of 13/13

Diagnostikoaren gakoak eta Eszenatokiak.EcoEuskadi 2020-ko Idazkaritza Teknikoa. Eusko Jaurlaritza

 • View
  577

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orain, inoiz baino gehiago, ezagutzak trukatu behar ditugu, banakako esperientziak partekatu eta gure lehiakortasuna, gizarte ongizatea eta gure ingurunearekiko erlazioa hobetuko dituzten ideiak bilakatuko diren proiektu komunak sortu. Guztiok identifikatuak sentituko garen etorkizun partekatuari ekitea ahalbidetuko digun gogoeta estrategiko horixe lortu nahi du ECoEuskadik urtarriletik maiatzera abian jarriko ditugun bilkura parte hartzaileen bitartez. Bilkura horietan lehenak urtarrilaren 25ean eta 26an egingo dira EAEko hiru lurraldeetan. Berorietan egingo da Diagnostiko Estrategikoa izeneko proiektuaren eta dokumentuaren lehen aurkezpena, eta gogoeta egingo dugu diagnostikoa eratuko duten lerro nagusiez eta EkoEuskadi 2020ren erronkaz eta estrategiaz. Lehen bilkura horietan herritarrek parte hartzeko tailerrak egingo dira, eta, beste batzuen artean, honako gai hauek hartuko dira hizpide: oparotasun ekonomikoa, mugikortasuna, klima aldaketa eta energia, baliabide naturalak agortzea eta ongizate sistemaren iraunkortasuna.

Text of Diagnostikoaren gakoak eta Eszenatokiak.EcoEuskadi 2020-ko Idazkaritza Teknikoa. Eusko Jaurlaritza

 • 1.

2. Diagnostikoaren gakoak

 • EkoEuskadi 2020: 1. Lan Tailerra
 • 2011ko urtarrilaren 25ean eta 26an

3. Egoeraren diagnostikoa: Egiaztatze-dokumentua

 • Hazkunde zentzuduna
 • Hazkunde jasangarria
 • Hazkunde integratzailea

4. Ekoizpen-eredua, lana eta lehiakortasuna. Euskadi ekonomia globalean

 • Ekoizpen-sisteman buru izaten jarraitzen du industriak, eta sektore nahiko helduak ditu.
 • Kanpoko merkatuekiko mendekotasuna
 • Berrikuntza garrantzitsua, baina ez nahikoa, eta inpaktu handiko ekimen ekintzaile gutxi
 • Lan-merkatuak bi hutsune ditu, azpienplegua eta behin-behinekotasuna

Euskadiko esportazioak, mundukoekin alderatuta (1983, 1993 eta 2007) (1983 = 100) 5. Ekoizpen eta kontsumo iraunkorrak. Lehengaiak. Hondakinak eta birziklapena

 • Inportatu beharreko lehengaiak kontsumitzen ditu sistemak. Garestitze- eta ahitze-arriskua
 • Ingurumen-kalitateak hobekuntza-zantzua argiak ditu
 • Biztanleko sortzen diren hiri-hondakinen tasa Europako bataz bestekoa baino txikiagoa da, baina balorizatu gabekoaren ehunekoa handia da.

11.Klima-aldaketara egokitzea 10.Berotegi-efektua eragiten duten gasen emisioak murriztea 9.Lurraldearen erabilera orekatua lortzea 8.Mugikortasuna kudeatzeko eredu berri baterantz 7.Gure biodibertsitate biologikoari eustea 6.Hondakinak murriztea eta tratamendurik gabeko hondakinen isurpena zero izatea 5.Energia-kontsumo eta -ekoizpen jasangarria sustatzea 4.Natura-baliabideak arduraz kontsumitzea 3.Lurzoruaren poluzioa prebenitzea eta zuzentzea 2.Uraren kalitate ona 1.Aire garbia Joera Helburu estrategikoak 6. Klima-aldaketa eta energia-eredua

 • Sektore garrantzitsu eta intentsiboak energia-kontsumoari dagokionez, nahiz eta 2002tik aurrera BEGen emisioak banantzen hasi den
 • Euskadik ez du energia-baliabiderik, gas naturalarekin ordezkatu dira erregairik astunenak, eta energia-eraginkortasuna hobetu da (industria).
 • Arrisku bikoitzak hor jarraitzen du: erregai-hornikuntzaren ezegonkortasuna eta klima-aldaketaren aurrean ezer ez egiteak izan dezakeen kostua

BEGen emisioak, amaierakosektoreka, 1990-2009 Energia-kontsumoaren agitura, sektoreka (2009) Etxekoa 12% Zerbitzuak 8% LehenSektorea 2% Garraioa 34% Industria 44% Iturria: EEEk egina. 7. Lurraldearen antolakuntza eta erabilera. Biodibertsitatea

 • Ingurumenak eta biodibertsitateak inpaktu handia pairatu dute industriaren eta hirien garapenagatik
 • Eremu natural babestuen azalera handiei eta berreskuratzeko ekintzei esker, arintzen hasi da habitat naturalen zatitzea
 • Etxebizitzekin lurraldea betetzeko ereduak eta planeamendu-tresnek ez dituzte aldagai gisa hartu lurzoruaren eta baliabide energetikoen erabilera optimizatzea

8. Mugikortasuna eta azpiegiturak, eta garraiobideak

 • Gure produkzio-sistemak azpiegitura arinak behar ditu. Merkantzien zirkulazio handiaren gehiengoa errepidez egiten da
 • Lantokiek eta zerbitzuek dituzten banaketa sakabanatuak eta garraio publikoak sare egokirik ez izateak autoz egindako joan-etorriak areagotu ditu
 • Errepide bidez egindako garraioak eragin negatiboa du osasunean, ingurumen-kutsaduran, mendekotasun energetikoan eta CO 2 -emisioetan

. EAEn garraiatutako tonak, garraiobide-motaren eta -moduaren arabera, 2006 2006 Urtean EAEn garraitutako tonak garraiabidearen arabera Errepidea 78% Aire-garraioa 0% Trenbidea 3% Itsas garraioa 19% 9. Ongizateko estatua

 • Euskal hiritarrek oso ongi balioesten dituzte haien bizi-maila eta osasun-baldintzak
 • Populazioaren zahartzeak inpaktua du osasun-sisteman eta gizarte-zerbitzuetan, mendekotasunak dituzten pertsonen kopurua handitzen duelako eta pazientearen profila aldatzen duelako.
 • Gizarte Zerbitzuen Legean jasotako eskubideak unibertsal egiteak esan nahi du gastu sozialak asko handituko direla

Arazo kronikoak dituzten pazienteen bilakaera, adinaren arabera, 1997-2007 Osasunean eta Gizarte Zerbitzuetan gastu publikoa handitzea. 2030eko Etorkizuna 10. Kohesioa eta solidaritatea

 • Euskadin, aurrerapauso handia egin da kohesiodun ongizateko gizarterantz. Hala ere, pobrezia ez da guztiz desagertu
 • Egungo krisi ekonomikoak arriskuan jartzen ditu laguntza-programak, esaterako, diru-sarreren bermea.
 • Nazioartean, milurtekoaren helburuak lortzeko urrun daude

Hasierako errenta:noreberaren diru-sarrerak (edozein transferentzi baino lehenago) Tarteko errenta:noreberaren diru-sarrerak, eta jubilazio- eta biziraupen pentsioak Azken errenta:diru-sarrera guztiak kontuan harturik (gizarte-laguntzak, -GPL eta oinarrizko errenta, eta abar,-, langabezi eta gizarte-segurantzazkoak, eta herri-sistemako beste guztiak barne. Adierazleak Eurostat metodoari jarraiki:errentaren %40ko ataria pobrezirako eta %60koa ongizate-ezarako. Pobretasun arrisku eta ongizate ezaren adierazleak. Gizarte-transferentzien mailaren arabera (Famili etxebizitzetan dagoen biztanleria) (%)0 10 20 30 40 2004 2008 2004 2008 Pobretasun arriskua Ongizate-eza Iturria: Pobrezi eta gizarte-desberdintasunen inkesta 2004 eta 2008. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. 11. Kultura eta gizartea

 • Euskararen ezagutza asko aurreratu da azken urteetan. Erabileraren normalizazioa ere bide onetik doa.
 • Atzerriko immigrazioa fenomeno berria da
 • Euskadi 2030ean berrikuntzaren erreferente izateko eta horri dagozkion balio instrumentalak garatzeko adostasuna dago...

Iturria: Eustat. Biztanle- eta etxebizitza-errolda, eta Biztanle- eta etxebizitza-estatistikak. 2 urte edo gehiagoko biztanleria euskararen ezagumendu mailaren arabera eta etxean erabilitako hizkuntza (%) Euskaldunak Etxean euskaraz mintzatu 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 1991 1996 2001 2006 12. Gobernantza

 • Gure arazoen konplexutasuna eta haien arteko erlazioak gero eta handiagoak dira; horregatik, eta erakundeen eta gizartearen zatiketa dela eta, berrikusi egin behar dira egungo gobernantza-ereduak.
 • Politika publikoak formulatzeko eta ebaluatzeko prozesuetan, herritarren eta interes-taldeen parte-hartzea gero eta handiagoa da
 • Herritarrek Administrazioen eta Zerbitzu Publikoen funtzionamenduaonartzendute, baina hobekuntzak eskatzen dituzte erakundeen eraginkortasunean eta koordinazioan

13.