of 118 /118
SALESIARREN IKASTETXEA URNIETAN JARDUERA ETEN GABE NOLA AURRE EGIN ERABERRITZE LANEI: OBRA PROZESUA itziarEPELDE anaGRACENEA aneMATEOS iratiMENDIZABAL iratiOTAMENDI olatzSASIAIN mikelSORO

Definizio teknikoa: obra prozesua

Embed Size (px)

Text of Definizio teknikoa: obra prozesua

Page 1: Definizio teknikoa: obra prozesua

SALESIARREN IKASTETXEA URNIETANJARDUERA ETEN GABE NOLA AURRE EGIN ERABERRITZE LANEI:

OBRA PROZESUA

itziarEPELDE

anaGRACENEA

aneMATEOS

iratiMENDIZABAL

iratiOTAMENDI

olatzSASIAIN

mikelSORO

Page 2: Definizio teknikoa: obra prozesua

PROPOSAMENAK

Page 3: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

ARAZO NAGUSIAK

Energia galera garrantzitsuak perimetro osoan zehar.

-Isolamendu egokiaren gabezia.

Tenperatura aldaketa handiak gunearen orientazioaren arabera.

-Iparraldean gune hotzak.-Hegoaldean gune beroak.

Energia berriztagarrien falta nabarmena.

Page 4: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

BALDINTZAK

Eraikin nagusian zentratu arazo ezberdinei aurre eginez (termiko,

estetiko …)

- Elementu berriak gehitzea

Ingurugiroarekiko konpromisoa.

Eraikinaren jasangarritasuna sustatu.

Jarduera ez etena obra bitartean.

- Fatxadaren hobekuntza kanpoaldetik.

Ikasle segurtasuna ziurtatu

-Obra garai bakoitzeko sartu irtenak landu.

Elementuen integrazioa eta berrerabilpena.

Krisia: inguruko enpresen kontratazioa.

Page 5: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

HIPOTESIAK

Page 6: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA PORZESUAREN ARABERA

FASE BAKARRA

urtaroa aukeran(fatxadak_barrualdea)

2.HIPOTESIA_A

FASEKA_2.FASEA

negua(Hegoaldeko fatxadak)

1.HIPOTESIA

FASEKA_1.FASEA

uda(Iparraldeko fatxadak)

FASEKA_ 3.FASEA

udaberri_udazken(Barrualdea)

4.HIPOTESIA_A

FASEKA_1.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal motza)

FASEKA_2.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal luzea)

3.HIPOTESIA_A

FASEKA_1.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal motza_Kanpoko

fatxada eta gelak)

FASEKA_3.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal motza_Barruko

fatxada eta gelak)

FASEKA_2.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal luzea_Kanpoko

fatxada eta gelak)

FASEKA_4.FASEA

urtaroa aukeran(Hegal luzea_Barruko

fatxada eta gelak)

2.HIPOTESIA_B 2.HIPOTESIA_D 3.HIPOTESIA_B 4.HIPOTESIA_D 4.HIPOTESIA_E

4.HIPOTESIA_B

Page 7: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

KONTUAN HARTUTAKO FAKTOREAK

Page 8: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

KONTUAN HARTUTAKO FAKTOREAK

Page 9: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

KONTUAN HARTUTAKO FAKTOREAK

Page 10: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

FAKTORE GRAFIKAK

EGUTEGI ORDUTEGIA

1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP. 1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP.

OBRA PROZESUA

1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP.

ANBIENTALA

LEGALA

1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP.

EKONOMIKOA

1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP.

OROKORRA

1.HIP. 2.HIP. 3.HIP. 4.HIP.

Page 11: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

4. HIPOTESIA

Page 12: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

EGUTEGI

ORDUTEGIA

FAKTORE GRAFIKA

ANALISI OROKORRA

ANBIENTALA

OBRA

PROZESUA LEGALA EKONOMIKOA

Aurretik burututako proiektu batetik abiatu gara, honen obra prozesua sakonki garatzeko.

Baldintza propioak kontutan hartuz, proiektuan hautatutako soluzioa aplikatu ordez, gure beharrei hobeto

egokitzen den hipotesia landu dugu.

Eskolaren jarduera, etengabea izango dela suposatuz, kasu guztietan fatxadaren trataera eraikinaren

kanpoaldetik lantzea komenigarriagoa dela erabaki dugu.

KONTUTAN HARTZEKOA

Page 13: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

GARAPENAHEGOALDE ETA EKIALDEKO FATXADAK

_fatxada kaptadorea

Page 14: Definizio teknikoa: obra prozesua

GARAPENA

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

IPARRALDE ETA MENDEBALDEKO FATXADAK

Page 15: Definizio teknikoa: obra prozesua

MATERIALAK

Page 16: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

FATXADAKO INTERBENTZIOA

Page 17: Definizio teknikoa: obra prozesua

ISOLATZAILEA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 18: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

_Biltegi nagusia Madrilen_Euskal Herrirako arduradun berezia

_Gehienez 3 egunetan materialaren ematea ziurtatua

EXIJENTZIA ANBIENTALAK

Ingurugiroarekin erlazionatuta hainbat arlo dituzte kontuan:

_Baliabide jasangarrien erabilera

_Energia kontsumoa

_Isuriak (CO2…)

_Lehengai eta erregaien erabilera ezin hobea

_Norma, lege eta ingurugiro baldintzen betetzea

_Berrerabiltzea sustatu: Europalets

EXIJENTZIA LEGALAK

Ziurtagiriak:

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 19: Definizio teknikoa: obra prozesua

SISTEMAREN ABANTAILAK:

_Sistema ekonomikoa

_Kalitate bermatua (+30 urte)

_Diseinu aukera zabala fatxadetarako

_Eraikitze azkarra

_Ez du sukoitasun handirik

_Zubi termikoen desagertzea

_Eraikuntzarako material egokia

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe

Spachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit Klebe

Spachtel” sare-armadurarekin “Baumit

TextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “Baumit

UniversalGrund” inprimazioarekin.

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

KANPOALDEKO FATXADA: ETICS SISTEMA EPSrekin

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 20: Definizio teknikoa: obra prozesua

EXIJENTZIA ESTETIKOAK

_Akaberarako 200 kolore

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

47,47€ x 2 537m2 = 120 431 €

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 21: Definizio teknikoa: obra prozesua

SISTEMAREN ABANTAILAK:

_Eraikuntzarako sistema egokia, ez da sukoia

_Ur lurrun difusio handia

_Kalitate iraunkorra

_Diseinu aukera zabala fatxadetarako

_Eraikitze azkarra

_Isolatzaile termikoaz gain, akustikoa ere

_Zubi termikoen desagertzea

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

PATIOKO FATXADA: ETICS SISTEMA LANA MINERALAREKIN

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe

Spachtel”

3. Lana mineralezko plaka “Baumit

mineral”

4. Azalera berdintzeko morteroa

“Baumit Klebe Spachtel”

5. Sendotze morteroa “Baumit Klebe

Spachtel” sare-armadurarekin

“Baumit TextilglasGitter”

6. Errebokoa “Baumit SilikonPutz”

(AZKEN KAPA HAU EZ DUGU BEHAR)

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 22: Definizio teknikoa: obra prozesua

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

82,17€ x 1595m2= 131061 €

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 23: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

TXAPA

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 24: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

URBILTASUNA

_Hernani (Gipuzkoa)

EXIJENTZIA ANBIENTALAK

Ingurugiroa kontutan hartu:

_baliabide jasangarriak

_energia kontsumoa

_isuriak

EXIJENTZIA LEGALAK

Ziurtagiriak:

_anbientala

_kalitatea ISO 9001-2000

ISO 14001

_enpresaren erregistroa

Page 25: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EZAUGARRIAK

_Fatxadako txapa: 33/268

_Kanpoaldea: urdin lakatua

_Barrualdea: galbanizatua

_Zabalera 1070

_Luzera 6000mm

_Lodiera: 0,6mm

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

ALTZAIRUZKO PERFILA: PL 33/268

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK EXIJENTZIA ESTETIKOAK

Page 26: Definizio teknikoa: obra prozesua

BRISOLEIL (tramex)

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 27: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

-Hernanin dago kokatua, fatxadako txapa enpresa berdinetik

EXIJENTZIA TEKNIKOAK + LEGALAK

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK 64.29€/m2

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 28: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

-Berrizen dago kokatua

EXIJENTZIA LEGALAK

ziurtagiriak:

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK:

MCZ0001 KG

PERFIL ESTRUCTURAL

TIPO IPE, IPN, UPN, HE, L, T,

DE CLASE A-42B

(PRECIO MEDIO). 0,6 €/kg

EXIJENTZIA TEKNIKOAK:

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 29: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

BARRUKO INTERBENTZIOA

Page 30: Definizio teknikoa: obra prozesua

AZKEN FORJATURAKO SOLUZIOA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 31: Definizio teknikoa: obra prozesua

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

20,05€/m2 x 1915m2= 38396€

URBILTASUNA

_Donostia eta Iruran kokaturiko SASMAK almazenaren

bidez eskuragarri

90

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 32: Definizio teknikoa: obra prozesua

EXIJENTZIA LEGALAK

Ziurtagiriak:

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

MATERIALAREN ABANTAILAK:

_Bero igorpen koefiziente baxua → estalki lauak

isolatzeko egokiak → aurrezpen energetikoa

_Arintasuna → eraikitze azkarra → obrakoerrendimendua hobetu.

_Ez da sukoia → segurtasun handiagoa suteekiko

_Isolatzaile termikoaz gain, akustikoa ere → euri+kazkabar zaratarik ez

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 33: Definizio teknikoa: obra prozesua

SOLERAKO SOLUZIOA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 34: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

_Donostia eta Iruran kokaturiko SASMAK almazenaren bidezeskuragarri

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EXIJENTZIA LEGALAK

ziurtagiriak:

Euroclase E de reacción al fuego, según UNE EN 13501-1.Designación XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)130-WL(T)0.7-WD(V)3-FT2- DS(TH)-DLT(2)5, de acuerdo con las

especificaciones de la Norma UNE EN 13164.

ISOLAMENDUA + HARRIZKO PLAKA

Page 35: Definizio teknikoa: obra prozesua

EXIJENTZIA TEKNIKOAK:

MATERIALAREN ABANTAILAK:

_Bero eroantasun ezin hobea (I)

_Konpresio eta fluentziarekiko (iraupen luzeko konpresioen ondoriozko deformazioa) erresistentzia oso ona

_Zelula itxia: ur xurgapen arbuiagarria eta lurrun hedapenarekiko erresistentzia altua (µ faktorea)

_Izozteekiko oso erresistentea

_Iraunkortasun handia

_Lantzeko eta instalatzeko erraza

_Suaren aurkako erreakzioarekiko M1 sailkapena

_Ez du CFCrik

_Azalera gorra, erresistentea eta mantenu errazekoa lortzen da

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 36: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

-Donostia eta Iruran kokaturiko SASMAK almazenaren bidezeskuragarri

EXIJENTZIA LEGALAK

Ziurtagiriak:

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

MATERIALAREN ABANTAILAK:

- Euri urarekiko iragazgaitza

- Ur lurrunarekiko iragazkorra

- Euskarrian egoki eta era jarraituan itsasten da

- Eskulan edo lan mekanikoa, morteroa proiektatzeko makina bidezkoa.

- Erresistentzia mekaniko ona.

38,89€/m3

EUSTE MORTEROA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 37: Definizio teknikoa: obra prozesua

LEIHOAK

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 38: Definizio teknikoa: obra prozesua

URBILTASUNA

-Usurbilgo Ventanas San Miguel enpresaren bidez eskuragarri

EXIJENTZIA ANBIENTALAKGreenLine, Kömmerlingek gure planetako baliabide naturalen

babeserako sortutako kontzeptua da, hauek dira hiru ekintza

nagusiak:

_Sistemak hobetu → isolamendu termiko+akustikoa hobetu →

energia kontsumoa jaitsi.

_Perfilak birziklatu → produkzio ziklora birbideratu → energia eta

lehengaiak aurreztu

_Europar Batasuneko ingurugiro-araudia bete prozesu

industrialetan metal astunen erabilera ekidinda (cadmio/beruna).

EXIJENTZIA LEGALAK ziurtagiriak:

_DB HS3 Salubridad

_DB SU

_DB HE1 Ahorro de energía

Etiqueta de Eficiencia Energética

LOE

betetzen du

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Page 39: Definizio teknikoa: obra prozesua

SISTEMAREN ABANTAILAK:

_Eraikin berri eta zaharretarako erabilgarriak. (eraberritze…)

efizienteak

_Europako PVCzko leihoentzako perfilen sailkapenean 1. mailako kalitatea

_5 kamera →transmitantzia (Um) 1,3 W/m2K ( 0101 markoarekin eta 0113 orriarekin) →

Europa eta estatu mailako araudi zorrotzenak bete

_Beira berezientzat balio dute (sakonera eta sendotasunagatik) → baldintza akustikoezinhobeak

_Ziurtatua dago Rw,p = 34 dB isolamendu akustikoa (beiraren laguntzarekin hobetu daiteke)

_Fabrikazio prozesuan, ingurugiroari kontu egiten dioten tecnologiak erabiltzen dira eta metal astunen ordez Kaltzioa eta Zinka erabiltzen dira

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

EXIJENTZIA ESTETIKOAK EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

2x 1’10= 347’34€ x 106

1’10x0’5=146’25€ x 100

3’50x2=933’56€ x 85

1’30x0’7=182€ x 12

0’7x0’75=127’97€ x 59

10’25x1’50= 1956’1€ x 4

TOTALA= 148354’27€

Page 40: Definizio teknikoa: obra prozesua

SABAI IZUNA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 41: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

_Erandio, BIZKAIA

URBILTASUNA

EXIJENTZIA ANBIENTALAK

Ingurugiroa kontutan hartu:

_baliabideak zentzuz erabiltzen dituzte(ura, airea…)

EXIJENTZIA LEGALAK

OBRAK ETA ERREFORMAK

_Lan talde kualifikatua

_Eguneroko obra jarraipena

_Bezero arreta zerbitzua

_Sistema propio de Gestión de Prevención

de Riesgos Laborales

Iso 9001Iso 14001

Barne giro kalitatea

Page 42: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EXIJENTZIA EKONOMIKOAK

EXIJENTZIA TEKNIKOAK

Page 43: Definizio teknikoa: obra prozesua

SABAI IZUNA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Urbiltasuna

Exijentzia ekonomikoak

Exijentzia anbientalak

Exijentzia teknikoak

Exijentzia estetikoak

Exijentzia legalak

Page 45: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EXIGENTZIA EKONOMIKOAK

Page 46: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EXIGENTZIA TEKNIKOAK

Page 47: Definizio teknikoa: obra prozesua

ERAIKUNTZA PROZESUEN XEHETASUNAK

Page 48: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

FATXADETAKO INTERBENTZIOAK

Page 49: Definizio teknikoa: obra prozesua

EZARTZE LANETAN

_Tenperatura minimoa= 5ºC

_Euria eta eguzki izpiak ezin dira zuzenean materialera iritsi → lan-gunea estaltzea komeni.

BILTZEA

-_Egurats eta eguzki izpiak ezin dira zuzenean materialera iritsi → biltegi estalia.

OINARRIA

_Horma garbia lehorra eta lisoa

_Egurats eta eguzki izpiak ezin dira zuzenean materialera iritsi → biltegi estalia.

INTERBENTZIOAREN IRAUPENA

_PATIOKO FATXADA: 1,21h/m2 → 1930 h behar dira (langile bakarrarekin)

_KANPOALDEKO FATXADA: 2,06h/m2 → 5227 h behar dira (langile

bakarrarekin)

MATERIALAREN EMATEA_Gehienez 3 egunetan materialaren ematea ziurtatua

GUTXIENEKO ESKAERA

_Garraio prezioan eraginik izan gabe, 4000€ko (IVA aparte) baliodun 8 paleteko

material kantitatea izango da minimoa. Eskaerarekin kamioi osoa (trailerra) beteko

ez balitz, kantitate gehigarriak ordainduko dira.

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

INSTALAZIORAKO BALDINTZAK

Page 50: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

INSTALAZIO PROZEDURA:

Page 51: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “BaumitKlebe Spachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “BaumitEPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit

Klebe Spachtel” sare-armadurarekin “BaumitTextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “Baumit UniversalGrund” inprimazioarekin.

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe

Spachtel”

3. Lana mineralezko plaka “Baumitmineral”

4. Azalera berdintzeko morteroa“Baumit Klebe Spachtel”

5. Sendotze morteroa “Baumit Klebe

Spachtel” sare-armadurarekin“Baumit TextilglasGitter”

6. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” (AZKEN KAPA HAU EZ DUGU BEHAR)

SISTEMAREN XEHETASUNA ETA ITSASTE SISTEMA

Page 52: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ISOLAZAILE PLAKEN KOKAPENA ESKINETAN AINGURAKETA SISTEMA

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit KlebeSpachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit KlebeSpachtel” sare-armadurarekin “BaumitTextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “BaumitUniversalGrund” inprimazioarekin.

6. Aingurak “Baumit UniverslDübel STR U “

7. Zirrindola “Baumit Rondelle” (hautazkoa)

8. Tapoi isolatzaiolea “Baumit Stopfen”

Page 53: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ZOKALOA

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit KlebeSpachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit Klebe

Spachtel” sare-armadurarekin “BaumitTextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “Baumit UniversalGrund” inprimazioarekin.

6. Aingurak “Baumit UniverslDübel STR U “

7. Mortero paletakada

8. Mortero itsasgarria “Baumit KlebeSpachtel”

9. Zokalorako plaka “BaumitSockelDämmplatte XPS”

10. Lamina iragazkaitza

11. Lamina drenantea

12. Egungo irazgaiztea

Page 54: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

DILATAZIO JUNTETARAKO SOLUZIOA

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe

Spachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit KlebeSpachtel” sare-armadurarekin “BaumitTextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz”

“Baumit UniversalGrund” inprimazioarekin.

6. Dilatazio juntarako perfila “BaumitDehnfugenProfil E-Form”

7. Juntako isolatzailea

8. Barne betegarria isolatzailearekin

(adibidez, lana mineral biguna)

Page 55: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ARRANKERAKO PERFILA

Page 56: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LURRAREKIN TOPAGUNEA

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe Spachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit Klebe Spachtel” sare-armadurarekin “Baumit TextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “Baumit UniversalGrund” inprimazioarekin.

6. Aingurak

7. Mortero paletakada

8. Morteroa “Baumit SupraKleber”

9. Lamina iragazkaitza

10. Zokalorako plaka “Baumit SockelDämmplatte XPS”

11. Arrankerako perfila “baumit SockelProfil” sare itsatsizkoperfilarekin “Baumit SockelprofilAufsteckleiste”

12. Errebokoen mozketa

13. Irazgaizte horizontala

Page 57: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ARMADURA SAREA ESKINETAN

Page 58: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ARMADURA SAREA LEIHO INGURUETAN

Page 59: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

1. Lehengo horma

2. Mortero itsasgarria “Baumit Klebe Spachtel”

3. EPS plaka isolatzailea “Baumit EPS”

4. Sendotze morteroa “Baumit Klebe Spachtel” sare-armadurarekin “Baumit TextilglasGitter”

5. Errebokoa “Baumit SilikonPutz” “Baumit UniversalGrund” inprimazioarekin.

6. Aingurak

7. Mortero paletakada

8. Leihoarekin lotura egiteko perfila “Baumit FensteranschlussProfil Standard”

ISOLAZAILE PLAKEN KOKAPENA LEIHO ETA ATE INGURUETAN

Page 60: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

EGUZKI BABESA

Page 61: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

FATXADAKO TXAPA

_Txaparen lotura:greka terdiko solapea

_Fatxadaren lotura:

perfil metalikoan bidez egiten da .

Fatxada bentilatu baten funtzionamendua.

Page 62: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

1. SOLUZIOA: FATXADA APOIOA

FATXADAKO TXAPA

2. SOLUZIOA: DILATAZIO JUNTAK

3. SOLUZIOA: LEHIOAK

4. SOLUZIOA: AZPIKO ERREMATEA

5. SOLUZIOA: GAINEKO ERREMATEA

6. SOLUZIOA: IZKINAK

Page 63: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

BARRUALDEKO INTERBENTZIOA

Page 64: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LEIHOAK ORDEZKATZEA

Page 65: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ERREMINTAK

Page 66: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

PROZESUA

Orriak : gontzetako

torlojuak kendu

Junta garbitu : markoa

desmuntatu eta igeltsoa

kendu

Finkatze sistema kendu:

Lehengo lehioaren finkatze

elementuak kendu.

Markoa kendu:

Montanteak zerratu

eta tira eginez kendu.

Falkak:

Leihoa horizontal gelditu

dadin, egurrezko falkak erabili.

Masa:

Azalera garbitu eta igeltsero-m

asa aplikatuko dugu leihoa

kokatuko den lekuan.

Page 67: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Estankotasuna:

Marko berriak jartzean, moldatu

estankotasuna bermatzeko.

Leiho berria kokatu:

Nibelaren laguntza horizontaltasuna

bermatuz.

Finkatze sistema:

Zigilatze hankak hormara finkatuko ditugu

zementuazkar edo mortero berezi baten

laguntzaz.

Behin betiko finkatzea:

Sendotasun gehiago emateko,

marko eta horma arteko hutsuneak

poliuretano aparrez bete.

Akaberak:

Aparra lehortzean, kuterrarekin

soberan dagoen materiala

kendu eta akabera eman.

Isolatzailea:

Marko eta horma arteko hutsunetik

airea pasatzen da. Ekiditeko apar

zelularrezko junta kokatu ondoren

silikonaz estaltzeko

Page 68: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

SOLERAKO INTERBENTZIOA

Page 69: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

SOLERAN

morteroa

Page 70: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

AZKEN FORJATUKO INTERBENTZIOA

Page 71: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

AZKEN FORJATUA

LANA MINERALA

CARTON YESO PLAKA

Page 72: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

1 FASEA: MATERIALEN PREPARAKETA

2. FASEA: PERIMETROAREN PREPARAKETA.

_Instalazio guztiak eginda utzi behar dira sabai izuna jartzen hasi aurretik._Behar den materiala preparatu: torloju, panel, tako, perfil metalikoak…

1Hormetan beharrezko zuloak markatu.

Perfil bukaeratan 5zmko distantziara zulatu.

40-50 zm-troko distantzia beste guztietan.

2 Zuloak zulatu eta plastikozko takoak jarri

3 Perimetroko perfila preparatu.

3. FASEA: PERIMETROKO PERFILAREN MUNTAIA

1 Perfila taladro bidez lotu

2 Izkinetan perfil bat bestearen gainean muntatu.

1

2 3

1 2

SABAI IZUNA: MUNTAIA

Page 73: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

4.FASEA: PERFILEN INGLETEAK MUNTATU

_Barrualdeko ingleteak osatzeko, aluminizko perfilak

mozteko guraizeak erabili

_Behin perfila bata bestearen gainean jarri ondoren,

diagonalki moztuk dira.

_Era honetan sistema guztik doitua gelditzen da.

_Kanpoaldeko ingletearen lotura berdina da baina aldez

aurretik perfilak moztuta behar du perfilaren baseak

bakarrik lotu daitezen.

5. FASEA: SABAIKO PLAKEN EZARPENA

_Argi instalazioaren tutuak lotu sapaian

_Klip bitartez loturak egin xafla bakoitzaren

ertzetan. Klipak gutxieneko metroko tartea behar

dute.

6.FASEA: TUTUEN PREPARAKETA

_Tutuak ongi doituak irteerarte.

SABAI IZUNA: MUNTAIA

Page 74: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

7. FASEA: AZKEN PLAKAK ETA SAPAIAREN ITXIERA

8. FASEA: ILUMINAZIO ELEMENTUAK EZARRI

_Sabai izuna alde batetik bestera

jartzen joan bukaeran 20zm-troko

tartea akaberako perfila jartzeko.

_Konpas baten laguntzarekin

borobil bat markatu plakan.

_Plaka zulatu eta argia ezarri.

SABAI IZUNA: MUNTAIA

Page 75: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

BENTILAZIO SISTEMA: ESKEMA ETA GAILUAK

TUTUAK

AIRE DIFUSOREA

ESTRAKTOREAK

MANGITOA

BRIDA

Page 76: Definizio teknikoa: obra prozesua

OBRA MATERIALAK

Page 77: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Page 78: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LANGILEAK

x 10

ZERBITZU HIGIENIKOAK:

_Aldagelak: altuera min. 2.5 m

azalera 2 m2 / langile _____20 m2 aldagela

_Dutxak eta konketak 1 / 10 langileko__1 dutxa-konketa

_Komunak 1/ 25 langile gizonezko

1/ 15 langile emakumezko__1 komuna_Konketa 1 komuneko

LANGILEENTZAKO SEGURTASUNA:

_Txaleko reflektanteak

_Segurtasun kaskoak

_Segurtasun gerrikoak

( CE EN 385 s/RD 773/93)

LEHEN SOROSPENAK:

_Obran 50 < langile badaude osasun harreretarako leku bat egon

behar du.

_Gure kasuan, erizaintza badugu

BESTELAKOAK:

_Jantokia: eskolakoa erabil dezakegu, beti ere ikasleen ordutik

kanpo_____ bisitentzako jangela ere erabil daiteke

jangela

erizaintza

Page 79: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

BARRUKO INTERBENTZIOAK

Page 80: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

IRTEERAK

_eskolan bertan daudenak erabiliko dira (Abuztuan ikaslerik ez)

AIREZTAPENA

_Aire garbi kopuru nahikoa izan behar da.

_ Haize korronte desegokirik ez da izan behar.

_Edozein zikinkeria azkar garbitu behar da.

_Gure kasuan, ez da espero arnastea oztopatuko lukeen materialen erabilerarik

TENPERATURA

_Eguzkiak ez du zuzenean jo behar -----> hegoaldeko leihoak kortinaz

estal daitezke.

ZIRKULAZIO BIDEAK

_Garbi adierazita egon behar dute.

_Irtenbideak ezin dira materialekin oztopatu.

NEURRIAK ETA GELEN AIRE BOLUMENA

_3 m-ko altuera eduki behar dute sabaira arte.

_2 m2 -ko azalera librea langileko

_10 m3 –ko bolumena langileak okupatu gabe.

Gure kasuan:_Zirkulazio bideen zabalera: 2m_Gelen azalera min.: 24 m2

_Gelen altuera min.: 3.60 m

BARRUKO INTERBENTZIOAK:

2 m24 m2

Page 81: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

FATXADETAKO INTERBENTZIOAK

Page 82: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LANPOSTUAK OROKORREAN

ENERGIA BANAKETA:

_Instalazio elektrikoak egokia izan behar du, ez du arriskurik sortu behar

_Guk barnetik har dezakegu.

IRTENBIDEAK ETA LARRIALDI IRTEERAK:

_Bideek leku seguru batean amaitu behar dute

_Distantziak material eta pertsona kopuruaren araberakoak dira.

_DB- SI –ri dagokionez: irteera bide luzera max. 50 m

_Materialekin ez da inoiz trabarik sortu behar.

_Gauez lan eginez gero, larrialdi argiztapena jarri behar da.

SUTEEN AURKA:

_Materialak sukoiak diren ala ez kontuan izan___ez

TENPERATURA:

_Giza organismoarentzat egokia izan behar du tenperaturak

_15 ºC –tik behera lan ahalmena jetsi

_Estres termikoarekin kontuz ibili behar da.

_Hau izan da obraren fase bakoitza noiz egin ala ez jakiteko kontuan

hartu den faktorea.

_Inoiz eguraldi desegokia eginez gero, beharrezko neurriak hartuko dira

(berokiak, eskularruak …)

Page 83: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LANPOSTUAK OROKORREAN

ARGIZTAPENA

_Argiztapen natural nahikoa izan behar da__Kanpoan egokia

_Bestela, argiztapen artifizial egokia

KARGA MALDAK

_2m baino goragoko altueretara iristen direnek barandilak izan

behar dituzte.

LANPOSTUA

_Lanpostuaren neurriak eginkizunen, materialen neurriaren … araberakoa dira mugimendu askatasuna eduki behar da.

_Gure kasuan, neurri handirik ez duten moduluekin lan egiten

dugulako nahikoa da andamio arrunt baten neurria.

Page 84: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

LANPOSTUAK KANPOKO LANETAN

OBJEKTUEN ERORKETA

_Neurri kolektiboak: sare, pasu estali, …

_Ez dute 2 m-ko altuera min. oztopatuko

ALTUERATIK ERORKETAK

_2 m-ko altuera baino gehiagotik erorketa bat gerta daitekeenean barandilak

edo beste sistemak jarri.

_Normalki 90, 100, 110 cm-koak izaten dira.

_Denak U motakoak.

FAKTORE ATMOSFERIKOAK

_Beroa, hotza, haizea, euria, elurra, izotza, lainoa, kazkabarra, tximistak …

_Hauen aurkako estalki, beroki, betaurreko, krema, … edukiko dira.

ANDAMIO ETA ESKILERAK

_UNE 76501: 1987

_UNE 76502: 1990 bete behar dute.

Page 85: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

INGURUAREKIKO ERLAZIOA:

KOKALEKUAREN AUKERAKETA

_Ibilbideak hesi ezberdinez mugatuko dira

_Hauetara iristeko eskailerak, aldapak eta pasarelak erabiliko dira.

BILTEGIAK

_Aukeratutako zonak zehaztuko dira eta bertara iriste sarrerak.

ZAKARREN BILKETA ETA DEUSEZTEA

_Kontenedoreak leku egokietan kokatuko dira.

ATEAK

_Langileen sarrerak min. : pertsonentzat 0.8m

ibilgailuentzat 3.5 m

_Langileak ez diren guztiek debekatua dute bertara sartzea,

seinalizazioa jarriko da.

BESTELAKO ERABILEREKIKO BATERATASUNA

_Sor daitezkeen arazoak ikusita erabakiak hartu behar dira

_Gure kasuan, hesiz mugatuko ditugu lan postuak eta materialen

garraio eta mugimendua jai egunetan egingo da.

_Eraikineko sarrerak babestuko dira ikasleek arriskurik eduki ez dezaten.

_Ibilgailuen sarrerak ikasleen zirkulazioetatik urrunduko dira.

??

Page 86: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

OBRA MATERIALAK

Page 87: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

SEGURTASUNA

JASANGARRIA

ERAIKIGARRITASUNA

argiztapen egokia

egitura egonkorra

euri eta haizearekiko babesa

material berrerabili

Ingurua errespetatu

azkarra

ekonomikoa

bideragarria – produkzioa,

mantentzea, biltegiratzea

moldagarria

+

+

OBRA MATERIALAK

DISEINUA

Page 88: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

SARRERAK ARGIZTAPENA

SEGURTASUNA

EGOERA

KALEKO ALTZARIAK ERAIKITZE ELEMETUAK

ERABILERAK

Page 89: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

ULMA C y E, S. Coop.

OÑATI, Gipuzkoa

http://www.ulma-c.com

ANDAMIO DORPA

_Marko-andamioa

_fatxadetan erabiltzeko sistema

_azkarra eta segurua

_Modulua: 80x300 cm

Kopurua: 1go fasean 238

2. Fasean 192

3.Fasean 126

4. Fasean 90

238 andamio modulu erosiko dira

Behar ez diren heinean, berrerabiltzen hasiko dira

Page 90: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

ULMA C y E, S. Coop.

OÑATI, Gipuzkoa

http://www.ulma-c.com

BRIO ESKAILERAK

_integrazioa

_muntai erraza

_segurua

_Modulua: 360x80 cm

_Kopurua:

1 eta 2 faseak: 14

3 eta 4 faseak: 10

14 eskailera modulu erosiko dira

Behar ez diren heinean,

berrerabiltzen hasiko dira

Page 91: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ANDAMIOA: muntaia

_oinarri erregulatzaileak finkatu

_lehenengo 2 markoen muntaia_baranda eta diagonalen bidez lotu

_plataformak ipini

_elementuen nibelazioa

_moduluen muntaia luzera osoan, behar diren eskailera moduluak eta diagonal tartekatuz

_2en pisuarekin hasi

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 92: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ANDAMIOA: muntaia

_hurrengo pisuaren baranda ipini

_lehenengo 2 markoen muntaia_luzera osoan modulu ezberdinak muntatu

_elementuak ondo finkatu_fatxadari lotu

_horrela, andamio sistema guztia muntatu arte

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

_sarrerako nagusi eta sukaldekoteilatutxoaren gainean

Page 93: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

BALAT

BILBAO

http://www.balat.es

AN2-600A

Neurriak 6,00 x 2,40

Barruko altuera librea 2,30 m.

Azalera 14,4 m2

_leihoa: 1mx1m burdin hesiekin

_zorua: pvc

_itxitura: sandwich panelak

KOPURUA 2

PREZIOA 1200 €/unitatea

MODULOAK

Page 94: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

AN2-SN40

Neurriak 6,00 x 2,40

Barruko altuera librea 2,30 m.

Azalera 14,4 m2

_2 komun, 4 dutxa, 4 ur iturri

_leihoa: 0.5m x 0.5m

_40 erabiltzaileentzat

KOPURUA 1

PREZIOA 2000 €

MODULO SANITARIOA

BALAT

BILBAO

http://www.balat.es

Page 95: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

LC-20

Neurriak 6,00 x 2,40

Barruko altuera librea 2,30 m.

Azalera 14,4 m2

_ISO normatibaren arabera

_altzairuzko eraikuntza eta soldaduraren

bidezko loturak

_3 altueratan pilatzeko aukera

KOPURUA 4

PREZIOA 1000 € / unitatea

KONTENDOREA

BALAT

BILBAO

http://www.balat.es

Page 96: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

ASTESA

DONOSTIA

http://www.astesa.com

LC-20

Neurriak 15 x 20 m

H 3,00 m.

H2 4,35 m

Azalera 300 m2

_UNE-EN 13782ren arabera kalkulatutako

aluminiozko egitura.

_PVCzko lona txuria, impermeablea eta M2 suaren

kontrakoa.

KOPURUA 1

PREZIOA 17 000€

UDAKO ALMAZENERAKO KARPA

Page 97: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA MATERIALAK

JAIZQUIBEL , ERRENTERIA

http://www.contenedoresjaizquibel.es/indexa.html

KUBA

Neurriak 3,40 x 1,30 m

H 1,55 m.

Edukiera 8000 Kg

_UNE-EN-ISO 9001:2000 eta UNE-EN-ISO 14001:2004

normetan oinarritua.

KOPURUA 3

PREZIOA 2 400€

Page 98: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

HESIAw

ww

.pre

sasd

ee

sca

lad

a.c

om

OBRA MATERIALAK

_umeen partaidetza :

kanpoko aldeko fatxadak margotu

eskalada

Page 99: Definizio teknikoa: obra prozesua

OBRA ESTRATEJIAK

Page 100: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA gabeko iris-bide eta sarrerak

Page 101: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA: 1. fasea

Page 102: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA: 2. fasea

Page 103: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA: 3. fasea

Page 104: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

OBRA: 4. fasea

Page 105: Definizio teknikoa: obra prozesua

OBRA PROZESUA

Page 106: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 107: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 108: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 109: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 110: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 111: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 112: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 113: Definizio teknikoa: obra prozesua

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

Page 114: Definizio teknikoa: obra prozesua

BERRERABILPENA

Page 115: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ww

w.re

ce

tasu

rba

na

s.ne

tw

ww

.oliv

erb

isho

pyo

un

g.c

o.u

k

KUBAK

MATERIALA?

_Kubak_Elementu gehigarriak

ZER?

_gune bereziak

NOLA?

_Mekanizazioko Lanbide Heziketako ikasleen proiektuekin.

NON?

_Jolastokian zein eskola aurrean, elementu publizitario gisa.

ZERTARAKO?

_Ikasleen parte hartzea eta irudimena sustatzeko

Page 116: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

ROw

ww

.rec

eta

surb

an

as.n

et

MODULOAK

MATERIALA?

_Moduloak_Pintura

ZER?

_gazteentzako bilguneak

NOLA?

_Ikasle taldeen arteko proiektu lehiaketa

NON?

_Herrian zehar

ZERTARAKO?

_Gazteei laguntzeko, eskolaren

filosofiaren oinarria delako. Eskolak planteatutako gai baten inguruan eztabaida sortzeko asmoarekin.

Page 117: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

RO

ww

w.re

ce

tasu

rba

na

s.ne

t

ANDAMIOAK

MATERIALA?

_andamio barrak_seinalizazio elementuak_gurpilak_egurra

ZER?

_umeentzako jolas lekuak

NOLA?

_Mekanizazioko Lanbide Heziketako ikasleen lanarekin

NON?

_Herrian zehar

ZERTARAKO?

_Eskolak herrian presentzia izan dezan.

Page 118: Definizio teknikoa: obra prozesua

Eraikuntza III _ salesiarren eskola urnietan 2009/12/16

itzi

arE

PELD

Ea

na

GR

AC

EN

EA

an

eM

ATE

OSira

tiM

EN

DIZ

AB

ALi

ratiO

TAM

EN

DIo

latz

SA

SIA

INm

ike

lSO

ROw

ww

.de

bu

is.co

m

ANDAMIOAK

MATERIALA?

_andamio barrak_pintura

ZER?

_umeentzako jolas lekuak

NOLA?

_Mekanizazioko Lanbide Heziketako ikasleen proiektuekin.

NON?

_Eskolako jolastokian

ZERTARAKO?

_Gazteenek jolastoki berria izan dezaten ikasle helduagoei esker.