Pcc 0910 Definitiu[1]

 • View
  1.987

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pcc 0910 Definitiu[1]

 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/60 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 2/60 NDEX 0. Introducci ............................................................................................. 6 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre................................................................. 9 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos................................................................................ 10 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients....................... 11 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius..................... 12 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge........................................................................................... 33 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes................................................................................................... 47 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 49 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors...................................................... 55 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 56 Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 3/60 Llistat de revisions Revisi Data Descripci 1.0 13/09/02 Elaboraci del document 1.1 15/09/03 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre. Aquest apartat s recollit en les programacions de les diverses rees, tant dESO, com de batxillerat i de cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats segents: - Objectius detapa de lrea (en les programacions drea dESO). - Objectius de la matria per al batxillerat (en les programacions de matria de batxillerat) - Objectius del crdit (en les programacions de crdit de cicle formatiu) 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les rees a partir dels objectius de lrea per a lESO. 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients. Aquest apartat s recollit en: - les programacions drea de lESO, de matria del batxillerat i de crdit dels CF. En el cas de lESO, les explicacions sovint no sn aprofitables per a aquest apartat, perqu fan referncia exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a lapartat 7). - les programacions dels crdits dESO (per als casos esmentats en el pargraf anterior). Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Aquest apartat s extret de les programacions dels crdits. Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. Se suposa que, a lhora de fer les programacions, sha partit del document elaborat i posat en com per les rees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. En aquest apartat sinclou: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 4/60 - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). - els espais utilitzats (particularitats) Distribuci dels recursos humans, funcionals, materials i daltra ndole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perqu ja s incls dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Aquest apartat inclou les caracterstiques i lorganitzaci de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes dautoavaluaci de lensenyament- aprenentatge. 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou lorganitzaci dels plans dacolliment i seguiment dels alumnes dincorporaci tardana. 10.Incorporaci a les diferents rees dels continguts de carcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses rees. Caldr que les rees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a lorientaci educativa. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 5/60 Queda incls en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crdit , matria i rea. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Safegeix el nou cicle superior de prevenci de riscos laborals (CFPR) Sactualitza: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distrib