Click here to load reader

Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

  • View
    2.380

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Els serveis educatius com a eina de treball en xarxa amb les biblioteques escolars. Raül Manzano

 Els Serveis Educatius com a eina de treball en xarxa amb les Biblioteques Escolars Ral Manzano Tovar SE del Segri CRP Segri lndex Qu fem des dels SE ? Com ho fem ? Per a qu ho fem ? Qu volem fer ? Com ho volem fer ? el sentit Competncia comunicativa Competncia comunicativa lingstica i audiovisual Competncia lectora Tractament de la informaci Competncia daprendre i competncia digital a aprendre Gust per la lectura Biblioteca escolar C E N A T Centre recursos per a lensenyament-aprenentatge Pla de Lectura de Centre U R L E A Transformar la informaci en coneixement Lectura Transformar la informaci en coneixement Lectura Motivacions de promoci del model de BE: - Necessitat del sistema: - Lnies estratgiques dels SE en la necessitat de millorar la lectura -Normatives: - LOE, art. 113 - Llei sistema bibliotecari de Catalunya, art. 44 - Recomanaci dorganitzacions internacionals: - Directrius IFLA/UNESCO 2000 i 2002 - Educatives: - Nou currculum per competncies - Possibilitat de fomentar metodologies globalitzadores mbits de treball CRP Innovaci Bones Prctiques / Prctiques satisfactries Centre Professorat Transferncia Transfer Impacte Recursos Educatius Formaci professorat treball en xarxa Altres administracions Ajuntaments Diputaci Departament Cultura Centre Altres serveis educatius BE ELIC ... Centre Entitats culturals BE Biblioteca Pblica Entitats educatives Centre Universitat Educaci no formal... BE PEE formaci Formaci institucional, formaci per a responsables de Biblioteca Escolar: Presencial i Telemtica 1r Any: 30 hores BLOC 1 Concepte de Biblioteca Escolar: puntedu Organitzaci de la biblioteca escolar i gesti amb ePrgam BLOC 2: Dinamitzaci de la Biblioteca Escolar puntedu Relaci i intercanvi amb la Biblioteca Pblica 2n Any: 15 hores BLOC 3: Accs i s de la informaci. La competncia informacional des de la biblioteca escolar. 3r Any: 15 hores BLOC 4: El Pla de Lectura de centre formaci Pla de Formaci de Zona: Seminaris i Grups de Treball Recursos per a la lectura (responsables de BE i BP) Manual de procediments de la Biblioteca Escolar Elaboraci de webs i blog de biblioteca Assessorament a Centres Organitzaci i Gesti de la Biblioteca Escolar Dinamitzaci de la BE (Lectura i Accs i s de la Informaci) Treball transversal de la lectura (PLEC) Jornades Foment de lintercanvi dexperincies entre BE, difondre per suggerir Foment de la lectura, activitats relacionades amb la lectura... formaci Formaci de formadores i formadors: Equip ICE de Formaci de Formadores i Formadors Responsables de Biblioteca Escolar potencials formadores i formadors Centre formador de centre, formaci entre iguals. Seminari de coordinaci i dinamitzaci puntedu Elaboraci de pgines web i bloc Dreamweaver MATRIU Seminari de coordinaci i dinamitzaci puntedu Elaboraci de pgines web i bloc Localitzaci http://blocs.xtec.cat/rebostdigital/?cat=2185 http://www.xtec.cat/~fmoren34/index.htm http://www.xtec.cat/ies-canigo/Biblioweb/ Espai TAC del CRP Espai puntedu del CRP LH a punt per llegir La biblioteca, punt de trobada I Jornada de biblioteques escolars VIII Jornades dIntercanvi dExperincies 26 de juny de 2007 Pedaggiques 6 i 26 de setembre de 2007 CRP de Badalona i CRP de Sant Adri CRP de lHospitalet de Bess Objectius BE i centres educatius Afavorir un canvi metodolgic a les biblioteques escolars. Donar suport al professorat. Facilitar laccs a recursos i serveis. Reflexionar sobre la importncia i les possibilitats didctiques de la lectura. Difondre les activitats que es duen a terme a les biblioteques escolars. Donar a conixer activitats model per als centres de primria i secundria. Reconixer la feina ben feta dels/les responsables de la biblioteca escolar. CRP de lHospitalet CRP de Badalona i CRP de Sant Adri de Bess recursos educatius Tipologies de recursos educatius: Materials: Documentals Bibliogrfics Digitals Funcionals: Dinamitzaci Assessorament Informaci Formaci recursos educatius materials Documentals, bibliogrfics i digitals: Documentaci bsica per organitzar una BE Catlegs especfics: Guies de lectura Guies temtiques concretes Maletes pedaggiques: Maletes de lectura (prpies, ACALI...) Contes Viatgers CRP Maresme II Maletes temtiques Maletes de novetats Banc de Recursos. La lectura font de plaer i coneixement Treball en xarxa de diferents CRP Uns 500 recursos per donar resposta necessitats professorat i centres http://www.xtec.net/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/index.htm Espais web dels CRP Diferents referncies a la lectura i a les BE Rac literari al web del CRP de La Segarra recursos educatius funcionals Informaci En relaci a les activitats sobre lectura i BE de la zona Formaci: Institucional Pla de Formaci de Zona Formaci de formadores i formadors Assessorament: Tractament personalitzat a responsable de BE, equip directiu i professorat Acompanyar en diferents moments del projecte: Sensibilitzaci, inici, procs, avaluaci. Procs implantaci puntedu. CRP Valls Occidental I Foment de lintercanvi de coneixement i experincia entre els centres Dinamitzaci: Activitats per alumnat i professorat pel foment de la lectura i escriptura Bibliomaleta de novetats literries. Grup de dinamitzaci BE CRP Barcelona Activitats per familiars. La lectura a casa: xerrades a famlies CRP Baix Llobregat V Visites a Biblioteques Pbliques. Anem a les Biblioteques de Balaguer. CRP Noguera Curs 2004/2005: Inici grup de treball sobre la biblioteca escolar i la lectura Qu s un grup de treball? Objectius i dinmiques: Treball en equip Itinerncia Coordinaci del grup (CRP) Definici de leix de treball: Dinamitzaci de la lectura al centre Com, qui, quan, de quina manera.........? CRP del Maresme II ........ com ho fem? Recomanant-nos llibres Buscant un llistat de llibres interessants ... I si fssim............. un recull de llibres amb els diners del grup de treball i ens els passem entre les diferents escoles? CRP del Maresme II Quants i quins llibres es poden comprar amb 600 ? Anem a la llibreria a comprar-los i a deixar-nos assessorar (una miqueta) CRP del Maresme II Com podem organitzar i dinamitzar l's del munt de llibres? Fem un llistat de tot el material i elaborem una fitxa de cadascun amb les principals caracterstiques i propostes de treball CRP del Maresme II Com ho fem per traginar el munt de llibres? amb una maleta............molt grossa!!! CRP del Maresme II Procs dimplantaci del PUNTEDU CRP Valls Occidental 1 Inici del Projecte. Objectius. Coordinaci i acompanyament des del CRP. Aspectes ms significatius del procs. Qu hem aconseguit. Perspectives de futur. CRP / Responsables PUNTEDU Facilitar informacions i recursos Dissenyar espai Puntedu a la Web CRP Promoure intercanvis dexperincies. Planificar sortides i visites Organitzar actes de cloenda. la xarxa de BE, un esment especial a la BP Document per enfortir la col:laboraci: Parteix de la lectura Aporta recursos, serveis i activitats Contextualitza en les zones rurals Dna idees per un pla de lectura municipal (exemple Almenar, municipi lector) http://www.xtec.net/innovacio/biblioteques/pdf/be_bp.pdf Un exemple: Club de lectura infantil i juvenil CRP Amposta, PEE CLUB DE LECTURA JUVENIL Lacte de llegir a desdevindre un acte de llibertat i plaer CLUB DE LECTURA JUVENIL - Amposta - CRP MONTSI - Amposta - Biblioteca Escolar. PuntEdu PLANTEJAMENT Es planteja des de la Biblioteca Comarcal Sebasti Juan Arb i les Biblioteques Escolars de diferents centres dAmposta: IES Montsi, IES Ramon Berenguer IV i els CEIP Miquel Granell i Soriano Montagut; amb el suport del CRP. Adreat a joves entre 11 i 14 anys (6 de Primria i 1r i 2n dESO). Ens trobem cada dos mesos aproximadament. Un dimecres a la tarda a partir de les 18 h. a la Biblioteca Comarcal. Cada sessi t una durada aproximada dentre una hora i una hora i mitja. CRP MONTSI - Amposta - Biblioteca Escolar. PuntEdu el futur: les xarxes de BE Objectius: Continuar difonent el concepte de BE puntedu Incrementar la qualitat del suport que es dna a les BE Estendre el programa a centres que no disposen de BE Organitzaci: A nivell de Departament dEducaci: Des del curs 2007-08, es creen referents territorials BE (SE/SS.TT) Reunions bimensuals per tal de: Rebre les orientacions generals del programa Participar en la construcci del projecte com Generar xarxes territorials de BE Elaboraci dunes Orientacions per als SE/CRP per donar suport a les BE Jornades per a SE/CRP sobre el treball en xarxa en el suport a les BE A nivell de SS.TT: Curs 2008-09, es creen els referents de BE de cada SE Creaci de xarxes territorials, diferents en funci del territori Coordinaci SS.TT i SE Cooperar per tal de millorar el servei que es fa a les BE i als centres Un exemple: la xarxa de BE de les comarques de Lleida Concepte de xarxa dinnovaci educativa Organitzaci: Espai Permanent de la Xarxa: 10 Referents dels SE, coordinadora ELIC, Inspecci, SS.TT Accions per al curs 2008-09: Constituir la xarxa, organitzar-nos i cooperar per millorar el servei Crear un espai virtual com: BE Comarques Lleida, Bones Prctiques, Agenda, Enllaos, Formaci, Lectures recomanades i recursos. Espai Obert de la Xarxa: Espai permanent, Coordinadora Equip ICE de BE, Coordinadora Seminari BE, Responsable BE CEIP Almenar municipi lector-, IME Ajuntament de Lleida, ICE UdL, Directora BP Lleida, Responsable Infantil-Juvenil BP Lleida. Accions per al curs 2008-09: Elaboraci dun pla com de lectura Organitzaci de les I Jornades de BE de les Comarques de Lleida ( Tardor 2009) http://www.xtec.net/crp-segria/ crp-segria@xtec.cat