Click here to load reader

Personalidades L5A clasificar

  • View
    110

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of Personalidades L5A clasificar

TYPE

NAME

Personality Hiruma Akio Personality Kaiu Nakano Personality Yasuki Dokansuto Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Ashaina Nanae Daidoji Masafuni Doji Shigeyuki Kakita Munemori Kakita Nara Kakita Yasunori Kitsuki Fujimura Mirumoto Houken Mirumoto Inokuchi Mirumoto Yozo Tamori Shosei Togashi Sakata Akodo Ashiko Akodo Kobi Akodo Tezuka Ikoma Ayumu Ikoma Shinohara Matsu Kaido Pride of the Hand Moshi Umiko Tsuruchi Yashiro Yoritomo Sachina Yoritomo Singh Yoritomo Tarao Yoritomo Zinan Asako Heiwa Asako Izuna Isawa Kaname Isawa Sakonoko Kunji Shiba Jouta Shiba Ryuba

Personality Bayushi Ebara

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Bayushi Shibata Bayushi Suwabe Shosuro Tsuji Soshi Komiko Wrathful Dead Chuda Kiuchi Daigotsu Bukaro Daigotsu Miki Daigotsu Yajinden Goju Sawaki Omigawa Taishuu Iuchi Kota Iuchi Yupadi Moto Hailung Shinjo Byung Shinjo Dak-ho Utaku Eun-ju Utaku Tairu

Personality Komori Taruko Personality Raido no Oni Personality The Great Death Personality The Red Hunger # Stronghold Kyuden Hida # Stronghold Temple of Purity

# Stronghold

The Forgotten Temple

# # # # #

Personality Personality Personality Personality Personality

Hida Mimori Hida Mochitoko Hiruma Tensin Kaiu Watsuki Yasuki Tsujiken

# Personality Asahina Munefusa # Personality Daidoji Ebizo # Personality Daidoji Yuki

# Personality Doji Dainagon # Personality Doji Yoshitada # Personality Kakita Maratai # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Kitsuki Horume Mirumoto Ezuno Mirumoto Yumaru Tamori Ruya Tamori Yayu Togashi Hizumi Togashi Meiyu Akodo Kakihara Akodo Kamina Ikoma Sugo Kitsu Akai Kitsu Fukui Matsu Kasei Kitsune Ohsuki Kitsune Tokoru Moshi Tomeno Tsurushi Yakusho Yoritomo Emoto Yoritomo Minori Yoritomo Sakuma Agasha Kodo Asako Moeru Asako Rikate Isawa Kojiro Isawa Mitsuko Shiba Kudome Bayushi Kahoku Bayushi Nori Shosuro Hawado Shoshuro Rin Shosuro Ritoru Soshi Neiru Yogo Adi

# Personality Daigotsu Bofana # Personality Daigotsu Hotako

# # # # # # # # # # # # # # #

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Daigotsu Shikenuro Fukuzo Goju Yurishi Sutigu Moto Jun-Ni Moto Ming-Gwok Shinjo Kinto Shinjo Sanenari Utaku Liu-Xeung Utaku Mai Takasho Keppo Sea Troll Predator Kuronada Shikaro

# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold

Castillo del Aliento del Dragn Carpenter Castle Halls of the Forgotten Kyuden Hida Yasuki Palaces Hidden Falls Dojo Kyuden Otomo Shinden Asahina The Aerie Foothills Keep Pillars of Virtue Eternal Victory Dojo Halls of Memory Shamate Keep The Golden Plains Koshin Keep Kyuden Kitsune Suitengus Torch Library of Rebirth Shiro Shiba Temple of Purity Waystation of the Path Midday Shadow Court Shiro Chugo The Otoro Estate

1 1 1 1 1 1 1 1 1 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Stronghold Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Keep of the Dead Steel Soul Dojo The Shadows Lair The Spiders Web Palace of the Breaking Dawn Journeys End Keep Plains of the Maiden The Khans Estate The Temple of Death Hida Bakishi Hida Osote Hiruma Moritoki Kaiu Onizuka Kaiu Tokijana Yasuki Makoto Asahina Konomi Daidoji Narizane Kakita Gonji Kakita Kae Kakita Kenta Kitsuki Daisuke Kitsuki Jakuei Mirumoto Hikaro Mirumoto Kouzei Tamori Seiken Togashi Rikyou Akodo Tamisu Akodo Uehara Ikoma Shika Ikoma Sido Ikoma Yamahatsu Kitsu Miro Kitsune Haruki Moshi Tomiko Tsuruchi Shichiro Tsuruchi Shigekazu Tsuruchi Tomaru Yoritomo Kanaye

# # # # # # # # # # #

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Asako Kikugoro Asako Megu Isawa Mina Isawa Sanetomo Shiba Toshisugo Bayushi Kazutishi Bayushi Nomen Bayushi Tenzan Shosuro Ietsuno Shosuro Ryoichi Soshi Yoshihara

# Personality Daigotsu Kazuko # Personality Daigotsu Susaiken # Personality Daigotsu Takayasu # Personality Daigotsu Tembatsu # Personality Goju Gochiso # Personality Shadow Dragon # Personality Sugihara # # # # # # # # # # # # # # Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Gozaru no Oni Itoku Makito Rata Rokku Satki Tokiko Iuchi Yuri Moto Isul Moto Rani Shinjo Jayan Shinjo Junpei Shinjo Sarang Utaku Lishan

0 3 1 1 1 0

Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Hida Butoshu Hida Horu Hida Komatsu Hida Takeuchi Hida Watari Hiruma Nitani

0 3 3 0 2 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 3 2 1 1 0 3 0 3 0 0 1 3 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Kaiu Esumi kaiu Hideaki kaiu Kawachi Kuni Shinoda Toritaka Shishido Yasuki Jekku Yasuki Tanimura Yasuki Tono Asahina Keigo Asahina Kitiaru Asahina Michiru Asahina Yasutora Daidoji Kenshi Daidoji Tametaka Doji Atsumichi Doji Genshin Doji Shunya Doji Tatsuki Kakita Genshi Kakita Kazan Kakita Seishi Kakita Tadanobu Kitsuki Daisuke Kitsuki Kinaro Kitsuki Yataku Mirumoto Gobashi Mirumoto Ichizo Mirumoto Katagi Mirumoto Reiyu Tamori Kusugi Tamori Muzu Tamori Tomaru Togashi Korimi Togashi Torazu Togashi Tsukagi Tsai-tsu Akodo Kano Akodo Kisho Akodo Makotai Akodo Suoh Ikoma Natsu

0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0 2 3 2 1 0 0 1 3 3 2 0 3 1 0 0 1 1 3 0 3 0

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Ikoma Shika Ikoma Shinju Kitsu Sorano Kitsu Suki Kitsu Tamasine Matsu Arata Matsu Hachiro Matsu Hana Matsu Yuuto Kitsune Denhei Kitsune Gina Kitsune Kohaki Moshi Madoka Moshi Yokohime Tsuruchi Isas Tsuruchi Kosoko Tsuruchi Samuru Tsuruchi Tomaru Unmei Yoritomo Doho Yoritomo Hama Yoritomo Nakoshi Yoritomo Naoto Agasha Ryo Asako Niou Asako Nobunori Asako Rinshi Asako Tsunefusa Asako Ume Asako Yorisada Isawa Shunsuko Isawa Tamaki Isawa Tomohiro Shiba Kataken Shiba Sansesuke Bayushi Hurunayi Bayushi Irezu Bayushi Kahoku Bayushi Manami Bayushi Mitsuo Bayushi Rentatsu

1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 1 3 3 1 0 3 2 1 1 1 3 2 0 1 0 1 3

Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality Personality

Bayushi Waru Bayushi Yasashiku Shosuro Kameyoi Shosuro Konishi Shosuro Koshiba Shosuro Rokuta Shosuro Tanzaki Soshi Yorimi Daigotsu Aya Daigotsu Gyoken Daigotsu Ishibashi Daigotsu Kendo Daigotsu Matsuda Daigotsu Misaki Daigotsu Negishi Goju Kobashi Goju Oyoto Ninube Onchi Nishimura Ohaba Sandayu Tetsuo Chuda Niiro Ekichu no Oni Genmyo Nosloc no Oni Otomo Demiyah Qalyar Seppun Washi Suiteiru no Oni Ugulu no Oni Yung Iuchi Shunshi Moto Rani Moto Shigeru Moto Shunsuke Moto Taha Moto Tetsuo Shinjo Baeshuko Shinjo Eun-Sahng Shinjo Horibe

0 0 0 1 3

Personality Personality Personality Personality Personality

Shinjo Itao Shinjo Ki-Chang Shinjo Taeken Utaku Ryoko Utaku Tsukiko

9 Personality Hida Fubatsu # Personality Hiruma Nikaru# Personality # Personality Toritaka Chokichi Yasuki Daiki Asahina Shigemitsu Daidoji Takichi Doji Hakuseki Doji Rengetsu Kitsuki Nubane Mirumoto Kojinrue

# # # #

Personality Personality Personality Personality

# Personality # Personality

# Personality Tamori Kazushige # Personality Togashi Osawa # Personality Akodo Tsudoken # Personality Ikoma Tsukasa# Personality # Personality Kitsu Kagako Matsu Koyama Kitsune Hisano Moshi Sasako Tsuruchi Nobukatsu Yoritomo Haruhiko Asako Chukage Asako Kaitoko

# # # #

Personality Personality Personality Personality

# Personality # Personality

# Personality Asako Karachu # Personality Shiba Sawaken # Personality Bayushi Higaonna # Personality Bayushi Toshimo# Personality # Personality Shosuro Aroru Shosuro Makiko Daigotsu Gyoken Daigotsu Murota Ninube Shiho Yamazaki

# # # #

Personality Personality Personality Personality

# Personality # Personality

Iuchi Abodan Moto Xiao

# Personality Shinjo Jumpei # Personality Utaku Ji-Yun # Personality The Dark Naga # Personality The Shakash# Personality The Sleepless One

CLAVES

Clan Cangrejo Samurai Chui Comandante Exploradora Experimentada nica Clan Cangrejo Samurai Hroe Asedio Tctico Clan Cangrejo Cortesano Kolat Mercader Clan Grulla Aire Shugenja Clan Grulla Samurai Grulla de hierro Explorador Clan Grulla Samurai Duelista Magistrado Clan Grulla Cortesano Samurai Experimentado nico Clan Grulla Cortesana Clan Grulla Artesano Clan Dragn Samurai Duelista Justiciera Magistrada Leal Azote del Escorpin Clan Dragn Samurai Kensai Maestro de la Espada Clan Dragn Samurai Duelista Inquebrantable Clan Dragn Samurai Duelista Experimentado nico Clan Dragn Imperial Tierra Shugenja AlquimiSta Archivero Mano de Jade Clan Dragn Fuego Monje Tatuado Maestro borracho Clan Len Samurai Buscamuerte Herona Clan Len Samurai Dechado Tctico Experimentada nica Clan Len Samurai Dechado Clan Len Samurai Tctico Clan Len Samurai Comandante Clan Len Samurai Herona Clan Len Inhumano Len Explorador Legendario Clan Mantis Trueno Shugenja Naval Jinete de Tormenta Clan Mantis Samurai Explorador Clan Mantis Cortesana Seductora Experimentada Leal nica Clan Mantis Cortesano Samurai Embajador Magistrado Naval Experimentado 2 Leal nico Clan Mantis Samurai Extorsionista Magistrado Naval Clan Mantis Samurai Comandante Naval Clan Fnix Tierra Monje Henshin Clan Fnix Aire Shugenja Inquisidora Magistrada Villana Clan Fnix Fuego Shugenja Yojimbo Clan Fnix Agua Shugenja Inquisidor Magistrado nico Clan Fnix Inhumano Fenghuang Shugenja Caballera Clan Fnix Samurai Yojimbo Experimentado nico Clan Fnix Samurai Duelista Yojimbo Clan Escorpin Samurai Mentiras Amargas Kensai

Clan Escorpin Cortesano Ingenioso Clan Escorpin Samurai Dechado Yojimbo Leal Clan Escorpin Ninja Asesino Clan Escorpin Cortesana Junshin Magistrada Flor de Hierro Clan Escorpin Inhumano Goryo Caballera Espritu

Clan Araa Tierras Sombras Shugenja Artesano Vicioso Moldeador de Carne Clan Araa Tierras Sombras Samurai Comandante Conquistador Muerto Viviente Clan Araa Tierras Sombras Samurai Conquistador Dechado Puo de Hierro Oscuro Clan Araa Tierras Sombras Shugenja Artesano Portavoz de la Sangre Khadi Experimentado 3 Leal nico Clan Araa Tierras Sombras Ninja Inmortal Clan Araa Monje Kensai Rostro de Fantasmas Maestro Sensei Clan Araa Tierras Sombras Cortesano Samurai Dechado Mirumoto Taishuu Experimentado Leal nico E Clan Unicornio Agua Shugenja Caballera Experimentado nico Clan Unicornio Agua Shugenja Caballera Guarda de Fantasmas Clan Unicornio Samurai Caballera Comandante Clan Unicornio Samurai Caballera Tctica Clan Unicornio Samurai Caballera Explorador Clan Unicornio Samurai Doncella de Batalla Caballera Dechado Clan Unicornio Samurai Tctico Experimentado nico Consejero del Campen de Amatista Clan Murcilago Aire Shugenja Tierras Sombras Inhumano Oni Tierras Sombras Inhumano BaKe-Kujira Agua Naval Muerto viviente Inhumano Bashe Tierras Sombras Experimentado Templo

Clan Cangrejo Berserker Clan Cangrejo Jade Samurai Comandante Hroe Experimentado nico Consejero Del campen Rub Clan Cangrejo Samurai Explorador Clan Cangrejo Samurai Asedio Tctico Clan Cangrejo Cortesano Jefe Criminal Mercader Clan Grulla Aire Shugenja Clan Grulla Samurai Cazarrecompensas Grulla De Hierro Explorador Clan Grulla Samurai Grulla De Hierro Explorador Experimentado nico

Clan Grulla Imperial Cortesana Clan Grulla Samurai Duelista Magistrado Clan Grulla Artesana Escultora Clan Dragn Cortesano Duelista GuardaBosques Justiciero Magistrado Clan Dragn Samurai Duelista Yojimbo Clan Dragn Samurai Kensai Clan Dragn Tierra Shugenja Alquimista nico Clan Dragn Tierra Shugenja Alquimista Alpinista Clan Dragn Tierra Monje Mano Vaca Tatuado Clan Dragn Fuego Monje Tatuada Clan Len Samurai Dechado Clan Len Samurai Tctico Clan Len Samurai Hroe Explorador Clan Len Agua Shugenja Clan Len Agua Shugenja Bibliotecario Jefe Clan Len Samurai Artesano Experimentado nico Campen Turquesa Clan Mantis Tierra Shugenja Leal nica Clan Mantis Tierra Shugenja Clan Mantis Trueno Shugenja Naval Leal Clan Mantis Samurai Naval Explorador Clan Mantis Samurai Comandante Naval Capitn Del Tercer Kama Clan Mantis Samurai Semi-naga Magistrada Naval Clan Mantis Cortesano Bravucn Mercader Clan Fnix Cortesana Clan Fnix Vaco Shugenja Inquisidor Ishiken Magistrado Clan Fnix Tierras Sombras Tierra Monje Brazo Dorado Henshin Sangre De Kinuye Clan Fnix Agua Shugenja Caballera Clan Fnix Aire Shugenja Inquisidora Magistrada Experimentada nica Maestra Elemental Clan Fnix Fuego Samurai Duelista Legin De la Llama Yojimbo Clan Escorpin Samurai Alumno Definitivo Magistrado Experimentado nico Clan Escorpin Samurai Magistrado Clan Escorpin Ninja Semilla De la Sombra Clan Escorpin Cortesano Actor Artesano Ojo de la Sombra Clan Escorpin Samurai Mentira Amargas Kensai Dechado Yojimbo Leal Clan Escorpin Aire Shugenja Prodigio Clan Escorpin Aire Cortesana Shugenja Maestra de Guardas Leal Clan Araa Tierras Sombras Samurai Vstago Oscuro del Fuego Dechado Leal Clan Araa Tierras Sombras Samurai Naval Dechado Experimentada 3 nica Campen de Obsidiana

Clan Araa Tierras Sombras Samurai Comandante Conquistador Fiebre de Seda Muerto Viviente Clan Araa Tierras Sombras Inhumano Bruja Del pantano Samurai Magistrado Chuda Fukuzo Experimentado Clan Araa Tierras Sombras Ninja Hijo del Dragn Clan Araa Monje Kensai Garra del Tigre Clan Unicornio Samurai Caballera Comandante Mata Demonios Clan Unicornio Agua Shugenja Caballera Sacerdote de la Muerte Bendecido por la Luna Clan Unicornio Samurai Caballera Explorador Clan Unicornio Samurai Sacrosanto Tctico Clan Unicornio Samurai Doncella De Batalla Caballera Dechado Experimentada nica Clan Unicornio Imperial Samurai Doncella De Batalla Caballera Dechado Tierras Sombras Aire Ninja Shugenja nico Campen de nice Tierras Sombras Inhumano Trasgo Explorador Tierras Sombras Inhumano Troll Tierra Tctico Ronin Samurai Duelista Hroe Kensai Tctico Experimentado 2 nico Ronin Samurai Caballera Explorador

del Aliento del Dragn Castle Experienced Experienced Dojo Imperial Experienced Temple

Dojo

Forest Experienced Thunder

Temple Temple

Dojo

of the Breaking Dawn

Temple Experienced Crab Clan Berserker Friend of Thunder Crab Clan Samurai Sensei Loyal Crab Clan Samurai Scholar Scout. Crab Clan Samurai Siege Tactician Unique Topaz Champion Crab Clan Samurai Siege Tactician Crab Clan Courtier Kolat Merchant Crane Clan Air Shugenja Artisan Crane Clan Imperial Samurai Iron Crane Scout Yojimbo Crane Clan Samurai Duelist Sensei Loyal Crane Clan Courtier Storyteller Crane Clan Samurai Duelist Magistrate Dragon Clan Courtier Duelist Magistrate Experienced Unique Dragon Clan Imperial Courtier Duelist Magistrate Dragon Clan Samurai Duelist Sensei Loyal Dragon Clan Samurai Kensai Dragon Clan Earth Shugenja Cavalry Mountaineer Dragon Clan Water Monk Tattooed Lion Clan Samurai Sensei Tactician Loyal Lion Clan Samurai Tactician Lion Clan Samurai Scout Experienced Unique Lion Clan Samurai Paragon Lion Clan Imperial Samurai Elite Scout Lion Clan Water Shugenja Sodan Senzo Mantis Clan Earth Shugenja Mantis Clan Thunder Shugenja Naval Mantis Clan Samurai Naval Sensei Loyal Mantis Clan Samurai Scout Naval Mantis Clan Samurai Naval Scout Experienced Unique Mantis Clan Samurai Brute Extortionist Magistrate Naval

Phoenix Clan Void Monk Henshin Phoenix Clan Earth Shugenja Inquisitor Magistrate Phoenix Clan Fire Shugenja Phoenix Clan Shugenja Sensei Air Loyal Phoenix Clan Samurai Duelist Yojimbo Scorpion Clan Courtier Samurai Sensei Experienced The Student Loyal Scorpion Clan Courtier Experienced 2 Scorpion Clan Samurai Magistrate Paragon Yojimbo Loyal Tasu's Sorrow Scorpion Clan Ninja Assassin Scorpion Clan Samurai Magistrate Scorpion Clan Air Courtier Shugenja Magistrate Experienced Unique Advisor to the Jade Champion Spider Clan Shadowlands Samurai Commander Conqueror Spider Clan * Shadowlands * Samurai * Conqueror * Sensei * Loyal Spider Clan Shadowlands Samurai Commander Conqueror Experienced Unique Spider Clan Samurai Paragon Dark Prophet Spider Clan Shadowlands Ninja Shugenja Spider Clan Shadowlands Nonhuman Dragon Ninja Shugenja Cavalry Conqueror Experienced 2 Unique Spider Clan Kensai Monk Order of the Spider Shadowlands Nonhuman Oni Monk * Paragon * Order of Strength * Tactician * Experienced Akodo Itoku * Unique Shadowlands * Monk * Bloodspeaker * Order of Death * Student of Kinuye * Experienced Asako Makito * Unique Cultist * Gaijin Monk * Order of Strength * Tactician * Zealot * Experienced Akodo Rokku * Unique Berserker * Gaijin Void * Monk * Shugenja * Brothers of Rebirth * Experienced Isawa Tokiko * Unique Unicorn Clan Water Shugenja Cavalry Master of the Swift Waves Unicorn Clan Samurai Tactician Unicorn Clan Water Shugenja Cavalry Death Priest Experienced Unique Unicorn Clan Samurai Cavalry Sensei Loyal Unicorn Clan Samurai Tactician Experienced Unique. Unicorn Clan Samurai Cavalry Commander Unicorn Clan Samurai Battle Maiden Cavalry Paragon

Crab Clan Berserker Crab Clan Berserker Soul of Hida Hebi Crab Clan Berserker Hero Unique Sould of Hida Rikyu Experienced Crab Clan Samurai Sould of Hida Kosedo Crab Clan Samurai Cavalry Veteran Unique Wyrm Rider Sould of Hida Tobashi Crab Clan Samurai Jade Hand Scout Soul of Hiruma Hidora

Crab Clan Samurai Siegue Tactician Crab Clan Samurai Siegue Soul of Kaiu Seison Crab Clan Samurai Siegue Tactician Crab Clan Earth Shugenja Soul of Kuni Yasashii Crab Clan Samurai Scout Soul of Toritaka Okabe Crab Clan Courtier Merchant Loyal Crab Clan Courtier Merchant Crab Clan Courtier Merchant Crane Clan Air Shugenja Soul of Asahina Yoshino Crane Clan Courtier Samurai Unique Soul of Konetsu Crane Clan Air Shugenja Crane Clan Air Shugenja Crane Clan Samurai Iron Crane Scout Crane Clan Samurai Commander Iron Crane Scout Soul of Daidoji Zoushi Crane Clan Samurai Cavalry Soul of Doji Tadanori Crane Clan Samurai Duelist Magistrate Crane Clan Courtier Soul of Doji Yoshiaga Crane Clan Samurai Courtier Soul of Doji Ayano Crane Clan Samurai Artisan Duelist Master of Ceremonies Soul of Kakita Yosuga Crane Clan Samurai Commander Duelist Magistrate Soul of Kakita Idzuki Crane Clan Artisan Soul of Kakita Ariteko Crane Clan Samurai Duelist Unique Soul of Kakita Soichi Dragon Clan Courtier Duelist Magistrate Dragon Clan Courtier Duelist Magistrate Soul of Kitsuki Nakai Dragon Clan Samurai Justicar Soul of Kitsuki Yasu Dragon Clan Samurai Kensai Soul of Mirumoto Ino Dragon Clan Samurai Duelist Experienced Loyal Unique Dragon Clan Samurai Kensai Unique Dragon Clan Samurai Kensai Poet Soul of Mirumoto Tsubasa Dragon Clan Earth Shugenja Soul of Tamori Sugi Dragon Clan Earth Shugenja Alchemistt Dragon Clan Earth Shugenja Alchemist Dragon Clan Earth Monk Tattooed Soul of Togashi Oki Dragon Clan Fire Monk Tattooed Soul of Togashi Shintaro Dragon Clan Void Monk Tattooed Soul of Togashi Akagi Dragon Clan Nonhuman Ryu Cavalry Tactician Lion Clan Samurai Tactician Unique Master Tactician Soul of Kitsu Motso Lion Clan Samurai Commander Paragon Soul of Akodo Dosei Lion Clan Samurai Commander Tactician Soul of Akodo Mirotai Lion Clan Samurai Tactician Soul of Akodo Shunori Lion Clan Samurai Cavalry Soul of Ikoma Otemi

Lion Clan Samurai Scout Lion Clan Samurai Scout Lion Clan Water Shugenja Lion Clan Water Shugenja Lion Clan Water Shugenja Sodan Senzo Lion Clan Samurai Justicar Paragon Soul of Matsu Nishijo Lion Clan Samurai Soul of Matsu Gohei Lion Clan Samurai Paragon Unique Soul of Matsu Fumiyo Experienced Lion Clan Samurai Cavalry Soul of Matsu Agetoki Mantis Clan Earth Shugenja Mantis Clan Earth Shugenja Mantis Clan Nonhuman Kitsune Earth Shugenja Spirit Mantis Clan Thunder Shugenja Scout Mantis Clan Thunder Shugenja Naval Soul of Moshi Yuriko Mantis Clan Naval Skirmisher Soul of Mukami Mantis Clan Samurai Soul of Tsuruchi Saya Mantis Clan Samurai Magistrate Yojimbo Unique Soul of Tusurchi Mochisa Experienced Mantis Clan Samurai Scout Mantis Clan Nonhuman Shapeshifter Spirit Unique Mantis Clan Samurai Naval Magistrate Mantis Clan Samurai Extortionist Magistrate Naval Soul of Yoritomo Manzo Mantis Clan Samurai Naval Scout Soul of Yoritomo Saburo Mantis Clan Samurai Naval Soul of Yoritomo Isoshi Phoenix Clan Void Shugenja Acolyte Soul of Agasha Seruma Phoenix Clan Void Monk Henshin Phoenix Clan Fire Monk Henshin Phoenix Clan Air Shugenja Inquisitor Magistrate Phoenix Clan Earth Shugenja Inquisitor Magistrate Phoenix Clan Fire Shugenja Soul of Isawa Furiko Phoenix Clan Earth Monk Henshin Phoenix Clan Water Shugenja Cavalry Soul of Isawa Yutako Phoenix Clan Void Shugenja Ishiken Soul of Isawa Hachiko Phoenix Clan Air Void Shugenja Alchemistt Ishiken Soul of Isawa Kumai Phoenix Clan Samurai Duelist Yojimbo Soul of Shiba Goto Phoenix Clan Samurai Yojimbo Soul of Shiba DanjUro Scorpion Clan Courtier Ninja Soul of Bayushi Muraisan Scorpion Clan Bitter Lies Martyr Soul of Bayushi Kwanchai Scorpion Clan Samurai Final Student Magistrate Scorpion Clan Samurai Paragon Yojimbo Loyal Scorpion Clan Ninja Samurai Soul of Bayushi Muhito Scorpion Clan Courtier Unique Soul of Bayushi Goshiu Experienced 3

Scorpion Clan Samurai Paragon Yojimbo Loyal Scorpion Clan Samurai Cavalry Tactician Soul of Bayushi Himaru Scorpion Clan Courtier Seductress Loyal Scorpion Clan Ninja Scorpion Clan Samurai Magistrate Scorpion Clan Courtier Soul of Shosuro Takuro Scorpion Clan Courtier Scorpion Clan Air Courtier Shugenja Unique Soul of Shosuro Dazai Experienced Spider Clan Shadowlands Samurai Paragon Unique darK pErFEction Soul of Daigotsu sEtsUKo Experienced Spider Clan Shadowlands Samurai Spider Clan Samurai gUnso Paragon darK rEsolvE Soul of Daigotsu shiraKi Spider Clan Shadowlands Samurai Commander Conqueror Spider Clan Shadowlands Samurai Paragon Obsidian Claw Soul of Daigotsu Kurai Spider Clan Shadowlands Samurai Commander Conqueror Spider Clan Shadowlands Samurai Soul of Daigotsu Arima Spider Clan Shadowlands Ninja Consumer Spider Clan Shadowlands Ninja Shugenja Soul of Goju Utsuei Spider Clan Shadowlands Ninja Shugenja Cavalry Spider Clan Monk Kensai Order of the Spider Soul of The Dread Kar Spider Clan Monk Kensai Order of the Spider Soul of Momiji Spider Clan Monk Kensai Order of the Spider Soul of Torao Spider Clan Monk Kensai Order of the Spider Experienced Unique Shadowlands Shugenja Shadowlands Nonhuman Oni Unique Ronin Actor Soul of Kyogen Shadowlands Nonhuman Oni Cavalry Imperial Courtier Nonhuman Naga Mountaineer Scout Imperial Samurai Imperial bank oF Rokugan Banker Soul of Seppun Ujifusa Shadowlands Nonhuman Oni Shadowlands Nonhuman Oni Monk Unique Soul of Yodin Unicorn Clan Shugenja Unique Doomseeker Soul of iuchi Karasu Experienced 2 Unicorn Clan Water Shugenja Cavalry Death Priest Unicorn Clan Samurai Cavalry Soul of Moto Gurban Unicorn Clan Shugenja Cavalry Death Priest Soul of Moto Akikazu Unicorn Clan Samurai Cavalry Tactician Soul of Moto Mumoru Unicorn Clan Samurai White Guard Soul of Moto Shanju Unicorn Clan Samurai Cavalry Soul of Shinjo Huang Unicorn Clan Samurai Tactician Soul of Shinjo Chu-Yeung Unicorn Clan Samurai Cavalry Commander Soul of Shinjo Hwarang

Unicorn Clan Samurai Cavalry Soul of Shinjo Goshi Unicorn Clan Samurai Cavalry Commander Tactician Experienced Unique Unicorn Clan Samurai Cavalry Commander Soul of Shinjo Tae-Hyun Unicorn Clan Samurai Battle Maiden Cavalry Paragon Soul of Utaku Liu-Xeung Unicorn Clan Samurai Battle Maiden Cavalry Paragon Soul of Utaku FusaeCrab Clan Naga Samurai Artisan Blacksmith Hero Tactician Experienced Unique Crab Clan Berserker Crab Clan Samurai Scout Crab Clan Courtier Merchant

Crane Clan Air Shugenja Crane Clan Samurai Iron Crane Scout Crane Clan Samurai Duelist Magistrate Experienced 2 Loyal Unique First Magistrate Crane Clan Courtier Artisan Dragon Clan Courtier Duelist Magistrate Dragon Clan Samurai Kensai Dragon Clan Earth Shugenja Dragon Clan Air Monk Tattoed Experienced Unique Lion Clan Samurai Commander Tactician Experienced Unique Head of the Second City Guardsman Lion Clan Samurai Scout Lion Clan Water Shugenja Lion Clan Samurai ParagonMantis Clan Earth Shugenja Naval Scout Experienced Unique Mantis Clan Thunder Shugenja Naval Mantis Clan Samurai Bounty Hunter Magistrate Mantis Clan Samurai Scout Naval

Phoenix Clan Water Monk Shugenja Cavalry Henshin Unique Elemental Master Phoenix Clan Void Shugenja Inquisitor MagistratePhoenix Clan Air Monk Golden Arm Henshin Phoenix Clan Samurai Duelist Yojimbo

Scorpion Clan Samurai MagistrateScorpion Clan Samurai Bitter Lies Kensai Paragon Yojimbo Loyal

Scorpion Clan Ninja Duelist Experienced 2 Unique Scorpion Clan Courtier Seductress Loyal Spider Clan Shadowlands Samurai Commander Conqueror Dark Death Paragon Experienced 2 Unique Spider Clan Shadowlands Samurai Conqueror Dark Stalker ParagonSpider Clan Shadowlands Ninja Shugenja Unmaker

Spider Clan Monk Kensai Order of Venom

Unicorn Clan Water Shugenja Cavalry Death Priest

Unicorn Clan Samurai Cavalry Commander Experienced Unique Unicorn Clan Samurai Tactician Unicorn Clan Samurai Battle Maiden Cavalry ParagonNonhuman Naga Pearl Shugenja Champion Unique Nonhuman Naga Commander Conqueror Nonhuman Naga Pearl Shugenja Abomination

CITA

Quizs esos samuris no fueran responsables directos de la muerte de mi hermano. Eso no significa que perdonar su Preferira que el Imperio no hubiera sufrido tanto, pero piensa en las oportunidades! Piensa en las ocasiones de mej No se preocupe, mi seor Jinn-Kuen. Una vez las Tierras del Cangrejo se hayan reconstruido, nuestros agentes estarn

Es cierto, mi familia no lucha. Pero sentimos el sufrimiento de los ejrcitos meridionales, y les ayudaremos con toda n Extraos das, combatir al lado del Cangrejo y el Len para defender al Escorpin! Pero si perdemos aqu, Tos Rambo La Dama Doji est... disgustada. Soy un hombre perverso, Noritoshi-sama, pero tambin soy suyo a la vez. Est a salvo aqu mientras lo desee, y encon Djales parlotear. Soy la vasalla de Kakita Noritoshi, y le servir hasta la muerte. La verdadera tarea de un Artesano es crear belleza. Pero mientras la guerra golpea, toda nuestra fuerza va a defender

Si el Campen Esmeralda est corrupto, no hay ni pruebas ni testimonio que lo prueben. Deberamos entonces dejar Que el Fnix termin con una amenaza que deberamos haber eliminado hace tiempo es una afrenta que no olvidarem Estoy preocupado por el surgimiento de esta Tcnica Fusami. Hoy somos aliados, pero la Grulla debe prepararse para Salvo hoy tu vida Len para que pueda tomarla maana! Su trabajo es absolutamente esencial para nuestros esfuerzos. Sin l, cunto conocimiento habramos perdido ya? Al igual que t, me divierto en el mundo, incluyendo el sake. A diferencia de ti, encuentro que los cambios de suerte t Dejad que vengan los Destructores! Morir con ellos en el Paso Shamate!

Las consecuencias de la marcha de los zombis a travs de las Tierras del Len tendr repercusiones durante meses des Como ninguna otra cosa, esta guerra ha demostrado que el Len no estaba preparado para enfrentarse a este enemig Soy un hombre anciano, mi seor Shigetoshi. He vivido mucho. Me hubiese gustado llegar al final sin haber visto una El momento para la sutileza y la brillantez ya ha pasado. Necesitamos brutalidad y poder. Ahora es mi momento. Parece que han obtenido un gusto por la carne de Destructor, tal y como es. Matsu Benika

Muchos Mantis estn lejos pero los Destructores no deberan creer que no podemos defendernos por nosotros mism Ambos hemos sido agraviados, pero un hermano de un clan diferente sigue siendo un hermano. El deber me orden partir, y el deber me trajo de regreso. Aqu se puede sacar provecho. Suficiente para el Clan, y para m tambin. Estamos lejos de Rokugan, an as lucharemos Kali-ma. Nuestra causa es justa.

El Fuego Oscuro ha menguado y la gente del Fnix puede descansar de nuevo. Es mi responsabilidad sanar nuestras he S, creo que su ausencia sera de lo ms conveniente. Existen amenazas que ninguna espada puede matar y ninguna Armadura puede proteger. Los kami y yo nos enfrentam Con la amenaza del Ejrcito del Fuego Oscuro neutralizada el Fnix puede empezar el largo proceso de sanar sus herida Vino a combatir al Fuego Oscuro. Se quedar con su luz purificadora, o partir ahora que la amenaza a pasado? Sh Carga sin temor al corazn de la batalla contra los Destructores. Su ejemplo inspira grandeza. Shiba Danjuro Enviadme contra los Destructores! Las criaturas del Orculo Oscuro no representaron una amenaza. Puede que stas

Combatir junto al Cangrejo y al Len, todos derramando sangre por la defensa de mi hogar... No s que pensar al resp

Explotar cada recurso, mi seora. Todo estpido y pecador que haya conocido en mis veinte aos de servicio pagar Ser yo quien te mate? Mi hermano? Primo? Vecino? Todo lo que importa es que el Escorpin acabar contigo. Los destructores son de hierro, pero sus lderes, sus oficiales, son criaturas vivas. Y se puede matar a los vivos. Hazlo, Tenemos motivos para creer que Noritoshi ha abandonado toda pretensin, mi seor. Est de camino hacia aqu, a la La destruccin de nuestras Tierras a liberado la ira de los espritus. Nuestros muertos desatarn su furia sobre los Des

Dedos, un ojo, algo de sangre y hebras, Un hermoso juguete hecho de los muertos! No hagis nada an. Esperad a las cras que portan el Tao. Actuaremos slo cuando hayan hecho su eleccin. La diosa de los Destructores se prepara para el acto final de su obra. Debemos estar preparados para responderla. Hmm. Angustia. S, necesita ms angustia. Los Destructores estn todos en el interior del Imperio, susurr. Los clanes han convocado a sus ejrcitos. Ves a tus hermanos en mi rostro, Samurai? Despus de que caigan los Destructores t sers el siguiente! hado Mirumoto Taishuu Experimentado Leal nico Embajador al Imperio

Me gusta tener la oportunidad de volver a trabajar con el Cangrejo. Naci como Utaku, pero en su entrenamiento con los Iuchi demostr una habilidad tan excepcional que se la admiti Nunca haba sentido tal agotamiento, amigo Hiruma. Pero si t, cuyo hogar perdiste, sigues luchando, entonces comb Si vamos a dar nuestras vidas para dar a Katamari y Benjiro tiempo para derrotar al enemigo, entonces visitaremos el He estudiado el Liderazgo de Akodo, pero los Comandantes Len han encontrado nuevas formas de hacer la guerra. Nadie se atrever a cuestionar nuestra Lealtad otra vez. Estamos con Rokugan, ahora y por siempre! He sido honrado para servir con el Campen Amatista, pero el deber primero me lleva a la guerra. Luchar en su nom

Fuimos trados a los Reinos para facilitar la comunicacin, pero el Fnix hace ese propsito redundante. Debemos enc

Les he visto combatir a los Destructores, y junto a ellos. Honestamente, preferira dejar que se matasen entre ellos. Nos autodenominamos los maestros del mar. Pero slo nos engaamos a nosotros mismos. Yoritomo Sunagawa

La prdida de los guerreros de los Reinos de Marfil significa que los muchos horrores que mantenan a raya ahora vag Cresteis que la destruccin nos detendra? Hiruma Todori

El Imperio no conoci guerra mientras se recuperaba de la devastadora ofensiva de las fuerzas de Kali-Ma. El Cangrejo Ms deprisa, perros! Hay tres cofres ms que llevar y vais rezagados con respecto al plan! Le gustan las pinturas, la risa, y la msica. Se ha ganado el respeto y la amistad de sus superiores. No es un Hiruma nor A veces jugamos a un juego entre nosotros. Un Kaiu concibe la fortificacin ms fuerte posible, y los otros deben desc

Mis das estn llenos de honorables obligaciones, pero cuando el viento sopla oigo los susurros de tierras distantes Encontrar hombres es una arte en si mismo, y como Grulla es mi deber sobresalir en ese arte. Por supuesto, Ebizo-sama, sera un honor ayudarle en su captura.

Los Mantis necesitan ser aleccionados de que su mando en el mar termina en el puerto. Este puerto es mi responsabi Solo a travs del arte los actos de los hroes brillarn por mil aos.

Un buen intento! Ha sido un honor enfrentarme a ti. Seguramente, en tu prxima vida, prevalecers Te apartars, o morirs. No tolerar las molestias hacia mi persona o mi cargo. Eres bienvenido de poner a prueba tu estilo contra el mo. A quin le envo tu daisho? Redencin. Es lo que buscamos. Nuestra familia fue fundada por un traidor, y su sucesor tambin vino de nuestras fila

Hay verdad en la devastacin. El seor de esta provincia ha declarado la guerra a su vecino? Por qu nos molestis con tales cosas? Resolved vue

Viaj a travs del Imperio despus de su gempukku. Pasado un ao pidi permiso para continuar su musha shugyo y Somos maestros de la guerra sin rival. Ha sido probado una y otra vez, y se lo mostraremos a cualquiera que desafe n Nuestras ovaciones perforarn el cielo, y las Fortunas mismas sabrn que el clan Len en solitario es merecedor del m Con tu ayuda vengar tu muerte, hermano. No hay nada ms importante que proteger nuestro pasado por el bien del futuro. Pocos lo adivinaran al contemplarle, pero el joven guerrero Matsu posea el alma de un poeta. Podra contar una hist

Noticias de casa, pequeo? Confo en ti, por supuesto, pero mi amigo tiene dudas sobre tus intenciones en nuestro bosque. Ms de dos dcadas y apenas hemos araado la superficie de los misterios contenidos en este lugar. Debemos olvida Con cada paso que doy dentro de estas junglas malditas, me siento observado. No se que sombras rondan este lugar, Insensatos bandidos ms all de la mesura y la misteriosa nave gaijin. La ruta entre el Imperio y las Colonias no est li Su parentesco es incierto, pero no hay lugar a duda de que es nacida de hombre y Naga. En un tiempo diferente, tales

La belleza de Kodo-san oculta una mente aguda y una devocin al deber sin igual. Sus esfuerzos nos han dado mucha No! Tu posicin no es nada para m! T, y tus estudiantes, no evitaris sentenciamiento. En qu me estoy convirtiendo? Los kami de agua estn siempre dispuestos a ayudar. El desafo es permanecer seco despus de recibir sus atenciones Donde ella camina, slo lo puro permanece. Los Shiba continuaron sirviendo, como siempre. Aquellos que buscaron asediar al Fnix, fallaron. No aoraba la guerra. Mantener la ley era bastante similar. Muchas cosas han cambiado. La gente no. Siguen siendo todava las ms innobles de las criaturas. Has estado leyendo demasiadas historias para nios. No existe tal persona. - Bayushi Nori.

Suele pasar desapercibido debido a su estatura. Es un error que la mayora nunca podrn cometer una segunda vez. No es la ambicin lo que me impulsa, ms bien lo prctico. Si puedo ser un mejor recurso para el Escorpin, entonce No dejes que se acerque nadie que no quiera lo mejor para ti No tiene manera de ocultar su furia. Y ningn deseo de hacerlo. - Daigotsu Gyoken. Me has fallado. Adis.

Cay durante el arrasamiento de los Shinomen. Slo haba empezado a servir. ano Samurai Magistrado Chuda Fukuzo Experimentado nico Consejero del Campen Esmeralda Infiltrado A pesar de que nunca lo admitiran,incluso los otros Goju le temen. Golpea con la precisin del pensamiento. Mata con la garanta de la noche. - Ninube Shiho

Si vas a servir bajo mi mandato, hay muchos cosas a las que debes acostumbrarte. Esta es una de ellas. Quin puede escapar al poder los Seores? La muerte llega a todas las cosas; permanece detrs y delante de nosotro Si puedes escuchar mi voz, entonces debes saber esto: esta es tu nica oportunidad de escapar. Estos bosques son m Su hermano cas dentro de las familias Imperiales, y es muy querido en la corte. El lazo entre hermanos es bien cono Tu voluntad, mis manos, Lady Naleesh. Los esponsales entre campeones Unicornio y Dragn es cuestin de un creciente debate.

Dormir por la noche es cosa insensata. Los humanos tan estpidos, no se les ocurre nada mejor. Dormir con los trols es un terrible y muy real destino, a pesar de que algunos lo consideran un eufemismo. - Yorito E Con cada ao que pasa se parece ms a su padre, y su miedo de convertirse en Karatsu crece. Siento que su miedo es Mi lealtad est a la venta, pero no soy un perro sin honor. Contrtame y te servir lealmente, mientras aquello que m

If war were a thing you could touch and feel, this is where it would be made. Kaiu Iemasa It is much like a tomb, cold and quiet. It only comes alive in times of war, which its denizens not only embrace, but cel Rebuilt, stronger than ever. Hida Kisada

Here, all is serenity and truth. It is said the masters of the Doji Magistrates can see to the Mantis Islands. Kakita Mitohime It is a humble name for a school of exceptionally dangerous enemies. Matsu Hachiro The pillars themselves remain within the Empire. The pillars within our spirit remain with us no matter where we go The Lion train for war even during decades of peace. I find them both great and terrible. Asahina Michiru Here the Kitsu remember their ancestors The Destroyers are gone, but we would be foolish to assume we will never be threatened. Matsu Kenji I have traveled farther than any Lion in history, but nothing is so beautiful as home. Ikoma Shika Naming it for the Fortune of Roads was a bit of irony. We are never alone. Mantra of the Kitsune The sea can be harnessed, but never controlled Within the Second City, the Phoenix delved into all manner of lore once overlooked. An unassuming home for an unassuming people. They are what all warriors should strive to become. Isawa Tamaki

If you meet a friendly Scorpion, run. Munemoris Memoirs All I ask for is your life. Bayushi Nitoshi Scorpion holdings are rarely obvious to others.

This land is dead, but we will resurrect it. Daigotsu Kanpeki Serve your lord until you are strong enough to take his place. It is the way of the Spider. Daigotsu Kanpeki

Those who bear the Spiders mon and who are without the touch of Jigoku may remain within the Empire as monks. Not since the Clan War have wave men been held in such esteem. The Legion of Two Thousand are men of honor inde Here the Unicorn welcome their brothers to the Colonies after weeks of traveling. The celebrations they hold are legen The other families can devote their time to the Colonies if they wish. They know Rokugan is well protected. Utaku R The division of Unicorn Champion and Khan was done to decentralize the clans power, to ensure that the tragedy of C

All berserkers throw themselves off the cliffs of sanity. Some never climb their way back. Practice the basics. Observing the enemy is only half the task of a well-trained scout. The other half is knowing him. As the Empire continued to rebuild and expand, the value of the Kaiu's insights increased tenfold. Some became more Thanks to the aid of the Kaiu, the castles of the Scorpion were never more resilient, if a little less menacing. Few know the irony of her name. The breath of the world is my brush. The smallest hopes can fly when you paint them wings. You only get one try, and one is not enough. Watch again, and perfect your form. Even the Scorpion are wary of her sweet words. His technique is overshadowed by the uses he puts it to. Kakita Gonji

I am just as mistaken about the evidence as you are mistaken about fashion trends at Winter Court. Tell me about you Are you certain this is not counterfeit? Sun and Moon: two swords, two strikes. No matter how benign the Naga were once, if they are eager to leap onto my swords, I am happy to oblige them. Master the earth, and you will have the most faithful of mounts. It does not tire, needs no food or water, and will nev On the contrary, he called as he made his leap, this is exactly what rooftops were made for.

There is no greater virtue than to teach. There is no greater service to the future. He unfurled the scrolls on the table and frowned. The strategies used by the Unicorns unknown attackers somehow fe She was the first to uncover the devastated remnants of the Unicorn caravan. Her expert eyes immediately scanned th Some of my brothers have found it difficult to adapt to life in the Colonies. There are treasures to find in these strange His father had the fortune to marry a Seppun wife. He gratefully accepted every opportunity his heritage opened to him My brother taught me the ways of warfare, and a thousand ancestors bolster my weaknesses.

Let others worry about the Empress and her promises These lands belong to the Mantis, and the interlopers sent by Iweko are not needed or wanted. He does not rely on just words to inspire. - Yoritomo Hiromi The Spider were not welcomed openly, but at least they had a purpose. The other cans that are arriving, one by one, s With each mile we find wonders unimagined. The other clans sully this land as they scramble to place their claims. Thi My loyalty lies with no governor.

Each step along the Path brings more of the world into view. I am not satisfied by your answers, Matsu-san. Let us begin again. The Second City is the gate to many mysteries. The Lion err in thinking that we should be kept from them. And we do The elements support and nurture us. Why should I worry when they are with me always? Earth is strong in him and keeps his Fire steady, Sanetomo said. He will serve the clan well in our unfortunate disagr

I honor my sensei in all ways. It is a proud name, though I cannot exactly claim it is my own. But with it I will defend my Clan against all who would h Tasu helped stop Shoju when he rose. His grandson Tenzan hopes to do the same with Paneki. - Bayushi Kirei I am always watching. With the wealth from the Colonies come those who wish to grow rich off of it. Which is fine, until one seeks to do it at They make it too easy, but I do not complain.

The new governor's orders tie our hands. We are unable to follow the mandate and continue our plans. The other clans embrace the importance of teaching. What they fail to understand is the content of the lessons that m He was once a young man, struggling to utilise his inhuman powers. His mastery is now complete, and he leads the Spi There is no point in holding back our potential. Give us freedom to run rampant upon our enemies! He could meld into every shadow with ease, and his powers have only grown stronger of late. Shugenja Cavalry Conqueror Experienced 2 Unique There is tranquility in the heart of the battlefield, and true knowledge in the arterial spray of my enemy as it splashes u

There is no peace in Jigoku. Many powerful demons reject the very concept. Isawa Kimi The legend of the Seven Sohei from the Destroyer War continues to inspire, even decares later. udent of Kinuye * Experienced Asako Makito * Unique I know your words of power. Goju, Ninube, Shadow Dragon. They are words, nothing more. I will drink your shadows a First among the Seven Sohei, his path was ever true. Do you think you know the darkness within, Spider? You know nothing. I will show you horrors you cannot imagine. She was our conscience, and my salvation. - Makito

We control land access to the Colonies. What do the Mantis control? The seas are too vast for any to claim dominion. After the Unicorn caravan from the Colonies was attacked, Naleeshs distrust cast a wide net. Life is weak. First observe, and then act. First move, and then strike. Was it the Ruhmal? Bandits? Maybe, but I cannot rule out any save the Spider. We will uncover this treachery togethe Let others distrust the Spider. That will only make their support of the Unicorn all the stronger. Rokugan is ignorant of what we have accomplished. They sleep while we serve.

I would give my life for my brothers-in-arms, and they for me. But they fear me, too, for when the red rage is upon me They called my father a serpent, and yet he is legendary. They say worse of me and my Scorpion allies, so imagine the They sell em these things were Naga pnce. They just look loke blood and bone to me. They just look like prey" "The Shadowlands are too quiet. I need battle. I need blood. Send me to the Colonies, my lord." Rider Sould of Hida Tobashi With the Spider, we clutch a serpent to our breast. Our vigil must never waver. Their sickness can never become ours.

Some men are great leaders because of their innate brilliance. Others, because of a terrible cruelty. Kaiu Kawachi The Crab exist in a state of perpetual war, either defending or attacking an eternal foe. I envy the majesty of such a sim Other families wage war, but the Kaiu literally make war. Our every endeavor furthers the cause of the Crab military. W Catch me if you can, demon! The only prize you will find is death! Thank you, my dear. Do not worry. I will ensure the matter is quickly forgotten. The finest knives in Rokugan!

I leave the worries over the Second City and its governor to the Doji. My duty is to keep our temples in good repair. The Asahina have a tradition of fulfilling a number of roles. Those without the gift of the kami often find themselves in I will cause no harm to our enemies, but I will not allow harm to come to you either. What do you see, when you look out over the lands? Makoto asked. My Champion, I am listening to the kami. The w It is not enough to know what the land looks like, Tametaka said, one must have an army to hold it. Kenshi laughed For over twenty years, our clan has prepared for the day the long peace would end. Is that day coming soon? I am rea The Empire is full of samurai who have been trained for a war that may never come in their lifetime. It is fortunate we They think I will not be able to discover who is guilty. They think I will not be able to find them. They think I can be frig Our champion is brilliant and charming. How fortunate I know how to make use of these advantages.

No, I do not think so. You are a shame on your lord and your family. These are my words, and I will prove them with my sword if necessary. Her songs are a wonder and a delight. She moves the hearts and uplifts the souls of all who hear her. Isawa Kimi In the moment of the duel, you think of the duel, and only the duel. After you win, you can think about how much you

By questioning my evidence, you question my methods. By questioning my methods, you question my school. By ques Most courtiers see the Kitsuki Method as an insult to tradition, a defiance of the idea that once a samurai has spoken, n The protocol is obvious, as are the obligations of the challenged in this instance. Every year, I have the honor of training a new crop of students. Every year, I have the duty to teach them to avoid the The years may have robbed me of my speed, but my technique is as crisp as ever. These blades are my burden. No other is fit to bear them. Like her mentor, Reiyu expresses herself with her blades when her words are no longer up to the task. There, there, and there. Attack those three points, and your rivals castle will crumble. Two bottles will be sufficient. You do want some to survive, after all. As always, they insist that their paths are their own, and that no others are fit to judge their conduct. Their secrecy an Her manner may be pleasing, and her presence welcome, but if she will not attire herself appropriately, I cannot perm My enlightenment shall be found in battle, on the bodies of my victims. He arrived atop the mountain, claiming descent from Togashi Akagi. He has his fathers gifts, and his fathers curse of Under Iweko I, the Empire prospered. The heavens showered their blessings upon Rokugan, in ways both obvious and

Duty is not always as it seems. There are many ways to serve. Somewhere beyond the Empire, there is a threat such as we have never known. Pushing forward into the Colonies inc It is the destiny of the Lion to lead. This is not hubris, but simple truth. All could benefit from our leadership. To understand war, you must understand your enemy. To understand your enemy, you must understand yourself. To I have studied my namesake and learned much about our former enemy. If the Unicorn ever march on Rokugan again

Shika took to the forest like a Kitsune. Well before her gempukku, some saw in her a wildness that could not hope to b When possible, choose the terrain on which to fight. When not possible, destroy theterrain your opponent has chosen Many samurai speak of their ancestors. We speak to them. They are more than our history. They are our land, our bod They are in all things, thus all things need be honored.

Greatness should be the goal of every samurai. This is not for their gratification, but to honor those who came before Completely devoid of ambition, his only desire was to wreak havoc in the name of the Lion. His only fear was lasting pe Strength of mind, body and spirit. If you are missing even one, you will not stand. He took a name that means gentle when he became an adult. I assume it was an attempt at irony. Kitsu Tamasine

The souls of those slain in the Colonies will not rest until they have slaughtered the guilty. I will provide them their sol Tell me, brother Where have the smugglers hidden the cache? Many Kitsune strayed far from their home in the Kitsune Forest. Those who traveled to the Colonies still maintain a po The Dragon of Thunder blessed us years ago. Our clan maintains our devotion to the dragon still. We will not relinquis Hiromi-samas twin sister Harumi forsook all claim to the Championship to take up the duties of a priestess. She will n My arrow and its perfect flight is the only thing that never strays. I will never love or trust again. I serve my clan, and t Brilliant, beautiful, and virtuous. She is all that is right and true within our clan. We can become greater if we but beco He is the greatest hunter in the realm. He tracked a traitor across the Colonies and mainland Rokugan for seven mont I never dreamed to find myself in a land such as this, with wonders such as these. If this is my duty, then truly I have b Do you require the wisdom of ten lifetimes, child? Doho traveled far and wide, across the Colonies and mainland Rokugan. He found the first clue in a Crab port city. A sm Only the citizens of our Great Clan matter. I will lie to and cheat other samurai as I need to bring wealth to the Mantis The other clans dwell in cages made of trees, of mountains, of grasses. They have no idea what it means to be free. I ply the seas in the name of my lord. I serve him faithfully in all things. This does not require me to find delight in his e

The harmony and prosperity the Empire has enjoyed has simply proven that we were correct in our love of peace. Abu I fear that the matters in the Second City will create trouble here in the Empire, Tsukimi said. Niou laughed. We crea Fire is a riddle of itself. It destroys so to maintain its life, and in its death it clears the way for new life. And now I will c You will answer my questions. You will answer them quickly and you will answer them completely. These are Phoenix Whatever you may be, I will end you now. She is beautiful, impulsive, brilliant. Do not make mistakes around her. In fact, try nothing around her at all. Bayush You cannot stand if you are out of harmony with your earth. Here, I will show you. The sea, the sea! Someday I will travel to the new Colonies, and see the marvelous city I hear tales of. Until then I wil They may certainly try to attack our borders, but we have resources they cannot dream of. The void holds all things. I do not understand my cousin. What could be so interesting about a city made up of the same five elements to be fou Stay here, my lord, and I will clear the way for you. The Shiba stand ready to die in the defense of the clan. That has been our glory since the days of our first ancestors.

Ninja? Do not be foolish. I have found no evidence that they exist, let alone were involved in this theft. Kitsuki Kina Ahahahaha! Hello! The secret of the Final Lesson is passed down from one generation to the next, with one man carrying it each time All samurai are taught the importance of honor, and those of the Scorpion are no exception. Their bushi, like all, are ta What became of my uncle Muhito, Crane? I know you know something, and I will find out what it is, no matter the cos Friends, the eloquence of the testimony makes his shame obvious.

No! I will not hear more of your lies! You insulted my master, and for that you will suffer unspeakably! He trained with the Unicorn, gained their trust and became their brother. He loves them as his family, but will betray The Scorpion thrive on weakness and vice. They enjoy nothing more than bringing ruin upon the righteous. Akodo K Before being taught the subtle arts, some Scorpion shinobi are taught acrobatics, exotic weaponry, and other esoteric Testimony from those high in station eclipses all other forms of proof. Guilt or innocence often hinge on the words of t The Scorpion always stand ready to avenge their fallen See this blade? It is now yours, at considerable cost to the clan. See to it that our efforts are not wasted. Do you see any reason to doubt that I have lived in harmony with the elements?

My father was an Imperial Guard. One day I shall stand within the Imperial Palace as he did. I was born corrupted, but among the Spider there is no limit to how high I can rise. Ultimately we are answerable to th They think us without discipline? Who among them could carve a world from this primal wasteland as we have? Ours is a sacred task, endorsed both by the dark god and the Child of Heaven. Who else can claim as much? Let us car Do not all samurai inherit their fathers weapon? Most receive a blade, but I consider this no different. Cultists, creatures, and demons! All fall before me like wheat before the scythe! These jungles hold horrors such as make the Shadowlands sound like a paradise. Such a place, so teeming with life. My hunger shall never go unfulfilled! In the Empire, or even the Second City, he would be killed on sight. Here in the jungle, he has his uses. The other clans The master has commanded this ruin become a Shadows Lair. Let our work begin. His master was an enigma, but he at least was an excellent sensei. Tetsuo They willingly revere the Fallen Kami without accepting his blessings. They claim membership in the Spider Clan but re Get back, buffoon! Your blood is unworthy to stain my steel! Stand tall, my brothers. While we remind the Empire of the Spider Clans power, our brothers wage war for the Empre

When the Spider joined the Empire there were those who were left behind. Unable to follow their new strictures, they Rise. Who am I? I am anyone. I am everyone. I am Rokugan. Now within as well as without, the threat of the Shadowlands was eternal The role of the Otomo is more important in times of peace than in times of war. In times of peace samurai need enemi The final legacy of the Black Pearl was those Naga who refused sleep rather than abandon vigilance It is said by some that war is good for the economy. Such men are not merchants, clearly.

The demons tested Rokugans defense day and night. They lacked organization, but their sheer power more than comp Harmony is found in balance. Through balance the universe is orderly. Without it there is only chaos and suffering.

He is the latest to uphold an ancient tradition. He does not know if his unique abilities will be needed, and he will fight Rani was a beautiful, bubbly child before she learned of her talents. Now? Frankly, she scares me. Moto Taha Shigeru has +1F while she has an Item. Reaction: After a Limited action targets your Personality: Negate the actions ef We bear the blessings of Meido and the blessings of Tengoku. The Living Goddess is proof. The Unicorn will be the Right Hand of the Iweko dynasty. We must fight and prove our worth to the Imperial Dynasty. The notion that the Lady Shinjo reborn should become a Mirumoto is a blasphemy. The Dragon should suffer for their She rides into the front lines with a sense of abandon that would suit a Hida berserker. Her recklessness hides a deep Our Lady has returned to us. We are blessed, and we will defend her with our lives and our souls. Our duty is to secure the land route to the Colonies, and we will not falter. Be proud, brothers! We are the guardians

Life on the sea, freedom? The idea is laughable. Freedom is the wind and the plains, feeling the ground race beneath He is old, but he will not leave my side. His wisdom has proven invaluable countless times. Moto Naleesh My father stood proud before the Empire and claimed the mantle of the Topaz Champion in Tsuma. I can do no less fo The Utaku Battle Maidens form the greatest heavy cavalry unit in the world. Their strength is unrivaled. Your beauty inspires me to wax on with endless plays and poems. Will you one day do me the honor of your blessing?"Something dark was born this day."

All of Fubatsu's students were dead and the Sensei was missing. The Crab swore that blood would flow for this, wether that blood b "We will find Fubatsu, or those who took him. We will not suffer a serpent to live..."

"There are troubling signs, and our clan is still recovering from the troubles of the past. We must be vigilant so that our rebuilding is

I know little about the Naga, but were they men I would say they behaved as sleepwalkersdo, moving through the wo 2 Loyal Unique First Magistrate

"The new Imperial Governor must be someone of vision and blodness. Great things can come from these new lands, and we must n

The Kitsuki family interpreted their initial failure to explain the disappaerance of Mirumoto Mareshi as a failure of their methods. Thro "You seek to cut the earth with a blade?"

The history between the Dragon Clan and Naga race was turbulent. When the time came to take up arms against the c

You say a force of Naga threatens us? It hardly matters to me. The Empire has faced greater threats and yet still stand

d Unique Head of the Second City Guardsman"No, I do not ride a horse. You assumed I would, and that is why I am victorious and you lay dying!" "I implore aid, grandmother, though I am unworthy"

"I do not know what sank those ships, but i will not rest until we discover the cause""There are two things that I love above all else: money and justice. Truly my job is a blessed one"

"Something is disturbing the soul of the ocean. I can feel the turmoil in the waves; I hear trouble in the roar of the surf. Are the Phoe

"We found bodies on the beach, washed up with ship wreckage and seaweed. A few still breathed. When they finally a

"See the ever-changing mysteries of water, and find yourself." "They are guilty, and their lives forfeit. Favors, status, statue in the Empire they will be as nothing to you. Deal harshI think unwise to explore this ruin without first informing the clan of your discovery, my lord. My duty is to follow, however.

"The world asks questions of those who would listen. Discover the questions, and you can begin to seek the answers." -The lessons

He held the item in his hand and felt a smile creep onto his face. He followed every order to the letter, even if he did no"Why, this is exactly what I needed. Thank you for helping me. I'll be willing to help you in return if you would like"

queror Dark Death Paragon Experienced 2 Unique"I have never killed a Naga. I looked forward to the experience" "In a moment, it will be as if you never were"

The abominations that attacked the Spider in the distant colonies were as different from the Naga of Rokugan as were

"This is an insult to our ancestors and our heritage. It must be answered with blood"

The Unicorn armies raced across the plains in pursuit of those they believed were responsible. The enemies dissapeare "We must understand our enemy before we blindly rush into combat. Who knows what secrets they may have ready to

"When our hidden enemies destroyed Shinomen Tower, they killed my brothers I must keep my calm when we enter battle or I wi

You set me free dark master. Name your enemies. And I will end them for you. Before man walked the earth, we were cursed. Our greatest strength became tour greatest weakness.-

so no significa que perdonar sus vidas. Piensa en las ocasiones de mejorar, redisear y reconstruir! Es una poca excitante para estar vivo. truido, nuestros agentes estarn presentes en todas las cortes y dojo. Ser un juego de nios.

es, y les ayudaremos con toda nuestra fuerza. Y ni iremos solos. La Dama Doji ha enviado a los ejrcitos de los Daidoji con nosotros. ro si perdemos aqu, Tos Rambo estar en peligro. aqu mientras lo desee, y encontrar la informacin que necesita.

da nuestra fuerza va a defender al Imperio.

en. Deberamos entonces dejar estar su maldad? Yo digo que no. es una afrenta que no olvidaremos rpidamente. Maldecirlos por tal cosa, no obstante, sera mezquino y vergonzoso. o la Grulla debe prepararse para maana. Kakita Korihime

miento habramos perdido ya? Seppun Tashime ntro que los cambios de suerte tienen efectos gratificantes.

percusiones durante meses despus de que la primera amenaza haya sido neutralizada. o para enfrentarse a este enemigo extrao y corrupto. Debemos ser ms diligentes y aprender nuevas tcticas. egar al final sin haber visto una guerra como esta. der. Ahora es mi momento.

defendernos por nosotros mismos.

sponsabilidad sanar nuestras heridas. Es la de los Shiba unirse al frente meridional.

ger. Los kami y yo nos enfrentamos a ellas. argo proceso de sanar sus heridas. que la amenaza a pasado? Shiba Tsukimi andeza. Shiba Danjuro n una amenaza. Puede que stas s.

hogar... No s que pensar al respecto.

s veinte aos de servicio pagar el precio de sus acciones, y todo para nuestro beneficio. el Escorpin acabar contigo. puede matar a los vivos. Hazlo, y ensales lo que significa enfrentarse al Escorpin. Bayushi Miyako Est de camino hacia aqu, a la Ciudad Imperial. desatarn su furia sobre los Destructores, y me alegro por ello. Soshi Yukimi

ayan hecho su eleccin. reparados para responderla.

vocado a sus ejrcitos. sers el siguiente!

n excepcional que se la admiti en la extensa familia del Daimyo y tom su nombre. Moto Chen sigues luchando, entonces combatir a tu lado. nemigo, entonces visitaremos el Shi-Tien Yen-Wang con orgullo. vas formas de hacer la guerra.

a a la guerra. Luchar en su nombre con su bendicin.

sito redundante. Debemos encontrar un nuevo propsito en esta Tierra para cimentar nuestras alianzas. Komori

ar que se matasen entre ellos. Hida Fujita smos. Yoritomo Sunagawa

que mantenan a raya ahora vagan libres por el mundo. Yoritomo Singh

fuerzas de Kali-Ma. El Cangrejo continu entrenndose, luchando y esperando.

uperiores. No es un Hiruma normal, sin embargo es el Cangrejo perfecto. e posible, y los otros deben descubrir sus debilidades. Yo? Nunca he perdido.

susurros de tierras distantes

to. Este puerto es mi responsabilidad, y me asegurar que las leyes de los Grulla se apliquen aqu.

sor tambin vino de nuestras filas. Quiz nunca seamos capaces de limpiar la mancha de esa vergenza, pero nuestro deber es intentarlo.

is con tales cosas? Resolved vuestras pequeas rias vosotros mismos.

continuar su musha shugyo y su viaje continua hasta el da de hoy. emos a cualquiera que desafe nuestro poder. n en solitario es merecedor del manto de los Cielos!

un poeta. Podra contar una historia fascinante que rivalizara con el mayor omoidasu. - Kakita Idzuki

os en este lugar. Debemos olvidar la constante de asegurar la posicin y en su lugar ahondar con todo el fervor en nuestra exploracin! que sombras rondan este lugar, pero no dudo de su presencia. Imperio y las Colonias no est libre de peligro. ga. En un tiempo diferente, tales cualidades seran valiosas. En el despertar del retorno de Shahismaeel, sin embargo, pueden ser una debi

esfuerzos nos han dado muchas oportunidades de mejorar nuestro clan y proteger el espritu del Imperio. - Isawa Emori

espus de recibir sus atenciones.

drn cometer una segunda vez. - Shosuro Aroru. urso para el Escorpin, entonces por que no tomara los riesgos necesarios?

nece detrs y delante de nosotros. Si debo viajar sobre la faz del Imperio para ensear el correcto respeto hacia ellos, entonces es lo que h e escapar. Estos bosques son mi dominio, y no eres bienvenido. zo entre hermanos es bien conocido, y cualquiera que alza la espada contra Saneari llama a la ira de los Imperiales. - Moto Naleesh.

deran un eufemismo. - Yorito Emoto u crece. Siento que su miedo es innecesario, pero estoy agradecido por ello. - Los diarios de Utagawa. lmente, mientras aquello que me pidas sea considerado deber para un hombre de honor.

nizens not only embrace, but celebrate. Were they turned upon the Empire, it would tremble. Akodo Dairuko

with us no matter where we go. Togashi Osawa le. Asahina Michiru

ned. Matsu Kenji

ive to become. Isawa Tamaki

er. Daigotsu Kanpeki

n within the Empire as monks. Voice of the Emperor Thousand are men of honor indeed. The Imperial Herald celebrations they hold are legendary. gan is well protected. Utaku Ryoko r, to ensure that the tragedy of Chagatai might never be repeated. Miya Histories

ed tenfold. Some became more important than the average. little less menacing.

Winter Court. Tell me about your meeting with the silk merchant, or name your champion.

I am happy to oblige them. ds no food or water, and will never flee in fear. What more do I need?

unknown attackers somehow felt familiar... ert eyes immediately scanned the battlefield for any signs of the departed attackers. reasures to find in these strange lands if one is brave enough to search for them. tunity his heritage opened to him and quickly rose in rank.

s that are arriving, one by one, serve no purpose other than to take what belongs to us ramble to place their claims. This place is to be unfolded, not torn open through petty squabbles.

be kept from them. And we do not need them to protect us from any dangers that lurk there.

n well in our unfortunate disagreements with the Lion Clan.

my Clan against all who would harm it. Paneki. - Bayushi Kirei fine, until one seeks to do it at the clan's expense. Then I must intervene to correct the wise or dispose of the foolish. Were you still alive,

he content of the lessons that must be learned. w complete, and he leads the Spider into the face of death without hesitation.

ray of my enemy as it splashes upon my mask.

more. I will drink your shadows and spit on your corpses.

horrors you cannot imagine.

vast for any to claim dominion.

l uncover this treachery together.

0 0 3

0 3 3 0 3 3 10 6 0 4 4 4 6 5 10 6 5 2 9 5 5 10 5 3 6 3 0 5 5 4 3 8 10 3 6 8

4 2 3 6 7 7 6 6 5 4 2 2 0 0 2 0 0 0 5 4 0 6 8 4 6 4 5 6 5 2 0 -

5 3 3 2 6 4 0

0 0 3 4 53 0 6 0 6 6 5 4 0 1

70 4

7 20

6 02 6

-

-

-

-

0

4 04 -

rcitos de los Daidoji con nosotros.

zquino y vergonzoso.

alianzas. Komori

genza, pero nuestro deber es intentarlo.

todo el fervor en nuestra exploracin!

maeel, sin embargo, pueden ser una debilidad. - Yoritomo Hiromi

l Imperio. - Isawa Emori

o respeto hacia ellos, entonces es lo que har.

de los Imperiales. - Moto Naleesh.

dispose of the foolish. Were you still alive, you could figure out which you were.