP: mnim del 15% del currculum, en accions i projectes transversals i accions de mobilitat temtica per projectes. Batxillerat: mnim del 18% del currculum, accions i projectes transversals i de recerca, o accions de mobilitat internacional i prctiques en empresa.
 • Calendari 1r Any daplicaci 11 Calendari Serveis centrals Centres escolars Juliol-Octubre 2013 -Presentaci, difusi, disseny global del projecte Selecci de centres : Primria, ESO, Batxillerat i FP Oct-Desembre 2013 -Planificaci dels seminaris de coordinaci -Selecci dels materials daula i els recursos CLIL -Dissenyde formaci especfica. -Diagnosi i concreci dobjectius -Disseny dactuacions, projectes i tasques -Participaci en la formaci Gener-Maig 2014 -Coordinaci en seminari permanentdorganitzaci -Formaci especfica i temtica (CLIL, TIL, Metodologia de matria) -Desenvolupament,accions daula -Recull de prctiques valorades i materials pilotats -Actualitzaci documental Juny 2014 -Valoraci, seguiment, certificaci i recollida de conclusions i orientacions transferibles -Anlisi de lavaluaci de resultats dalumnats -Consolidaci i difusi documental de resultats -Redacci dorientacions des de lexperincia
 • www.gencat.cat