Click here to load reader

Presentació Erasmus+ als Serveis Territorials

 • View
  268

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Presentació Erasmus+ als Serveis Territorials

 • ERASMUS + El programa europeu per a lEducaci, Formaci Professional, Joventut i Esport 2014-2020
 • INDEX Context poltic europeu i principis clau Del PAP a Erasmus + Arquitectura del programa KA 1 Acci clau 1 KA2 Acci clau 2 Comparativa PAP ERASMUS + Enllaos
 • Context poltic europeu Estratgia Europa 2020 i Educaci i Formaci 2020 Aconseguir que el 40% de la poblaci (30 a 34 anys) obtingui titulaci superior. (ara 32%) Aconseguir que un 20% dels estudiants dEducaci Superior (CFGS) participin en projectes de mobilitat. Aconseguir que un 6% dels estudiants de Formaci Professional (CFGM) participin en projectes de mobilitat (ara 1%) Reduir la taxa dabandonament escolar per sota el 10% Aconseguir que un 15% de la poblaci adulta (25 a 64 anys) participi en programes daprenentatge al llarg de la vida (ara 14%)
 • Principis clau Mobilitat: acci prioritria del programa. Suport als projectes amb partenariats estratgics intersectorials Accions innovadores per millorar la inserci laboral dels joves i lemprenedoria a travs dAliances Professionals Sectorials (Sector Skills Alliances)
 • Qu podran fer els centres educatius? Professorat Alumnat 5
 • Del PAP a Erasmus + PAP 2007-2013 PAP Comenius Grundtvig Erasmus + Joventut en Acci Programes internacionals deducaci superior Erasmus Programa integrat 2014-2020 (Erasmus Mundus Acci clau 1: mobilitat per al aprenentatge Acci clau 2: cooperaci Acci clau 3: reforma de les poltiques Tempus, Alfa, Leonardo Edulink) Activitats especfiques: -Iniciativa Jean Monnet -Acci per a lesport -Joventut
 • Accions clau del programa Tres tipus daccions clau (KEY ACTIONS) K1 - Mobilitat transnacional per a laprenentatge K2 - Associacions estratgiques per a la innovaci i lintercanvi de bones prctiques K3 - Suport a les reformes de poltica educativa
 • Arquitectura del programa Erasmus + Erasmus + KA1 Acci clau 1: KA2 Acci clau 2: Mobilitat per a l aprenentatge Cooperaci institucional Acci clau 3: reforma de les poltiques Acci per a Lesport Iniciativa Jean Monnet Joventut
 • KA1 Mobilitat per a laprenentatge Inclou la mobilitat del professorat. Alumnat dEducaci Superior (CFGS) i FP (CFGM) Amb sistema de garantia de prstecs. Inclou voluntariat. Promou laprenentatge no formal.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (1) Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat professorat Es refora la mobilitat per estudi o professional al llarg de la vida i a tots els nivells de formaci. La mobilitat sadrea a: Membres dequips educatius (primria, secundria, formaci professional, ensenyaments especials, adults: formaci, seminaris, encrrec de serveis...) Alumnat: en perode destudis (CFGS) o destada en empresa. Mobilitat dalumnat dEducaci Superior (CFGS) i dFP (CFGM) Alumnat de formaci professional (CFGM) : estades en empresa. Joves fora del sistema educatiu: accions de voluntariat (individual o en grup). Professionals i administradors del sector de la joventut.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (2) En Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge base al Pla estratgic de centre (School Development Plan) Projectes sollicitats pels centres. Acord daprenentatge Activitats de formaci i desenvolupament professional del personal educatiu i de formaci: Mobilitat del professorat cursos estructurats o accions formatives estades en centres de treball o empreses o institucions de formaci job shadowing / periode dobservaci periode densenyament / formaci en una instituci associada Durada: de 2 dies a 2 mesos
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (3) Exemple 1 Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat professorat Un centre escolar analitza les necessitats / reptes i decideix que ha de treballar en CLIL: Formaci lingstica per a 4 professors de departaments diferents: cursos estructurats. Aprendre metodologies diferents, noves: estades de dos professors en institucions de formaci inicial o contnua. Observar qu fan en un centre associat que treballa especialment b en el mateix camp: job shadowing / perode dobservaci. Perode densenyament / formaci en una instituci associada.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (4) Exemple 2 Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat de professorat Un centre dFP que vol treballar i aprofundir en com organitzar mobilitat destudis reconeguda pels seus alumnes utilitzant la metodologia ECVET: Estades de professors en empreses o en centres de formaci per comparar continguts i resultats daprenentage, metodologies davaluaci Elaborar unitat de resutats daprenentage conjuntament amb el centre soci. Treballar la confiana mtua. Perode dobservaci/ensenyament / formaci en una instituci associada. ALTRES TEMES : FP dual, Emprenedoria, Innovaci, etc Mobilitat Alumnat FP CFGM Alumnat Ed. Superior CFGS Exemple 3 Realitzaci prctiques en empreses (FCT) en altres pasos Carta ECHE necessria per a la participaci en accions deducaci superior Mobilitat per alumnat CFGS recent graduats (< 1 any)
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (5) Finanament: Condicions Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge La subvenci E+ constitueix una contribuci, no cobreix totes les despeses Ha de contribuir al Pla Estratgic Europeu elaborat per les institucions associades. Ha de respondre a les necessitats identificades dels participants. Sha demmarcar en un procs de selecci, preparaci i seguiment. Ha dassegurar que la millora que els participants assoleixen amb la mobilitat els ser reconeguda, que en faran difusi i que ser capitalitzada per lorganisme denviament.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (6) Com preparar una candidatura Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Per passar de la idea al projecte de mobilitat cal reflexionar sobre alguns objectius: El pblic diana i les necessitats de formaci. Els resultas que sespera que assoleixin el professorat, lestructura educativa. Limpacte que se nespera. Els recursos i lorganitzaci. Criteris davaluaci: Adequaci del projecte en relaci amb els objectius exposats i limpacte previst en el pblic diana. Qualitat tcnica i viabilitat del projecte. Seguiment previst de limpacte i disseminaci dels resultats
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Valoritzaci / mesura de limpacte Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Shan de demostrar les repercussions de les activitats en els participants, tant a lorganitzaci com a lentorn, durant i desprs de lacci. Es pot tractar dimpacte en termes de: motivaci, competncies i refor de la ciutadania europea per lalumnat coneixement daltres sistemes i prctiques per els professionals desenvolupament de la dimensi internacional i de la innovaci pedaggica per al centre
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques Associacions per a la cooperaci entre centres educatius. Associacions deducaci superior (CFGS) dFP (CFGM) i empreses. Importncia de les plataformes TIC, eTwinning a FP. Educaci superior. Tercers pasos.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (1) Qui pot participar-hi? Totes les organitzacions pbliques i privades dels pasos que participen en el programa, que imparteixen educaci escolar o treballen en algun altre camp que hi tingui relaci. Per exemple: Acci clau 2. Cooperaci Un centre escolar. Un collectiu local o nacional. Un centre de formaci professional. Associacions estratgiques Associacions i representants de persones implicades en leducaci escolar. Empreses, agents socials i altres representants socials, especialment les cambres de comer i altres cambres doficis. Serveis dorientaci, assessorament i informaci relacionats amb leducaci i formaci al llarg de la vida. Organismes responsables de poltiques educatives i formaci al llarg de la vida, a nivell local i nacional. Centres de recerca i organismes implicats en educaci i formaci al llarg de la vida. Institucions de nivell superior, associacions amb finalitat no lucrativa i ONG.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (3) Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu: Acci clau 2. Cooperaci Impuls de la cooperaci transnacional entre institucions (centres educatius, organitzacions juvenils, organitzacions de voluntariat, associacions, ...). Prctiques pedaggiques innovadores: mtodes, eines, plans destudi, cursos de formaci, s de les TIC, recursos educatius oberts, refor de competncies bsiques, ... cerca duna millor formaci dels ensenyants Associacions Estratgiques ENSENYAMENT OBLIGATORI I BATXILLERAT promoci del desenvolupament collectiu collaboratiu Cooperaci entre sectors diferents: sector pblic, mn del treball, societat civil creaci de xarxes, interca