19
Els components del Maquinari (Hardware) Noms i cognoms: Lluis Mateu Oscar Picas Curs: 4 ESO

Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Un breu treball sobre el hardware de la torre de un ordinador.

Citation preview

Page 1: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Els components del Maquinari (Hardware)

Noms i cognoms:Lluis MateuOscar PicasCurs:4 ESO

Page 2: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

MicroProcessador

Ventilador

Lector de DVD

Disc Dur

Bus

Pila

Placa Base

Font D’alimentació

Targetes

Memòries

Page 3: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Disc dur

És un disc magnètic en què pots emmagatzemar dades d'ordinador. El disc dur

és la part del teu ordinador que conté la informació electrònica i on s'emmagatzemen tots els programes (programari). És un dels components del maquinari més importants

dins del PC.

Page 4: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Font D'alimentació

És un dispositiu que converteix la tensió alterna de la xarxa de subministrament, en

una o diverses tensions, pràcticament contínues, que alimenten els diferents circuits

de l'aparell electrònic al qual es connecta.

Page 5: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Microprocessador

És el circuit integrat central i més complex d'un sistema informàtic; constitueix la unitat

central de processament i és l'encarregat d'executar els programes, des del sistema

operatiu fins les aplicacions d'usuari.

Page 6: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Ventilador

Que s'utilitza en els gabinets d'ordinadors i altres dispositius electrònics per refrigerar. En

general l'aire calent és tret des de l'interior del dispositiu amb els coolers.

Page 7: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Bateria o Pila

La pila és una petita bateria de 3v (de vegades 5v) la qual va a la placa mare del PC, la funció de la pila tipus botó és lliurar energia contínua a la placa mare perquè

emmagatzemi la informació.

Page 8: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Placa Base

La placa base és l'encarregada d'interconnectar tots els dispositius interns del teu ordinador.

Page 9: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Processador

És el component mes important de l'ordinador. Es podria dir que es el cervell del ordinador ja que s'encarrega de processar la informació que rep.

Page 10: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Targeta de So

És un dispositiu, normalment intern, que permet obtenir un senyal d'àudio analògic a partir d'informació digital.

Page 11: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Targeta de vídeo

Una targeta de vídeo o targeta gràfica és una targeta que presenta un circuit imprès per transformar els senyals elèctrics procedents del microprocessador d'un ordinador en informació que pot ser representada per mitjà del monitor.

Page 12: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Targeta de Xarxa

Una targeta de xarxa és una classe de targeta destinada a ser introduïda a la placa mare d'un ordinador o es connecta a un dels seus ports per possibilitar que la màquina es sumi a una xarxa i pugui compartir els seus recursos.

Page 13: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Memòria RAM Memòria ROMEs pot llegir i escriure sobre si mateixa.

Només pot llegir.

És la que utilitzem el dia a dia pels programes i aplicacions.

És la memòria que s’utilitza per la Bios del Sistema.

Bios: És l’element encarregat d’establir la connexió estre hardware i el software.

Memòria Caché

Page 14: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Memòria caché

És la resposta al problema de rendiment de la memòria RAM. Aquesta és molt petita i està inclosa a l'interior del microprocessador. Aquesta s'organitza en nivells. Com més propera aquest al processador és més ràpida però també més cara.

Page 15: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Lector DVD

És un dispositiu que es munta a les badies 5.25 "del gabinet, integra bàsicament dins de si un emissor de raig làser especial per llegir les dades en un DVD (" Digital Versatile Disc ") i també d'un CD (" Compact Disc ") . També hi ha un motor per fer girar el disc i una Charola per col · locar.

Page 16: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Bus

S'anomena bus, en informàtica, al conjunt de connexions físiques (cables, placa de circuit

imprès, etc.) Que poden compartir amb múltiples components de maquinari perquè

es comuniquin entre si.

Page 17: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Perifèrics

Page 18: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Són tots aquells elements externs que ens permeten introduir les dades dins

l'ordinador.

Alguns d’ells són:Camara fotogràficaReproductors de musicaMobilTeclatRatolí

Perifèrics d’entrada

Page 19: Mateu lluis Picas_oscar_treball_del hardware - slideshare

Son tots aquells elements externs que ens permeten veure els resultats del ordinador.

ImpresoraMonitor o pantallaAltaveus Ports USBPorts VGA

Perifèrics de sortida